Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Witamy użytkowników drukarek Samsung

  Potrzebujesz pomocy dla drukarek Samsung? HP jest tu, by pomóc. Więcej informacji

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP DeskJet GT 5810, 5820 - Drukarka nie drukuje czarnym lub kolorowym atramentem

Dokument dotyczy drukarek HP DeskJet GT 5810, 5820 i 5822 All-in-One.
Drukarka działa prawidłowo, lecz na wydrukach nie ma koloru czarnego lub co najmniej jednego innego koloru, wydruki są puste lub strony są drukowane z bardzo małą ilością atramentu.
  Przestroga:
Podczas wykonywania poniższych czynności nie należy dotykać niebieskiego zatrzasku głowicy drukującej! Dotknięcie zatrzasku może spowodować otwarcie karetki i uszkodzenie systemu podawania atramentu.
Firma HP zaleca używanie oryginalnych atramentów. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności atramentu innych firm. W przypadku użycia atramentów i głowic drukujących innych producentów czynności opisane w niniejszym dokumencie mogą nie doprowadzić do rozwiązania problemów z jakością druku.
Wejdź na stronę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność atramentu lub zakupić butelki z atramentem.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zamówić nowe butelki z atramentem.
Oryginalne atramenty HP można też zakupić u innych sprzedawców detalicznych.
  Uwaga:
Używanie atramentu innych producentów powoduje zanieczyszczanie oryginalnych atramentów firmy HP dodawanych później. Ponieważ atrament pozostaje w głowicy drukującej podczas jego wymiany, zanieczyszczony atrament może pozostawać w systemie i wpływać na jakość druku.
W przypadku używania oryginalnych głowic drukujących i atramentów HP przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Sprawdź system podawania atramentu
Upewnij się, czy zawór przenoszenia atramentu jest odblokowany, zatrzask głowicy atramentowej zamknięty, a atrament wypełnia przewody podawania atramentu.
  Przestroga:
Drukowanie z zablokowanym zaworem może uszkodzić głowice drukujące.
 1. Sprawdź, czy zawór przenoszenia atramentu jest odblokowany.
  Rys. : Odblokowywanie zaworu przenoszenia atramentu
  Ilustracja: Odblokowywanie zaworu przenoszenia atramentu
 2. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
 3. Sprawdź położenie niebieskiego zatrzasku głowicy drukującej.
  1. Otwórz pokrywę zewnętrzną.
  2. Otwórz pokrywę dostępu do głowicy drukującej.
   Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
   Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do głowicy drukującej
   Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do głowicy drukującej
  3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  4. Sprawdź wzrokowo pozycję zatrzasku głowicy drukującej.
   • Jeżeli zatrzask głowicy drukującej jest zamknięty, przejdź do następnego kroku.
   • Jeżeli zatrzask głowicy drukującej jest otwarty, przejdź do kroku Wymiana głowic drukujących.
     Przestroga:
   Nie dotykaj niebieskiego zatrzasku głowicy drukującej! Dotknięcie zatrzasku może spowodować otwarcie karetki i uszkodzenie systemu podawania atramentu.
   Ilustracja: Nie dotykaj niebieskiego zatrzasku
 4. Sięgnij do wnętrza drukarki przez pokrywę dostępu do głowicy drukującej i ręcznie przesuń karetkę w prawo.
  Rys. : Przesuwanie karetki w prawo
  Przesuwanie karetki w prawo
 5. Sprawdź wzrokowo przewody podawania atramentu.
  • Jeżeli przewody są białe lub poplamione atramentem, oznacza to, że drukarka nie jest prawidłowo napełniana lub brakuje atramentu. Przejdź do kroku Wymiana głowic drukujących.
   Rys. : Przykład drukarki nieprawidłowo napełnionej
   Przykład drukarki nieprawidłowo napełnionej
   Rys. : Przykład drukarki z przewodami zaplamionymi atramentem, w której zabrakło atramentu
   Przykład drukarki z przewodami zaplamionymi atramentem, w której zabrakło atramentu
  • Jeżeli przewody są całkowicie napełnione ciemnym atramentem, drukarka jest prawidłowo napełniona atramentem. Przejdź do następnego kroku
   Rys. : Przykład drukarki prawidłowo napełnionej ciemnym atramentem.
   Przykład drukarki prawidłowo napełnionej ciemnym atramentem.
Krok 3: Uzupełnij puste lub prawie puste pojemniki
Niski poziom atramentu może wpłynąć na jakość druku.
  Przestroga:
Uszkodzenie drukarki w wyniku nieprawidłowego napełniania zbiorników z atramentem lub użycia atramentu innego producenta nie są objęte gwarancją.
Podczas drukowania nie dopuszczaj do spadku poziomu atramentu poniżej linii wskazującej minimalny poziom napełnienia. Bardzo niskie poziomy atramentu mogą skutkować obniżoną jakością druku lub uszkodzeniem systemu podawania atramentu.
