Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet, HP PageWide Enterprise - Konfigurowanie drukarki, aby automatycznie wysyłać powiadomienia o zdarzeniach dotyczących wkładu drukującego lub papieru

Wprowadzenie

Istnieje możliwość skonfigurowania drukarki w celu automatycznego wysyłania alarmów informujących użytkownika o pewnych zdarzeniach, takich jak na przykład wyczerpywanie się materiałów eksploatacyjnych lub zacięcie papieru. Alarm może być wysłany w postaci wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej odebranej w telefonie komórkowym lub jako post na stronie internetowej.

Zanim zaczniesz

Administratorzy potrzebują następujących informacji przed rozpoczęciem procesu konfiguracji:
 • Dostęp administracyjny do drukarki
 • Sufiks DNS (np. companyname.com)
 • Serwer SMTP (np. smtp.mycompany.com)
  Uwaga:
  Jeśli nie są znane nazwa serwera SMTP, numer portu SMTP lub informacje uwierzytelniania, skontaktuj się z dostawcą usług e-mail/internetowych lub administratorem systemu, aby uzyskać wymagane informacje. Nazwy serwera SMTP i nazwy portów można zwykle znaleźć przy użyciu funkcji wyszukiwania w Internecie. Wyszukaj np. takie terminy jak „nazwa serwera SMTP Gmail” lub „nazwa serwera SMTP yahoo”.
 • Wymagania uwierzytelniania serwera SMTP dla poczty wychodzącej, w tym nazwa użytkownika i hasło uwierzytelniania, jeśli są stosowane.
Uwaga:
W dokumentacji dostawcy usługi poczty e-mail wyszukaj informacje na temat limitów cyfrowego przesyłania, które dotyczą posiadanego konta e-mail. Niektórzy dostawcy mogą tymczasowo zablokować konto w przypadku przekroczenia limitu wysyłania.

Krok 1: Otwórz wbudowany serwer internetowy HP (EWS)

 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje , a następnie ikony Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta urządzenia tak, aby były identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Zostanie wyświetlona strona serwera EWS.
  Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
  Uwaga:
  Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.

Krok 2: Konfiguracja serwerów poczty wychodzącej (SMTP)

Uruchom kreatora konfiguracji serwerów poczty wychodzącej (SMTP)

 1. Korzystając z górnych kart nawigacji, kliknij opcję Ogólne.
 2. W lewym okienku nawigacji kliknij opcję Alarmy.
 3. Kliknij przycisk Dodaj w obszarze Serwery poczty wychodzącej (SMTP).
 4. Na stronie Serwery poczty wychodzącej (SMTP) wybierz jedną z poniższych opcji i wykonaj następujące czynności:

Krok 3: Ustawianie subskrypcji alarmów

Subskrypcja alarmów to jeden odbiorca lub grupa kilku odbiorców, którzy są powiadamiani o zdarzeniach dotyczących drukarki. Istnieje możliwość skonfigurowania kilku subskrypcji z różnymi odbiorcami, którzy będą powiadamiani o różnych zdarzeniach dotyczących drukarki.
 1. W obszarze Subskrypcja alarmów kliknij opcję Nowa subskrypcja, aby otworzyć stronę Konfiguracja alarmów. Wykonaj opisane czynności w podanej kolejności na tej stronie.
 2. W Kroku 1: Wpisz nazwę subskrypcji w polu Nazwa subskrypcji alarmu wpisz nazwę subskrypcji.
 3. W Kroku 2: Adresaci subskrypcji alarmów wprowadź odbiorców w polu Odbiorcy alarmów.
  Uwaga:
  Użyj adresów e-mail, adresów wiadomości tekstowych, adresów URL lub kombinacji wymienionych danych. Każdego odbiorcę należy oddzielić przecinkiem lub średnikiem.
 4. W Kroku 3: w obszarze Wybierz alarmy wybierz alarmy, które będą odbierane przez tych odbiorców i ustaw alarmy dotyczące kilku zdarzeń dla tej samej subskrypcji. Aby wyświetlić pełną listę alarmów dla drukarki, kliknij opcję Pokaż wszystkie alarmy.
 5. Aby ukryć komunikaty panelu sterowania drukarki powiązane z tymi zdarzeniami, w Kroku 4: Wybierz komunikaty panelu sterowania do ukrycia wybierz odpowiednie opcje z listy dostępnych komunikatów. Eliminacja komunikatów oznacza, że w przypadku wystąpienia zdarzenia drukarka nie wymaga interakcji użytkownika.
  Uwaga:
  Funkcja ta nie jest obsługiwana przez skanery sieciowe.
 6. W Kroku 5: w obszarze Wybierz załączniki wiadomości e-mail (opcjonalnie) wybierz załączniki, które mają być dołączone do każdej wiadomości e-mail z alarmami dla danej subskrypcji.
 7. Po zakończeniu konfigurowania subskrypcji kliknij OK.

Krok czwarty: Konfiguracja adresu e-mail produktu

Ustaw adres e-mail wyświetlany w polu „Od” dla wiadomości e-mail z alarmami wysyłanych z drukarki.
Wybierz opcję Użyj adresu domyślnego lub opcję Określ adres w celu dodania konkretnego adresu e-mail w stosownym polu.

Krok 5: Zakończenie konfiguracji

W oknie dialogowym Alarmy przejrzyj wybrane ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zastosuj w celu zakończenia konfiguracji.

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i papieru
Zamawianie poprzez dostawców usług i wsparcia
Skontaktuj się z przedstawicielem obsługi lub punktem usługowym HP.
Zamawianie za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP (EWS)
W przeglądarce internetowej obsługiwanej na komputerze przejdź do paska adresów i podaj nazwę hosta lub adres IP urządzenia, aby uzyskać do niego dostęp. Wbudowany serwer internetowy HP zawiera łącze do strony internetowej HP SureSupply, na której można zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne HP.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...