Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - Wkładanie papieru do podajnika 1 (podajnik wielofunkcyjny)

Wprowadzenie
Poniżej opisano sposób ładowania papieru do podajnika 1. Ten podajnik mieści do 100 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 lub 10 kopert.
  Uwaga:
Zanim rozpoczniesz drukowanie, wybierz właściwy typ papieru w sterowniku druku.
  Uwaga:
Podajnik 1 nie obsługuje etykiet. Aby drukować na arkuszach etykiet, należy użyć podajnika 2 lub jednego z podajników opcjonalnych na 550 arkuszy.
  Przestroga:
w celu uniknięcia zacięcia papieru nigdy nie należy dodawać ani wyjmować papieru z podajnika 1 podczas drukowania.
 1. Otwórz podajnik 1.
  Rys. : Otwórz podajnik 1
 2. Wysuń przedłużenie podajnika, aby podeprzeć papier.
  Rys. : Wyciąganie rozszerzenia podajnika
 3. Ustaw prowadnice zgodnie z rozmiarem papieru, a następnie włóż go do podajnika. Informacje na temat ustawiania orientacji papieru znajdują się w sekcji „Orientacja papieru w podajniku 1”.
  Rys. : Ładowanie papieru
 4. Upewnij się, że papier mieści się pod liniami na prowadnicach papieru i oznaczającymi maksymalne wypełnienie podajnika.
    Uwaga:
  Maksymalna wysokość stosu wynosi 10 mm lub ok. 100 arkuszy o gramaturze 75 g.
  Rys. : Ograniczenie wysokości stosu
 5. Ustaw boczne prowadnice tak, aby lekko dotykały stosu papieru, lecz jednocześnie go nie zaginały.
  Rys. : Wyrównywanie prowadnic
Orientacja papieru w podajniku 1
Wkładając papier wymagający odpowiedniego ułożenia (pionowo lub poziomo), skorzystaj z informacji w poniższej tabeli.
  Uwaga:
Ustawienia alternatywnego trybu papieru firmowego mają wpływ na sposób, w jaki należy go wkładać do podajnika. To ustawienie jest domyślnie wyłączone. W tym trybie papier należy układać tak samo jak przy automatycznym drukowaniu dwustronnym. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji „Użyj alternatywnego trybu papieru firmowego”.
Rodzaj papieru
Orientacja obrazu
Drukowanie jednostronne
Druk dwustronny lub włączony alternatywny tryb dla papieru firmowego
Papier zadrukowany lub firmowy
Pionowa
Drukiem w dół
Górna krawędź skierowana do drukarki
Drukiem w górę
Dolna krawędź skierowana do drukarki
Pozioma
Drukiem w dół
Górna krawędź skierowana ku tyłowi drukarki
Drukiem w górę
Górna krawędź skierowana ku tyłowi drukarki
Dziurkowany
Pionowo lub poziomo
Otworami w kierunku tylnej części drukarki
Otworami w kierunku tylnej części drukarki
Użyj alternatywnego trybu papieru firmowego
Alternatywny tryb papieru firmowego umożliwia wkładanie do podajnika w ten sam sposób dla wszystkich zadań, niezależnie od tego czy obejmują jedną, czy obie strony arkusza. W tym trybie papier należy układać tak samo, jak przy automatycznym drukowaniu dwustronnym.
Aby korzystać z tej funkcji, należy włączyć ją w panelu sterowania drukarki.
Włączanie funkcji alternatywnego papieru firmowego w panelu sterowania drukarki
Wykonaj następujące czynności, aby włączyć tryb alternatywnego papieru firmowego za pomocą Panelu sterowania drukarki.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Na ekranie głównym na panelu sterowania drukarki szybko przesuń palcem od prawej do lewej strony do momentu wyświetlenia menu Ustawienia . Dotknij ikony Ustawienia, aby otworzyć menu.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Zarządzenie podajnikami
  • Alternatywny tryb papieru firmowego
 3. Wybierz opcję Włącz, następnie wciśnij przycisk Zapisz lub OK.
FutureSmart 4
 1. Przewiń palcem na ekranie głównym panelu sterowania drukarki, aby otworzyć menu Podajniki. Dotknij ikony Podajniki, aby otworzyć menu.
 2. W menu Podajniki dotknij ikony .
 3. Dotknij przycisku Tryb alternatywnego papieru firmowego, a następnie wybierz ustawienie .

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...