Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP OfficeJet Pro 7740 - Błąd „Zacięcie karetki"

Dokument ten dotyczy drukarki HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format.
Karetka, w której znajdują się wkłady atramentowe, blokuje się wewnątrz drukarki, a na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat o błędzie Zacięcie karetki. Problem ten może występować po uprzednim zacięciu papieru.
Do wykonania poniższych czynności konieczne może okazać się użycie latarki.
Rys. : Latarka
Ilustracja: Latarka
Krok 1: Usuń zacięty papier z drukarki
Do zacięcia papieru może dojść w różnych częściach drukarki. Jeśli nie można znaleźć papieru w jednym miejscu, przejdź do następnego miejsca. Kontynuuj aż do znalezienia zaciętego papieru.
Jeżeli mimo sprawdzenia wszystkich tych miejsc i wyciągnięcia zaciętego papieru błąd nadal występuje, przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Wyjmij i włóż ponownie wkłady atramentowe
Nieprawidłowo ułożone lub zainstalowane wkłady atramentowe mogą spowodować, że drukarka zasygnalizuje błąd zablokowania karetki. Aby sprawdzić, czy wkłady atramentowe są zainstalowane poprawnie, wyjmij wkłady atramentowe i zainstaluj je ponownie, a następnie ponów próbę drukowania.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 2. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Naciśnij przednią część wkładu atramentowego, aby go zwolnić, a następnie pociągnij wkład ku sobie, aby wysunąć go z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego z gniazda
  Wyjmowanie wkładu atramentowego z gniazda
 4. Ostrożnie ponownie zainstaluj wkład atramentowy w gnieździe i pchnij go do przodu, aż wskoczy na swoje miejsce.
    Przestroga:
  Przy wkładaniu wkładów atramentowych nie unoś dźwigni zatrzasku na karetce. Może to spowodować nieprawidłowe umieszczenie głowicy lub wkładów atramentowych, a to z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukowania i przyczynić się do problemów z drukowaniem.
  Rys. : Wkładanie wkładu atramentowego do pustego gniazda
  Wkładanie wkładu atramentowego do pustego gniazda
 5. Powtórz powyższe czynności dla pozostałych wkładów atramentowych.
 6. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 3: Sprawdź tor ruchu karetki pod kątem zaciętego papieru
Jeśli papier blokuje głowicę drukującą lub jeżeli głowica nie jest prawidłowo zainstalowana, może to powodować wyświetlanie komunikatu o błędzie. Wyjmij głowicę drukującą, sprawdź tor ruchu karetki, a następnie ponownie zamocuj głowicę drukującą.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie do trybu oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający i wszelkie inne przewody.
    Ostrzeżenie:
  W celu ręcznego przesunięcia karetki i zresetowania mechanizmu podawania papieru bez ryzyka porażenia prądem konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego.
 4. Unieś dźwignię zatrzasku karetki, aby odblokować głowicę drukującą.
  Rys. : Unoszenie dźwigni zatrzasku karetki
  Unoszenie dźwigni zatrzasku karetki
 5. Bez wyjmowania wkładów atramentowych chwyć głowicę drukującą po obu stronach, a następnie unieś ją i pociągnij do siebie.
    Przestroga:
  Obszar dysz na dole głowicy jest delikatny i podatny na uszkodzenia! Sprawdź, czy dolna część głowicy nie uderza lub nie trze o drukarkę. Nie dotykaj dysz atramentowych ani styków elektrycznych. Dotknięcie tych obszarów może spowodować błędne połączenie elektryczne lub problemy z jakością druku.
  Rys. : Wyjmowanie głowicy drukującej
  Wyjmowanie głowicy drukującej
   Rys. : Dysze atramentowe i styki elektryczne
   Dysze atramentowe i styki elektryczne
  1. Dysze atramentowe
  2. Styki elektryczne
 6. Ułóż głowicę drukującą dołem do góry na arkuszu papieru.
    Przestroga:
  Sprawdź tor ruchu karetki, a następnie ponownie zamocuj głowicę drukującą niezwłocznie po oczyszczeniu obszaru karetki z zaciętego papieru lub przedmiotów. Pozostawienie głowicy drukującej poza drukarką przez długi okres może spowodować uszkodzenie głowicy drukującej lub drukarki.
  Rys. : Głowica drukująca umieszczona dołem do góry na arkuszu papieru
  Głowica drukująca umieszczona dołem do góry na arkuszu papieru
 7. Użyj latarki, aby sprawdzić, czy wewnątrz obszaru karetki znajduje się papier lub inne przeszkody.
  Rys. : Sprawdzanie, czy na trasie karetki nie znajduje się zacięty papier
  Sprawdzanie, czy na trasie karetki nie znajduje się zacięty papier
 8. Chwyć głowicę po obu stronach, stykami elektrycznymi skierowanymi w tylną stronę drukarki, a następnie włóż głowicę do karetki.
  Rys. : Wkładanie głowicy drukującej
  Wkładanie głowicy drukującej
 9. Delikatnie przechyl głowicę w prawo i lewo, aby upewnić się, czy jest prawidłowo zainstalowana w karetce.
 10. Ostrożnie opuszczaj dźwignię zatrzasku karetki, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
  Rys. : Opuszczanie dźwigni zatrzasku na karetce
  Opuszczanie dźwigni zatrzasku na karetce
 11. Sprawdź wkłady atramentowe i upewnij się, że żaden z nich nie wystaje bardziej niż inne. Jeżeli tak jest, wciśnij go w odpowiednie gniazdo, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 13. Ponownie podłącz przewód zasilający oraz jakiekolwiek inne przewody do gniazd z tyłu drukarki, a następnie włącz drukarkę.
 14. Przed przystąpieniem do dalszych czynności poczekaj na zakończenie nagrzewania się urządzenia. Drukarka powinna przestać wykonywać czynności i wydawać dźwięki.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 4: Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego
Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazda elektrycznego, aby upewnić się, że źródło zasilania działa prawidłowo.
 1. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
 2. Odłącz przewód zasilający od listwy zasilającej lub przeciwprzepięciowej.
 3. Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazda sieci elektrycznej.
 4. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki.
 5. Włącz drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 5: Zresetuj drukarkę
Zresetowanie drukarki może spowodować skasowanie błędów zacięcia karetki.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać.
 9. Przed przystąpieniem do dalszych czynności poczekaj na zakończenie nagrzewania się urządzenia. Drukarka powinna przestać wykonywać czynności i wydawać dźwięki.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...