Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise - Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń kasety z tonerem HP

Wprowadzenie
Reguły dotyczące kaset HP oraz ich zabezpieczeń pozwalają uzyskać kontrolę nad tym, które kasety są instalowane w drukarce i zabezpieczyć je je przed kradzieżą. Funkcje te są dostępne w oprogramowaniu HP FutureSmart 3 oraz nowszym.
 • Reguły dotyczące kaset: Ta funkcja chroni drukarką przed instalacją podrobionych kaset z tonerem, zezwalając wyłącznie na korzystanie z oryginalnych materiałów firmy HP. Używanie oryginalnych kaset HP zapewnia najlepszą możliwą jakość wydruku. Po zainstalowaniu kasety innej niż oryginalna, na panelu sterowania drukarki wyświetli się komunikat, że kaseta jest nieautoryzowana. Pojawią się również informacje na temat dalszego postępowania.
 • Zabezpieczenie kasety: Ta funkcja trwale przypisuje kasety z tonerem do jednej lub kilku drukarek, stąd nie można ich używać w innych drukarkach. Zabezpieczenie kaset to ochrona inwestycji. Jeśli po włączeniu tej funkcji użytkownik spróbuje przełożyć chronioną kasetę z oryginalnej drukarki do nieautoryzowanej, drukowanie nie zostanie uruchomione. Ekran panelu sterowania drukarki wyświetli komunikat, że kaseta jest chroniona. Pojawią się również informacje wyjaśniające dalsze postępowanie.
    Przestroga:
  Po włączeniu zabezpieczenia kaset wszystkie kolejne kasety montowane w drukarce będą automatycznie i trwale zabezpieczane. Aby uniknąć ochrony nowej kasety, wyłącz tę funkcję przed zainstalowaniem nowej kasety.
  W ten sposób nie wyłącza się ochrony kaset, które zostały już zainstalowane.
Obie funkcje są domyślnie wyłączone. Wykonaj poniższe procedury, aby włączyć lub wyłączyć je za pomocą Panelu sterowania drukarki lub wbudowanego serwera internetowego (EWS).
  Uwaga:
Procedury na panelu sterowania różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
Włączanie i wyłączanie funkcji reguł dla kaset
  Uwaga:
Włączenie lub wyłączenie tej funkcji może wymagać podania hasła administratora.
Za pomocą panelu sterowania drukarki włącz lub wyłącz funkcję reguł dla kaset
FutureSmart 3
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Administracja.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Obsługa materiałów eksploatacyjnych
  • Ustawienia materiałów eksploatacyjnych
  • Zasady postępowania z kasetami
 3. Wybierz żądaną opcję:
  • Autoryzowane przez HP: Wybierz tę opcję, aby włączyć reguły dla kaset.
  • Nie świeci: Wybierz tę opcję, aby wyłączyć reguły dla kaset.
FutureSmart 4
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz opcję Ustawienia.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Obsługa materiałów eksploatacyjnych
  • Zasady postępowania z kasetami
 3. Wybierz żądaną opcję:
  • Autoryzowane przez HP: Wybierz tę opcję, aby włączyć reguły dla kaset.
  • Nie świeci: Wybierz tę opcję, aby wyłączyć reguły dla kaset.
Rozwiązywanie problemów dotyczących komunikatów dotyczących reguł kaset w panelu sterowania
Komunikat o błędzie
Opis
Zalecane działanie
10.0X.30 Brak autoryzacji <Color> kasety
Administrator skonfigurował tę drukarkę tak, aby obsługiwała wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne firmy HP, które są nadal objęte gwarancją. Aby kontynuować drukowanie, należy wymienić kasetę.
Wymień kasetę na oryginalny wkład z tonerem firmy HP.
Jeżeli uważasz, że kaseta jest oryginalna, odwiedź stronę www.hp.com/go/anticounterfeit, aby sprawdzić czy faktycznie tak jest lub dowiedzieć się jak postępować w przypadku materiałów eksploatacyjnych z innych źródeł.
