Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP DeskJet GT 5810, 5820 -- Pierwsza konfiguracja drukarki

Dokument dotyczy drukarek All-in-One HP DeskJet GT 5810, 5820 i 5822.
Aby skonfigurować drukarkę po raz pierwszy, wyjmij ją z pudełka i usuń elementy opakowania, podłącz przewód zasilający, napełnij pojemniki z atramentem, włóż głowice drukujące, załaduj papier do zasobnika wejściowego, wyrównaj głowice drukujące, zalej system podawania atramentu, a następnie zainstaluj oprogramowanie drukarki.
Uwaga:
Jeżeli szukasz oprogramowania drukarki, przejdź na stronę:

Przegląd wideo

Poniższy film przedstawia sposób konfiguracji sprzętowej drukarki.

Krok 1: Wyjmij drukarkę z pudełka

Wyjmij drukarkę z pudełka, a następnie usuń wszystkie taśmy, naklejki i materiały zabezpieczające.
 1. Wyjmij drukarkę z pudełka.
 2. Usuń wszelkie taśmy i materiały zabezpieczające z zewnętrznej obudowy drukarki.
  Ilustracja: Usuń taśmy i materiały zabezpieczające z zewnętrznej strony obudowy drukarki
 3. Otwórz pokrywę zewnętrzną.
  Ilustracja: Otwórz pokrywę zewnętrzną
 4. Usuń wszystkie taśmy i materiały zabezpieczające znajdujące się poniżej pokrywy dostępu do głowic drukujących.
  Ilustracja: Usuń materiały zabezpieczające
 5. Otwórz pokrywę dostępu do głowic drukujących, a następnie usuń taśmę i materiał zabezpieczający z wnętrza drukarki.
  Ilustracja: Wyjmij drukarkę z pudełka
 6. Zamknij pokrywę dostępu do głowic drukujących, a następnie pokrywę zewnętrzną.
 7. Umieść drukarkę na równej powierzchni, gdy chcesz z niej skorzystać.
   Ilustracja: Umieszczenie drukarki na równej powierzchni
  1. Równa powierzchnia
  2. Nierówna powierzchnia
 8. Podłącz przewód zasilający z tyłu drukarki, a następnie podłącz drugi koniec przewodu do gniazda elektrycznego.
    Przestroga:
  Nie podłączaj jeszcze kabla USB.
  Ilustracja: Podłącz kabel zasilający
 9. Włącz drukarkę.
  Uwaga:
  Drukarka może się włączać przez 15 sekund.
  Ilustracja: Włącz drukarkę

Krok 2: Napełnianie pojemników z atramentem

Napełnij pojemniki z atramentem, wykorzystując do tego butelki z atramentem dostarczone w zestawie z drukarką.
Uwaga:
Podczas pracy z butelką z atramentem przestrzegaj następujących zaleceń:
 • Trzymaj butelki poza zasięgiem dzieci.
 • Otwieraj butelki jedynie w celu napełnienia pojemników z atramentem.
 • Przechowuj butelki w pozycji pionowej, w suchym i chłodnym miejscu.
 1. Upewnij się, że zawór atramentu jest odblokowany (w pozycji pionowej).
  Ilustracja: Blokada transportowa otwarta
    Przestroga:
  Nie przesuwaj drukarki, jeżeli zawór atramentu jest odblokowany.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do pojemników z atramentem i wyciągnij zatyczkę pojemnika z żółtym atramentem.
  Ilustracja: Wyjmij zatyczkę
 3. Wyciągnij zatyczkę z butelki z żółtym atramentem, a następnie pociągnij uszczelnienie, aby je zdjąć.
  Ostrożnie wyrzuć plastikową osłonę.
  Ilustracja: Zdejmij zatyczkę i usuń uszczelnienie
 4. Ponownie załóż zatyczkę i zaciśnij ją na butelce, a następnie otwórz pokrywę.
  Ilustracja: Ponowne zakładanie zatyczki i otwieranie
 5. Odwróć butelkę do góry nogami, a następnie umieść ją ponad wlewem do pojemnika.
 6. Delikatnie przyciśnij butelkę w dół i pozwól atramentowi spłynąć do pojemnika z atramentem. Napełnij pojemnik do poziomu wyznaczonego linią.
  Jeśli butelka nie zacznie się opróżniać, wyjmij ją i ponownie nałóż na wylew. Nie ściskaj butelki.
  Ilustracja: Spuszczanie atramentu
 7. Po przelaniu żółtego atramentu do pojemnika podnieś butelkę prosto do góry.
  Zamknij pokrywę butelki. Ustaw butelkę pionowo i nałóż zatyczkę zbiornika atramentu na szczelinę w zbiorniku.
  Ilustracja: Ponowne zakładanie zatyczki
 8. Powtórz poprzednie kroki, aby napełnić pozostałe pojemniki na atrament.
    Przestroga:
  Butelka z czarnym atramentem ma pojemność o ok. 10 ml większą od maksymalnej pojemności pojemnika na czarny atrament. Nie nalewaj do pojemnika więcej atramentu, niż wyznacza linia. Pozostały atrament przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
 9. Zamknij pokrywę zbiornika atramentu.
  Ilustracja: Zamknij pokrywę zbiornika atramentu

