Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Zdejmowanie i instalowanie pokrywy górnej w komputerach przenośnych HP ENVY 15-k000 i HP Pavilion 15-p000

Dokument dotyczy komputerów przenośnych HP Pavilion 15-p000 i ENVY 15-k000.
Komputer przenośny HP Pavilion 15-p000 lub ENVY 15-k000

Przed rozpoczęciem

  • Potrzebne są: wkrętak krzyżakowy, szczypce i patyczek lub narzędzie do podważania z tworzywa sztucznego.
  • Wyłącz komputer. Odłącz kabel Ethernet lub kabel modemu. Odłącz przewód zasilający.
  • Postaw komputer na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni roboczej, umieszczonej nad podłogą bez dywanu ani wykładziny.
  • Podczas wykonywania prac przy komputerze firma HP stanowczo zaleca używanie antystatycznej opaski na nadgarstek i przewodzącej podkładki piankowej.
  • Nie wyjmuj elementów z opakowania ochronnego do momentu ich instalacji.
  Ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem pracy wyłącz komputer i zaczekaj, aż podzespoły wystarczająco ostygną.
  Przestroga:
Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia uszkodzeń wskutek wyładowań elektrostatycznych zaleca się wykonanie tych czynności na podłożu bez wykładziny, używanie antyelektrostatycznych podkładek (np. podkładek piankowych pochłaniających napięcie elektrostatyczne) i założenie opaski antystatycznej na nadgarstek połączonej z uziemioną powierzchnią.
  Przestroga:
Procedury opisane w tym dokumencie zostały przygotowane przez firmę HP i przeznaczone są dla wykwalifikowanych pracowników serwisowych oraz w celach informacyjnych dla klientów. Naprawa elementów wewnętrznych zwiększa ryzyko uszkodzenia komputera, które może nie być objęte gwarancją. Przed oddaniem komputera do naprawy spróbuj ocenić ryzyko i zapoznaj się z warunkami gwarancji.

Przegląd wideo

Obejrzyj następujący film przed wykonaniem procedury opisanej w tym artykule.
Uwaga:
Zamieszczone w tym artykule materiały filmowe i graficzne przedstawiają komputer przenośny w wybranej konfiguracji. Te same procedury mają zastosowanie do wszystkich konfiguracji komputerów przenośnych HP Pavilion 15-p000.

Zdejmowanie górnej pokrywy

Aby zdjąć pokrywę górną, wykonaj czynności opisane w tym rozdziale.
  Ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer został odłączony od zasilania.
Krok 1
Wyjmij baterię.
Więcej informacji o wyjmowaniu baterii można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Wyjmowanie i instalowanie baterii w komputerach przenośnych HP ENVY 15-k000 i HP Pavilion 15-p000.
Wyjmowanie baterii
Krok 2
Wyjmij napęd optyczny.
Więcej informacji o wyjmowaniu napędu optycznego można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Wyjmowanie i instalowanie napędu optycznego w komputerach przenośnych HP ENVY 15-k000 i HP Pavilion 15-p000.
Wyjmowanie napędu optycznego
Krok 3
Zdejmij pokrywy tylnych narożników.
Na spodzie komputera przenośnego usuń dwie gumowe stopki w tylnych narożnikach.
Usuwanie gumowych stopek z pokryw narożników
Krok 4
Wykręć wkręty krzyżakowe mocujące obie pokrywy narożników do obudowy podstawy.
Wykręcanie wkrętów z pokryw narożników
Krok 5
Ostrożnie unieś pokrywy narożników, aby odłączyć zaczepy mocujące je do obudowy podstawy, po czym zdejmij pokrywy.
Unoszenie pokryw narożników
Krok 6
Aby rozpocząć zdejmowanie pokrywy górnej, usuń mylarowe osłony wkrętów z obudowy podstawy.
Usuwanie mylarowych osłon wkrętów
Krok 7
Wykręć piętnaście wkrętów krzyżakowych mocujących pokrywę górną do obudowy podstawy.
Lokalizacja piętnastu wkrętów krzyżakowych mocujących pokrywę górną do obudowy podstawy
Krok 8
Wykręć trzy wkręty krzyżakowe z wnęki napędu optycznego mocujące pokrywę górną do obudowy podstawy.
Lokalizacja trzech wkrętów we wnęce napędu optycznego
Krok 9
Odwróć komputer i otwórz panel wyświetlacza.
Otwieranie pokrywy wyświetlacza
Krok 10
Ostrożnie oddziel krawędzie pokrywy górnej od obudowy podstawy.
Podważanie krawędzi pokrywy górnej w celu oddzielenia od obudowy podstawy
Krok 11
Unieś przednią krawędź pokrywy górnej, aby uzyskać dostęp do złącza płytki dotykowej TouchPad na płycie systemowej.
Unoszenie przedniej krawędzi pokrywy górnej
Krok 12
Zachowując ostrożność i używając minimum siły, unieś dźwignię blokującą złącze płytki dotykowej TouchPad...
Unoszenie dźwigni blokującej złącza płytki dotykowej TouchPad
...i odłącz przewód taśmowy płytki dotykowej TouchPad od płyty systemowej.
Odłączanie przewodu płytki dotykowej TouchPad od złącza
Krok 13
Zachowując ostrożność i używając minimum siły, unieś dźwignię blokującą złącze klawiatury...
Unoszenie dźwigni blokującej złącza klawiatury
...i odłącz przewód taśmowy klawiatury od płyty systemowej.
Odłączanie przewodu klawiatury
Krok 14
Używając minimum siły, unieś dźwignię blokującą złącza przewodu taśmowego czytnika linii papilarnych...
Unoszenie dźwigni blokującej złącza przewodu taśmowego czytnika linii papilarnych
...i odłącz przewód taśmowy czytnika linii papilarnych od płyty systemowej.
Odłączanie przewodu płytki czytnika linii papilarnych
Krok 15
Używając minimum siły, unieś dźwignię blokującą złącze oświetlenia klawiatury...
Unoszenie dźwigni blokującej złącza oświetlenia klawiatury
...i odłącz przewód taśmowy oświetlenia klawiatury od płyty systemowej.
Odłączanie przewodu oświetlenia klawiatury od płyty systemowej
Krok 16
Zachowując ostrożność i używając minimum siły, unieś dźwignię blokującą złącze ZIP przycisku zasilania...
Unoszenie dźwigni blokującej złącza przewodu taśmowego płytki przycisku zasilania
...i odłącz przewód taśmowy płytki przycisku zasilania od płyty systemowej.
Odłączanie przewodu taśmowego płytki przycisku zasilania
Krok 17
Unieś i zdejmij pokrywę górną.
Zdejmowanie górnej pokrywy

