Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Color LaserJet Enterprise M855 - Konfiguracja (sprzętowa) drukarki (model xh)

  Uwaga:
Ten dokument dotyczy modelu HP Color LaserJet Enterprise M855xh.
W niniejszym dokumencie opisano montaż poszczególnych części drukarki. Przed zainstalowaniem oprogramowania w komputerze należy wykonać poniższe czynności.
Jeśli elementy drukarki są już zmontowane i potrzebujesz pomocy w zakresie instalacji oprogramowania, zapoznaj się z sekcją Odnośniki do instrukcji instalacji oprogramowania na końcu tego dokumentu.
W niniejszym dokumencie zawarto następujące kroki dotyczące konfigurowania tej drukarki:
Rozpakuj drukarkę
 1. Wybierz miejsce umieszczenia drukarki, które spełnia następujące warunki:
  • Stabilna powierzchnia robocza, miejsce charakteryzujące się dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
  • Zakres temperatur: Od 15°C do 30°C
  • Zakres wilgotności: od 10% do 80%
    Przestroga:
  Drukarka waży 121,3 kg. HP zaleca, by drukarkę przenosiły cztery osoby.
 2. Wyjmij drukarkę HP z pudełka, a następnie usuń materiał opakowania. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji.
    Uwaga:
  HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
  Rys. : Zawartość opakowania
 3. Usuń wszelkie taśmy i materiał opakowania z zewnętrznej części drukarki. Otwórz wszystkie pokrywy i podajniki, usuń taśmę, pomarańczowe plastikowe wkładki w podajnikach i pozostałe materiały pakunkowe z wnętrza drukarki.
  Rys. : Usuń taśmę transportową i element ochronny z pianki.
Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnego)
Jeśli zamierzasz podłączyć drukarkę do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy. Jeśli nie, pomiń ten krok i przejdź do sekcji Podłącz kabel zasilający i włącz drukarkę w tym dokumencie.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Jeśli zamierzasz użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy go podłączyć podczas instalacji oprogramowania.
Rys. : Podłączenie kabla sieciowego
Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie drukarki
 1. Podłącz przewód zasilający drukarki do uziemionego gniazdka prądu zmiennego. Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować wyłącznie dołączony kabel zasilający.
  Rys. : Podłączanie kabla zasilającego
    Przestroga:
  Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji drukarki dotyczące napięcia. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie drukarki. Drukarka wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.
 2. Włącz drukarkę.
  Rys. : Naciśnij przycisk zasilania
 3. Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie, jeśli drukarka została podłączona do sieci, sieć rozpoznaje drukarkę i przydziela jej adres IP lub nazwę hosta.
 4. W panelu sterowania wybierz język, układ klawiatury, format daty/godziny oraz strefę czasową. Gdy wyświetlony zostanie ekran główny dotknij opcji Konfiguracja wstępna i włącz podstawowe funkcje drukarki.
  Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień w przypadku drukarki podłączonej do sieci, po zakończeniu instalacji oprogramowania wpisz adres IP drukarki w pasku adresu przeglądarki internetowej. Aby znaleźć adres IP, wykonaj następujące czynności:
    Uwaga:
  Czynności te różnią się w zależności od typu Panelu sterowania. Skorzystaj z tabeli w ramach kroku 5., aby określić typ panelu sterowania.
  • FutureSmart 3: Na panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Sieć .
  • FutureSmart 4: Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony informacji , a następnie przycisku sieci .
 5. Jeśli drukarka ma być podłączona przy użyciu kabla USB, podczas procesu instalacji oprogramowania musi być włączona i sygnalizować stan gotowości. Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować ustawienia Budzenie/automatyczne wł., aby drukarka wychodziła z trybu uśpienia podczas procesu instalacji oprogramowania:
    Uwaga:
  Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i dotknij przycisku Administracja.
  2. Wybierz menu General Settings (Ustawienia ogólne).
  3. Dotknij opcji menu Energy Settings (Ustawienia zarządzania energią).
  4. Dotknij opcji menu Wake/Auto On to These Events (Przebudzenie/Automatycznie uruchomienie w razie tych wydarzeń).
  5. Dotknij opcji menu All events (Wszystkie wydarzenia).
  FutureSmart 4
  Według ustawień domyślnych drukarki z FutureSmart 4 urządzenie będzie wychodzić z trybu uśpienia podczas procesu instalacji oprogramowania.
Ładowanie zasobnika 2
 1. Otwórz podajnik.
    Uwaga:
  Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.
