Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Enterprise, HP LaserJet Pro -- Konfiguracja usługi Google Cloud Print

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP, które obsługują usługę Google Cloud Print. Drukarki HP obsługujące funkcję ePrint wymagają nieco innych instrukcji dotyczących konfiguracji. Informacje o drukarkach z funkcją HP ePrint można znaleźć w artykule Konfiguracja drukarki HP do pracy z usługą Cloud Print za pomocą usługi HP Cloud.
Uwaga:
Aby sprawdzić, czy drukarka obsługuje usługę Google Cloud Print lub funkcję HP ePrint, przejdź do artykułu Drukarki obsługujące usługę Google Cloud Print.
Usługa Google Cloud Print dotyczy przenośnego drukowania i jest dostępna dla użytkowników kont Gmail. Umożliwia drukowanie w Internecie niezależnie od lokalizacji, z telefonu lub tabletu, z użyciem dowolnej drukarki. Za pomocą przeglądarki Chrome użytkownicy mogą drukować dokumenty z urządzeń Android, Chrome, iOS, OS X, Windows i Linux na drukarce z obsługą usługi Google Cloud Print znajdującej się w tej samej sieci lokalnej (lokalne miejsce docelowe) lub drukarki podłączonej do usługi Google Cloud.
Uwaga:
Aby wykonać wydruk na pobliskiej drukarce znajdującej się w tej samej sieci co urządzenie z systemem Android lub iOS, nie trzeba rejestrować drukarki w usłudze Google Cloud. W przypadku urządzenia z systemem iOS (w wersji 7.0 lub nowszej) skorzystaj z usługi AirPrint. W przypadku systemu Android 4.4 przejdź do Google Play > Aplikacje dla systemu Android i pobierz wtyczkę Usługi drukowania HP lub wtyczkę HP Mopria Print Service, a następnie włącz wtyczkę. W przypadku systemu Android 4.3 pobierz inne rozwiązanie druku przenośnego, takie jak aplikacja HP ePrint.
Połączenie z chmurą umożliwia również użytkownikom drukowanie przy użyciu jednego lub wielu następujących miejsc docelowych wydruku:
 • pobliska drukarka w przypadku braku połączenia z siecią lokalną;
 • zdalna drukarka w innej lokalizacji za pośrednictwem połączenia z chmurą;
 • pobliska lub zdalna drukarka w innej sieci (innej podsieci).

Przed rozpoczęciem

 • Upewnij się, że masz konto Gmail i znasz hasło do niego.
 • Upewnij się, że masz drukarkę HP, która jest zgodna z usługą Google Cloud Print i która została zaktualizowana przy użyciu najnowszego oprogramowania sprzętowego (jeśli to konieczne).
  Listę obsługiwanych drukarek można znaleźć w artykule Drukarki obsługujące usługę Google Cloud Print.
 • Upewnij się, że zainstalowano przeglądarkę Chrome
  Uwaga:
  Inne przeglądarki również będą działać (z systemem operacyjnym innym niż Chrome), ale korzystanie z przeglądarki Chrome jest zalecane w celu zapewnienia optymalnych efektów podczas korzystania z usługi Google Cloud Print.
 • Upewnij się, że dany system operacyjny jest obsługiwany:
  • Android 4.3 i nowsze
  • Chrome OS (tylko Chromebook)
  • iOS 7.0 i nowsze
  • OS X 10.7 i nowsze
  • Windows 8.1/8/7/Vista/XP
  • Linux
 • Podczas rejestracji za pomocą wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki, upewnij się, że posiadasz dostęp do adresu IP drukarki:
  • Na panelu sterowania modelu HP LaserJet Pro otwórz Menu sieci, zanotuj adres IP lub wybierz Raport, aby wydrukować Podsumowanie sieci.
  • Przy użyciu panelu sterowania modelu HP Enterprise wydrukuj stronę konfiguracji. Przewiń ekran do opcji Zarządzanie > Raporty > Strony konfiguracji / statusu > Strona konfiguracji, a następnie wybierz opcję Drukuj.
 • Upewnij się, że komputer Chromebook lub komputer przenośny znajduje się w tej samej sieci co drukarka (sieć lokalna).
 • Sprawdź, czy stan drukarki to Gotowa, czy jest podłączona do lokalnej sieci przewodowej lub bezprzewodowej, a także czy jest prawidłowo skonfigurowana.

