Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Skanuj do przechowywania zadań

Wprowadzenie
Drukarka jest wyposażona w funkcję, która umożliwia zeskanowanie dokumentu i zapisanie go w folderze w pamięci drukarki. Dokument można pobrać z pamięci drukarki i wydrukować później.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
Skanowanie do folderu przechowywania zleceń w pamięci drukarki
FutureSmart 3
 1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu lub umieść go w podajniku dokumentów stroną zadrukowaną ku górze i dopasuj prowadnice do formatu dokumentu.
  Rys. : Ładowanie podajnika dokumentów i dopasowanie prowadnic
 2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i wybierz przycisk Zapisz w pamięci urządzenia.
    Uwaga:
  Po wyświetleniu monitu podaj nazwę użytkownika i hasło.
 3. Wybierz istniejący folder lub utwórz nowy folder.
  Aby utworzyć nowy folder, należy wykonać następujące czynności:
  1. Wybierz przycisk Nowy folder.
  2. Wpisz nazwę folderu w polu Nazwa folderu:, a następnie wybierz przycisk OK.
 4. Wpisz nazwę pliku w polu Nazwa zadania: .
 5. Aby oznaczyć zadanie jako prywatne, wybierz opcję Kod PIN do drukowania, a następnie wprowadź czterocyfrowy kod PIN w pole Kod PIN: .
 6. Aby skonfigurować ustawienia dokumentu, wybierz przycisk Więcej opcji. Na przykład:
  • Wybierz opcję Strony, aby określić, czy dokument źródłowy jest wydrukowany jednostronnie czy dwustronnie oraz czy kopie mają zostać wydrukowane jednostronnie czy dwustronnie.
  • Wybierz opcję Zmniejsz/powiększ, aby przeskalować rozmiar dokumentu w górę lub w dół.
 7. Dotknij przycisku Start , aby zapisać plik.
FutureSmart 4
 1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu lub umieść go w podajniku dokumentów stroną zadrukowaną ku górze i dopasuj prowadnice do formatu dokumentu.
 2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia wybierz opcję Skanuj, a następnie Skanuj do przechowywania zadań.
    Uwaga:
  Po wyświetleniu monitu podaj nazwę użytkownika i hasło.
 3. Wybierz domyślną nazwę folderu przechowywania pokazaną w Folderze.
    Uwaga:
  Jeśli administrator drukarki ustawił tę opcję, można utworzyć nowy folder. Aby utworzyć nowy folder, wykonaj te czynności:
  1. Wybierz ikonę Nowy folder.
  2. Wybierz pole Nowy Folder, wpisz nazwę folderu, a następnie wybierz przycisk OK.
 4. Upewnij się, że wybrano właściwy folder.
 5. Dotknij pola tekstowego Nazwa zadania, aby otworzyć klawiaturę. Wpisz nazwę pliku, a następnie dotknij przycisku Enter .
 6. Aby oznaczyć zadanie jako prywatne, wybierz przycisk kodu PIN , wprowadź czterocyfrowy numer PIN w polu Kod PIN, a następnie zamknij klawiaturę na ekranie.
 7. Do konfigurowania ustawień, takich jak Strony i Orientacja zawartości, wybierz Opcje w lewym dolnym rogu ekranu, następnie wybierz ustawienia w menu Opcje. Wybierz Gotowe dla każdego ustawienia po wyświetleniu monitu.
 8. Podgląd opcjonalny: Dotknij panelu po prawej stronie ekranu, aby wyświetlić podgląd dokumentu. Do rozwijania i zwijania ekranu podglądu można użyć przycisków Rozwiń i Zwiń znajdujących się po lewej stronie okienka podglądu.
  Przycisk Rozwiń
  Przycisk Zwiń
  Użyj przycisków po prawej stronie ekranu, aby ustawić opcje podglądu, a także aby przestawiać, obracać, wstawiać lub usuwać strony.
  Przełączaj się między widokiem dwóch stron i widokiem miniatur. W widoku miniatur znajduje się więcej opcji niż widok dwóch stron.
  Powiększ lub pomniejsz wybraną stronę.
    Uwaga:
  Przycisków tych można używać tylko w przypadku pojedynczych stron.
  Obróć stronę o 180 stopni.
    Uwaga:
  Jest on dostępny tylko w widoku miniatur.
  Usuń wybrane strony.
    Uwaga:
  Jest on dostępny tylko w widoku miniatur.
  Przestaw strony w dokumencie. Wybierz jedną lub kilka stron i przesuń je w lewo lub w prawo.
    Uwaga:
  Przyciski te są dostępne jedynie w widoku miniatur.
  Dodaj stronę do dokumentu. Drukarka wyświetli monit z zapytaniem o skanowanie kolejnych stron.
  Wyczyść zmiany wprowadzone w podglądzie i rozpocznij od nowa.
 9. Gdy dokument jest gotowy, wybierz opcję Zapisz, aby zapisać plik do folderu przechowywania zadań.
Drukowanie z folderu przechowywania zleceń w pamięci drukarki
Ta procedura umożliwia drukowanie zeskanowanego dokumentu, który znajduje się w folderze przechowywania zadań w drukarce.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia wybierz opcję Drukuj, a następnie wybierz Drukuj z zapisanego zadania.
 2. W obszarze Przechowywane zadania do drukowania zaznacz opcję Wybierz. Wybierz folder, w którym zapisano dokument. Wybierz dokument i opcję Wybierz.
 3. Jeśli dokument jest prywatny, wprowadź czterocyfrowy kod PIN w polu Hasło i wybierz przycisk OK.
 4. Aby dostosować liczbę kopii, dotknij pola z lewej strony przycisku Drukuj, następnie wybierz liczbę kopii za pomocą klawiatury numerycznej. Wybierz opcję Zamknij , aby zamknąć klawiaturę numeryczną.
 5. Wybierz przycisk Drukuj, aby wydrukować dokument.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...