Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP ScanJet Pro 2000 s1, 3000 s3 - Korzystanie z oprogramowania do skanowania (Windows)

W kolejnych tematach opisano sposób używania oprogramowania do skanowania.
Skanuj do obrazu
 1. Wkładanie dokumentu do podajnika wejściowego
 2. Otwórz oprogramowanie HP Scan.
 3. Wybierz opcję Save as JPEG (Zapisz jako JPEG) lub Email as JPEG (E-mail jako JPEG), a następnie kliknij przycisk Scan (Skanuj).
  lub
  Wybierz inny skrót skanowania, zmień opcję Item Type (Typ elementu) na Photo (Zdjęcie), wybierz plik obrazu z listy rozwijanej File Type (Typ pliku), a następnie kliknij przycisk Scan (Skanuj).
Skanuj do pliku PDF
 1. Wkładanie dokumentu do podajnika wejściowego
 2. Otwórz oprogramowanie HP Scan.
 3. Wybierz opcję Save as PDF (Zapisz jako PDF) lub Email as PDF (E-mail jako PDF), a następnie kliknij przycisk Scan (Skanuj).
  lub
  Wybierz inny skrót skanowania i kliknij opcję PDF z listy rozwijanej File Type (Typ pliku), a następnie kliknij przycisk Scan (Skanuj).
Skanowanie tekstu do edycji (OCR)
Oprogramowanie skanera firmy HP wykorzystuje technologię optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do konwersji tekstu na stronie do tekstu, który można edytować na komputerze. Oprogramowanie OCR jest dostarczane wraz z oprogramowaniem HP Scan i ReadIris Pro. Informacje na temat korzystania z oprogramowania OCR są dostępne w części Skanowanie tekstu do edycji w pomocy online.
Skanowanie do wiadomości e-mail
  Uwaga:
Aby zeskanować dokument do wiadomości e-mail, upewnij się, że nawiązano połączenie z Internetem.
 1. Wkładanie dokumentu do podajnika wejściowego
 2. Otwórz oprogramowanie HP Scan.
 3. Wybierz opcję Email as PDF (E-mail jako PDF) lub Email as JPEG (E-mail jako JPEG), a następnie kliknij przycisk Scan (Skanuj).
  lub
  Wybierz inny skrót skanowania i kliknij opcję E-mail z listy rozwijanej Wyślij do, a następnie kliknij przycisk Skanuj.
Skanowanie do chmury
  Uwaga:
Aby zeskanować dokument do chmury, upewnij się, że nawiązano połączenie z Internetem.
 1. Wkładanie dokumentu do podajnika wejściowego
 2. Otwórz oprogramowanie HP Scan.
 3. Wybierz opcję Wyślij do chmury, a następnie wybierz miejsce docelowe dla pliku, takie jak Google Drive lub Dropbox.
 4. Wybierz opcję Skanuj.
Skanowanie bardzo długich dokumentów
Domyślnie skaner automatycznie wykrywa rozmiar strony za pomocą opcji Automatyczne wykrywanie formatu dla strony długości mniejszej lub równej 356 mm.
W przypadku długich lub bardzo długich dokumentów wybierz opcję Long (8.5 x 34 in) (Długi (8,5 x 34 cale)) lub Extra Long (8.5 x 122 in) (Bardzo długi (8,5 x 122 cale)) z listy rozwijanej rozmiarów stron w ustawieniach skrótu skanowania.
  Uwaga:
Po włączeniu obsługi długich lub bardzo długich stron można skanować tylko jedną stronę jednocześnie.
Jeśli włączono obsługę długich lub bardzo długich stron, skaner skanuje jedną stronę na raz. To ustawienie skanowania stron regularnych spowolni proces skanowania, dlatego powinno być używane tylko do skanowania stron dłuższych niż 356 mm.
Wykrywanie podawania wielu stron (tylko modele 3000 s3)
Funkcja wykrywania podawania wielu stron zatrzymuje proces skanowania, jeśli zostanie wykryte jednoczesne podanie kilku stron do skanera. Domyślnie funkcja ta jest włączona.
Wyłączenie tej funkcji może być przydatne w przypadku skanowania:
 • Wieloczęściowe formularze (zastosowanie, którego HP nie zaleca).
 • Dokumenty z naklejonymi etykietami lub karteczkami.
Aby zmienić to ustawienie w profilu oprogramowania , wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz oprogramowanie HP Scan.
 2. Wybierz skrót skanowania, a następnie wybierz Więcej > w prawym górnym rogu okna.
 3. W prawym dolnym rogu okna kliknij + poniżej Podawanie, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Czujnik wykrywania błędów podawania (pobierania wielu arkuszy). Kliknij przycisk OK.
  Szczegółowe informacje na temat tej funkcji i jej opcji znajdziesz w Pomocy oprogramowania HP Smart Document Scan Software.
  Uwaga:
Do włączania funkcji wykrywania podawania wielu stron podczas skanowania za pomocą oprogramowania innych firm użyj interfejsu ISIS lub WIA.