 1. Przez okienko zbiornika atramentu sprawdź poziomy napełnienia atramentem.
   Rys. : Przykład prawidłowo napełnionych zbiorników z atramentem
   Ilustracja: Napełnione zbiorniki
  1. Linia wskazująca maksymalny poziom napełnienia
  2. Linia wskazująca minimalny poziom napełnienia
  • Jeżeli któryś z poziomów atramentu jest poniżej linii wyznaczającej minimalny poziom napełnienia lub do niej się zbliża, kontynuuj wykonywanie opisanych czynności, aby napełnić odpowiednie zbiorniki.
  • Jeśli wszystkie poziomy atramentu są prawidłowe i znajdują się powyżej linii wyznaczającej minimalny poziom napełnienia, przejdź do następnego kroku Uruchom narzędzie do czyszczenia głowicy drukującej, korzystając z oprogramowania HP.
 2. Otwórz pokrywę zbiornika atramentu.
  Rys. : Otwieranie pokrywy zbiornika atramentu
  Ilustracja: Otwórz pokrywę
 3. Wyjmij zatyczkę z napełnianego pojemnika atramentu. Ustaw zatyczkę dołem do góry na kawałku papieru.
    Przestroga:
  Unikaj zabrudzenia atramentem. Atrament może znajdować się na spodzie zatyczki.
  Rys. : Wyjmowanie zatyczki zbiornika atramentu
  Ilustracja: Wyjmij zatyczkę zbiornika
 4. Zdejmij zatyczkę z butelki z atramentem, oderwij wypustkę uszczelniającą, ponownie nałóż zatyczkę i odchyl pokrywę, aby ją otworzyć.
  Rys. : Przygotowanie butelki
  Ilustracja: Zdejmij zatyczkę i usuń uszczelnienie
 5. Chwyć butelkę z atramentem za wylew, delikatnie dociśnij, a następnie pozwól, by spłynął do zbiornika. Napełnij zbiornik do poziomu tuż poniżej linii wskazującej maksymalny poziom napełnienia, która widoczna jest na zbiorniku.
  Jeśli butelka nie zacznie się opróżniać, wyjmij ją i ponownie nałóż na wylew.
    Przestroga:
  Nie wyciskaj butelki i nie przepełniaj zbiornika atramentu.
  Rys. : Przykład napełniania zbiornika atramentu
  Ilustracja: Napełnianie zbiornika atramentu
 6. Po napełnieniu zbiornika odciągnij do góry butelkę.
  Zamknij pokrywę butelki. Ustaw butelkę pionowo i nałóż zatyczkę zbiornika atramentu na szczelinę w zbiorniku.
  Rys. : Przykład nakładania zatyczki na zbiornik atramentu
  Ilustracja: Wymiana zatyczki
 7. Upewnij się, że zatyczki zbiorników atramentu zostały dokładnie wciśnięte na swoje miejsce.
  Rys. : Sprawdzanie, czy zatyczki zbiorników atramentu są zabezpieczone
  Ilustracja: Zabezpieczone zatyczki zbiorników atramentu
 8. Powtórz powyższe czynności, aby napełnić pozostałe puste lub prawie puste zbiorniki.
    Przestroga:
  Butelki z pozostałym atramentem przechowuj w chłodnym, suchym miejscu do czasu późniejszego ich wykorzystania.
 9. Zamknij pokrywę zbiornika atramentu.
  Rys. : Zamykanie pokrywy zbiornika atramentu
  Ilustracja: Zamknij pokrywę zbiornika atramentu
Krok 4: Uruchom narzędzie do czyszczenia głowicy drukującej, korzystając z oprogramowania HP
Firma HP udostępnia automatyczne narzędzie do czyszczenia głowic drukujących, dzięki któremu możliwe jest udrożnienie zatkanych dysz w głowicach.
  Przestroga:
Głowice drukujące należy czyścić tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zbyt częste czyszczenie powoduje zużywanie się głowic drukujących i marnowanie atramentu.
W celu ochrony głowic drukujących przed wysychaniem każdorazowo wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 5: Wymień głowice drukujące
Jeżeli wszystkie czynności opisane w tym dokumencie zostały wykonane, a wydruki nadal zawierają błędy, trzeba wymienić obie głowice drukujące.
Skontaktuj się z firmą HP w celu wymiany obu głowic drukujących. Jeśli masz już nowe głowice drukujące, przejdź do kroku Wymiana głowic drukujących w celu uzyskania informacji.
Kontakt z firmą HP w celu uzyskania informacji na temat serwisowania drukarki w regionie Azji i Pacyfiku
Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nadal występuje, konieczne może być uzyskanie dalszej pomocy ze strony firmy HP. Przejdź do strony Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby przejrzeć dostępne usługi serwisowe. 
Dane kontaktowe dotyczące wszystkich krajów/regionów z wyjątkiem regionu Azji i Pacyfiku
Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem z drukarką utrzymuje się, oddaj drukarkę do naprawy. Sprawdź warunki gwarancyjne, aby ustalić czy urządzenie pozostaje objęte gwarancją, a następnie przejdź do kroku Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby zaplanować naprawę lub wymianę urządzenia.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...