Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Wyjmowanie i wymiana obudowy podstawy w komputerach przenośnych HP Pavilion x360

Dokument dotyczy komputerów przenośnych HP Pavilion x360.
Komputer przenośny HP Pavilion x360

Zanim zaczniesz

  • Do wykonywania opisanych czynności niezbędny jest wkrętak krzyżakowy.
  • Wyłącz komputer. Odłącz kabel Ethernet lub kabel modemu. Odłącz przewód zasilający.
  • Postaw komputer na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni roboczej, umieszczonej nad podłogą bez dywanu ani wykładziny.
  • Podczas wykonywania prac przy komputerze firma HP stanowczo zaleca używanie antystatycznej opaski na nadgarstek i przewodzącej podkładki piankowej.
  • Nie wyjmuj elementów z opakowania ochronnego do momentu ich instalacji.
  Ostrzeżenie:
Krawędzie metalowych ścianek mogą być ostre i powodować skaleczenia. Uważaj, aby nie otrzeć skórą wewnętrznych krawędzi części komputera.
  Ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem pracy wyłącz komputer i zaczekaj, aż podzespoły wystarczająco ostygną.
  Przestroga:
Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia uszkodzeń wskutek wyładowań elektrostatycznych zaleca się wykonanie tych czynności na podłożu bez wykładziny, używanie antyelektrostatycznych podkładek (np. podkładek piankowych pochłaniających napięcie elektrostatyczne) i założenie opaski antystatycznej na nadgarstek połączonej z uziemioną powierzchnią.
  Przestroga:
Procedury opisane w tym dokumencie zostały przygotowane przez firmę HP i przeznaczone są dla wykwalifikowanych pracowników serwisowych oraz w celach informacyjnych dla klientów. Naprawa elementów wewnętrznych zwiększa ryzyko uszkodzenia komputera, które może nie być objęte gwarancją. Przed oddaniem komputera do naprawy spróbuj ocenić ryzyko i zapoznaj się z warunkami gwarancji.

Przegląd wideo

Obejrzyj następujący film przed wykonaniem procedury opisanej w tym artykule.
Uwaga:
Zamieszczone w tym artykule materiały filmowe i graficzne przedstawiają komputer przenośny w wybranej konfiguracji. Opisane tu procedury wyjmowania i instalowania mają zastosowanie we wszystkich komputerach przenośnych HP Pavilion x360, niezależnie od konfiguracji.

Zdejmowanie obudowy podstawy

  Ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer został odłączony od zasilania.
W celu zdjęcia obudowy podstawy wykonaj czynności opisane w tej sekcji.
Krok 1
Wyjmij dwie gumowe stopki z tylnych narożników obudowy podstawy.
Zdejmowanie gumowych stopek
Krok 2
Wykręć cztery wkręty mocujące obudowę podstawy do pokrywy górnej.
Uwaga:
Cztery śruby wykręcane w tym kroku, a także siedem śrub wykręcanych w następnym kroku mają różne wymiary. Rozdziel je, aby prawidłowo złożyć komputer później.
Lokalizacje czterech wkrętów
Krok 3
Wykręć siedem wkrętów mocujących obudowę podstawy do pokrywy górnej.
Lokalizacje siedmiu wkrętów
Krok 4
Zaczynając od krawędzi obudowy podstawy w pobliżu przycisku zasilania, ostrożnie zwolnij zaciski na zewnętrznych krawędziach obudowy podstawy, aby odłączyć ją od pokrywy górnej.
Zwalnianie zacisków
Krok 5
Zdejmij obudowę podstawy z komputera, podważając ją i unosząc...
Unoszenie i zdejmowanie obudowy podstawy
...zachowując ostrożność podczas wyginania obudowy podstawy w trakcie zdejmowania obudowy ze złącza HDMI.
Złącze HDMI w obudowie podstawy
Krok 6
Unieś obudowę podstawy, tak aby zapewnić dostęp do przewodu taśmowego i jego złącza.
Obudowa podstawy uniesiona, aby zapewnić dostęp do przewodu taśmowego i jego złącza
Krok 7
Ostrożnie unieś dźwignię blokującą złącza.
  Przestroga:
Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić złącza i przewodu taśmowego.
Unoszenie dźwigni blokującej złącza
Krok 8
Odłącz przewód od złącza, a następnie zdejmij obudowę podstawy.
Odłączanie przewodu

Zakładanie obudowy podstawy

Wykonaj opisane niżej czynności, aby założyć obudowę podstawy.
Krok 1
W przypadku montażu nowej obudowy podstawy wyjmij płytkę USB z wnętrza starej obudowy i zainstaluj ją wewnątrz nowej obudowy podstawy.
Płytka USB wewnątrz obudowy podstawy
Krok 2
Umieść obudowę podstawy nad komputerem, tak aby można było podłączyć kabel USB.
Przytrzymywanie obudowy podstawy, tak aby zapewnić dostęp do przewodu taśmowego i jego złącza
Krok 3
Podłącz przewód taśmowy do złącza i opuść dźwignię blokującą, aby zamocować przewód.
Podłączanie przewodu
Krok 4
Załóż obudowę podstawy, dopasowując złącze HDMI do otworu z boku obudowy podstawy...
Złącze HDMI w obudowie podstawy
...i opuść obudowę podstawy na komputer.
Opuszczanie obudowy podstawy na miejsce
Krok 5
Dociśnij krawędzie obudowy podstawy, aby wskoczyła na swoje miejsce.
Wciskanie pokrywy na miejsce
Krok 6
Wkręć siedem wkrętów mocujących obudowę podstawy.
Lokalizacje siedmiu wkrętów
Krok 7
Wkręć pozostałe cztery wkręty, aby zakończyć mocowanie obudowy podstawy do komputera.
Lokalizacje czterech wkrętów
Krok 8
Zamocuj dwie gumowe stopki.
Mocowanie dwóch gumowych stopek


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...