Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Instalowanie sterownika drukarki za pomocą kabla sieci Ethernet (system Windows)

  Uwaga:
Przed instalacją oprogramowania drukarki należy skonfigurować drukarkę HP. Jeżeli jeszcze nie skonfigurowano drukarki, wykonaj instrukcje konfiguracji elementów sprzętowych urządzenia.
Opcje instalacji i sterownika
Przejrzyj następujące informacje i ustal, którą opcję instalacyjną chcesz wybrać.
Instalacja z płyty CD
Pobieranie
W przypadku nowej drukarki
Instalacja z płyty CD jest również szybką i prostą metodą, ale może nie zawierać najnowszego dostępnego oprogramowania, nawet dla nowszych drukarek.
Pobieranie oprogramowania z witryny HP jest bezpłatne i obejmuje najnowsze sterowniki dla drukarki, oprogramowanie instalacyjne oraz inne narzędzia administracyjne.
W przypadku starszej drukarki
Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż drukarka HP.
Pobranie oprogramowania daje dobre rezultaty w wypadku starszych drukarek i może pomóc uniknąć problemów z instalacją.
Informacje na temat oprogramowania
Oprogramowanie na dysku CD jest aktualne jedynie w momencie wypuszczenia drukarki na rynek.
Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest najnowszą wersją oprogramowania dla Twojej drukarki. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu drukarki i płyty CD na rynek.
Poza opcjami instalacji oprogramowania istnieje kilka rodzajów sterowników druku dostępnych dla niektórych drukarek. W wypadku systemu Windows dostępne mogą być następujące opcje.
Sterownik druku HP PCL 6: Sterownik druku HP PCL 6 jest dostępny na płycie CD jako domyślny sterownik druku. Sterownik druku HP PCL 6 charakteryzuje się niżej wymienionymi cechami.
 • Zalecany jest dla wszystkich środowisk Windows i spełnia większość potrzeb w zakresie drukowania, w tym ogólne aplikacje biurowe, takie jak edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne.
 • Zapewnia na ogół najlepszą szybkość, jakość druku i obsługę funkcji urządzenia dla większości zastosowań.
 • Zaprojektowany na uzyskanie najlepszej szybkości w systemach Windows z interfejsem GDI (Windows Graphic Device Interface).
 • Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5
Uniwersalny sterownik druku HP (UPD): Uniwersalny sterownik druku HP (UPD) dla systemu Windows ma za zadanie ułatwiać zarządzanie środowiskami druku w wypadku kilku drukarek podłączonych do sieci. UPD HP jest dobrym wyborem w wypadku urządzenia wyłącznie drukującego, ponieważ jest to sterownik, który steruje TYLKO funkcjami druku.
Aby użyć UPD, należy go pobrać z witryny internetowej HP. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę www.hp.com/go/upd.
Instalacja w systemie Windows® w wypadku przewodowego (Ethernet) połączenia sieciowego poprzez pobranie oprogramowania
Dostępne są dwie metody pobierania oprogramowania drukarki:
 • Metoda 1: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony 123.hp.com: Na tej stronie znajdziesz narzędzie do automatycznej instalacji, które wykrywa system operacyjny oraz model drukarki, aby pobrać najnowsze oprogramowanie.
    Uwaga:
  Metoda ta może nie działać dla wszystkich modeli drukarek. Jeżeli drukarka nie zostanie wykryta przez narzędzie automatycznej instalacji, użyj metody 2: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony pomocy technicznej produktu.
 • Metoda 2: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony wsparcia technicznego produktu: Ta metoda umożliwia ręczne pobranie oprogramowania drukarki.
Metoda 1: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony 123.hp.com
  Uwaga:
Metoda ta może nie działać dla wszystkich modeli drukarek. Jeżeli drukarka nie zostanie wykryta przez narzędzie automatycznej instalacji, przejdź do metody 2: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony pomocy technicznej produktu.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
 1. Podłącz kabel sieciowy do drukarki i do gniazda sieciowego. Poczekaj kilka minut, aż drukarka pobierze adres sieciowy.
