Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - Konfiguracja drukarki (urządzenie, model z)

  Uwaga:
Ten dokument dotyczy urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet Enterprise 700 Color, model M775z.
W niniejszym dokumencie opisano montaż poszczególnych części drukarki. Przed zainstalowaniem oprogramowania w komputerze należy wykonać poniższe czynności.
Jeśli elementy drukarki są już zmontowane i potrzebujesz pomocy w zakresie instalacji oprogramowania, zapoznaj się z sekcją Odnośniki do instrukcji instalacji oprogramowania na końcu tego dokumentu.
W niniejszym dokumencie zawarto następujące kroki dotyczące konfigurowania tej drukarki:
Rozpakuj drukarkę
 1. Wybierz miejsce umieszczenia drukarki, które spełnia następujące warunki:
  • Stabilna powierzchnia robocza, miejsce charakteryzujące się dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
  • Zakres temperatur: od 15°C do 30°C (od 59°F do 86°F)
  • Zakres wilgotności: od 10% do 80%
    Przestroga:
  Drukarka waży 107,7 kg (237 funtów). HP zaleca, by drukarkę przenosiły cztery osoby.
 2. Wyjmij drukarkę HP z pudełka, a następnie usuń materiał opakowania. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji.
    Uwaga:
  HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
  Rys. : Zawartość opakowania
 3. Usuń pomarańczową taśmę transportową i element ochronny z pianki.
  Rys. : Usuń taśmę transportową i element ochronny z pianki.
 4. Otwórz podajnik dokumentów i usuń elementy ochronne z pianki, a następnie pozostałą taśmę transportową.
  Rys. : Usuń elementy ochronne z pianki i pozostałą taśmę transportową.
 5. Otwórz podajniki 2, 3, 4 i 5. Usuń blokadę transportową podajnika z podajnika 2 i kartonowe wkładki z podajników 3, 4 i 5.
  Rys. : Usuwanie blokady transportowej i kartonowych wkładek z podajników
 6. Zamknij podajnik 2.
    Przestroga:
  Sprawdź, czy dźwignia blokująca (za podajnikiem 2) na wyposażeniu dodatkowym do obsługi papieru znajduje się w pozycji zablokowanej.
  Rys. : Zamknij podajnik 2
 7. Zamknij podajniki 3, 4 i 5.
  Rys. : Zamykanie podajników 3, 4 i 5
 8. Sprawdź, czy dźwignia blokująca na wyposażeniu dodatkowym obsługi papieru znajduje się w pozycji zablokowanej.
  Rys. : Sprawdzanie dźwigni blokującej na wyposażeniu dodatkowym do obsługi papieru
Ładowanie papieru
 1. Otwórz podajnik 2.
  Rys. : Otwieranie podajnika 2
 2. Dostosuj przesuwne prowadnice papieru z przodu i z boku, aby uzyskać właściwy rozmiar papieru.
  Rys. : Dostosowanie prowadnic papieru
 3. Umieść papier w podajniku.
  Rys. : Wkładanie papieru do podajnika
 4. Nie należy przepełniać podajnika. Sprawdź, czy stos papieru mieści się w podajniku i nie wystaje poza górną prowadnicę.
  Rys. : Sprawdzanie prowadnic wysokości stosu papieru
 5. Zamknij podajnik.
  Rys. : Zamykanie podajnika
Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnego)
Jeśli zamierzasz podłączyć drukarkę do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy. Jeśli nie, pomiń ten krok i przejdź do sekcji Podłącz kabel zasilający i włącz drukarkę w tym dokumencie.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Jeśli zamierzasz użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy go podłączyć podczas instalacji oprogramowania.
Rys. : Podłączenie kabla sieciowego
Podłączenie przewodu telefonicznego do faksu (opcjonalnie)
Aby skorzystać z funkcji faksu, podłącz dostarczony przewód telefoniczny do gniazda faksu w drukarce i gniazda telefonicznego.
  Uwaga:
Do podłączenia przewodu telefonicznego do gniazda telefonicznego może być wymagane użycie specjalnego adaptera kabla RJ11.
Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego do faksu
Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie drukarki
 1. Podłącz przewód zasilający drukarki do uziemionego gniazdka prądu zmiennego. Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować wyłącznie dołączony kabel zasilający.
  Rys. : Podłączanie kabla zasilającego
    Przestroga:
  Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji drukarki dotyczące napięcia. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie drukarki. Drukarka wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.
 2. Włącz drukarkę.
  Rys. : Naciśnij przycisk zasilania
 3. Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie, jeśli drukarka została podłączona do sieci, sieć rozpoznaje drukarkę i przydziela jej adres IP lub nazwę hosta.
