Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Enterprise MFP - Konfigurowanie funkcji Kopia zapasowa i przywracanie, aby zapisać lub przywrócić dane

Wprowadzenie

Skorzystaj z funkcji Kopia zapasowa i przywracanie wbudowanego serwera internetowego HP (EWS), aby wykonać kopię zapasową danych na drukarce lub przywrócić pliki danych z poprzedniej kopii zapasowej.
Polecenie Kopia zapasowa tworzy plik kopii zapasowej bieżących ustawień drukarki, dzięki czemu można je później przywrócić. Ta funkcja jest przydatna, jeśli występują problemy z drukarką po aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub jeśli administrator chce wrócić do wersji oprogramowania sprzętowego, z której utworzono kopię zapasową (przy jak najmniejszym nakładzie pracy związanym z ponowną konfiguracją).

Krok 1: Otwórz wbudowany serwer internetowy HP (EWS)

 1. FutureSmart 3: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  FutureSmart 4: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje , a następnie ikony Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta drukarki tak, aby były identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się serwer EWS.
  Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
  Uwaga:
  Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.

Krok 2: Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych

 1. Korzystając z górnych kart nawigacji, kliknij opcję Ogólne.
 2. W lewym okienku nawigacji kliknij pozycję Kopia zapasowa i przywracanie.
 3. Aby utworzyć kopię zapasową, wybierz pozycję Kopia zapasowa, a następnie wprowadź w polu Ścieżka UNC do folderu ścieżkę zapisu pliku kopii zapasowej. Nie umieszczaj nazwy pliku w polu Ścieżka UNC do folderu.
 4. Aby przywrócić dane, wybierz opcję Przywróć, a następnie wprowadź ścieżkę w polu Plik kopii zapasowej do przywrócenia i wskaż plik do przywrócenia. Uwzględnij nazwę pliku w polu Plik kopii zapasowej do przywrócenia.
Uwaga:
Kliknięcie OK spowoduje wykonanie kopii zapasowej lub przeprowadzenie operacji przywracanie danych z kopii zapasowej. Wyświetli się pasek postępu, a następnie komunikat o zakończeniu procesu.

Krok 3: Konfigurowanie ustawień uwierzytelniania

Pliki kopii/przywracania są szyfrowanymi archiwami typu .ZIP. Do szyfrowania archiwum .ZIP służy ustawienie Klucz szyfrowania w obszarze Ustawienia uwierzytelniania.
Wprowadź poniższe dane uwierzytelniania w obszarze Ustawienia uwierzytelniania:
 • Klucz szyfrowania
 • Domena systemu Windows
 • Użytkownik
 • Hasło
Uwaga:
Kliknięcie OK spowoduje wykonanie kopii zapasowej lub przeprowadzenie operacji przywracanie danych z kopii zapasowej. Wyświetli się pasek postępu, a następnie komunikat o zakończeniu procesu.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...