Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP DeskJet 3700 - Rozwiązywanie problemów ze słabą jakością druku

Niniejszy dokument dotyczy następujących drukarek HP:
Drukarka HP DeskJet 3720 All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3721 All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3722 All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3730 All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3732 All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3733 All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3735 All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3752 All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3755 All-in-One
Drukarka HP DeskJet 3758 All-in-One
Drukarka All-in-One HP DeskJet Ink Advantage 3775
Drukarka All-in-One HP DeskJet Ink Advantage 3776
Drukarka All-in-One HP DeskJet Ink Advantage 3778
Drukarka All-in-One HP DeskJet Ink Advantage 3785
Drukarka All-in-One HP DeskJet Ink Advantage 3786
Drukarka All-in-One HP DeskJet Ink Advantage 3787
Drukarka All-in-One HP DeskJet Ink Advantage 3788
Drukarka All-in-One HP DeskJet Ink Advantage 3789
Drukarka All-in-One HP DeskJet Ink Advantage 3790
Jakość wydrukowanego dokumentu lub zdjęcia jest niezgodna z oczekiwaniami. Czynności opisane w tym dokumencie mają na celu pomóc użytkownikom w rozwiązaniu problemów z brakiem kolorów lub wyblakłymi kolorami na wydrukach, wydrukami pozbawionymi czarnego lub innych kolorów, wydrukami z rozmazanym lub niewyraźnym tekstem, pasami lub smugami atramentu na wydrukach i innymi problemami z jakością drukowania.
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić oryginalność wkładów atramentowych, przejdź na stronę hp.com/go/anticounterfeit.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
  Uwaga:
W przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych problemy z jakością druku może spowodować nieostrożne obchodzenie się z wkładem atramentowym przez obsługę w sklepie lub podczas instalacji. Jeżeli zauważasz problemy z drukowaniem w przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych, poczekaj kilka godzin na zakończenie automatycznej procedury serwisowania, a następnie ponów próbę drukowania.
Jeżeli zainstalowanie oryginalnego wkładu HP rozwiązało problem, nie ma potrzeby wykonywania kolejnych czynności.
Krok 2: Sprawdź tylną stronę wydruków pod kątem rozmazań
Jeżeli na tylnej części wydruków występują smugi atramentu, można użyć automatycznego narzędzia do rozwiązania problemu. Usuń rozmazania, używając oprogramowania drukarki.
Po rozwiązaniu problemu ze smugami atramentu spróbuj wydrukować ponownie. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 3: Upewnij się, że używany papier jest odpowiedni do wybranego zadania drukowania
Użycie rodzaju papieru niewłaściwie dobranego do zadania drukowania może spowodować krzywienie się, występowanie linii lub smug atramentu. Kierując się poniższymi wskazówkami, sprawdź, czy używany papier jest właściwie dobrany. W przeciwnym wypadku umieść w drukarce papier odpowiedniego rodzaju.
  Uwaga:
Aby kupić papier w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdź do strony HP dla domu i małych biur.
 • Włóż papier do podajnika stroną do zadrukowania skierowaną do góry. Wiele typów papieru, jak na przykład papier fotograficzny lub inne specjalne rodzaje papieru, ma dwie strony: zadrukowywaną i niezadrukowywaną. Zwykłe gładsza z nich to strona do zadrukowania, a na stronie niezadrukowywanej jest czasami logo producenta papieru.
 • Nie używaj papieru, który jest pomarszczony lub pozaginany. Do drukarki wkładaj wyłącznie czysty, niepomarszczony papier.
  Rys. : Nie używaj pomarszczonego papieru
  Ilustracja: Nie używaj pomarszczonego papieru
 • Użyj papieru odpowiedniego do wykonywanego zadania.
  • Do drukowania standardowych dokumentów tekstowych najlepiej sprawdza się zwykły papier z technologią ColorLok. Papier z technologią ColorLok to standard branżowy, który dobrze współgra z atramentami HP.
   Rys. : Papier z technologią ColorLok zalecany jest do drukowania dokumentów tekstowych
  • W przypadku gęsto zadrukowanych dokumentów, np. grafik lub zdjęć o wysokim kontraście, dla najlepszego efektu użyj papieru HP Advanced Photo.
  • Niektóre rodzaje papieru mogą nie przyjmować atramentu równie dobrze, jak inne. Jeżeli wydruki łatwo się rozmazują, upewnij się, czy używasz zalecanego papieru.
 • Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamykanym worku z tworzywa sztucznego. Papier powinien być przechowywany na płaskiej powierzchni, w chłodnym, suchym miejscu. Włóż 10-15 arkuszy papieru fotograficznego do drukarki na chwilę przed drukowaniem, a niewykorzystany papier włóż z powrotem do opakowania.
