Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Konfiguracja drukarki (sprzęt) (modele c i z)

W niniejszym dokumencie opisano montaż poszczególnych części drukarki. Przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki w komputerze należy wykonać poniższe czynności.
Jeśli drukarka jest już skonfigurowana, na końcu tego dokumentu znajdziesz odnośniki do instrukcji instalacji.
W niniejszym dokumencie zawarto następujące kroki dotyczące konfigurowania tej drukarki:

Krok 1: Rozpakuj drukarkę

 1. Wybierz miejsce umieszczenia drukarki, które spełnia następujące warunki:
  • Miejsce solidne, dobrze wentylowane, wolne od pyłu i nienasłonecznione
  • Zakres temperatur: Od 17° do 25° C
  • Zakres wilgotności: od 30% do 70%
  Ustaw drukarkę w takim miejscu, by można było otworzyć wszystkie drzwiczki i podajniki.
    Przestroga:
  Drukarka waży 23 kg. HP zaleca, by drukarkę przenosiły dwie osoby.
  Rys. : Wymagania dotyczące miejsca
  Aby przenieść drukarki, należy skorzystać z uchwytów na dole drukarki.
  Rys. : Przenieś drukarkę za pomocą uchwytów
 2. Wyjmij z pudełka drukarkę HP, a następnie sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji.
  Uwaga:
  HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
  Rys. : Zawartość opakowania
 3. Usuń wszelkie taśmy i materiały zabezpieczające z obudowy drukarki.
  Rys. : Usuń taśmę i materiały pakunkowe

Krok 2: Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnego)

Jeśli zamierzasz podłączyć drukarkę do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy. Jeśli nie, pomiń tę czynność i przejdź do sekcji Krok 4: Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie drukarki.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Aby użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy ją podłączyć po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu podczas instalacji oprogramowania.

Krok 3: Podłączanie kabla faksu

Podłącz przewód telefoniczny do gniazda faksu w drukarce oraz gniazda telefonicznego.
Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego do faksu

Krok czwarty: Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie drukarki

 1. Podłącz przewód zasilający drukarki do uziemionego gniazdka prądu zmiennego. Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować dołączony kabel zasilający.
    Przestroga:
  Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji drukarki. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie drukarki. Drukarka wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.
  Rys. : Podłączanie kabla zasilającego
 2. Włącz drukarkę.
  Rys. : Włącz zasilanie
 3. Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie, jeśli drukarka została podłączona do sieci, sieć rozpoznaje drukarkę i przydziela jej adres IP lub nazwę hosta.
 4. Na panelu sterowania ustaw język, format daty/godziny oraz strefę czasową.
  Uwaga:
  Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień drukarki związanych z siecią, po zakończeniu instalacji oprogramowania w pasku adresu przeglądarki wpisz adres IP drukarki.

Krok 5: Ładowanie zasobnika 2

 1. Otwórz zasobnik 2, delikatnie go pociągając i podnosząc w celu całkowitego wyjęcia z drukarki.
  Uwaga:
  Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.
  Rys. : Otwieranie podajnika
 2. Ustaw prowadnice papieru przez ściśnięcie zatrzasków regulacyjnych i dosunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.
  Rys. : Wyrównywanie prowadnic
 3. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.
  Uwaga:
  Aby uniknąć zacięć, nie należy przepełniać podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.
  Rys. : Wkładanie papieru
 4. Zamknij podajnik.
  Rys. : Zamykanie podajnika
 5. Na panelu sterowania zostanie wyświetlony rodzaj i format papieru, odpowiedni dla podajnika. Jeśli konfiguracja nie jest prawidłowa, zastosuj się do instrukcji na panelu sterowania, aby zmienić format lub rodzaj.

Krok 6: Instalacja nakładki na klawiaturę (opcjonalnie)

 1. Wysuń klawiaturę.
  Rys. : Wysuwanie klawiatury
 2. Usuń papierową podkładkę z nakładki panelu sterowania pod ostrym kątem. Wszystkie etykiety należy przyklejać do czystej powierzchni.
  Rys. : Wyjmij podpórkę papieru.
 3. Dopasuj górne rogi czystego arkusza do rogów klawiszy esc i delete.
  Rys. : Wyrównywanie nakładki na klawiaturę
 4. Przytrzymaj klawiaturę od dołu i mocno dociśnij nakładkę z etykietami.
 5. Usuń czysty arkusz odklejając go pod ostrym kątem.
  Rys. : Wyjmowanie czystego arkusza.

Krok 7: Sprawdzanie czy drukarka działa

Aby sprawdzić czy drukarka działa, wykonaj poniższe czynności.
Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i wybierz menu Administracja.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Raporty
  • Str. konfig. i stanu
  • Strona konfiguracji
 3. Wybierz opcję Strona konfiguracji.
 4. Wybierz opcję Drukuj, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wydrukować strony konfiguracji drukarki i Jetdirect.
 5. Przy podłączaniu drukarki do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
  • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
  • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to drukarka powinna być gotowa do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
  Rys. : Strona JetDirect
FutureSmart 4
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń do opcji Raporty.
 2. Dotknij opcji Strony konfiguracji i stanu.
 3. Wybierz opcję Strona konfiguracji.
 4. Wybierz opcję Drukuj, aby wydrukować stronę konfiguracji i strony Jetdirect.
 5. Przy podłączaniu drukarki do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
  • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
  • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to drukarka powinna być gotowa do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
  Rys. : Strona JetDirect

Krok 8: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (opcjonalna, lecz zalecana)

HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym drukarki. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki, aby móc korzystać z jej najnowszych funkcji.
Uwaga:
Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego drukarki skontaktuj się z administratorem sieci.
Kliknij tutaj, by uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki z użyciem napędu flash USB lub wbudowanego serwera internetowego (EWS).

‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania

Po wykonaniu powyższych czynności zainstaluj oprogramowanie drukarki.
System Windows: Zainstaluj oprogramowanie drukarki z płyty CD. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji oprogramowania, patrz plik Install Notes (Uwagi na temat instalacji) na dołączonej do drukarki płycie CD.
System OS X: Ta drukarka obsługuje komputery Mac i urządzenia mobilne Apple. Pobierz ze strony 123.hp.com oprogramowanie HP Easy Start i zainstaluj oprogramowanie drukarki.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Jeśli zamierzasz użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy go podłączyć podczas instalacji oprogramowania.
Uwaga:
Domyślnym sterownikiem do systemów OS X 10.8 Mountain Lion i OS X 10.9 Mavericks jest sterownik Apple AirPrint. Aby zainstalować pełny sterownik HP, wybierz w oknie dialogowym Dodaj sterownik HP z menu Użyj: .
Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania, kliknij łącze właściwe dla systemu operacyjnego komputera i rodzaju połączenia.
System Windows
OS X:
Konfiguracja została zakończona. Jeśli drukarka nie została zainstalowana podczas instalacji oprogramowania, odwiedź stronę www.register.hp.com, aby zrobić to teraz.

Więcej informacji

Więcej informacji znajduje się w Instrukcji obsługi na dysku CD dołączonym do drukarki lub w witrynie pomocy technicznej do drukarki. Dotknij przycisku Pomoc na panelu sterowania drukarki, aby przejść do tematów Pomocy.
FutureSmart 3
FutureSmart 4


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...