Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - Problemy z zasilaniem

W poniższych tematach opisano sposób rozwiązywania problemów z zasilaniem skanera.

Sprawdzanie, czy skaner jest zasilany

Przewód zasilania łączy skaner z gniazdkiem.
 • Sprawdź, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony zarówno do skanera, jak i do sprawnego gniazdka.
 • Jeżeli przewód zasilania jest podłączony do listwy zasilającej, sprawdź, czy jest ona podłączona do gniazdka i czy jest włączona.
 • Upewnij się, że do skanera dociera zasilanie.
  • Upewnij się, że lampka zasilania na panelu sterowania się świeci.
  • Jeśli lampka zasilania nie świeci, sprawdź, czy gniazdko lub listwa zasilająca, do których podłączono przewód zasilania, są pod napięciem.
  • Jeśli gniazdko lub listwa są pod napięciem, a lampka zasilania nadal nie świeci, zasilacz jest prawdopodobnie uszkodzony. Odwiedź stronę www.hp.com/go/sj2000s1, www.hp.com/go/sj3000s3, www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3, aby uzyskać pomoc.

Nie można włączyć skanera

Jeśli nie można włączyć skanera, naciskając przycisk zasilania , sprawdź następujące elementy:
 • Przewód zasilania skanera mógł się odłączyć. Sprawdź, czy zasilacz nie jest odłączony od skanera lub gniazdka.
 • Zasilacz może nie działać.
  • Upewnij się, że lampka zasilania na panelu sterowania się świeci.
  • Jeśli lampka zasilania nie świeci, sprawdź, czy gniazdko lub listwa zasilająca, do których podłączono przewód zasilania, są pod napięciem.
  • Jeśli gniazdko lub listwa są pod napięciem, a lampka zasilania nadal nie świeci, zasilacz jest prawdopodobnie uszkodzony. Odwiedź stronę www.hp.com/go/sj2000s1, www.hp.com/go/sj3000s3, www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3, aby uzyskać pomoc.

Praca skanera jest wstrzymywana lub następuje jego wyłączenie

Wykonaj następujące czynności, jeśli skaner przestał skanować. Po każdej czynności spróbuj przeprowadzić skanowanie, aby zobaczyć, czy skaner działa. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego kroku.
 1. Być może poluzował się kabel. Sprawdź, czy zasilacz i kabel USB są prawidłowo podłączone.
  Użyj kabla dołączonego do skanera. Inny kabel USB może być niezgodny ze skanerem.
 2. Upewnij się, że do skanera dociera zasilanie.
  1. Upewnij się, że lampka zasilania na panelu sterowania się świeci.
  2. Jeśli lampka zasilania nie świeci, sprawdź, czy gniazdko lub listwa zasilająca, do których podłączono przewód zasilania, są pod napięciem.
  3. Jeśli zasilacz lub listwa zasilająca otrzymują zasilanie, ale lampka zasilania nadal nie świeci, odłącz kabel zasilający od gniazda zasilania, zaczekaj 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie.
  4. Jeśli problem nie został rozwiązany, zasilacz może być uszkodzony. Odwiedź stronę www.hp.com/go/sj2000s1, www.hp.com/go/sj3000s3, www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3, aby uzyskać pomoc.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. System Windows: Na komputerze uruchom Panel sterowania i za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy (w systemie Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8 użyj narzędzia Programy i funkcje) odinstaluj następujące aplikacje:
  • HP ScanJet Pro 2000 s1 lub 3000 s3
  • Skaner z podawaniem arkuszy HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 lub 7000 s3
  • Sterownik HP ScanJet 3000 s3 ISIS
  • Skaner z podawaniem arkuszy HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 lub 7000 s3 ze sterownikiem ISIS
  • Rozszerzenie HP ScanJet
  • HP Scan
  • HP Smart Document Scan Software
 5. Zainstaluj ponownie aplikacje, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Podłącz ponownie kabel USB i zasilacz do skanera, a następnie naciśnij przycisk zasilania , aby włączyć skaner. Zainstaluj ponownie oprogramowanie i sterowniki skanera HP ScanJet Pro 2000 s1 lub HP ScanJet 3000 s3.
  • Zainstaluj ponownie aplikacje z dysku HP Scanning Software CD dostarczonego ze skanerem.

Skaner wciąż się wyłącza

Domyślnie skaner przechodzi w tryb uśpienia po 15 minutach braku aktywności, a wyłącza się automatycznie po dwóch godzinach braku aktywności w celu oszczędzania energii.
System Windows: Aby zmienić ustawienia domyślne, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom narzędzie HP Scanner Tools Utility.
 2. Kliknij kartę Settings (Ustawienia), a następnie wybierz odpowiednie ustawienia trybu uśpienia lub automatycznego wyłączania.
  • Aby określić czas braku aktywności, po którym skaner przechodzi w tryb uśpienia, wybierz opcję 15 minutes (15 minut) lub 59 minutes (59 minut) z listy rozwijanej Sleep: Put the scanner to sleep after (Tryb uśpienia: uśpij skaner po).
  • Aby ustawić okres bezczynności, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie skanera, wybierz odpowiednią wartość (1 hour (1 godzina), 2 hours (2 godziny), 4 hours (4 godziny) lub 8 hours (8 godzin)) z listy rozwijanej Auto-Off: Turn off the scanner after (Automatyczne wyłączanie: wyłącz skaner po)..
System OS X: Aby zmienić te ustawienia domyślne, użyj narzędzia HP Utility.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...