Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP OfficeJet Pro 7740, 8700, 8710 -- Błędy wkładów atramentowych

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format, OfficeJet 8702, OfficeJet Pro 8710, 8715, 8717, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8732M, 8740 oraz 8745 All-in-One.
Po zainstalowaniu wkładu atramentowego drukarka nie drukuje, a na panelu sterowania drukarki pojawia się jeden z następujących komunikatów o błędzie: Wystąpił problem z wkładem drukującym lub Niezgodny wkład drukujący.
Błędy te mogą wystąpić w określonych sytuacjach nawet przy zastosowaniu prawidłowych wkładów atramentowych HP lub HP Instant Ink. Konieczne może okazać się ponowne zainstalowanie wkładu atramentowego, ponieważ mogło dojść do zanieczyszczenia styków elektrycznych bądź też mogła wystąpić usterka wkładu atramentowego lub drukarki.
  Przestroga:
Podczas pierwszej konfiguracji drukarki należy zainstalować wkłady atramentowe SETUP dostarczone z drukarką. W przeciwnym razie wystąpi błąd wkładu.
  Uwaga:
W przypadku drukarek All-in-One HP OfficeJet Pro 8732M czynności te dotyczą wkładu z czarnym tuszem.
Krok 1: Korzystaj z oryginalnych wkładów atramentowych HP
HP zaleca korzystanie z oryginalnych pojemników z tuszem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności wkładów atramentowych innych producentów lub regenerowanych wkładów atramentowych HP. Sprawdź, czy używany wkład atramentowy HP jest odpowiedni dla drukarki.
  Uwaga:
Należy zaktualizować oprogramowanie układowe drukarki HP OfficeJet 7740, aby móc używać wkładów atramentowych HP 956XL/957XL/958XL/959XL. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie HP OfficeJet Pro 7740 — Używanie większych wkładów atramentowych po aktualizacji.
Opis wkładu atramentowego
USA i Kanada
Europa, Afryka, WNP i Bliski Wschód
Ameryka Łacińska
Azja i Pacyfik oraz Japonia
Wkład atramentowy czarny
HP 952 czarny
HP 952XL czarny
HP 956XL czarny
HP 953 czarny
HP 953XL czarny
HP 957XL czarny
HP 954 czarny
HP 954XL czarny
HP 958XL czarny
HP 955 czarny
HP 955XL czarny
HP 959XL czarny
Wkład atramentowy błękitny
HP 952 błękitny
HP 952XL błękitny
HP 953 błękitny
HP 953XL błękitny
HP 954 błękitny
HP 954XL błękitny
HP 955 błękitny
HP 955XL błękitny
Wkład atramentowy purpurowy
HP 952 purpurowy
HP 952XL purpurowy
HP 953 purpurowy
HP 953XL purpurowy
HP 954 purpurowy
HP 954XL purpurowy
HP 955 purpurowy
HP 955XL purpurowy
Wkład atramentowy żółty
HP 952 żółty
HP 952XL żółty
HP 953 żółty
HP 953XL żółty
HP 954 żółty
HP 954XL żółty
HP 955 żółty
HP 955XL żółty
Kupuj zamienne wkłady drukujące i inne materiały eksploatacyjne w Sklepie HP lub u lokalnych sprzedawców.
Jeżeli instalacja oryginalnych wkładów atramentowych HP rozwiązał problemu, a drukarka nie wyświetla błędu wkładów atramentowych, nie trzeba wykonywać żadnych dalszych czynności.
Krok 2: Sprawdź, czy wkłady atramentowe zostały zainstalowane prawidłowo
Sprawdź, czy wkłady atramentowe zostały zainstalowane prawidłowo.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Otwórz drzwiczki pojemników z tuszem.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
 3. Sprawdź, czy litera na etykiecie wkładu atramentowego pasuje do litery na gnieździe wkładu.
  Rys. : Prawidłowo zainstalowane wkłady atramentowe
  Ilustracja: Prawidłowo zainstalowane wkłady atramentowe.
 4. Naciśnij przednią część wkładu atramentowego, aby go zwolnić, a następnie pociągnij wkład ku sobie, aby wysunąć go z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z gniazda.
 5. Sprawdź, czy na stykach w kolorze miedzi wkładu atramentowego nie osadził się atrament lub brud.
  Rys. : Styk w kolorze miedzi wkładu atramentowego
  Ilustracja: Miedziany styk wkładu atramentowego.
 6. Ostrożnie wsuń wkład atramentowy do pustego gniazda, upewniając się, że litera umieszczona na wkładzie atramentowym odpowiada literze na gnieździe, a następnie dociśnij wkład atramentowy, aż wskoczy na miejsce.
    Przestroga:
  Przy wkładaniu wkładów atramentowych nie unoś dźwigni zatrzasku na karetce. Może to spowodować nieprawidłowe umieszczenie głowicy lub wkładów atramentowych, a to z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukowania i przyczynić się do problemów z drukowaniem.
  Rys. : Wkładanie wkładu atramentowego do pustego gniazda
  Ilustracja: Wkładanie wkładu atramentowego do pustego gniazda.