 2. Aby odszukać adres IP drukarki, użyj jednej z następujących metod (w zależności od danego rodzaju oprogramowania sprzętowego i panelu sterowania):
  FutureSmart 3
  • Panele sterowania z klawiaturą: sprawdź adres IP na wyświetlaczu panelu sterowania.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Sieć, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  FutureSmart 4
  • Panele sterowania z klawiaturą: Na ekranie głównym na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Informacje , a następnie użyj przycisków strzałek, aby wybrać menu sieci Ethernet. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu i wyświetlić nazwę hosta lub adres IP.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje , a następnie ikony Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  Jeżeli wyświetlany jest adres IP, połączenie sieciowe zostało ustanowione. Jeśli adres IP nie został wyświetlony, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Zapisz adres IP drukarki używany podczas instalacji oprogramowania. Przykładowy adres IP: 192.168.0.1.
 3. Wybierz jeden z następujących odnośników, w zależności od modelu drukarki (LaserJet lub PageWide):
 4. Po wyświetleniu ekranu pobierania oprogramowania instalacyjnego kliknij przycisk Pobierz.
  Komputer pobierze HP Easy Start.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.
Metoda 2: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony wsparcia technicznego produktu
Krok 1: Pobierz oprogramowanie drukarki
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
 1. Podłącz kabel sieciowy do drukarki i do gniazda sieciowego. Poczekaj kilka minut, aż drukarka pobierze adres sieciowy.
 2. Aby odszukać adres IP drukarki, użyj jednej z następujących metod (w zależności od danego rodzaju oprogramowania sprzętowego i panelu sterowania):
  FutureSmart 3
  • Panele sterowania z klawiaturą: sprawdź adres IP na wyświetlaczu panelu sterowania.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Sieć, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  FutureSmart 4
  • Panele sterowania z klawiaturą: Na ekranie głównym na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Informacje , a następnie użyj przycisków strzałek, aby wybrać menu sieci Ethernet. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu i wyświetlić nazwę hosta lub adres IP.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje , a następnie ikony Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  Jeżeli wyświetlany jest adres IP, połączenie sieciowe zostało ustanowione. Jeśli adres IP nie został wyświetlony, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Zapisz adres IP drukarki używany podczas instalacji oprogramowania. Przykładowy adres IP: 192.168.0.1.
 3. Przejdź do strony support.hp.com.
 4. W polu tekstowym Przeszukaj wszystkie tematy pomocy wprowadź nazwę drukarki. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera.
 5. Kliknij opcję Sterowniki, oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe.
 6. Po wyświetleniu monitu wybierz drukarkę z listy podobnych drukarek na stronie.
 7. Wybierz język na liście rozwijanej, a następnie wybierz system operacyjny komputera.
 8. Kliknij Sterownik — oprogramowanie do instalacji produktu, a następnie przejrzyj dostępne opcje oprogramowania i sterowników. Dostępne opcje różnią się w zależności od drukarki.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca opcję Pełne oprogramowanie, aby zoptymalizować wydajność drukarki i jej funkcje.
 9. Kliknij wybrany sterownik, przejrzyj szczegółowe informacje na jego temat, a następnie kliknij opcję Pobierz. Oprogramowanie zostanie pobrane do komputera.
    Uwaga:
  Zapisz lokalizację folderu.
 10. Po otwarciu programu instalacyjnego HP wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.
    Uwaga:
  Jeśli program instalacyjny HP nie otworzą się automatycznie, przejdź do lokalizacji folderu, a następnie otwórz pobrany plik. Nazwa pliku ma rozszerzenie .exe.
Krok 2: Użyj Instalatora HP, aby ukończyć proces instalacji oprogramowania
Instalator HP składa się z sześciu części. Przejdź przez wszystkie sześć części, aby zainstalować oprogramowanie.
