Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP OfficeJet Pro 8210 - Brak możliwości drukowania przy użyciu atramentu czarnego lub kolorowego

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP Officejet Pro 8210dw, 8216dw i 8218.
Drukarka działa prawidłowo, lecz na wydrukach nie ma koloru czarnego lub co najmniej jednego innego koloru, wydruki są puste lub strony są drukowane z bardzo małą ilością atramentu.
W zasadzie niskie poziomy atramentu nie powinny wpływać na jakość druku. Jeżeli poziom atramentu spada za bardzo, drukarka przestaje drukować i wyświetla komunikat. Jednak może ona jeszcze przez jakiś czas drukować w „trybie awaryjnym” przy niskich poziomach atramentu. W trybie awaryjnym czerń na wydrukach może nie być odpowiednio głęboka. Możliwe też, że uzyskane wydruki będą w skali szarości (odcienie szarości zamiast zestawu barw). Wymień wkłady atramentowe o niskim poziomie atramentu, jeżeli nie można zaakceptować jakości druku w trybie awaryjnym.

Krok 1: Korzystaj z oryginalnych wkładów atramentowych HP

Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić oryginalność wkładów atramentowych, przejdź na stronę hp.com/go/anticounterfeit.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.

Krok 2: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu

Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu. Jeżeli wkład atramentowy jest pusty, drukarka może drukować przez pewien czas w skali odcieni szarości lub w czerni kompozytowej, w zależności od tego, który wkład jest pusty. Jeżeli kolorowy wkład atramentowy jest pusty, drukarka drukuje w skali odcieni szarości przy użyciu czarnego atramentu. Jeżeli czarny wkład atramentowy jest pusty, drukarka drukuje w czerni kompozytowej przy użyciu kolorowego atramentu. Kolor czerni kompozytowej może nie być tak ciemny jak w przypadku normalnych wydruków.
Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie do celów orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Nie trzeba wymieniać wkładów atramentowych do czasu pojawienia się komunikatu.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki użyj przycisków strzałek, aby wybrać pozycję Informacje o wkładzie drukującym, a następnie naciśnij przycisk OK.
 2. Po wybraniu pozycji Szacowane poziomy naciśnij przycisk OK.
  Na panelu sterowania zostaną wyświetlone szacunkowe poziomy atramentu. Kolor w kolumnie oznacza ilość atramentu we wkładzie tego koloru.
  Rys. : Szacunkowe poziomy atramentu
  Szacunkowe poziomy atramentu

Krok 3: Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe

Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe, a następnie ponownie spróbuj wydrukować. Pomiń ten krok, jeżeli wszystkie wkłady atramentowe wskazują odpowiedni poziom atramentu.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Unieś pokrywę wkładów atramentowych
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Naciśnij przednią część wkładu atramentowego, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go do siebie, aby go wyjąć.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Wyjmowanie wkładu atramentowego
 5. Wyjmij zamienny wkład atramentowy z opakowania.
 6. Ostrożnie wsuń nowy wkład atramentowy do gniazda, a następnie pchnij go do przodu, aż wskoczy na swoje miejsce.
  Rys. : Wyjmowanie i wkładanie wkładu atramentowego jeszcze raz
  Wyjmowanie i wkładanie wkładu atramentowego jeszcze raz
 7. Powtórz powyższe czynności dla pozostałych wkładów atramentowych.
 8. Upewnij się, że żaden wkład atramentowy nie wystaje bardziej niż inne. Jeżeli tak jest, wciśnij go w odpowiednie gniazdo, aby się zatrzasnął.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.

Krok 4: Wyczyść głowicę drukującą

Głowica drukująca może być zatkana, a do przywrócenia normalnej jakości druku może być wymagane parokrotne czyszczenie. Użyj zautomatyzowanego narzędzia z panelu sterowania drukarki, aby wyczyścić głowicę drukującą.
  Przestroga:
Nie wyłączaj drukarki, jeżeli wyjęto z niej wkłady atramentowe. Aby uniknąć problemów wymagających czyszczenia głowicy drukującej lub mogących spowodować uszkodzenia systemu atramentu, zawsze jak najszybciej instaluj wkłady atramentowe i wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki, naciskając przycisków strzałek, przewiń do pozycji Konfiguracja, a następnie naciśnij OK.
 2. Naciśnij strzałkę w dół , aby wybrać pozycję Narzędzia, a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Naciśnij strzałkę w dół , aby zaznaczyć pozycję Wyczyść głowicę drukującą, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Na panelu sterowania wyświetlony zostanie komunikat Czyszczenie…. Drukarka może emitować dźwięki lub mogą być słyszalne odgłosy mechaniczne. Zostanie wydrukowana strona testowa czyszczenia głowicy drukującej.
 4. Przykład strony testowej czyszczenia głowicy drukującej.
  Rys. : Przykład strony testowej czyszczenia głowicy drukującej
   Przykład strony testowej czyszczenia głowicy drukującej
  • Jeżeli jakość druku jest dopuszczalna, naciśnij przycisk obok Gotowe. Można zakończyć procedurę rozwiązywania problemów.
  • Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, naciśnij przycisk OK, aby wykonać kolejny etap czyszczenia. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca po drugim etapie czyszczenia, naciśnij przycisk OK, aby przystąpić do trzeciego etapu czyszczenia.
   Uwaga:
   Jeżeli głowica drukująca jest mocno zatkana, może wymagać kolejnego cyklu czyszczenia. W takiej sytuacji poczekaj 30 minut przed kolejnym wykonaniem wszystkich trzech etapów czyszczenia.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.

Krok 5: Zamów zamienną głowicę drukującą

Jeśli poprzednie procedury nie rozwiązały problemu, wymień głowicę drukującą. Abonenci usługi HP Instant Ink mogą również otrzymać nowy zestaw wkładów Instant Ink. Należy zainstalować najpierw wkłady atramentowe konfiguracyjne w przeciwnym razie wystąpi błąd.
  Przestroga:
Wkłady atramentowe wyjmij dopiero po otrzymaniu nowego zespołu głowicy drukującej. Firma HP nie poleca pozostawiania wkładów atramentowych poza drukarką dłużej niż przez 30 minut. Może to spowodować uszkodzenie zarówno drukarki, jak i wkładów atramentowych.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
Jeżeli gwarancja mechanizmu głowicy drukującej wygasła, na stronie internetowej można wykupić nową.
 1. Przejdź do witryny HP Parts Store (w języku angielskim), a następnie wybierz swój kraj/region i język po wyświetleniu stosownego monitu.
 2. W polu wyszukiwania Znajdź swoją część wpisz M0H91A, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zamówić mechanizm głowicy drukującej.
Gdy otrzymasz nową głowicę drukującą, przejdź do dokumentu Wymiana głowicy drukującej .
Ponów próbę drukowania. Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.

Krok 6: Oddaj drukarkę do naprawy

Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...