Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560, E87640-E87660, E77820, E77830, E72520, E72530 - Skanuj na dysk USB

Wprowadzenie

Drukarka umożliwia zapisywanie zeskanowanych plików na dysku USB.
Uwaga:
Zanim skanowanie na dysk USB będzie możliwe, administrator drukarki lub dział IT musi użyć wbudowanego serwera internetowego HP, aby włączyć i skonfigurować tę funkcję.

Skanuj na dysk USB

Uwaga:
W celu korzystania z tej funkcji może być konieczne zalogowanie się w drukarce.
 1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu lub umieść go w podajniku dokumentów stroną zadrukowaną ku górze i dopasuj prowadnice do formatu dokumentu.
 2. Włóż dysk USB do portu w pobliżu panelu sterowania drukarki.
 3. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia wybierz opcję Skanuj, a następnie Skanuj na dysk USB.
 4. Wybierz dysk USB w obszarze Miejsce docelowe, a następnie zapisz lokalizację (główny katalog napędu flash USB albo istniejący folder).
 5. Dotknij pola tekstowego Nazwa pliku, aby otworzyć klawiaturę. Wpisz nazwę pliku, a następnie dotknij przycisku Enter .
 6. Aby skonfigurować ustawienia, np. Typ pliku i rozdzielczość, Strony oryginału czy Orientacja zawartości, wybierz Opcje w lewym dolnym rogu, a następnie określ ustawienia w menu Opcje. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję Gotowe.
 7. Podgląd opcjonalny: Dotknij panelu po prawej stronie ekranu, aby wyświetlić podgląd dokumentu. Do rozwijania i zwijania ekranu podglądu można użyć przycisków Rozwiń i Zwiń znajdujących się po lewej stronie okienka podglądu.
  Przycisk Rozwiń
  Przycisk Zwiń
  Użyj przycisków po prawej stronie ekranu, aby ustawić opcje podglądu, a także aby przestawiać, obracać, wstawiać lub usuwać strony.
  Przełączaj się między widokiem dwóch stron i widokiem miniatur. W widoku miniatur znajduje się więcej opcji niż widok dwóch stron.
  Powiększ lub pomniejsz wybraną stronę.
  Uwaga:
  Przycisków tych można używać tylko w przypadku pojedynczych stron.
  Obróć stronę o 180 stopni.
  Uwaga:
  Jest on dostępny tylko w widoku miniatur.
  Usuń wybrane strony.
  Uwaga:
  Jest on dostępny tylko w widoku miniatur.
  Przestaw strony w dokumencie. Wybierz jedną lub kilka stron i przesuń je w lewo lub w prawo.
  Uwaga:
  Przyciski te są dostępne jedynie w widoku miniatur.
  Dodaj stronę do dokumentu. Drukarka wyświetli monit z zapytaniem o skanowanie kolejnych stron.
  Wyczyść zmiany wprowadzone w podglądzie i rozpocznij od nowa.
 8. Gdy dokument jest gotowy, wybierz opcję Zapisz, aby zapisać plik na dysku USB.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...