Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Wyjmowanie i instalowanie modułu pamięci w komputerach przenośnych HP Pavilion x360

Dokument dotyczy komputerów przenośnych HP Pavilion x360.
Komputer przenośny HP Pavilion x360

Przed rozpoczęciem

  • Do wykonywania opisanych czynności niezbędny jest wkrętak krzyżakowy.
  • Wyłącz komputer. Odłącz kabel Ethernet lub kabel modemu. Odłącz przewód zasilający.
  • Postaw komputer na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni roboczej, umieszczonej nad podłogą bez dywanu ani wykładziny.
  • Podczas wykonywania prac przy komputerze firma HP stanowczo zaleca używanie antystatycznej opaski na nadgarstek i przewodzącej podkładki piankowej.
  • Po wyjęciu pamięci włóż ją do torebki antystatycznej. Nie wyjmuj elementów z opakowania ochronnego do momentu ich instalacji.
  Ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem pracy wyłącz komputer i zaczekaj, aż podzespoły wystarczająco ostygną.
  Przestroga:
Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia wskutek wyładowań elektrostatycznych, zaleca się wykonywanie tej czynności na podłożu bez wykładziny, używanie antyelektrostatycznych podkładek (np. podkładek piankowych pochłaniających napięcie elektrostatyczne) i używanie opaski nadgarstkowej połączonej z uziemioną powierzchnią.
  Przestroga:
Procedury opisane w tym dokumencie zostały przygotowane przez firmę HP i przeznaczone są dla wykwalifikowanych pracowników serwisowych oraz w celach informacyjnych dla klientów. Naprawa elementów wewnętrznych zwiększa ryzyko uszkodzenia komputera, które może nie być objęte gwarancją. Przed oddaniem komputera do naprawy spróbuj ocenić ryzyko i zapoznaj się z warunkami gwarancji.

Przegląd wideo

Obejrzyj następujący film przed wykonaniem procedury opisanej w tym artykule.
Uwaga:
Zamieszczone w tym artykule materiały filmowe i graficzne przedstawiają komputer przenośny w wybranej konfiguracji. Opisane tu procedury wyjmowania i instalowania mają zastosowanie we wszystkich komputerach przenośnych HP Pavilion x360, niezależnie od konfiguracji.

Wyjmowanie modułu pamięci

  Ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer został odłączony od zasilania.
Aby wyjąć moduł pamięci, wykonaj czynności opisane w tym rozdziale.
Krok 1
Zdejmij obudowę podstawy.
Więcej informacji na temat wyjmowania obudowy podstawy można znaleźć w dokumencie pomocy HP Wyjmowanie i wymiana obudowy podstawy.
Zdejmowanie obudowy podstawy
Krok 2
Znajdź kabel baterii.
Lokalizacja kabla baterii
Krok 3
Odłącz przewód baterii od złącza na płycie systemowej.
Odłączanie kabla baterii
Krok 4
Naciśnij oba zaczepy równocześnie, aby zwolnić moduł pamięci; po zwolnieniu powinien odskoczyć.
  Przestroga:
Zachowaj ostrożność podczas obsługi modułów pamięci, tak aby nie dotknąć układów pamięci na płytce. Dotknięcie układów pamięci może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie pamięci.
Zwalnianie modułu pamięci, aby odskoczył
Krok 5
Chwyć moduł pamięci za krawędzie i delikatnie go wyjmij.
Chwytanie i wyjmowanie modułu pamięci

Wymiana modułu pamięci

Aby zainstalować moduł pamięci, wykonaj czynności opisane w tym rozdziale.
Krok 1
Znajdź wycięcie na module pamięci i wypustkę w złączu na płycie systemowej komputera.
Znajdowanie wycięcia na module pamięci i wypustki w złączu
Krok 2
Trzymając moduł pamięci pod kątem, delikatnie włóż go do gniazda na płycie systemowej.
Wkładanie modułu pamięci pod kątem
Krok 3
Dociśnij moduł pamięci, aby zatrzasnąć go na miejscu.
Dociskanie modułu pamięci, aby go zatrzasnąć na miejscu
Krok 4
Ponownie podłącz przewód baterii.
Ponowne podłączanie przewodu baterii
Krok 5
Załóż ponownie obudowę podstawy.
Więcej informacji na temat zakładania obudowy podstawy można znaleźć w dokumencie pomocy HP Wyjmowanie i wymiana obudowy podstawy.
Zakładanie obudowy podstawy


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...