Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP OfficeJet 250 Mobile - Błąd „Zacięcie karetki"

Dokument dotyczy drukarek HP OfficeJet 250, 250C, 252, 252C i 258 Mobile All-in-One.
Karetka, w której znajdują się wkłady atramentowe, blokuje się wewnątrz drukarki, a na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat o błędzie Zacięcie karetki. Problem ten może występować po uprzednim zacięciu papieru.
Do wykonania poniższych czynności konieczne może okazać się użycie latarki.
Rys. : Latarka
 Latarka
Krok 1: Usuń zacięty papier z drukarki
Do zacięcia papieru może dojść w różnych częściach drukarki. Jeśli nie można znaleźć papieru w jednym miejscu, przejdź do następnego miejsca. Kontynuuj aż do znalezienia zaciętego papieru.
Jeżeli mimo sprawdzenia wszystkich tych miejsc i wyciągnięcia zaciętego papieru błąd nadal występuje, przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Sprawdzanie, czy karetka swobodnie się przesuwa
Sprawdź, czy karetka może poruszać się swobodnie po całym torze.
 1. Na panelu sterowania drukarki na ekranie z błędem naciśnij przycisk OK.
  Drukarka próbuje automatycznie usunąć zacięcie.
  Jeśli błąd zacięcia nadal występuje, wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie usunąć zacięty papier.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Karetka zostanie przesunięta w obszar dostępu do wkładów atramentowych po prawej stronie.
 3. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie do trybu oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający i wszelkie inne kable.
    Ostrzeżenie:
  W celu ręcznego przesunięcia karetki i zresetowania mechanizmu podawania papieru bez ryzyka porażenia prądem konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego.
 5. Użyj latarki i zajrzyj do wnętrza drukarki.
 6. Zdecydowanym ruchem popchnij karetkę w lewo i w prawo, a następnie usuń wszystkie przedmioty blokujące ścieżkę karetki.
 7. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 8. Ponownie podłącz przewód zasilający oraz inne kable do gniazd z tyłu drukarki, a następnie włącz drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku.
Krok 3: Wyjmij i włóż ponownie wkłady atramentowe
Nieprawidłowo włożone wkłady atramentowe mogą spowodować, że drukarka zasygnalizuje błąd zablokowania karetki. Wyjmij i ponownie zainstaluj wkłady atramentowe, a następnie ponów próbę drukowania.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Unieś pokrywę wkładów atramentowych
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Aby wyjąć wkład atramentowy, unieś zaczep wkładu atramentowego.
  Rys. : Otwieranie zaczepu wkładu atramentowego
  Ilustracja: Zwalnianie zaczepu wkładu atramentowego
 5. Wyjmij wkład atramentowy z gniazda.
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków w kolorze miedzi ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków ani dysz
  Ilustracja: Nie dotykaj styków ani dysz.
 6. Włóż wkład atramentowy do gniazda i dociśnij go do przodu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
    Uwaga:
  Zainstaluj wkład kolorowy po lewej stronie, a wkład czarny po prawej.
  Rys. : Zamykanie zaczepu wkładu atramentowego
  Ilustracja: Upewnianie się, że wkład atramentowy jest zatrzaśnięty na miejscu
 7. Powtórz powyższe czynności dla drugiego wkładu atramentowego.
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku.
Krok 4: Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazda elektrycznego
Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazda elektrycznego, aby upewnić się, że źródło zasilania działa prawidłowo.
 1. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
 2. Odłącz przewód zasilający od listwy zasilającej lub przeciwprzepięciowej.
 3. Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazda sieci elektrycznej.
 4. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki.
 5. Włącz drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku.
Krok 5: Zresetuj drukarkę
Czasami drukarka może wyświetlić komunikat o błędzie „Zacięcie karetki”, nawet po rozwiązaniu problemu. Zresetuj drukarkę, aby usunąć ten komunikat o błędzie.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać.
 9. Przed przystąpieniem do dalszych czynności poczekaj na zakończenie nagrzewania się urządzenia. Drukarka powinna przestać wykonywać czynności i wydawać dźwięki.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...