Krok 3: Zainstaluj głowice drukujące

Zamontuj głowice drukujące dostarczone w pudełku z drukarką.
 1. Otwórz opakowania i wyciągnij z nich głowice drukujące.
  Ilustracja: Wyjmowanie głowic drukujących z opakowania
 2. Pociągnij pomarańczowe zatyczki prosto w górę, aby ściągnąć je z górnej części głowic drukujących.
  Ilustracja: Wyciągnij pomarańczowe zatyczki
 3. Pociągnij za wypustki, aby zdjąć folię ochronną ze styków głowic drukujących.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Nie umieszczaj ponownie taśmy zabezpieczającej na stykach. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Ilustracja: Usuń taśmę
 4. Gdy drukarka jest włączona, otwórz pokrywę zewnętrzną, a następnie pokrywę dostępu do głowic drukujących.
  Ilustracja: Uzyskiwanie dostępu do karetki z głowicą drukującą
 5. Delikatnie naciśnij niebieski zatrzask karetki z głowicą drukującą.
  Otworzy się niebieski zatrzask karetki z głowicą drukującą.
  Ilustracja: Otwórz zatrzask karetki z głowicą drukującą
 6. Trzymając głowicę drukującą pionowo pod niewielkim kątem, wsuń ją do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  • Umieść czarną głowicę drukującą w prawym gnieździe.
  • Umieść trójkolorową głowicę drukującą w lewym gnieździe.
  Ilustracja: Włóż głowice drukujące
 7. Zamknij niebieski zatrzask karetki, dociskając go mocno, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Ilustracja: Zamykanie zatrzasku
    Przestroga:
  Bardzo ważne! Nie otwieraj niebieskiego zatrzasku karetki po zamontowaniu głowicy drukującej. Otwarcie zatrzasku może spowodować poważne problemy z systemem podawania atramentu.
  Ilustracja: Nie otwieraj zatrzasku karetki
 8. Zamknij drzwiczki dostępu do głowic drukujących.
  Na panelu sterowania zacznie migać litera P.
  Ilustracja: Zamykanie drzwiczek dostępu do głowic drukujących
 9. Zamknij drzwiczki zewnętrzne.
  Ilustracja: Zamknij pokrywę zewnętrzną

Krok 4: Włóż papier do zasobnika wejściowego

Po zamontowaniu głowic drukujących włóż zwykły biały papier do zasobnika wejściowego.
 1. Podnieś podajnik papieru.
  Ilustracja: Wyciągnij podajnik papieru
 2. Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo do końca.
  Ilustracja: Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo
 3. Włóż zwykły biały papier do zasobnika wejściowego i dociśnij stos papieru aż do oporu. Następnie dosuń prowadnicę szerokości papieru do krawędzi papieru.
  Ilustracja: Włóż papier i dosuń prowadnicę w prawo
 4. Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie unieś jego przedłużenie.
  Ilustracja: Wyciągnij zasobnik wyjściowy i rozłóż jego przedłużenie

Krok 5: Wyrównywanie głowic drukujących i zalewanie systemu podawania atramentu

Wyrównywanie głowic drukujących jest konieczne, aby uzyskać najlepszą jakość druku. Po zakończeniu wyrównywania drukarka rozpoczyna proces zalewania systemu podawania atramentu.
  Przestroga:
Nie odłączaj zasilania ani nie przesuwaj drukarki podczas procesu zalewania.
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk wznawiania i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
  Proces wyrównywania rozpocznie się, gdy migająca litera P zmieni się w migającą literę A.
  Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
  Ilustracja: Naciskanie i przytrzymywanie przycisku wznawiania
 2. Unieś pokrywę skanera.
 3. Umieść stronę wyrównywania w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną do dołu, a następnie zamknij pokrywę skanera. Ułóż ją względem linii prowadzących wyżłobionych przy krawędzi szyby skanera.
  Ilustracja: Wyrównanie drukarki
 4. Zamknij pokrywę skanera.
 5. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Rozpocznij kopiowanie w kolorze .
  Uwaga:
  Operacja zalewania może zająć nawet 45 minut. W tym czasie można zainstalować oprogramowanie drukarki i rozpocząć korzystanie z niej. Możliwe jest drukowanie, skanowanie i kopiowanie, podczas gdy proces zalewania przebiega w tle.
  Ilustracja: Naciskanie przycisku Rozpocznij kopiowanie w kolorze
  Drukarka wyrówna głowice drukujące.
 6. Gdy kreski przestaną się obracać, a na panelu sterowania wyświetla się 0, oznacza to, że zalewanie zostało ukończone.

Krok 6: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

Drukarka HP jest teraz skonfigurowana i można przystąpić do instalacji oprogramowania. Nie podłączaj drukarki do komputera za pomocą kabla USB, aż w oprogramowaniu drukarki zostanie wyświetlona odpowiednia instrukcja.
Najnowszą wersję oprogramowania drukarki można pobrać z następujących stron w witrynie HP:


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...