Krok 1: Zarejestruj drukarkę w usłudze Google Cloud

Zanim drukarka będzie widoczna w sieci lub usługa chmury będzie mogła ją wykryć w przeglądarce, aplikacji Chrome albo wtyczce Cloud Print, należy zarejestrować drukarkę na stronie Google Cloud Print. Aby zarejestrować obsługiwaną drukarkę HP, użyj jednej z następujących metod:
 • Przeglądarka Chrome
 • Wbudowany serwer internetowy (EWS)
 • Panel sterowania (tylko modele HP LaserJet Pro)

Metoda 1: Rejestracja za pomocą przeglądarki Chrome (zalecane)

Uwaga:
Po zarejestrowaniu drukarki należy pobrać na smartfony i tablety aplikację lub wtyczkę odpowiednią dla systemu operacyjnego. Instrukcje można znaleźć w artykule Korzystanie z usługi Google Cloud Print.
 1. Otwórz przeglądarkę Chrome (), kliknij ikonę i wybierz opcję Ustawienia.
  Uwaga:
  Jeśli korzystasz z przeglądarki Chrome, możesz również wpisać chrome://devices w polu adresu, nacisnąć klawisz Enter, a następnie przejść do kroku 4, aby zarejestrować drukarkę.
 2. W oknie Ustawienia przewiń do dolnej części strony, a następnie kliknij łącze Pokaż ustawienia zaawansowane.
 3. W sekcji usługi Google Cloud Print kliknij przycisk Zarządzaj.
 4. Kliknij opcję Zarejestruj obok drukarki na liście Nowe urządzenia, a następnie kliknij ponownie Zarejestruj w celu potwierdzenia.
  Uwaga:
  Jeśli przycisk Zarejestruj jest nieaktywny, zaloguj się do konta Google. Jeżeli drukarki nie ma na liście, upewnij się, że nie jest jeszcze zarejestrowana, sprawdzając ustawienia Sieć > Google Cloud Print > karta Konfiguracja we wbudowanym serwerze internetowym (EWS). Jeżeli nie, upewnij się, że Chromebook lub komputer przenośny jest podłączony do tej samej sieci lokalnej co drukarka, a następnie spróbuj ponownie lub spróbuj zarejestrować drukarkę za pomocą metody korzystającej z serwera EWS. Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów, przejdź do artykułu Rozwiązywanie problemów z usługami drukowania Google Cloud.
 5. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK.
Uwaga:
Urządzenie wydrukuje stronę potwierdzenia po zakończeniu rejestracji drukarki. Strona ta zawiera identyfikator drukarki, na przykład (00A123), którego można użyć, aby znaleźć drukarkę na liście, a także adres e-mail powiązany z rejestracją drukarki. Zachowaj tę stronę w celu późniejszego wykorzystania.
Jeżeli rejestracja nie powiedzie się, upewnij się, że ustawienia serwera proxy są włączone lub skontaktuj się z administratorem systemu. Patrz sekcja Włączanie ustawień serwera proxy z poziomu wbudowanego serwera internetowego (EWS).

Metoda 2: Rejestracja za pomocą wbudowanego serwera internetowego (EWS)

 1. Otwórz przeglądarkę Chrome (), w polu adresu wpisz adres IP drukarki i naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Przykładowy adres IP w oknie przeglądarki
 2. W oknie serwera EWS kliknij kartę Sieć, a następnie w panelu po lewej w sekcji usługi Google Cloud Print kliknij przycisk Konfiguracja.
 3. Kliknij przycisk Wydrukuj arkusz przejęcia, zabierz wydrukowaną stronę i kliknij przycisk OK.
 4. Otwórz nową kartę w przeglądarce Chrome i w polu adresu wpisz adres URL z uwzględnieniem wielkości liter (np. goo.gl/printer/XxxX) widniejący na arkuszu przejęcia, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Uwaga:
  Adres URL na arkuszu przejęcia wygasa w ciągu 15 minut. Jeżeli poczekasz zbyt długo i sesja przejęcia wygaśnie, powtórz czynności opisane powyżej, aby wydrukować nowy arkusz przejęcia, i spróbuj ponownie.
 5. Po wyświetleniu potwierdzenia drukarki w oknie przeglądarki kliknij przycisk Zakończ rejestrację drukarki, a następnie zamknij kartę przeglądarki.
  Uwaga:
  Urządzenie wydrukuje stronę potwierdzenia po zakończeniu rejestracji drukarki. Strona ta zawiera identyfikator drukarki, na przykład (00A123), którego można użyć, aby znaleźć drukarkę na liście, a także adres e-mail powiązany z rejestracją nazwy drukarki. Zachowaj tę stronę w celu późniejszego wykorzystania.
 6. Zamknij wbudowany serwer internetowy.
Uwaga:
Jeśli zmienisz zdanie po zarejestrowaniu drukarki, możesz ją usunąć. Aby usunąć drukarkę, przejdź do artykułu Zarządzanie drukarką Google Cloud Print.
Jeżeli rejestracja nie powiedzie się, upewnij się, że ustawienia serwera proxy są włączone lub skontaktuj się z administratorem systemu. Patrz sekcja Włączanie ustawień serwera proxy z poziomu wbudowanego serwera internetowego (EWS).

