Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Enterprise MFP - Ustawienia oszczędzania energii

Wprowadzenie
Drukarka zawiera funkcje, dzięki którym można zmniejszyć zużycie energii.
Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode (tylko modele mono)
Ta drukarka udostępnia opcję EconoMode do drukowania kopii roboczych dokumentów. Korzystanie z trybu EconoMode może zmniejszyć zużycie toneru. Może to jednak odbywać się kosztem obniżenia jakości wydruków.
Firma HP nie zaleca korzystania z trybu EconoMode przez cały czas. Jeśli opcja EconoMode jest używana przez cały czas, toner może nie zostać w pełni zużyty, gdy ulegną już zużyciu mechaniczne części kasety z tonerem. Jeśli jakość druku zacznie się pogarszać i stanie się nie do zaakceptowania, należy rozważyć wymianę kasety z tonerem.
  Uwaga:
Jeżeli ta opcja nie jest dostępna w sterowniku druku, to można ją ustawić, korzystając z panelu sterowania drukarki.
Konfiguracja funkcji EconoMode z poziomu sterownika druku
 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
 2. Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
 3. Kliknij kartę Papier/Jakość.
 4. Kliknij pole wyboru EconoMode, aby włączyć funkcję, a następnie kliknij opcję OK.
Konfiguracja funkcji EconoMode z poziomu panelu sterowania drukarki (FutureSmart 3)
 1. Naciśnij przycisk Home (Ekran główny) na panelu sterowania drukarki.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Administracja
  • Ustawienia ogólne
  • Jakość druku
 3. Wybierz opcję EconoMode (Zdalne uaktualnianie oprogramowania sprzętowego).
 4. Wybierz opcję Wł. lub Wył. dla tej funkcji, następnie wciśnij przycisk Zapisz lub OK.
Konfiguracja funkcji EconoMode z poziomu panelu sterowania drukarki (FutureSmart 4)
 1. Z ekranu głównego panelu sterowania drukarki otwórz menu Ustawienia.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Kopiuj/drukuj lub Drukuj
  • Domyślne opcje drukowania
  • Tryb ekonomiczny
 3. Wybierz opcję Włącz lub Wyłącz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
Skonfiguruj ustawienia bezczynności (tylko FutureSmart 4)
Domyślnie drukarka utrzymuje ciepło pomiędzy zadaniami, by zoptymalizować szybkość i szybciej wydrukować pierwsze strony zadań. Aby oszczędzać energię, ustaw chłodzenie drukarki między zadaniami.
 1. Z ekranu głównego panelu sterowania drukarki otwórz menu Ustawienia.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Ogólne
  • Ustawienia energii
  • Ustawienia bezczynności
 3. Przesuń suwak w prawo, aby zredukować oszczędzać energię. Dotknij opcji Gotowe, aby zapisać ustawienie.
Ustaw licznik czasu uśpienia i skonfiguruj drukarkę tak, aby zużywała nie więcej niż 1 W energii.
Drukarka posiada kilka opcji trybu uśpienia i oszczędzania energii. Możesz regulować czas wyłączania lub przejścia urządzenia w tryb uśpienia. Zużycie energii zależy od ustawienia opcji automatycznego włączania i wybudzania.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
1
FutureSmart 3
2
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Wciśnij przycisk Home na panelu sterowania drukarki.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Administracja
  • Ustawienia ogólne
  • Ustawienia energii
  • Ustawienia czasomierza uśpienia
 3. Tylko panele sterowania z ekranem na 4 wiersze: Wybierz opcję Licznik czasu trybu uśpienia / automatycznego wyłączania, następnie wybierz opcję Wł.. Naciśnij przycisk OK.
 4. Wybierz opcję Tryb uśpienia / automatyczne wyłączanie po:.
 5. Za pomocą klawiatury wybierz przedział czasu i wciśnij przycisk Zapisz lub OK.
 6. Wybierz jedną z opcji menu Wybudzanie / automatyczne włączania dla zdarzeń:
  • Wszystkie zdarzenia: Drukarka opuści tryb uśpienia, gdy odbierze zadanie drukowania (poprzez port USB, port sieci lub połączenie bezprzewodowe) lub gdy użytkownik naciśnie przycisk na panelu sterowania, otworzy drzwiczki lub podajnik.
  • Port sieciowy: Urządzenie opuści tryb uśpienia, gdy odbierze zadanie drukowania przez port sieci lub gdy użytkownik naciśnie przycisk na panelu sterowania, otworzy drzwiczki lub podajnik. Dzięki temu ustawieniu drukarka zużywa mniej niż 1 W energii w trybie uśpienia/automatycznego wyłączenia.
  • Tylko przycisk zasilania: Drukarka opuszcza tryb uśpienia tylko po naciśnięciu przycisku zasilania. Dzięki temu ustawieniu drukarka zużywa mniej niż 1 W energii w trybie uśpienia/automatycznego wyłączenia.
FutureSmart 4
 1. Z ekranu głównego panelu sterowania drukarki otwórz menu Ustawienia.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Ustawienia ogólne
  • Ustawienia energii
  • Ustawienia uśpienia
 3. Wybierz opcję Uśpij po okresie braku aktywności, aby określić liczbę minut, po której drukarka przejdzie do trybu uśpienia. Wprowadź właściwy czas.
    Uwaga:
  Domyślny czas przejścia do trybu uśpienia to 0 min. Wartość zero (0) oznacza, że drukarka przejdzie w stan uśpienia w czasie krótszym niż 1 minuta.