 • Spróbuj użyć innego papieru. Pozwoli to określić, czy problem ma związek ze stosowanym papierem.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 4: Sprawdź ustawienia drukowania
Sprawdź, czy ustawienia drukowania i upewnij się, że są odpowiednio dobrane do zadania drukowania.
Po wprowadzeniu żądanych zmian w ustawieniach drukowania ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 5: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu
Niski poziom atramentu może wpłynąć na jakość druku. Zapoznaj się z częścią dotyczącą posiadanego systemu operacyjnego, aby wyświetlić procedurę sprawdzenia szacunkowych poziomów atramentu w oprogramowaniu HP.
  Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie w celach orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach atramentowych, nie trzeba ich wymieniać. Przejdź do kroku drukowania strony diagnostycznej jakości druku.
 • Jeżeli dla jakichkolwiek wkładów atramentowych wskaźniki pokazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku.
Krok 6: Wymień wkłady puste lub z niskim poziomem atramentu
Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe, a następnie ponów próbę drukowania.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Wyjmowanie wkładu atramentowego
 5. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego z opakowania
  Wyjmowanie wkładu atramentowego z opakowania
 6. Zerwij plastikową taśmę z wkładu atramentowego.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Zdejmowanie plastikowej taśmy
  Zdejmowanie plastikowej taśmy
 7. Chwyć wkład atramentowy po obu stronach kontaktami skierowany w stronę drukarki, a następnie włóż go do gniazda i dociśnij aż wskoczy na miejsce.
    Uwaga:
  Zainstaluj wkład kolorowy po lewej stronie, a wkład czarny po prawej.
  Rys. : Wciskanie wkładu atramentowego na miejsce
  Wciskanie wkładu atramentowego na miejsce
 8. W razie potrzeby powtórz opisane czynności w odniesieniu do pozostałych wkładów atramentowych.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
Przejdź do następnego kroku, aby wymienić wkłady atramentowe.
Krok 7: Wyrównaj wkłady atramentowe
Wyrównaj wkłady atramentowe za pomocą oprogramowania drukarki.
  Uwaga:
Jeśli nie masz programu HP Printer Assistant, przejdź do sekcji Pobieranie sterowników i aktualizacji do drukarek HP, aby odszukać i pobrać oprogramowanie drukarki.
Po wymianie problematycznego wkładu atramentowego ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.
Krok 9: Sprawdź kolorowe pasy pod kątem defektów
Sprawdź na stronie diagnostycznej jakości druku kolorowe pasy, aby upewnić się, że na kolorowych pasach nie ma białych linii i nie są one wyblakłe ani niewidoczne.
Rys. : Kolorowe pasy bez błędów
Przykład kolorowych pasów pozbawionych defektów
 • Jeżeli kolorowe pasy nie są przeplatane białymi liniami, nie są wyblakłe ani niewidoczne, przejdź do kroku dotyczącego linii wyrównywania.
 • Jeżeli kolorowe pasy są poprzeplatane białymi liniami, są wyblakłe lub całkowicie niewidoczne, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 10: Wyczyść wkłady atramentowe
Wyczyść wkłady atramentowe, używając oprogramowania HP, a następnie sprawdź jakość druku.
  Uwaga:
Aby uniknąć konieczności czyszczenia wkładów, zawsze wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 11: Sprawdź linie wyrównywania i pas zielony pod kątem defektów
Na stronie diagnostycznej jakości druku sprawdź linie wyrównywania i pas zielony. Upewnij się, że linie są proste i łączą się ze sobą, oraz że zielony prostokąt nie jest poprzeplatany ciemnymi liniami lub białymi przerwami.
Rys. : Linie wyrównywania bez błędów
Linie wyrównywania bez błędów
Rys. : Pas koloru zielonego bez błędów
 Pas koloru zielonego bez błędów
 • Jeżeli na stronie diagnostycznej jakości druku nie widać błędów, mechanizm drukowania i wkłady atramentowe działają prawidłowo. Jeżeli jakość druku nadal jest niezadowalająca, wypróbuj te ogólne wskazówki dotyczące jakości druku. Nie trzeba przechodzić do następnego etapu rozwiązywania problemów w tym dokumencie.
  • Upewnij się, że drukowany obraz ma wystarczająco wysoką rozdzielczość. Obrazy powiększone mogą być zamazane lub niewyraźne.
  • Jeżeli problem występuje w okolicy brzegów wydruku, użyj ustawień drukowania, aby obrócić obraz o 180 stopni. Problem może nie występować na drugim końcu arkusza.
  • Wkładów atramentowych nie należy pozostawiać bez zabezpieczenia poza drukarką na dłuższy czas.
  • Drukarkę należy zawsze wyłączać za pomocą przycisku zasilania. Chroni to wkłady atramentowe przed dostępem powietrza.