 4. Na panelu sterowania ustaw język, format daty/godziny oraz strefę czasową. Gdy wyświetlony zostanie ekran główny dotknij opcji Konfiguracja wstępna i włącz podstawowe funkcje drukarki.
  Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień w przypadku drukarki podłączonej do sieci, po zakończeniu instalacji oprogramowania wpisz adres IP drukarki w pasku adresu przeglądarki internetowej. Aby znaleźć adres IP, wykonaj następujące czynności:
    Uwaga:
  Czynności te różnią się w zależności od typu Panelu sterowania. Skorzystaj z tabeli w ramach kroku 5., aby określić typ panelu sterowania.
  • FutureSmart 3: Na panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Sieć .
  • FutureSmart 4: Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony informacji , a następnie przycisku sieci .
 5. Jeśli drukarka ma być podłączona przy użyciu kabla USB, podczas procesu instalacji oprogramowania musi być włączona i sygnalizować stan gotowości. Skonfiguruj poniższe ustawienia, aby urządzenie budziło się z trybu uśpienia podczas procesu instalacji oprogramowania:
    Uwaga:
  Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i dotknij przycisku Administracja.
  2. Wybierz menu General Settings (Ustawienia ogólne).
  3. Dotknij opcji menu Energy Settings (Ustawienia zarządzania energią).
  4. Dotknij opcji menu Wake/Auto On to These Events (Przebudzenie/Automatycznie uruchomienie w razie tych wydarzeń).
  5. Dotknij opcji menu All events (Wszystkie wydarzenia).
  FutureSmart 4
  Według ustawień domyślnych drukarki z FutureSmart 4 urządzenie będzie wychodzić z trybu uśpienia podczas procesu instalacji oprogramowania.
Sprawdzanie czy drukarka działa
Aby sprawdzić czy drukarka działa, wykonaj poniższe czynności.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Aby sprawdzić, czy drukarka drukuje, wykonaj następujące czynności:
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i dotknij przycisku Administracja.
  2. Otwórz kolejno następujące menu:
   • Raporty
   • Str. konfig. i stanu
  3. Dotknij elementu Strona konfiguracji, by go wybrać.
  4. Dotknij przycisku Drukuj, by wydrukować stronę konfiguracji drukarki i stronę Jetdirect.
     Uwaga:
   Jeśli zamierzasz korzystać z urządzenia w sieci, zapisz te strony. Strona Jetdirect zawiera adres IP drukarki.
  5. Przy podłączaniu drukarki do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
   • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
   • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to drukarka powinna być gotowa do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
   Rys. : Strona JetDirect
 2. Aby sprawdzić działanie podajnika dokumentów i kopiowania, wykonaj co następuje:
  1. W podajniku dokumentów umieść stronę konfiguracji stroną zadrukowaną do góry.
  2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Start. Urządzenie kopiuje, a następnie drukuje stronę.
 3. Aby sprawdzić działanie szyby skanera i kopiowania, wykonaj co następuje:
  1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu.
  2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Start. Urządzenie zeskanuje, a następnie wydrukuje stronę.
FutureSmart 4
 1. Aby sprawdzić, czy drukarka drukuje, wykonaj następujące czynności:
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń do opcji Raporty.
  2. Dotknij opcji Strony konfiguracji i stanu.
  3. Wybierz opcję Strona konfiguracji.
  4. Wybierz opcję Drukuj, aby wydrukować stronę konfiguracji i strony Jetdirect.
  5. Przy podłączaniu drukarki do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
   • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
   • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to drukarka powinna być gotowa do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
   Rys. : Strona JetDirect
 2. Aby sprawdzić działanie podajnika dokumentów i kopiowania, wykonaj co następuje:
  1. W podajniku dokumentów umieść stronę konfiguracji stroną zadrukowaną do góry.
  2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Start. Urządzenie kopiuje, a następnie drukuje stronę.
 3. Aby sprawdzić działanie szyby skanera i kopiowania, wykonaj co następuje:
  1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu.
  2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Start. Urządzenie kopiuje, a następnie drukuje stronę.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (opcjonalna, lecz zalecana)
HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym drukarki. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki, aby móc korzystać z jej najnowszych funkcji.
  Uwaga:
Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego drukarki skontaktuj się z administratorem sieci.
Kliknij tutaj, by uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki z użyciem napędu flash USB lub wbudowanego serwera internetowego (EWS).
‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania
Po wykonaniu poprzednich etapów konfiguracji można zainstalować oprogramowanie drukarki z płyty CD lub pobierając je z witryny internetowej HP.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Jeśli zamierzasz użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy go podłączyć podczas instalacji oprogramowania.
Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania, kliknij łącze właściwe dla systemu operacyjnego komputera i rodzaju połączenia.
System Windows
System Mac OS X

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...