Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Poprawianie jakości skanowania obrazu

Najpierw wypróbuj kilka prostych kroków:
 • Użyj skanera płaskiego zamiast podajnika dokumentów.
 • Użyj oryginałów wysokiej jakości.
 • Używając podajnika dokumentów, prawidłowo załaduj oryginał do podajnika dokumentów za pomocą prowadnic papieru, aby uniknąć niewyraźnych lub skrzywionych obrazów.
Aby rozwiązać problemy jakość obrazu skanowania online, przejdź do problemów z jakością kopiowania i skanowania.
Jeżeli problem nadal występuje, wypróbuj dodatkowe rozwiązania. Jeżeli nie pomogą, sprawdź dodatkowe rozwiązania w sekcji „Poprawianie jakości druku”.
Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi)
Poniższy film pokazuje sposób czyszczenia szyby skanera.
  Uwaga:
Drukarka może różnić się od tej, którą posiadasz, ale sposób postępowania jest taki sam.
Na szybie skanera i białym plastikowym tle mogą się z czasem zbierać zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć jakość skanowania. Zastosuj poniższą procedurę, aby oczyścić skaner, jeżeli na wydruku pojawiają się smugi, niepożądane linie, czarne kropki, słaba jakość druku lub niewyraźny tekst.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę, a następnie odłącz kabel zasilający od gniazdka.
  Rys. : Naciśnij przycisk zasilania
 2. Otwórz pokrywę skanera.
  Rys. : Otwórz pokrywę skanera
 3. Wyczyść szybę skanera, paski podajnika dokumentów i białe plastikowe tło miękką szmatką lub gąbką zwilżoną płynem do szyb nierysującym powierzchni.
  Rys. : Wyczyść skaner
    Przestroga:
  Do czyszczenia elementów drukarki nie wolno używać środków ciernych, acetonu, benzenu, amoniaku, alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia. Nie należy stawiać pojemników z płynami bezpośrednio na szybie. Grozi to wyciekiem i uszkodzeniem drukarki.
    Uwaga:
  Jeśli pojawią się problemy ze smugami na kopiach w przypadku używania podajnika dokumentów, wyczyść wąski pasek szklany z lewej strony skanera.
 4. Wytrzyj szybę i białe plastikowe części do sucha irchą lub gąbką celulozową, aby uniknąć zacieków.
 5. Podłącz kabel zasilający do gniazdka, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
Sprawdzanie ustawień skanowania
Na panelu sterowania drukarki można skonfigurować ustawienia skanowania. Opcje i czynności różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
  Uwaga:
Niektóre z ustawień skanowania, które można zmienić za pomocą panelu sterowania, to ustawienia domyślne. Inne ustawienia dotyczą tylko bieżącego zadania. Firma HP zaleca używanie wbudowanego serwera internetowego (EWS), który umożliwia skonfigurowanie domyślnych ustawień na podłączonych do sieci drukarkach z panelami FutureSmart 3 lub FutureSmart 4.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
Sprawdzanie ustawień rozdzielczości
  Uwaga:
Miarą rozdzielczości drukarki jest liczba punktów na cal (DPI). Ustawienie wysokiej rozdzielczości poprawia ostrość, ale zwiększa rozmiar pliku i wydłuża czas skanowania.
FutureSmart 3
 1. Przewiń ekran główny panelu sterowania drukarki i wybierz przycisk Administracja.
 2. Otwórz menu Ustawienia skanowania/dystrybucji cyfrowej.
 3. Wybierz kategorię ustawień skanowania i wysyłania, które chcesz skonfigurować.
 4. Otwórz menu Domyślne opcje zadania i wybierz opcję Rozdzielczość.
 5. Wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych opcji, a następnie wybierz przycisk Zapisz.
 6. Wybierz przycisk Start , jeżeli chcesz rozpocząć skanowanie.
FutureSmart 4
  Uwaga:
Ustawienia te są tymczasowe. Po zakończeniu zadania drukarka przywraca ustawienia domyślne.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia wybierz opcję Skanuj, następnie określ kategorię.
 2. Wybierz Opcje w lewym dolnym rogu, następnie przejdź do opcji Typ pliku i rozdzielczość.
 3. Wybierz typ pliku (na przykład JPEG lub TIFF), jedną ze wstępnie zdefiniowanych opcji w sekcji Rozdzielczość, a następnie przycisk Gotowe, aby zapisać ustawienie.