Cześć pierwsza: Instalacja oprogramowania
Na ekranie Software Selection (Wybór oprogramowania) zostaną wyświetlone szczegóły oprogramowania, które ma być zainstalowane.
 1. Wybierz oprogramowanie do zainstalowania:
  • Aby wykonać zalecaną instalację oprogramowania, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby dostosować instalowane oprogramowanie do swoich wymagań, kliknij Dostosuj opcje oprogramowania. Po wyborze niestandardowych opcji, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji wsparcia i narzędzi, na rozwijanym menu kliknij Więcej opcji. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu wyboru oprogramowania. Opcje obejmują:
   • Oprogramowanie administratora: Przejdź do strony HP Web Jetadmin w celu pobrania narzędzia.
   • Dokumentację: Pobierz podręcznik użytkownika, plik Readme i Podręcznik gwarancyjny. Wyświetli elektroniczną wersję przewodnika dla administratorów systemów dotyczącego uniwersalnego sterownika drukowania HP.
   • Pobierz wyspecjalizowane sterowniki: Otwórz portal uniwersalnego sterownika drukowania HP.
   • Strona wsparcia: Dostęp do strony wsparcia technicznego drukarki.
 2. Przeczytaj umowę instalacyjną i dokumenty na temat ustawić, wybierz Zapoznałem się i akceptuję umowy instalacyjne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Część druga: Przygotowanie do instalacji
Nastąpi wyświetlenie ekranu Przygotowanie do instalacji.
 1. Po zakończeniu przygotowania do instalacji, kliknij przycisk Dalej.
Część trzecia: Podłączanie drukarki
 1. Na ekranie Typ połączenia wybierz Połącz z siecią, wybierz jedną z następujących opcji wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Automatycznie znajdź moje urządzenie w sieci
  • Szukaj po adresie IP
  • Szukaj po nazwie hosta
  • Szukaj po adresie sprzętowym
 2. Na ekranie Znalezione urządzenia sieciowe wybierz drukarkę z listy dostępnych drukarek. Kliknij przycisk Dalej.
Część czwarta: Instaluj
Po zakończeniu instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat Oprogramowanie zostało pomyślnie zainstalowane.
 1. Przejrzyj opcje Konfiguracji produktu i zmień je w razie potrzeby. Kliknij przycisk Dalej.
Część piąta: Konfigurowanie drukarki
 1. Na ekranie Włącz usługi sieciowe HP przejrzyj informacje o HP ePrint oraz aplikacje firmy HP. Kliknij przycisk Dalej.
    Uwaga:
  Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji HP ePrint, patrz Konfiguracja „HP ePrint za pośrednictwem poczty e-mail” (c02981597).
  Uruchomi się Wbudowany serwer internetowy (EWS).
    Uwaga:
  Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.
 2. Korzystając z serwera EWS, włącz Usługi sieciowe HP.
Część sześć: Zakończenie
 1. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.
Instalacja w systemie Windows® w wypadku przewodowego (Ethernet) połączenia sieciowego z użyciem płyty CD dołączonej do opakowania
Krok 1: Użyj płyt CD, aby uruchomić program instalacyjny HP
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
 1. Podłącz kabel sieciowy do drukarki i do gniazda sieciowego. Poczekaj kilka minut, aż drukarka pobierze adres sieciowy.
 2. Aby odszukać adres IP drukarki, użyj jednej z następujących metod (w zależności od danego rodzaju oprogramowania sprzętowego i panelu sterowania):
  FutureSmart 3
  • Panele sterowania z klawiaturą: sprawdź adres IP na wyświetlaczu panelu sterowania.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Sieć, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  FutureSmart 4
  • Panele sterowania z klawiaturą: Na ekranie głównym na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Informacje , a następnie użyj przycisków strzałek, aby wybrać menu sieci Ethernet. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu i wyświetlić nazwę hosta lub adres IP.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje , a następnie ikony Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  Jeżeli wyświetlany jest adres IP, połączenie sieciowe zostało ustanowione. Jeśli adres IP nie został wyświetlony, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Zapisz adres IP drukarki używany podczas instalacji oprogramowania. Przykładowy adres IP: 192.168.0.1.