Użyj wbudowanego serwera internetowego HP (EWS), aby włączyć lub wyłączyć funkcję reguł dla kaset
FutureSmart 3
 1. Znajdź adres IP drukarki na panelu sterowania:
  • Panele sterowania z klawiaturą: sprawdź adres IP na wyświetlaczu panelu sterowania.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz przycisk Sieć, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową. Podaj adres IP widoczny na panelu sterowania urządzenia. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się serwer EWS.
    Uwaga:
  Jeśli przeglądarka wyświetla komunikat Występuje problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny internetowej podczas próby otwarcia EWS, kliknij Przejdź do tej witryny internetowej (niezalecane).
  Wybranie pozycji Przejdź do tej witryny internetowej (niezalecane) nie spowoduje zagrożenia dla komputera podczas nawigacji w serwerze EWS drukarki HP.
  Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
 3. Na stronie głównej wbudowanego serwera internetowego kliknij kartę Ogólne.
 4. W lewym okienku nawigacji wybierz opcję Menu zarządzania Panelu sterowania.
 5. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Obsługa materiałów eksploatacyjnych
  • Ustawienia materiałów eksploatacyjnych
 6. Wybierz żądaną opcję w menu Reguły dla kaset:
  • Aby włączyć reguły dla kaset, wybierz opcję Wł.
  • Aby wyłączyć reguły dla kaset, wybierz opcję Wył..
 7. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać zmiany.
FutureSmart 4
 1. Znajdź adres IP drukarki na panelu sterowania:
  • Panele sterowania z klawiaturą: W panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Informacje , następnie za pomocą przycisków strzałek wybierz menu sieci Ethernet. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu i wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia. Zanotuj adres IP.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje , następnie wybierz opcję Sieć Ethernet. Zanotuj adres IPv4 urządzenia.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową. Podaj adres IP widoczny na panelu sterowania urządzenia. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się serwer EWS.
    Uwaga:
  Jeśli przeglądarka wyświetla komunikat Występuje problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny internetowej podczas próby otwarcia EWS, kliknij Przejdź do tej witryny internetowej (niezalecane).
  Wybranie pozycji Przejdź do tej witryny internetowej (niezalecane) nie spowoduje zagrożenia dla komputera podczas nawigacji w serwerze EWS drukarki HP.
  Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
 3. Na stronie głównej wbudowanego serwera internetowego kliknij kartę Ogólne.
 4. W lewym okienku nawigacji wybierz opcję Aplikacja ustawień panelu sterowania.
 5. Wybierz opcję Obsługa materiałów eksploatacyjnych, następnie Przejdź do strony podstawowej instalacji.
 6. Wybierz żądaną opcję w menu Reguły dla kaset:
  • Autoryzowane przez HP: Wybierz tę opcję, aby włączyć reguły dla kaset.
  • Nie świeci: Wybierz tę opcję, aby wyłączyć reguły dla kaset.
Włączanie i wyłączanie funkcji zabezpieczenia kasety
  Uwaga:
Włączenie lub wyłączenie tej funkcji może wymagać podania hasła administratora.
  Przestroga:
Po włączeniu zabezpieczenia kaset wszystkie kolejne kasety montowane w drukarce będą automatycznie i trwale zabezpieczane. Aby uniknąć ochrony nowej kasety, wyłącz tę funkcję przed zainstalowaniem nowej kasety.
W ten sposób nie wyłącza się ochrony kaset, które zostały już zainstalowane.
Użyj panelu sterowania drukarki, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ochrony kasety
FutureSmart 3
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Administracja.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Obsługa materiałów eksploatacyjnych
  • Ustawienia materiałów eksploatacyjnych
  • Zabezpieczenie kasety
 3. Wybierz żądaną opcję:
  • Włączenie funkcji zabezpieczenia kasety: wybierz opcję Chroń kasety, a następnie opcję Kontynuuj podczas monitu o potwierdzenie.
  • Aby wyłączyć zabezpieczenie kasety, zaznacz opcję Wył.