 7. W razie potrzeby powtórz te czynności w odniesieniu do pozostałych wkładów atramentowych.
 8. Upewnij się, że żaden wkład atramentowy nie wystaje bardziej niż inne.
  Jeżeli tak jest, wciśnij go w odpowiednie gniazdo, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
 10. Sprawdź komunikaty o błędzie na panelu sterowania.
Jeżeli powyższe czynności rozwiązały problem i drukarka nie wyświetla błędu wkładów atramentowych, nie trzeba wykonywać żadnych dalszych czynności.
Krok 3: Sprawdź zatrzask karetki
Upewnij się, że zatrzask karetki jest opuszczony.
 1. Otwórz drzwiczki pojemników z tuszem.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
 2. Upewnij się, że zatrzask karetki jest opuszczony. Jeżeli zatrzask jest uniesiony, naciśnij go aż do zatrzaśnięcia.
  Rys. : Zatrzask karetki opuszczony
  Ilustracja: Zatrzask karetki opuszczony
 3. Zamknij pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
Jeżeli powyższe czynności rozwiązały problem i drukarka nie wyświetla błędu wkładów atramentowych, nie trzeba wykonywać żadnych dalszych czynności.
Krok 4: Czyszczenie styków wkładu atramentowego
Wyczyść styki wkładu atramentowego, aby usunąć zanieczyszczenia, które mogą uniemożliwiać połączenie elektryczne.
  Przestroga:
Wkłady atramentowe należy czyścić pojedynczo. Po wyjęciu wkładu nie należy trzymać go poza drukarką dłużej niż 10 minut. Nigdy nie należy wyłączać urządzenia, jeżeli wkład atramentowy jest wymontowany z gniazda. Pozostawienie pustych gniazd wkładów atramentowych może spowodować uszkodzenie systemu wkładów atramentowych.
 1. Za pomocą czystej, suchej, niepozostawiającej śladów ściereczki (chusteczki do okularów lub filtry do kawy nadają się dobrze do tego celu) oczyść styki wkładu atramentowego.
 2. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
 3. Otwórz drzwiczki pojemników z tuszem.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
 4. Naciśnij przednią część sprawiającego problem wkładu atramentowego, aby go zwolnić, a następnie pociągnij wkład do siebie, aby wysunąć go z gniazda.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z gniazda.
 5. Za pomocą czystej, suchej, niepozostawiającej śladów ściereczki (chusteczki do okularów lub filtry do kawy nadają się dobrze do tego celu) oczyść styk w kolorze miedzi wkładu atramentowego.
  Rys. : Styk w kolorze miedzi wkładu atramentowego
  Ilustracja: Miedziany styk wkładu atramentowego.
 6. Ostrożnie wsuń wkład atramentowy do pustego gniazda, upewniając się, że litera umieszczona na wkładzie atramentowym odpowiada literze na gnieździe.
  Rys. : Wsuń pojemnik z tuszem do odpowiedniego gniazda.
  Ilustracja: Włóż wkład atramentowy do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem.
 7. Dociśnij wkład do przodu, aż zatrzaśnie się na miejscu.
 8. W razie potrzeby powtórz opisane czynności w odniesieniu do pozostałych wkładów atramentowych.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
 10. Sprawdź komunikaty o błędzie na panelu sterowania.
 11. Jeżeli komunikat o błędzie utrzymuje się, powtórz powyższe czynności, aby wyczyścić styki wkładu.
Jeżeli powyższe czynności rozwiązały problem i drukarka nie wyświetla błędu wkładów atramentowych, nie trzeba wykonywać żadnych dalszych czynności.
Krok 5: Zresetuj drukarkę
Zresetowanie drukarki można zresetować połączenie z wkładem atramentowym i usunąć komunikaty o błędach.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda ściennego.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
 9. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
Jeżeli zresetowanie drukarki przyniosło rozwiązanie problemu, a drukarka nie wyświetla błędu wkładów atramentowych, nie trzeba wykonywać żadnych dalszych czynności.
Krok 6: Wymień problematyczny wkład atramentowy
Komunikat o błędzie może zawierać informację o konkretnym wkładzie atramentowym, który powoduje błąd. Wymień wkład atramentowy powodujący problemy.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
 3. Zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Naciśnij przednią część wkładu atramentowego, aby go zwolnić, a następnie pociągnij wkład ku sobie, aby wysunąć go z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z gniazda.
 5. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania.
 6. Chwyć nowy wkład atramentowy w taki sposób, aby styki były zwrócone w stronę drukarki.
 7. Wsuń nowy wkład atramentowy do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij go, aż zatrzaśnie się na miejscu. Sprawdź, czy litera na wkładzie atramentowym pasuje do litery na gnieździe.
    Przestroga:
  Podczas wkładania wkładów atramentowych nie unoś dźwigni zatrzasku na karetce. Może to spowodować nieprawidłowe umieszczenie głowicy lub wkładów atramentowych, a to z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukowania i przyczynić się do problemów z drukowaniem.
  Rys. : Wkładanie wkładu atramentowego do pustego gniazda
  Ilustracja: Włóż wkład atramentowy do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem
 8. Powtórz opisane czynności, aby zainstalować ewentualne pozostałe wkłady atramentowe.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
Jeśli na panelu sterowania drukarki utrzymuje się komunikat o błędzie, przejdź do następnego kroku.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...