 3. Włóż dysk CD z oprogramowaniem systemu drukowania do napędu dysków CD-ROM. Instalator oprogramowania wykryje język systemu operacyjnego, a następnie wyświetli menu główne programu instalacyjnego w tym samym języku.
  Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się 30 sekundach, wykonaj poniższe czynności.
  1. W menu Start kliknij opcję Uruchom.
  2. Wpisz następujące polecenia: X:\SETUP.EXE (gdzie X jest oznaczeniem napędu CD-ROM).
  3. Kliknij przycisk OK. Nastąpi uruchomienie programu instalacyjnego.
     Uwaga:
   Jeżeli otworzy się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Zezwól lub Tak, aby kontynuować.
Krok 2: Użyj Instalatora HP, aby ukończyć proces instalacji oprogramowania
Instalator HP składa się z sześciu części. Przejdź przez wszystkie sześć części, aby zainstalować oprogramowanie.
Cześć pierwsza: Instalacja oprogramowania
Na ekranie Software Selection (Wybór oprogramowania) zostaną wyświetlone szczegóły oprogramowania, które ma być zainstalowane.
 1. Wybierz oprogramowanie do zainstalowania:
  • Aby wykonać zalecaną instalację oprogramowania, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby dostosować instalowane oprogramowanie do swoich wymagań, kliknij Dostosuj opcje oprogramowania. Po wyborze niestandardowych opcji, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji wsparcia i narzędzi, na rozwijanym menu kliknij Więcej opcji. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu wyboru oprogramowania. Opcje obejmują:
   • Oprogramowanie administratora: Przejdź do strony HP Web Jetadmin w celu pobrania narzędzia.
   • Dokumentację: Pobierz podręcznik użytkownika, plik Readme i Podręcznik gwarancyjny. Wyświetli elektroniczną wersję przewodnika dla administratorów systemów dotyczącego uniwersalnego sterownika drukowania HP.
   • Pobierz wyspecjalizowane sterowniki: Otwórz portal uniwersalnego sterownika drukowania HP.
   • Strona wsparcia: Dostęp do strony wsparcia technicznego drukarki.
 2. Przeczytaj umowę instalacyjną i dokumenty na temat ustawić, wybierz Zapoznałem się i akceptuję umowy instalacyjne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Część druga: Przygotowanie do instalacji
Nastąpi wyświetlenie ekranu Przygotowanie do instalacji.
 1. Po zakończeniu przygotowania do instalacji, kliknij przycisk Dalej.
Część trzecia: Podłączanie drukarki
 1. Na ekranie Typ połączenia wybierz Podłącz bezpośrednio do tego komputera za pomocą kabla USB, a następnie kliknij Dalej.
 2. Tylko systemy Windows XP, Windows Vista i Windows 7: Gdy zostanie wyświetlony ekran Podłącz produkt teraz, upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.
 3. Poczekaj, aż program instalacyjny wykryje drukarkę. Po zakończeniu procesu zostanie wyświetlony ekran Produkt został pomyślnie podłączony.
Część czwarta: Instaluj
Po zakończeniu instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat Oprogramowanie zostało pomyślnie zainstalowane.
 1. Przejrzyj opcje Konfiguracji produktu i zmień je w razie potrzeby. Kliknij przycisk Dalej.
Część piąta: Konfigurowanie drukarki
 1. Na ekranie Włącz usługi sieciowe HP przejrzyj informacje o HP ePrint oraz aplikacje firmy HP. Kliknij przycisk Dalej.
    Uwaga:
  Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji HP ePrint, patrz Konfiguracja „HP ePrint za pośrednictwem poczty e-mail” (c02981597).
  Uruchomi się Wbudowany serwer internetowy (EWS).
    Uwaga:
  Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.
 2. Korzystając z serwera EWS, włącz Usługi sieciowe HP.
Część sześć: Zakończenie
 1. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...