Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Wyjmowanie i instalowanie modułów pamięci w komputerach przenośnych HP ENVY 15-k000 i HP Pavilion 15-p000

Dokument dotyczy komputerów przenośnych HP ENVY 15-k000 i HP Pavilion 15-p000.
Komputer przenośny HP ENVY 15-k000 lub HP Pavilion 15-p000

Przed rozpoczęciem

  • Potrzebne są: wkrętak krzyżakowy, szczypce i narzędzie do podważania z tworzywa sztucznego.
  • Wyłącz komputer. Odłącz kabel Ethernet lub kabel modemu. Odłącz przewód zasilający.
  • Postaw komputer na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni roboczej, umieszczonej nad podłogą bez dywanu ani wykładziny.
  • Podczas wykonywania prac przy komputerze firma HP stanowczo zaleca używanie antystatycznej opaski na nadgarstek i przewodzącej podkładki piankowej.
  • Nie wyjmuj elementów z opakowania ochronnego do momentu ich instalacji.
  Ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem pracy wyłącz komputer i zaczekaj, aż podzespoły wystarczająco ostygną.
  Przestroga:
Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia uszkodzeń wskutek wyładowań elektrostatycznych zaleca się wykonanie tych czynności na podłożu bez wykładziny, używanie antyelektrostatycznych podkładek (np. podkładek piankowych pochłaniających napięcie elektrostatyczne) i założenie opaski antystatycznej na nadgarstek połączonej z uziemioną powierzchnią.
  Przestroga:
Procedury opisane w tym dokumencie zostały przygotowane przez firmę HP i przeznaczone są dla wykwalifikowanych pracowników serwisowych oraz w celach informacyjnych dla klientów. Naprawa elementów wewnętrznych zwiększa ryzyko uszkodzenia komputera, które może nie być objęte gwarancją. Przed oddaniem komputera do naprawy spróbuj ocenić ryzyko i zapoznaj się z warunkami gwarancji.

Przegląd wideo

Obejrzyj następujący film przed wykonaniem procedury opisanej w tym artykule.
Uwaga:
Zamieszczone w tym artykule materiały filmowe i graficzne przedstawiają komputer przenośny w wybranej konfiguracji. Te same procedury wyjmowania i wymiany pamięci systemowej dotyczą wszystkich konfiguracji komputerów przenośnych HP ENVY 15-k000 lub HP Pavilion 15-p000.

Wyjmowanie modułu pamięci

Aby wyjąć moduł pamięci, wykonaj czynności opisane w tym rozdziale.
  Ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer został odłączony od zasilania.
Krok 1
Wyjmij baterię.
Więcej informacji o wyjmowaniu baterii można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Wyjmowanie i instalowanie baterii w komputerach przenośnych HP ENVY 15-k000 i HP Pavilion 15-p000.
Wyjmowanie baterii
Krok 2
Wyjmij napęd optyczny.
Więcej informacji o wyjmowaniu napędu optycznego można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Wyjmowanie i instalowanie napędu optycznego w komputerach przenośnych HP ENVY 15-k000 i HP Pavilion 15-p000.
Wyjmowanie napędu optycznego
Krok 3
Zdejmij górną pokrywę.
Więcej informacji o zdejmowaniu pokrywy górnej można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Zdejmowanie i instalowanie pokrywy górnej w komputerach przenośnych HP ENVY 15-k000 i HP Pavilion 15-p000.
Zdejmowanie górnej pokrywy
Krok 4
Aby wyjąć moduły pamięci, jednocześnie przesuń oba zaczepy na zewnątrz w celu zwolnienia modułu pamięci i umożliwienia jego wyjęcia z gniazda.
Przesuwanie obu zaczepów na zewnątrz w celu zwolnienia modułu pamięci
Krok 5
Chwyć moduł pamięci za krawędzie i delikatnie go wyjmij.
Włóż moduł pamięci do torebki antystatycznej.
Chwytanie brzegów i wyjmowanie modułu pamięci

Wymiana modułu pamięci

Aby zainstalować moduł pamięci, wykonaj czynności opisane w tym rozdziale.
Krok 1
Znajdź wycięcie na module pamięci…
Znajdowanie wycięcia na module pamięci
…i znajdź wypustkę w gnieździe modułu pamięci na płycie systemowej.
Znajdowanie wypustki
Krok 2
Trzymając moduł pamięci pod kątem, delikatnie włóż go do gniazda na płycie systemowej.
Wkładanie modułu pamięci do gniazda na płycie systemowej
Krok 3
Dociśnij moduł pamięci, aby zatrzasnąć zaczepy.
Dociskanie modułu pamięci w gnieździe pamięci
Krok 4
Załóż górną pokrywę.
Więcej informacji o zakładaniu pokrywy górnej można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Zdejmowanie i instalowanie pokrywy górnej w komputerach przenośnych HP ENVY 15-k000 i HP Pavilion 15-p000.
Zakładanie górnej pokrywy
Krok 5
Włóż napęd optyczny.
Więcej informacji o wkładaniu napędu optycznego można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Wyjmowanie i instalowanie napędu optycznego w komputerach przenośnych HP ENVY 15-k000 i HP Pavilion 15-p000.
Wymiana napędu optycznego
Krok 6
Wymień baterię.
Więcej informacji o wkładaniu baterii można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Wyjmowanie i instalowanie baterii w komputerach przenośnych HP ENVY 15-k000 i HP Pavilion 15-p000.
Wymiana baterii


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...