Everyday Scan (Codzienne skanowanie)
Skrót Everyday Scan (Codzienne skanowanie) umożliwia użytkownikom zdefiniowanie i zapisanie skrótu skanowania do codziennego użytku. W przypadku wybrania skrótu Everyday Scan (Codzienne skanowanie) można dostosować następujące ustawienia skrótu skanowania:
 • Item Type (Typ elementu)
 • Page Sides (Strony arkusza)
 • Page Size (Rozmiar strony)
 • Color mode (Tryb koloru)
 • Destination/File Type (Miejsce docelowe/Typ pliku)
Eliminacja koloru z dokumentu
Możesz odfiltrować kanał koloru (czerwony, zielony lub niebieski) lub maksymalnie trzy określone kolory. W przypadku konkretnych kolorów ustawienie czułości określa, jak bardzo skanowany kolor musi być zbliżony do określonego koloru.
Usunięcie kolorów ze skanu może ograniczyć rozmiar pliku skanu i poprawić wyniki optycznego rozpoznawania znaków (OCR).
Aby wybrać kolory do wyeliminowania ze skanu w oprogramowaniu HP Scan, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz oprogramowanie HP Scan.
 2. Zeskanuj stronę próbną, zawierającą kolory, które mają zostać wyeliminowane w przeglądarce.
 3. Kliknij przycisk Więcej i kliknij kartę Obraz, a następnie wybierz funkcję Eliminacja kolorów.
 4. Włącz eliminację kolorów i wybierz kolor z okna podglądu przy użyciu narzędzia zakraplacza. Pamiętaj o zapisaniu kolorów.
Możesz wybrać tylko te opcje odfiltrowywania koloru, które są dostępne dla używanego skanera.
Informacje na temat ustawień odfiltrowywania kolorów można znaleźć w pomocy online używanego oprogramowania skanującego.
Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony
Oprogramowanie HP Scan może automatycznie wykryć rozmiar strony za pomocą opcji Automatyczne wykrywanie rozmiaru. Użycie opcji Automatyczne wykrywanie rozmiaru powoduje przycięcie zeskanowanego obrazu do rozmiaru wykrytej strony i wyprostowanie przekrzywionej zawartości.
Automatyczne przycinanie lub dopasowywanie skanowanego obrazu do wybranego rozmiaru strony
Aby automatycznie przyciąć lub dopasować skanowany obraz do wybranego rozmiaru strony, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz oprogramowanie HP Scan.
 2. Wybierz skrót skanowania, a następnie kliknij przycisk Edytuj skrót.
 3. Wybierz opcje przycinania.
  • Aby automatycznie przycinać zawartość dokumentu, kliknij kartę Image Processing (Przetwarzanie obrazu) w oknie dialogowym Edit (Edycja), zaznacz pole wyboru Crop to content on page (Przytnij do zawartości strony), a następnie kliknij Crop settings (Ustawienia przycinania).
  • Aby automatycznie przyciąć do rozmiarów dokumentu, kliknij kartę Scan (Skanuj) w oknie dialogowym Edit (Edycja), kliknij Page Size (Rozmiar strony), a następnie wybierz opcję Auto detect size (Automatycznie wykryj rozmiaru papieru).
    Uwaga:
  Do ustawienia opcji przycinania podczas skanowania przy użyciu oprogramowania skanującego innych firm użyj interfejsu ISIS lub TWAIN.
  Informacje na temat ustawień automatycznego przycinania można znaleźć w pomocy online używanego oprogramowania skanującego.
Automatyczne wykrywanie koloru
Ta funkcja służy ograniczeniu rozmiaru zeskanowanego pliku przez zapisanie stron zawierających kolor jako kolorowe, a pozostałych jako czarno-białe.
Aby automatycznie wykryć kolor w zeskanowanym obrazie, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz oprogramowanie HP Scan.
 2. Wybierz skrót do skanowania.
 3. Aby dopasować czułość opcji Auto Detect Color (Automatyczne wykrywanie kolorów) i ustawienia trybu wyjściowego, kliknij przycisk More (Więcej), wybierz opcję Image (Obraz), a następnie kliknij pole listy rozwijanej Auto Detect Color (Automatyczne wykrywanie koloru).
 4. Kliknij w polu listy rozwijanej opcję Color Mode (Tryb koloru), a następnie wybierz opcję Auto Detect Color (Automatyczne wykrywanie koloru).
  Uwaga:
Informacje na temat automatycznego wykrywania kolorów można znaleźć w pomocy online używanego oprogramowania skanera.
Do automatycznego wykrywania koloru podczas skanowania przy użyciu oprogramowania skanującego innych firm użyj interfejsu ISIS lub WIA.
Automatyczne prostowanie skanowanych obrazów
System Windows: Funkcja Auto-Straighten (Automatyczne prostowanie) umożliwia wyprostowanie zawartości pochylonej względem wymiarów strony w dokumencie źródłowym. Funkcja Auto Detect Size (Automatyczne wykrywanie rozmiaru) umożliwia wyeliminowanie pochylenia obrazów stron, które mogły się przekrzywić podczas skanowania.
 1. Otwórz oprogramowanie HP Scan.
 2. Wybierz skrót do skanowania.
 3. Kliknij przycisk More (Więcej), wybierz kartę Document (Dokument), a następnie wybierz opcję Straighten Content (Wyprostuj zawartość).
Skanowanie z wykorzystaniem innego oprogramowania
Następujące aplikacje innych firm również są obsługiwane przez skaner:
 • Readiris Pro: aplikacja do tworzenia OCR.
 • Cardiris: aplikacja do tworzenia wizytówek.
 • PaperPort: aplikacja do zarządzania prywatnymi dokumentami.
 • Aplikacje innych firm obsługujące standardy TWAIN, ISIS i WIA.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...