  Rys. : Otwieranie podajnika
 2. Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.
  Rys. : Wyrównywanie prowadnic
 3. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.
    Uwaga:
  Aby uniknąć zacięć, nie należy przepełniać podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.
    Uwaga:
  Jeśli podajnik nie jest prawidłowo ustawiony, to podczas drukowania może pojawić się komunikat o błędzie lub może dojść do zacięcia papieru.
  Rys. : Ładowanie papieru
 4. Zamknij podajnik.
  Rys. : Zamykanie podajnika
 5. Na panelu sterowania zostanie wyświetlony rodzaj i format papieru, odpowiedni dla podajnika. Jeśli konfiguracja nie jest prawidłowa, zastosuj się do instrukcji na panelu sterowania, aby zmienić format lub rodzaj.
 6. W wypadku papieru o nietypowym rozmiarze należy określić wymiary X i Y papieru, gdy pojawi się monit na panelu sterowania drukarki.
  Rys. : Wymiary X i Y
Ładowanie podajników na 3 x 500 arkuszy
Użyj poniższych informacji, aby załadować papier do dowolnego podajnika na 3 x 500 arkuszy.
 1. Otwórz podajnik.
    Uwaga:
  Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.
  Rys. : Otwieranie podajnika
 2. Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.
  Rys. : Wyrównywanie prowadnic
 3. Dla każdego z poniższych formatów papieru ustaw również niebieską dźwignię zatrzymania papieru w lewym tylnym rogu podajnika w prawidłowe położenie, zgodnie z etykietą w podajniku:
  • 12 x 18
  • RA3
  • 11 x 17
  • A3
  • SRA3
  Rys. : Ustaw dźwignię zatrzymania papieru
 4. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.
    Uwaga:
  Aby uniknąć zacięć, nie należy przepełniać podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.
    Uwaga:
  Jeśli podajnik nie jest prawidłowo ustawiony, to podczas drukowania może pojawić się komunikat o błędzie lub może dojść do zacięcia papieru.
  Rys. : Ładowanie papieru
 5. Zamknij podajnik.
  Rys. : Zamykanie podajnika
 6. Na panelu sterowania zostanie wyświetlony rodzaj i format papieru, odpowiedni dla podajnika. Jeśli konfiguracja nie jest prawidłowa, zastosuj się do instrukcji na panelu sterowania, aby zmienić format lub rodzaj.
 7. W wypadku papieru o nietypowym rozmiarze należy określić wymiary X i Y papieru, gdy pojawi się monit na panelu sterowania drukarki.
  Rys. : Wymiary X i Y
Sprawdzanie czy drukarka działa
Aby sprawdzić, czy urządzenie drukuje, wykonaj poniższe czynności.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i dotknij przycisku Administracja.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Raporty
  • Strony konfiguracji i stanu
 3. Dotknij elementu Strona konfiguracji, by go wybrać.
 4. Dotknij przycisku Drukuj, by wydrukować stronę konfiguracji drukarki i stronę Jetdirect.
    Uwaga:
  Jeśli zamierzasz korzystać z urządzenia w sieci, zapisz te strony. Strona Jetdirect zawiera adres IP drukarki.
 5. Przy podłączaniu drukarki do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
  • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
  • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to drukarka powinna być gotowa do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
  Rys. : Strona JetDirect
FutureSmart 4
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń do opcji Raporty.
 2. Dotknij opcji Strony konfiguracji i stanu.
 3. Wybierz opcję Strona konfiguracji.
 4. Wybierz opcję Drukuj, aby wydrukować stronę konfiguracji i strony Jetdirect.
 5. Przy podłączaniu drukarki do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
  • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
  • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to drukarka powinna być gotowa do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
  Rys. : Strona JetDirect
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (opcjonalna, lecz zalecana)
HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym drukarki. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki, aby móc korzystać z jej najnowszych funkcji.
  Uwaga:
Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego skontaktuj się z administratorem sieci.
Kliknij tutaj, by uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki z użyciem napędu flash USB lub wbudowanego serwera internetowego (EWS).
‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania
Po wykonaniu poprzednich etapów konfiguracji można zainstalować oprogramowanie drukarki z płyty CD lub pobierając je z witryny internetowej HP.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Jeśli zamierzasz użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy go podłączyć podczas instalacji oprogramowania.
Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania, kliknij łącze właściwe dla systemu operacyjnego komputera i rodzaju połączenia.
System Windows
System Mac OS X

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...