Zakładanie górnej pokrywy

Aby założyć pokrywę górną, wykonaj czynności opisane w tym rozdziale.
Krok 1
W przypadku instalowania nowej pokrywy górnej zdemontuj płytkę przycisku zasilania, płytkę dotykową TouchPad i płytkę czytnika linii papilarnych, a następnie zamocuj je na nowej pokrywie górnej.
Części ze starej pokrywy górnej do zainstalowania na nowej pokrywie górnej
Krok 2
Umieść pokrywę górną na obudowie podstawy, tak aby móc podłączyć przewody taśmowe do złączy klawiatury, płytki dotykowej TouchPad, czytnika linii papilarnych, oświetlenia klawiatury i płytki przycisku zasilania na płycie systemowej.
Umieszczanie pokrywy górnej na obudowie podstawy
Krok 3
Ostrożnie podłącz przewód taśmowy płytki przycisku zasilania do złącza tej płyty na płycie systemowej i naciśnij dźwignię blokującą, aby zablokować przewód na swoim miejscu.
Podłączanie przewodu taśmowego płytki przycisku zasilania
Krok 4
Ostrożnie podłącz przewód taśmowy oświetlenia klawiatury do złącza na płycie systemowej i delikatnie naciśnij dźwignię blokującą, aby go zablokować.
Podłączanie przewodu taśmowego oświetlenia klawiatury
Krok 5
Ostrożnie podłącz przewód taśmowy czytnika linii papilarnych do złącza na płycie systemowej i naciśnij dźwignię blokującą, aby zablokować przewód na swoim miejscu.
Podłączanie przewodu płytki czytnika linii papilarnych
Krok 6
Ostrożnie podłącz przewód taśmowy klawiatury do złącza na płycie systemowej i naciśnij dźwignię blokującą, aby zablokować przewód na swoim miejscu.
Podłączanie przewodu taśmowego klawiatury
Krok 7
Ostrożnie podłącz przewód taśmowy płytki dotykowej TouchPad do złącza tej płytki na płycie systemowej i naciśnij dźwignię blokującą, aby zablokować przewód na swoim miejscu.
Podłączanie przewodu płytki dotykowej TouchPad do złącza
Krok 8
Opuść pokrywę górną na swoje miejsce na obudowie podstawy.
Opuszczanie pokrywy górnej na obudowę podstawy
Krok 9
Naciśnij krawędzie pokrywy górnej, aby zatrzasnąć ją na miejscu.
Dociskanie krawędzi pokrywy górnej w celu zatrzaśnięcia na miejscu
Krok 10
Zamknij panel wyświetlacza i odwróć komputer, aby wkręcić trzy wkręty we wnęce napędu CD mocujące pokrywę górną do obudowy podstawy.
Lokalizacja trzech wkrętów we wnęce napędu CD
Krok 11
Wkręć piętnaście wkrętów krzyżakowych mocujących pokrywę górną do obudowy podstawy.
Lokalizacja szesnastu wkrętów na pokrywie górnej
Krok 12
Zamocuj mylarowe osłony wkrętów w obudowie podstawy.
Mocowanie mylarowych osłon wkrętów w obudowie podstawy
Krok 13
Załóż pokrywy tylnych narożników.
Wyrównaj pokrywy narożników z obudową podstawy i dociśnij je, aby zamocować je na miejscu.
Zakładanie pokryw narożników
Krok 14
Wkręć wkręty krzyżakowe mocujące obie pokrywy narożników do obudowy podstawy.
Wkręcanie wkrętów mocujących pokrywy narożników do obudowy podstawy
Krok 15
Nałóż dwie gumowe stopki na tylne narożniki obudowy podstawy.
Nakładanie gumowych stopek na narożniki
Krok 16
Włóż napęd optyczny.
Więcej informacji o wkładaniu napędu optycznego można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Wyjmowanie i instalowanie napędu optycznego w komputerach przenośnych HP ENVY 15-k000 i HP Pavilion 15-p000.
Wymiana napędu optycznego
Krok 17
Wymień baterię.
Więcej informacji o wkładaniu baterii można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Wyjmowanie i instalowanie baterii w komputerach przenośnych HP ENVY 15-k000 i HP Pavilion 15-p000.
Wymiana baterii


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...