Metoda 3: Rejestracja przy użyciu panelu sterowania

Uwaga:
Tej metody można używać wyłącznie z modelami HP LaserJet Pro z ekranem dotykowym. W przypadku modeli HP Enterprise użyj przeglądarki Chrome lub metody przy użyciu wbudowanego serwera internetowego (EWS).
 1. Na panelu sterowania otwórz Menu konfiguracji ().
 2. Naciśnij strzałkę w dół i wybierz pozycję Konfiguracja sieci.
 3. Wybierz kolejno opcje Google Cloud Print i Wydrukuj arkusz przejęcia, naciśnij przycisk OK, a następnie poczekaj na wydrukowanie arkusza przejęcia.
 4. Otwórz przeglądarkę Chrome () i w polu adresu wpisz adres URL z uwzględnieniem wielkości liter (np. goo.gl/printer/XxxX) widniejący na arkuszu przejęcia, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Uwaga:
  Adres URL na arkuszu przejęcia wygasa w ciągu 15 minut. Jeżeli poczekasz zbyt długo i sesja przejęcia wygaśnie, powtórz czynności opisane powyżej, aby wydrukować nowy arkusz przejęcia, i spróbuj ponownie.
 5. Po wyświetleniu potwierdzenia drukarki w oknie przeglądarki kliknij przycisk Zakończ rejestrację drukarki, a następnie zamknij kartę przeglądarki.
  Uwaga:
  Urządzenie wydrukuje stronę potwierdzenia po zakończeniu rejestracji drukarki. Strona ta zawiera identyfikator drukarki, na przykład (00A123), którego można użyć, aby znaleźć drukarkę na liście, a także adres e-mail powiązany z rejestracją drukarki. Zachowaj tę stronę w celu późniejszego wykorzystania.
Jeżeli rejestracja nie powiedzie się, upewnij się, że ustawienia serwera proxy są włączone lub skontaktuj się z administratorem systemu. Patrz sekcja Włączanie ustawień serwera proxy z poziomu wbudowanego serwera internetowego (EWS).
Instrukcje dotyczące drukowania można znaleźć w artykule Korzystanie z usługi Google Cloud Print.

Krok 2: Udostępnianie drukarki użytkownikom innych kont Gmail (opcjonalnie)

Po zarejestrowaniu drukarki HP w usłudze Google Cloud drukarka może zostać udostępniona tak, by użytkownicy innych kont Gmail również mogli wykonywać wydruki przy użyciu połączenia z chmurą.
Uwaga:
Funkcja ta nie będzie działać w przypadku wiadomości e-mail, które nie są powiązane z kontem Gmail lub domeną hostowaną w usługach Google.
 1. Otwórz przeglądarkę internetową Chrome ().
 2. Kliknij ikonę , a następnie wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Przewiń w dół, kliknij opcję Pokaż ustawienia zaawansowane i w sekcji usługi Google Cloud Print kliknij przycisk Zarządzaj.
 4. W obszarze Moje urządzenia odszukaj drukarkę, kliknij przycisk Zarządzaj, a następnie zamknij okno Ustawienia.
 5. W oknie usługi Google Cloud Print kliknij przycisk Udostępnij.
 6. W polu Zaproś osoby wpisz lub wklej adresy Gmail (oddzielone przecinkami) dla kont użytkowników, którym chcesz udostępnić drukarkę.
  Uwaga:
  Jeśli drukarka jest udostępniania przy użyciu opcji „Dowolna osoba z łączem ma dostęp do drukarki”, automatycznie stosowany jest domyślny limit 15 stron dziennie. Aby zmienić to ustawienie, kliknij przycisk Udostępnij, a następnie zmień limit opcji Publiczne drukowanie.
 7. Po zakończeniu wpisywania adresów Gmail kliknij przycisk Udostępnij.
  Uwaga:
  Aby udostępnić urządzenie grupie, najpierw należy ją skonfigurować. Przejdź do centrum pomocy grup dyskusyjnych Google pod adresem https://support.google.com/groups/.
 8. W wiadomości e-mail z powiadomieniem od Google Cloud Print kliknij przycisk Dodaj drukarkę, a następnie kliknij Akceptuj.
Użytkownicy kont Gmail będą teraz mogli drukować przy użyciu drukarki udostępnionej w usłudze Google Cloud Print.

Włączanie ustawień serwera proxy z poziomu wbudowanego serwera internetowego (EWS)

W celu komunikacji z witryną internetową Google Cloud Print drukarka może wymagać serwera proxy. Aby włączyć ustawienia serwera proxy, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz przeglądarkę Chrome (), w polu adresu wpisz adres IP drukarki i naciśnij klawisz Enter.
  Rys. : Przykładowy adres IP w oknie przeglądarki
 2. W oknie serwera EWS kliknij kartę Sieć i w lewym okienku kliknij Ustawienia serwera Proxy lub Internetowy serwer Proxy.
 3. Wprowadź dane serwera proxy, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  Uwaga:
  Podczas zmiany ustawień serwera proxy, nie zostanie wyświetlony żaden komunikat potwierdzenia. Aby potwierdzić, że zmiany zostały zastosowane, wybierz inną kartę, a następnie wróć do karty Sieć.
 4. Spróbuj ponownie zarejestrować drukarkę za pomocą przeglądarki Chrome, serwera EWS lub przy użyciu panelu sterowania.
Jeśli nie możesz dokonać konfiguracji serwera proxy, skontaktuj się z administratorem systemu lub dostawcą usług internetowych.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...