 4. Wybierz opcję Automatyczne wył. po uśpieniu, aby drukarka przeszła do trybu oszczędzania energii, gdy minie czas pozostawania w trybie uśpienia. Wprowadź właściwy czas.
    Uwaga:
  Domyślnie drukarka uaktywni się w momencie uaktywnienia dowolnej funkcji, która nie korzysta z pośrednictwa portu USB lub sieci Wi-Fi. Można również ustawić wybudzanie tylko za pomocą przycisku zasilania.
 5. Wybierz opcję Gotowe, aby zapisać ustawienia.
Konfiguracja ustawień daty i godziny:
Skorzystaj z wbudowanego serwera internetowego HP, aby skonfigurować ustawienia daty i godziny drukarki tak, by odpowiadały danemu krajowi/regionowi.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
1
FutureSmart 3
2
FutureSmart 4
 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy HP:
  FutureSmart 3
  • 4-wierszowe panele sterowania: sprawdź adres IP na wyświetlaczu panelu sterowania.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  FutureSmart 4
  • Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje , a następnie ikony Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta urządzenia tak, aby były identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się serwer EWS.
  Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
    Uwaga:
  Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. Otwórz menu Ustawienia daty/godziny.
 5. W obszarze oznaczonym Czas urządzenia należy skonfigurować datę i godzinę.
 6. W obszarze oznaczonym Format daty/godziny należy wybrać preferowane formaty daty i godziny.
 7. W obszarze oznaczonym Sieciowy serwer czasu wybierz, czy drukarka powinna automatycznie synchronizować się z sieciowym serwerem czasu. Domyślnie wybrana opcja to Automatycznie synchronizuj z sieciowym serwerem czasu.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj.
Ustawianie harmonogramu uśpienia
Użyj funkcji Harmonogram uśpienia do skonfigurowania drukarki pod kątem automatycznego wybudzania lub przechodzenia w tryb Uśpienie/Automatycznie wyłączenie w określonych momentach w określone dni tygodnia.
  Uwaga:
Aby użyć funkcji Harmonogram uśpienia, należy wcześniej skonfigurować ustawienia daty i godziny.
Ustawianie harmonogramu uśpienia na panelu sterowania drukarki
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i dotknij przycisku Administracja.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Ustawienia ogólne
  • Ustawienia daty/godziny
 3. Otwórz menu Format daty/godziny i skonfiguruj następujące ustawienia:
  • Format daty
  • Format godziny
 4. Dotknij przycisku Zapisz.
 5. Otwórz menu Data/godzina i skonfiguruj następujące ustawienia:
  • Data/godzina
  • Strefa czasowa
  Jeśli mieszkasz w strefie, w której używa się czasu letniego, zaznacz pole wyboru Dostosuj ustawienia dla czasu letniego.
 6. Dotknij przycisku Zapisz.
 7. Dotknij przycisku strzałki wstecz, aby powrócić do ekranu Administracja.
 8. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Ustawienia ogólne
  • Ustawienia energii
  • Harmonogram uśpienia
 9. Dotknij przycisku Dodaj, a następnie wybierz typ zdarzenia do zaplanowania: Budzenie lub Uśpienie.
 10. Skonfiguruj następujące ustawienia:
  • Godzina
  • Dni zdarzenia
 11. Dotknij przycisku OK, a następnie przycisku Zapisz.
Ustawianie harmonogramu uśpienia na wbudowanym serwerze internetowym HP (EWS)
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
1
FutureSmart 3
2
FutureSmart 4
 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy HP:
  FutureSmart 3
  • 4-wierszowe panele sterowania: sprawdź adres IP na wyświetlaczu panelu sterowania.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  FutureSmart 4
  • Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje , a następnie ikony Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta urządzenia tak, aby były identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się serwer EWS.
  Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
    Uwaga:
  Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. Otwórz menu Ustawienia daty/godziny.
 5. W obszarze oznaczonym Czas urządzenia należy skonfigurować datę i godzinę.
 6. W obszarze oznaczonym Format daty/godziny należy wybrać preferowane formaty daty i godziny.
 7. W obszarze oznaczonym Sieciowy serwer czasu wybierz, czy drukarka powinna automatycznie synchronizować się z sieciowym serwerem czasu. Domyślnie wybrana opcja to Automatycznie synchronizuj z sieciowym serwerem czasu.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj.
Kontrolka przycisku zasilania może wskazywać stan drukarki. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby zinterpretować stan drukarki.
Stan panelu sterowania
Stan przycisku zasilania
Status drukarki
Czarny lub pusty
Miga w sekundowych odstępach
Drukarka jest w trybie uśpienia/automatycznego wyłączenia
Zdarzenie budzenia/automatycznego włączenia ustawiono na wszystkie zdarzenia
Czarny lub pusty
Miga w odstępach 0,25 sekundy
Drukarka jest w trybie uśpienia/automatycznego wyłączenia
Zdarzenie budzenia/automatycznego włączenia ustawiono na Port sieciowy
Aktywny
Miga
Drukarka jest w jednym z następujących stanów przejściowych:
 • Przechodzenie w tryb uśpienia/automatycznego wyłączania
 • Opuszczanie trybu uśpienia/automatycznego wyłączania
 • Przechodzenie w tryb automatycznego włączania
 • Przechodzenie w tryb automatycznego wyłączania

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...