Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP LaserJet M1120, M1120n - Wyświetlany jest komunikat „Błąd pamięci materiału eksploatacyjnego"

Niniejszy dokument dotyczy drukarek wielofunkcyjnych HP LaserJet M1120 oraz M1120n.
Po włączeniu drukarki na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat Błąd pamięci materiału eksploatacyjnego. Pojemnik z tonerem ma błąd etykiety elektronicznej lub nie zawiera etykiety elektronicznej, a także pojemnik z tonerem może nie stykać się w pełni z drukarką. Aby rozwiązać ten problem, wyjmij i ponownie włóż pojemnik z tonerem, wyłącz i włącz ponownie drukarkę lub wymień pojemnik z tonerem.
Krok 1: Zainstaluj ponownie pojemnik z tonerem
 1. Naciśnij przycisk zwolnienia, aby otworzyć pokrywę dostępu do pojemnika z tonerem.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do pojemnika z tonerem
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do pojemnika z tonerem
 2. Wyjmij pojemnik z tonerem.
  Rys. : Wyjmij pojemnik z tonerem
  Ilustracja: Wyjmowanie pojemnika z tonerem
 3. Ponownie zainstaluj pojemnik z tonerem i zamknij pokrywę dostępu do pojemnika. Przyciskaj pojemnik z tonerem, aż usłyszysz odgłos zatrzaśnięcia.
  Rys. : Zainstaluj ponownie pojemnik z tonerem
  Ilustracja: Ponowna instalacja pojemnika z tonerem
  Rys. : Pojemnik z tonerem jest prawidłowo umieszczony w urządzeniu
  Ilustracja: Pojemnik z tonerem umieszczony prawidłowo
  Rys. : Pojemnik z tonerem nie jest prawidłowo umieszczony w urządzeniu
  Ilustracja: Pojemnik z tonerem nie jest umieszczony prawidłowo
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać.
 9. Przed przystąpieniem do dalszych czynności poczekaj na zakończenie nagrzewania się urządzenia. Drukarka powinna przestać wykonywać czynności i wydawać dźwięki.
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić oryginalność wkładów atramentowych, przejdź na stronę hp.com/go/anticounterfeit.
Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić pojemnik z tonerem.
 1. Naciśnij przycisk zwolnienia, aby otworzyć pokrywę dostępu do pojemnika z tonerem.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do pojemnika z tonerem
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do pojemnika z tonerem
 2. Chwyć uchwyt pojemnika z tonerem, a następnie pociągnij pojemnik prosto w górę, aby go wyjąć.
  Rys. : Wyjmij stary pojemnik z tonerem
  Ilustracja: Wyjmowanie starego pojemnika z tonerem
 3. Wyjmij nowy pojemnik z tonerem z opakowania.
 4. Nowy pojemnik z tonerem należy trzymać poziomo, a następnie ostrożnie obrócić go w kierunku od przodu do tyłu, aby równomiernie rozprowadzić toner.
  Rys. : Obróć nowy pojemnik z tonerem
  Ilustracja: Obrócenie pojemnika z tonerem
 5. Usuń pomarańczową osłonę z nowego pojemnika z tonerem, a następnie pociągnij pomarańczową końcówkę, aby usunąć taśmę zabezpieczającą.
  Rys. : Wyjmij taśmę zabezpieczającą pojemnika z tonerem
  Ilustracja: Wyjmowanie taśmy zabezpieczającej pojemnika z tonerem
 6. Włóż pojemnik z tonerem do urządzenia tak, aby został stabilnie umieszczony we właściwym miejscu, a następnie zamknij pokrywę dostępu do pojemnika z tonerem.
  Rys. : Włóż nowy pojemnik z tonerem
  Ilustracja: Wkładanie nowego pojemnika z tonerem
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...