 • Jeżeli dowolne z linii wyrównywania nie są proste i połączone lub pas zielny przeplatają ciemne linie lub białe przerwy, przejdź do następnego kroku.
Krok 12: Przeprowadź wyrównywanie drukarki
Wyrównaj wkłady atramentowe za pomocą oprogramowania drukarki.
Po wyrównaniu wkładów atramentowych spróbuj ponowić drukowanie. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku.
Krok 13: Ręczne czyszczenie obszaru wokół dysz atramentowych
Procedury nie należy wykonywać, jeżeli na stronie diagnostycznej jakości druku ani na wydruku nie ma widocznych znaków rozmazania lub smug w tekście. Jeżeli nie widać rozmazań ani smug atramentu, przejdź do kroku wymiany problematycznego wkładu atramentowego.
Jeżeli na wydrukach widać rozmazania lub smugi, wyczyść obszar wokół dysz atramentowych.
Rys. : Przykład rozmazanego tekstu
 Przykład rozmazanego tekstu
Rys. : Przykład tekstu ze znakami rozmazania
 Przykład tekstu ze znakami rozmazania
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Czysta, niestrzępiąca się szmatka lub czysty, suchy wacik bawełniany
  • Destylowana lub przegotowana woda
     Przestroga:
   Nie należy używać wody z kranu, ponieważ może ona zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić głowicę drukującą.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Lekko naciśnij jeden z wkładów atramentowych, aby go zwolnić, a następnie wyjmij go z gniazda, pociągając ku sobie.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Naciskanie wkładu atramentowego w celu jego wyjęcia
    Przestroga:
  Nie wyjmuj obu wkładów jednocześnie. Wkłady atramentowe należy wyjmować i czyścić pojedynczo. Po wyjęciu wkładu atramentowego nie należy trzymać go poza drukarką dłużej niż 30 minut.
 5. Chwyć wkład atramentowy po bokach.
  Rys. : Chwytanie wkładu atramentowego z obu stron
  Chwytanie wkładu atramentowego z obu stron.
 6. Lekko zwilż czystą, niestrzępiącą się ściereczkę lub patyczek wodą butelkowaną lub destylowaną.
 7. Za pomocą ściereczki lub patyczka oczyść obszar i krawędzie wokół dysz atramentowych.
    Przestroga:
  Nie czyść płytki dysz.
   Rys. : Czyszczenie obszaru wokół dysz atramentowych
   Czyszczenie obszaru wokół dysz atramentowych
  1. Płytka dysz - nie czyścić
  2. Obszar wokół dyszy - czyścić
  3. Styki wkładu atramentowego - nie czyścić
 8. Odczekaj 10 minut, aż wyczyszczona powierzchnia wyschnie.
 9. Chwyć wkład atramentowy po obu stronach, ustaw go stykami w stronę drukarki, wsuń go do gniazda, a następnie dociśnij wkład atramentowy, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Rys. : Wciskanie wkładu atramentowego na miejsce
  Wciskanie wkładu atramentowego na miejsce
 10. Powtórz powyższe czynności, aby wyczyścić okolice dysz drugiego wkładu atramentowego.
 11. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 14: Wymień problematyczny wkład atramentowy
Jeżeli na stronie diagnostycznej jakości druku widoczne są defekty mimo tego, że we wkładzie nie brakuje atramentu, a powyższe czynności nie rozwiązały problemu, wymień wkład atramentowy będący przyczyną problemu. Wkład atramentowy będący przyczyną problemu to ten, który spowodował wydrukowanie defektów na stronie diagnostycznej jakości druku, opisanych we wcześniejszej części niniejszego dokumentu.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Wyjmowanie wkładu atramentowego
 5. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego z opakowania
  Wyjmowanie wkładu atramentowego z opakowania
 6. Zerwij plastikową taśmę z wkładu atramentowego.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Zdejmowanie plastikowej taśmy
  Zdejmowanie plastikowej taśmy
 7. Chwyć wkład atramentowy po obu stronach kontaktami skierowany w stronę drukarki, a następnie włóż go do gniazda i dociśnij aż wskoczy na miejsce.
    Uwaga:
  Zainstaluj wkład kolorowy po lewej stronie, a wkład czarny po prawej.
  Rys. : Wciskanie wkładu atramentowego na miejsce
  Wciskanie wkładu atramentowego na miejsce
 8. W razie potrzeby powtórz opisane czynności w odniesieniu do pozostałych wkładów atramentowych.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
Przejdź do następnego kroku, aby wymienić wkłady atramentowe.
Krok 15: Przeprowadź wyrównywanie drukarki
Wyrównaj wkłady atramentowe za pomocą oprogramowania drukarki.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 16: Oddaj drukarkę do naprawy
Jeżeli wszystkie czynności opisane w tym dokumencie zostały wykonane, a wydruki nadal zawierają błędy, oddaj drukarkę do serwisu.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
  Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...