Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP OfficeJet Pro 6900 -- Pierwsza konfiguracja drukarki

Dokument dotyczy drukarek All-in-One HP OfficeJet 6950, 6951, 6954, 6956, 6958, 6962, OfficeJet Pro 6960, 6968, 6970, 6974, 6975 oraz 6978.
Aby skonfigurować drukarkę po raz pierwszy, wyjmij ją z pudełka i usuń elementy opakowania, podłącz przewód zasilający, ustaw preferencje panelu sterowania, zainstaluj wkłady atramentowe i załaduj papier do zasobnika wejściowego, aby wyrównać wkłady.
Uwaga:
Jeżeli szukasz oprogramowania drukarki, przejdź na stronę:

Krok 1: Wyjmij drukarkę z pudełka

Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju/regionu. Lista elementów dostarczonych wraz z urządzeniem znajduje się w opakowaniu.
Wyjmij drukarkę z pudełka, a następnie usuń wszystkie taśmy, naklejki i materiały zabezpieczające z drukarki.
 1. Wyjmij drukarkę z opakowania.
 2. Usuń wszelkie taśmy i materiały opakowaniowe z zewnętrznej części drukarki.
  Rys. : Zdejmowanie taśmy zabezpieczającej z drukarki
  Zdejmowanie taśmy zabezpieczającej z drukarki
 3. Usuń naklejkę z panelu sterowania drukarki.
 4. Unieś pokrywę skanera i usuń elementy opakowania.
  Rys. : Usuwanie elementów opakowania spod pokrywy skanera
  Usuwanie elementów opakowania spod pokrywy skanera
 5. Zamknij pokrywę skanera.
 6. Unieś zasobnik wyjściowy, pociągnij zasobnik wejściowy ku sobie, aby go otworzyć, a następnie usuń elementy opakowania.
  Rys. : Otwieranie zasobnika wejściowego i usuwanie elementów opakowania
  Otwieranie zasobnika wejściowego i usuwanie taśmy.
 7. Wsuń zasobnik wejściowy do drukarki, tak aby wskoczył na swoje miejsce, a następnie opuść zasobnik wyjściowy.
 8. Oddaj elementy opakowania do recyklingu.

Krok 2: Podłącz przewód zasilający i ustaw preferencje

Podłącz drukarkę do źródła zasilania, włącz ją, a następnie ustaw swoje preferencje.
Uwaga:
W tym momencie nie podłączaj jeszcze kabla USB. Podczas instalacji oprogramowania zostanie ustanowione połączenie z komputerem.
 1. Podłącz przewód zasilający do tylnej części drukarki, a następnie podłącz drugi koniec przewodu do gniazda elektrycznego.
  Rys. : Podłączanie przewodu zasilającego
  Podłączanie przewodu zasilającego
 2. Włącz drukarkę.
 3. Aby ustawić swoje preferencje, na panelu sterowania drukarki dotknij wybranego języka oraz kraju/regionu, a następnie dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić wybór.
 4. Po wyświetleniu monitu wybierz datę i godzinę, a następnie dotknij opcji Tak, aby potwierdzić wybór.