FutureSmart 4
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz opcję Ustawienia.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Obsługa materiałów eksploatacyjnych
  • Zabezpieczenie kasety
 3. Wybierz żądaną opcję:
  • Włączenie funkcji zabezpieczenia kasety: wybierz opcję Chroń kasety, a następnie opcję Kontynuuj podczas monitu o potwierdzenie.
  • Aby wyłączyć zabezpieczenie kasety, zaznacz opcję Wył.
Rozwiązywanie problemów dotyczących komunikatów dotyczących zabezpieczenia kaset w panelu sterowania
Komunikat o błędzie
Opis
Zalecane działanie
10.0X.57 Kaseta z kolorem <Color> jest zabezpieczona
Kaseta nadaje się do stosowania wyłącznie z drukarką (lub grupą drukarek), które początkowo zabezpieczyły ją za pomocą funkcji zabezpieczania kaset HP.
Funkcja zabezpieczania kaset pozwala administratorowi zastrzec kasety do użytku z tylko jedną drukarką lub ich grupą. Aby kontynuować drukowanie, należy wymienić kasetę.
Wymień kasetę na nową.
Użyj wbudowanego serwera internetowego HP (EWS) do włączenia lub wyłączenia funkcji zabezpieczeń kaset
FutureSmart 3
 1. Znajdź adres IP drukarki na panelu sterowania:
  • Panele sterowania z klawiaturą: sprawdź adres IP na wyświetlaczu panelu sterowania.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz przycisk Sieć, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową. Podaj adres IP widoczny na panelu sterowania urządzenia. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się serwer EWS.
    Uwaga:
  Jeśli przeglądarka wyświetla komunikat Występuje problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny internetowej podczas próby otwarcia EWS, kliknij Przejdź do tej witryny internetowej (niezalecane).
  Wybranie pozycji Przejdź do tej witryny internetowej (niezalecane) nie spowoduje zagrożenia dla komputera podczas nawigacji w serwerze EWS drukarki HP.
  Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
 3. Na stronie głównej wbudowanego serwera internetowego kliknij kartę Ogólne.
 4. W lewym okienku nawigacji wybierz opcję Menu zarządzania Panelu sterowania.
 5. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Obsługa materiałów eksploatacyjnych
  • Ustawienia materiałów eksploatacyjnych
 6. Wybierz żądaną opcję w menu Zabezpieczenie kasety:
  • Włączenie funkcji zabezpieczenia kasety: wybierz opcję Wł.
  • Aby wyłączyć zabezpieczenie kasety, zaznacz opcję Wył.
 7. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać zmiany.
FutureSmart 4
 1. Znajdź adres IP drukarki na panelu sterowania:
  • Panele sterowania z klawiaturą: W panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Informacje , następnie za pomocą przycisków strzałek wybierz menu sieci Ethernet. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu i wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia. Zanotuj adres IP.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje , następnie wybierz opcję Sieć Ethernet. Zanotuj adres IPv4 urządzenia.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową. Podaj adres IP widoczny na panelu sterowania urządzenia. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się serwer EWS.
    Uwaga:
  Jeśli przeglądarka wyświetla komunikat Występuje problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny internetowej podczas próby otwarcia EWS, kliknij Przejdź do tej witryny internetowej (niezalecane).
  Wybranie pozycji Przejdź do tej witryny internetowej (niezalecane) nie spowoduje zagrożenia dla komputera podczas nawigacji w serwerze EWS drukarki HP.
  Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
 3. Na stronie głównej wbudowanego serwera internetowego kliknij kartę Ogólne.
 4. W lewym okienku nawigacji wybierz opcję Aplikacja ustawień panelu sterowania.
 5. Wybierz opcję Obsługa materiałów eksploatacyjnych, następnie Przejdź do strony podstawowej instalacji.
 6. Wybierz żądaną opcję w menu Zabezpieczenie kasety:
  • Aby włączyć funkcję ochrony kaset, wybierz opcję Ochrona kaset.
  • Aby wyłączyć funkcję ochrony kaset, wybierz opcję Wył..

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...