 4. Wybierz opcję Wyślij lub Zapisz, zależnie od rodzaju skanowania.
Sprawdź ustawienia kolorów (tylko modele kolorowe)
FutureSmart 3
 1. Przewiń ekran główny panelu sterowania drukarki i wybierz przycisk Administracja.
 2. Otwórz menu Ustawienia skanowania/dystrybucji cyfrowej.
 3. Wybierz kategorię ustawień skanowania i wysyłania, które chcesz skonfigurować.
 4. Otwórz menu Domyślne opcje zleceń.
 5. Dotknij przycisku Kolor / czarny.
 6. Wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych opcji, a następnie przycisk Zapisz.
 7. Wybierz przycisk Start .
FutureSmart 4
  Uwaga:
Ustawienia te są tymczasowe. Po zakończeniu zadania drukarka przywraca ustawienia domyślne.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia wybierz opcję Skanuj, następnie określ kategorię.
 2. Wybierz Opcje w lewym dolnym rogu, następnie przejdź do opcji Kolor / czarny.
 3. Wybierz jedną z zaprogramowanych opcji.
 4. Wybierz opcję Wyślij lub Zapisz, zależnie od rodzaju skanowania.
Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu
Zmień te dodatkowe ustawienia, aby zwiększyć jakość skanowania
 • Zaciemnienie: Zwiększ lub zmniejsz poziom czerni i bieli w kolorach skanowanych obrazów.
 • Kontrast: Zwiększ lub zmniejsz kontrast pomiędzy najjaśniejszym i najciemniejszym kolorem na stronie.
 • Ostrość: Wyostrz lub wygładź obraz. Na przykład: zwiększenie ostrości może uczynić tekst bardziej wyraźnym, ale jej zmniejszenie pozwala wygładzić fotografie.
 • Czyszczenie tła: Usuń wyblakłe kolory z tła skanowanych obrazów. Na przykład: jeśli oryginalny dokument został wydrukowany na kolorowym papierze, ta funkcja umożliwi rozjaśnienie tła dokumentu i zachowanie ciemnego tekstu.
 • Automatyczne tonowanie: Dostępne tylko w przypadku modeli Flow. W przypadku oryginalnych dokumentów zawierających co najmniej 100 znaków na stronie drukarka może wykryć górną krawędź strony i odpowiednio ustawić orientację skanowanych obrazów. W przypadku skanowania kilku stron, z których część ma inną orientację, orientacja zeskanowanych obrazów wszystkich stron będzie ustawiona względem prawego górnego rogu. Jeśli niektóre strony mają orientację poziomą, drukarka obróci obraz, tak aby górna krawędź strony znajdowała się u góry obrazu.
FutureSmart 3
 1. Przewiń ekran główny panelu sterowania drukarki i wybierz przycisk Administracja.
 2. Otwórz menu Ustawienia skanowania/dystrybucji cyfrowej.
 3. Wybierz kategorię ustawień skanowania i wysyłania, które chcesz skonfigurować.
 4. Otwórz menu Domyślne opcje zleceń.
 5. Wybierz przycisk Regulacja obrazu.
 6. Za pomocą suwaków dostosuj ustawiania poziomów, a następnie wybierz przycisk Zapisz.
 7. Wybierz przycisk Start .
FutureSmart 4
  Uwaga:
Ustawienia te są tymczasowe. Po zakończeniu zadania drukarka przywraca ustawienia domyślne.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia wybierz opcję Skanuj, następnie wybierz typ skanowania.
 2. Wybierz Opcje w lewym dolnym rogu, następnie wybierz opcję Regulacja obrazu.
 3. Za pomocą suwaków dostosuj żądane ustawiania poziomów, następnie wybierz opcję Gotowe.
 4. Wybierz opcję Wyślij lub Zapisz, zależnie od rodzaju skanowania.
Optymalizacja skanowania dla tekstu lub obrazów
Optymalizacja zadania skanowania pod względem typu skanowanych obrazów: tekstu, grafiki lub zdjęć.
  Uwaga:
Ustawienia te są tymczasowe dla paneli sterowania FutureSmart 3 i FutureSmart 4. Po zakończeniu zadania drukarka przywraca ustawienia domyślne.
