Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro - Konfigurowanie ustawień trybu cichego drukowania

Wprowadzenie

Quiet Print Mode (Tryb cichego drukowania) jest dostępną na panelu sterowania opcją zaprojektowaną z myślą o wrażliwych na hałas użytkownikach, którzy mogą przebywać w bezpośrednim otoczeniu drukarki. Włączenie tej opcji na panelu sterowania jednej z poniższych drukarek pozwala zredukować poziom generowanego hałasu i spowolnić drukowanie.
 • HP LaserJet Pro 400 M401
 • HP LaserJet Pro M402
 • HP LaserJet Pro M403
 • HP LaserJet Pro 400 M425
 • HP LaserJet Pro MFP M426
 • HP LaserJet Pro MFP M427

Konfigurowanie ustawień trybu cichego drukowania za pomocą panelu sterowania drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować tryb cichego drukowania na panelu sterowania drukarki:

Krok 1: Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki, aby wyświetlić ustawienie na panelu sterowania drukarki.

Uwaga:
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie jest wymagana w przypadku modeli HP LaserJet Pro 400 M401 i HP LaserJet Pro 400 MFP M425, ponieważ opcja Quiet Print Mode (Tryb cichego drukowania) jest w nich dostępna.
Przejdź do witryny support.hp.com/drivers i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe do wersji „20150916” w przypadku następujących urządzeń:
 • HP LaserJet Pro M402
 • HP LaserJet Pro M403
 • HP LaserJet Pro MFP M426
 • HP LaserJet Pro MFP M427
Instrukcje dotyczące pobierania i aktualizacji oprogramowania sprzętowego można znaleźć w części HP LaserJet Pro - Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.

Krok 2: Włącz ustawienie na panelu sterowania drukarki.

W zależności od ekranu panelu sterowania drukarki wybierz jeden z poniższych ekranów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby włączyć ustawienie.
Uwaga:
Domyślnym ustawieniem trybu cichego drukowania jest opcja „Off” (Wył.).

W przypadku paneli sterowania z ekranem dotykowym

Uwaga:
Użyj paska przewijania, aby przejść do opcji, a następnie dotknij, aby ją wybrać.
 1. Na panelu sterowania drukarki przewiń ekran, a następnie dotknij ikony Setup (Konfiguracja) ().
 2. W menu Setup (Konfiguracja) dotknij opcji System Setup (Konfiguracja systemu).
 3. Przewiń listę menu w dół, a następnie dotknij opcji Quiet Print Mode (Tryb cichego drukowania).
 4. W ustawieniach trybu cichego drukowania dotknij jednej z następujących opcji:
  • On” (Wł.), aby włączyć ustawienie.
  • Off” (Wył.), aby wyłączyć ustawienie.

W przypadku paneli sterowania z 2-wierszowym interfejsem

Uwaga:
Użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo, aby przewinąć ekran, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję.
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK.
  Uwaga:
  Jeżeli drukarka jest w trybie uśpienia, naciśnij przycisk OK dwukrotnie.
 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję System Setup (Konfiguracja systemu), a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. W menu System Setup (Konfiguracja systemu) naciśnij klawisze strzałek, aby wybrać opcję Quiet Print Mode (Tryb cichego drukowania), a następnie naciśnij przycisk OK.
 4. W menu Quiet Print Mode (Tryb cichego drukowania) użyj klawiszy strzałek, aby wybrać jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wprowadzić wybrane ustawienie w drukarce.
  • On” (Wł.), aby włączyć ustawienie.
  • Off” (Wył.), aby wyłączyć ustawienie.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...