Krok 3: Zainstaluj wkłady atramentowe

Zainstaluj wkłady atramentowe SETUP dostarczone w pudełku z drukarką.
  Przestroga:
Niezainstalowanie wkładów SETUP dołączonych do urządzenia spowoduje błąd wkładów drukujących.
 1. Podnoś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych aż do momentu zablokowania.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 2. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż wkład się zatrzyma i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Usuń elementy opakowania z karetki.
  Rys. : Usuwanie elementów opakowania z karetki
  Usuwanie elementów opakowania z karetki
 4. Wyjmij wkład atramentowy z opakowania, a następnie pociągnij za wystającą pomarańczową końcówkę.
    Przestroga:
  Upewnij się, że pomarańczowa końcówka i taśma zostały całkowicie usunięte, zanim zdejmiesz pomarańczową zaślepkę. W przeciwnym razie atrament może wyciec z wkładu atramentowego. Po usunięciu taśmy ochronnej nastąpi lekkie rozdarcie papierowej etykiety na górnej części pojemnika z tuszem. Jest to konieczne do jego prawidłowej wentylacji.
  Rys. : Pociągnięcie pomarańczowej taśmy opakowania do tyłu
   Pociągnięcie pomarańczowej taśmy opakowania do tyłu
 5. Chwyć wkład po bokach, a następnie przekręć pomarańczową nasadkę w lewo, aby ją odłamać.
  Rys. : Przekręcanie pomarańczowej zaślepki w celu jej odłamania z wkładu atramentowego
   Przekręcanie pomarańczowej zaślepki w celu jej odłamania
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
 6. Obróć wkład atramentowy, tak aby styki wkładu skierowane były ku dołowi, a następnie dopasuj kolor etykiety do koloru kropki na karetce.
 7. Wsuń wkład atramentowy do odpowiedniego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij go, aż wskoczy na miejsce.
  Rys. : Instalowanie wkładów atramentowych
  Instalowanie wkładów atramentowych
 8. Powtórz opisane czynności, aby zainstalować wszystkie nowe wkłady.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.

Krok 4: Włóż papier do zasobnika wejściowego

Po zainstalowaniu wkładów atramentowych włóż zwykły papier do zasobnika wejściowego.
 1. Unieś zasobnik wyjściowy, a następnie pociągnij go ku sobie, aby go otworzyć.
  Rys. : Otwieranie zasobnika wejściowego
  Otwieranie zasobnika wejściowego
 2. Przesuń prowadnicę szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
  Rys. : Dopasowywanie prowadnicy szerokości papieru
  Dopasowywanie prowadnic szerokości papieru
 3. Włóż do zasobnika wejściowego stos zwykłego białego papieru.
  Rys. : Wkładanie papieru do zasobnika wejściowego
  Wkładanie papieru do zasobnika wejściowego
 4. Wsuń stos papieru do podajnika, aż do oporu.
    Przestroga:
  Nie wkładaj papieru, gdy drukarka drukuje.
 5. Dosuń prowadnicę szerokości papieru do wewnątrz, aż do krawędzi papieru.
  Rys. : Dosuwanie prowadnic szerokości papieru, a następnie zamknięcie zasobnika wejściowego
  Dosuwanie prowadnic szerokości papieru, a następnie zamknięcie zasobnika wejściowego.
 6. Wsuń zasobnik wejściowy do drukarki, tak aby wskoczył na swoje miejsce, a następnie opuść zasobnik wyjściowy.

Krok 5: Wyrównaj wkłady atramentowe

Wyrównywanie drukarki jest konieczne, aby uzyskać najlepszą jakość druku.
 1. Po załadowaniu papieru na panelu sterowania drukarki pojawi się komunikat, aby wyrównać drukarkę. Wyciągnij przedłużenie podajnika, a następnie dotknij opcji OK.
  Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 2. Poczekaj, aż strona wyrównywania całkowicie wysunie się z drukarki.
 3. Unieś pokrywę skanera.
 4. Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera, stroną do zadrukowania skierowaną w dół. Ułóż ją względem linii prowadzących wyżłobionych przy krawędzi szyby.
  Rys. : Umieszczanie strony wyrównywania na szybie skanera
  Umieszczanie strony wyrównywania na szybie skanera
 5. Zamknij pokrywę skanera i dotknij opcji Skanuj.
  Drukarka wyrówna wkłady.

Krok 6: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

Przed instalacją oprogramowania drukarki należy zainstalować sprzęt do drukarki HP. Nie podłączaj drukarki do komputera aż do momentu, gdy oprogramowanie wyświetli odpowiedni monit.
Najnowszą wersję oprogramowania drukarki można pobrać z następujących stron w witrynie HP:


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...