FutureSmart 3
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku związanego ze skanowaniem / wysyłaniem:
  • Zapisz w folderze sieciowym
  • Zapisz w pamięci urządzenia
  • Zapisz na USB
  • Skanuj do SharePoint®
 2. Dotknij przycisku Więcej opcji, a następnie przycisku Optymalizuj tekst/obraz.
 3. Wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych opcji lub wybierz przycisk Dostosuj ręcznie, a następnie dostosuj suwak w obszarze Optymalizuj dla. Wybierz przycisk OK.
 4. Wybierz przycisk Start .
FutureSmart 4
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia wybierz opcję Skanuj, następnie wybierz typ skanowania.
 2. Wybierz Opcje w lewym dolnym rogu, a następnie opcję Optymalizacja tekstu/zdjęcia.
 3. Wybierz odpowiednią opcję. Przeczytaj poniższy opis, aby uzyskać więcej informacji:
  • Tekst: dla dokumentów zawierających w głównie tekst. Jest również najlepiej dostosowana do skanowania dokumentów ze znacznikami wyróżnienia.
  • Mieszane: do dokumentów, które zawierają i tekst i grafikę.
  • Wydrukowany obraz: do rysunków szrafowanych (piórem lub ołówkiem) oraz materiałów drukowanych, takich jak wycinki z gazet czy strony z książek. Jeśli na kopiach są widoczne nieregularne paski, opcję Obraz drukowany można zastosować, aby poprawić ich jakość.
  • Fotografia: do wydruków fotograficznych.
 4. Wybierz opcję Wyślij lub Zapisz, zależnie od rodzaju skanowania.
Sprawdzanie ustawień jakości wydruków
To ustawienie dostosowuje poziom kompresji przy zapisywaniu plików. Aby uzyskać najlepszą jakość, ustaw najwyższą wartość.
FutureSmart 3
 1. Przewiń ekran główny panelu sterowania drukarki i wybierz przycisk Administracja.
 2. Otwórz menu Ustawienia skanowania/dystrybucji cyfrowej.
 3. Wybierz kategorię ustawień skanowania i wysyłania, które chcesz skonfigurować.
 4. Otwórz menu Domyślne opcje zleceń.
 5. Wybierz przycisk Jakość wydruku.
 6. Wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych opcji, a następnie dotknij przycisku Zapisz.
 7. Wybierz przycisk Start .
FutureSmart 4
  Uwaga:
Ustawienia te są tymczasowe. Po zakończeniu zadania drukarka przywraca ustawienia domyślne.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia wybierz opcję Skanuj, następnie określ kategorię.
 2. Wybierz Opcje w lewym dolnym rogu, następnie przejdź do opcji Typ pliku i rozdzielczość.
 3. Wybierz typ pliku w lewym menu, jedną z wstępnie zdefiniowanych opcji w obszarze Jakość i rozmiar pliku, a następnie przycisk Gotowe, aby zapisać ustawienie.
 4. Wybierz opcję Wyślij lub Zapisz, zależnie od rodzaju skanowania.
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów
Poniższy film pokazuje sposób czyszczenia rolek pobierających i wkładki rozdzielającej. Drukarka może różnić się od tej, którą posiadasz, ale sposób postępowania jest taki sam.
Postępuj według tych kroków, jeśli na wydruku widoczne są smugi toneru lub skrzywiony obraz bądź tekst.
 1. Unieś zatrzask podajnika dokumentów.
  Rys. : Unoszenie rygla
 2. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.
  Rys. : Otwieranie pokrywy podajnika dokumentów
 3. Usuń widoczne drobiny i kurz z każdej z rolek oraz i wkładki rozdzielającej za pomocą sprężonego powietrza lub czystej, niepylącej szmatki zwilżonej ciepłą wodą.
    Uwaga:
  Unieś zespół rolki, aby móc wyczyścić drugą rolkę.
  Rys. : Czyszczenie podajnika dokumentów
 4. Zamknij pokrywę podajnika dokumentów.
Jeżeli nadal występuje, sprawdź, czy wkładka rozdzielająca w podajniku dokumentów i rolki nie są uszkodzone lub zużyte, a następnie wymień je w razie potrzeby.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...