Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Wyjmowanie i instalowanie dysku twardego w komputerze przenośnym HP ENVY 17-k000

Dokument dotyczy komputerów przenośnych HP ENVY 17-k000.
Komputer przenośny HP ENVY 17-k000

Przed rozpoczęciem

  • Potrzebne są: wkrętak krzyżakowy, szczypce i narzędzie do podważania z tworzywa sztucznego.
  • Wyłącz komputer. Odłącz kabel Ethernet lub kabel modemu. Odłącz przewód zasilający.
  • Postaw komputer na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni roboczej, umieszczonej nad podłogą bez dywanu ani wykładziny.
  • Podczas wykonywania prac przy komputerze firma HP stanowczo zaleca używanie antystatycznej opaski na nadgarstek i przewodzącej podkładki piankowej.
  • Nie wyjmuj elementów z opakowania ochronnego do momentu ich instalacji.
  Ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem pracy wyłącz komputer i zaczekaj, aż podzespoły wystarczająco ostygną.
  Przestroga:
Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia uszkodzeń wskutek wyładowań elektrostatycznych zaleca się wykonanie tych czynności na podłożu bez wykładziny, używanie antyelektrostatycznych podkładek (np. podkładek piankowych pochłaniających napięcie elektrostatyczne) i założenie opaski antystatycznej na nadgarstek połączonej z uziemioną powierzchnią.
  Przestroga:
Procedury opisane w tym dokumencie zostały przygotowane przez firmę HP i przeznaczone są dla wykwalifikowanych pracowników serwisowych oraz w celach informacyjnych dla klientów. Naprawa elementów wewnętrznych zwiększa ryzyko uszkodzenia komputera, które może nie być objęte gwarancją. Przed oddaniem komputera do naprawy spróbuj ocenić ryzyko i zapoznaj się z warunkami gwarancji.

Przegląd wideo

Obejrzyj następujący film przed wykonaniem procedury opisanej w tym artykule.
Uwaga:
Zamieszczone w tym artykule materiały filmowe i graficzne przedstawiają komputer przenośny w wybranej konfiguracji. Te same procedury wyjmowania i wymiany dysku twardego dotyczą wszystkich konfiguracji komputerów przenośnych HP ENVY 17-k000.

Wyjmowanie dysku twardego

Aby wyjąć dysk twardy, wykonaj czynności opisane w tym rozdziale.
  Ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer został odłączony od zasilania.
Krok 1
Wyjmij baterię.
Więcej informacji o wyjmowaniu baterii można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Wyjmowanie i instalowanie baterii w komputerach przenośnych HP ENVY 17-k000.
Wyjmowanie baterii
Krok 2
Wyjmij napęd optyczny.
Więcej informacji o wyjmowaniu napędu optycznego można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Wyjmowanie i instalowanie napędu optycznego w komputerach przenośnych HP ENVY 17-k000.
Wyjmowanie napędu optycznego
Krok 3
Zdejmij górną pokrywę.
Więcej informacji o zdejmowaniu pokrywy górnej można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Zdejmowanie i instalowanie pokrywy górnej w komputerach przenośnych HP ENVY 17-k000.
Zdejmowanie górnej pokrywy
Krok 4
Aby odłączyć zespół dysku twardego, delikatnie unieś dźwignię blokującą złącze ZIF płytki USB.
  Przestroga:
Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić złącza ZIF i przewodu taśmowego.
Odblokowywanie złącza przewodu taśmowego płytki USB
Krok 5
Odłącz przewód taśmowy płytki USB od płyty systemowej.
Odłączanie przewodu taśmowego płytki USB
Krok 6
Używając minimum siły, unieś dźwignię blokującą złącze adaptera dysku twardego...
Unoszenie dźwigni blokującej kabla adaptera dysku twardego
...i odłącz przewód taśmowy adaptera dysku twardego od płyty systemowej.
  Przestroga:
Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić złącza ZIF i przewodu taśmowego.
Odłączanie przewodu adaptera dysku twardego
Krok 7
Aby wyjąć dysk twardy, unieś prawą krawędź zespołu dysku twardego i wysuń zaczepy po prawej stronie zespołu dysku twardego z wcięć w obudowie podstawy...
Unoszenie prawej krawędzi dysku twardego
...i wyjmij zespół dysku twardego.
Umieść zespół dysku twardego w torebce antystatycznej.
Wyjmowanie dysku twardego z komputera

Wymiana dysku twardego

Aby zainstalować dysk twardy, wykonaj czynności opisane w tym rozdziale.
Krok 1
Wyjmij zespół dysku twardego z torebki antystatycznej.
Włóż zaczepy zespołu dysku twardego w wycięcia w obudowie podstawy...
Wkładanie zaczepów zespołu dysku twardego w wycięcia w obudowie podstawy
...i opuść zespół dysku twardego na jego miejsce.
Wkładanie dysku twardego we właściwe miejsce
Krok 2
Ostrożnie włóż przewód taśmowy adaptera dysku twardego w złącze adaptera dysku twardego na płycie systemowej i naciśnij dźwignię blokującą, aby zablokować przewód na swoim miejscu.
  Przestroga:
Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić złącza ZIF i przewodu taśmowego.
Podłączanie przewodu taśmowego adaptera dysku twardego
Krok 3
Ostrożnie włóż przewód taśmowy płytki USB do złącza ZIF płytki USB na płycie systemowej i dociśnij płytkę blokującą, aby zablokować przewód na swoim miejscu.
Podłączanie przewodu taśmowego płytki USB
Krok 4
Załóż górną pokrywę.
Więcej informacji o zakładaniu pokrywy górnej można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Zdejmowanie i instalowanie pokrywy górnej w komputerach przenośnych HP ENVY 17-k000.
Zakładanie górnej pokrywy
Krok 5
Włóż napęd optyczny.
Więcej informacji o wkładaniu napędu optycznego można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Wyjmowanie i instalowanie napędu optycznego w komputerach przenośnych HP ENVY 17-k000.
Wymiana napędu optycznego
Krok 6
Wymień baterię.
Więcej informacji o wkładaniu baterii można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Wyjmowanie i instalowanie baterii w komputerach przenośnych HP ENVY 17-k000.
Wymiana baterii


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...