Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Lista kontrolna rozwiązywania problemów

Lista kontrolna rozwiązywania problemów

Podczas rozwiązywania problemu z urządzeniem wykonaj poniższe czynności.
 1. Jeśli ekran panelu sterowania jest pusty lub ciemny, wykonaj poniższe kroki:
  1. Sprawdź kabel zasilający.
  2. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
  3. Upewnij się, że napięcie w sieci zasilającej jest zgodne z konfiguracją zasilania drukarki. (informacje o wymaganym napięciu znajdują się z tyłu drukarki). Jeśli używasz rozgałęziacza, który nie obsługuje takich napięć, podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazda w ścianie. Jeśli urządzenie jest już podłączone do gniazda w ścianie, spróbuj zmienić gniazdo.
  4. Jeżeli opisane metody rozwiązywania problemów nie są skuteczne, należy skontaktować się z Centrum obsługi klientów firmy HP.
 2. Na panelu sterowania powinna znajdować się informacja o stanie gotowości. Jeśli jest wyświetlany komunikat o błędzie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby wyeliminować błąd.
 3. Sprawdź okablowanie.
  1. Sprawdź przewód łączący drukarkę z portem USB komputera lub sieci. Sprawdź, czy przewód został prawidłowo podłączony.
  2. Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony, podłączając inny przewód, jeżeli jest to możliwe.
  3. Sprawdź połączenia sieciowe.
 4. Upewnij się, że wybrany format i rodzaj papieru odpowiada specyfikacjom. Otwórz także menu Podajniki na panelu sterowania drukarki i sprawdź, czy podajnik jest poprawnie skonfigurowany do typu i rozmiaru papieru.
 5. Wydrukuj stronę konfiguracji za pomocą poniższych czynności.
  Uwaga:
  Czynności te różnią się w zależności od panelu sterowania.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i dotknij przycisku Administracja.
  2. Otwórz kolejno następujące menu:
   • Raporty
   • Str. konfig. i stanu
  3. Dotknij elementu Strona konfiguracji, by go wybrać.
  4. Dotknij przycisku Drukuj, aby wydrukować stronę konfiguracji.
   Uwaga:
   Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, drukowana jest również strona HP Jetdirect.
  FutureSmart 4
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń do opcji Raporty.
  2. Dotknij opcji Strony konfiguracji i stanu.
  3. Wybierz opcję Strona konfiguracji.
  4. Wybierz opcję Drukuj, aby wydrukować stronę konfiguracji.
   Uwaga:
   Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, drukowana jest również strona HP Jetdirect.
  Jeśli strona nie zostanie wydrukowana, sprawdź, czy co najmniej jeden podajnik zawiera papier.
  W przypadku zacięcia papieru w drukarce postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby usunąć zacięcie.
  Jeśli strona nie drukuje się poprawnie, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP.
  Jeśli strona drukuje się poprawnie, prawdopodobnie problem jest związany z używanym komputerem, sterownikiem druku lub programem.
 6. Upewnij się, że został zainstalowany sterownik druku dla drukarki. Sprawdź program, aby upewnić się, że używany jest sterownik druku odpowiedni dla drukarki. Sterownik druku znajduje się na dysku CD dołączonym do drukarki. Można go także pobrać ze strony internetowej HP.
 7. Wydrukuj krótki dokument z innego programu, który działał w przeszłości. Jeśli to rozwiązanie działa, to problem jest związany z używanym programem. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany (dokument nadal nie jest drukowany), wykonaj następujące czynności:
  1. Spróbuj wydrukować dokument z innego komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie drukarki.
  2. Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, podłącz ją bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB. Przekieruj drukarkę do właściwego portu lub zainstaluj ponownie oprogramowanie, wybierając nowy typ używanego połączenia.
   Uwaga:
   Drukarka jest dostarczane z wyłączonym portem USB. Aby włączyć port USB i użyć go do przetestowania połączenia z drukarką, upewnij się, że drukarka jest w stanie gotowości.
 8. Może być konieczne uaktualnienie oprogramowania układowego drukarki. Przeznaczone dla tej drukarki aktualizacje obejmujące oprogramowanie i sprzęt oraz wskazówki dotyczące instalacji są dostępne pod adresem www.hp.com/support/ljMFPM725series. Kliknij przycisk opcję Sterowniki, oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe, wybierz swój system operacyjny, a następnie pobierz pliki dla drukarki.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...