Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia wielofunkcyjne serii HP ENVY 100 (D410) i ENVY 110 (D411) e-All-in-One - Na wyświetlaczu urządzenia wielofunkcyjnego pojawia się komunikat „Problem z wkładem", „Niezgodny wkład drukujący" lub „Brak wkładu drukującego"

Problem
Po zainstalowaniu wkładu urządzenie nie drukuje, a na panelu sterowania urządzenia pojawia się jeden z następujących komunikatów o błędzie:
 • Problem z wkładem
 • Niezgodny wkład drukujący
 • Brak wkładu drukującego
Błędy te, w tym błąd dotyczący niezgodnego wkładu drukującego, mogą w pewnych wypadkach wystąpić po zastosowaniu prawidłowych wkładów HP. Konieczne może okazać się ponowne zainstalowanie wkładu, mogło dojść do zanieczyszczenia styków elektrycznych bądź też mogła wystąpić usterka wkładu lub drukarki.
Rozwiązania
  Uwaga:
Jeśli zostały zamontowane dwa nowe wkłady drukujące, opisane czynności należy wykonać dla obu wkładów.
WAŻNE: Przed rozpoczęciem upewnij się, że nowo zainstalowane wkłady drukujące są zgodne z urządzeniem.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
 • Jeśli wkład jest zgodny, postępuj zgodnie z rozwiązaniami podanymi w niniejszym dokumencie.
 • Jeśli wkład nie jest zgodny, przejdź do rozwiązania omawiającego wymianę wkładu znajdującego się w tym dokumencie.
Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności. Jeżeli w wyniku zastosowania jednego z opisanych rozwiązań problem zostanie wyeliminowany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
Rozwiązanie 1: Wyjmij, sprawdź i ponownie włóż wkłady
Wkład może nie mieć należytego kontaktu elektrycznego ze stykami urządzenia. Wyjęcie i ponowne zainstalowanie wkładu może ten problem rozwiązać.
  Uwaga:
Firma HP nie odpowiada za jakość regenerowanych lub ponownie napełnianych wkładów drukujących. Używaj oryginalnych wkładów drukujących firmy HP, aby zapewnić dobrą jakość wydruku.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów. Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów
 3. Unieś pokrywę na gnieździe wkładu, aby go zwolnić, a następnie wyjmij go z gniazda.
  Rys. : Unieś pokrywę na gnieździe wkładu i wyjmij go
  Ilustracja: Unieś pokrywę na gnieździe wkładu i wyjmij go
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub złe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków ani dysz
  Ilustracja: Nie dotykaj styków ani dysz
 4. Usuń przeźroczystą taśmę ochronną, która mogła pozostać na dyszach.
    Przestroga:
  Nie próbuj usunąć miedzianego paska styków.
  Rys. : Usuń z dysz przezroczystą taśmę zabezpieczającą
  Ilustracja: Usuń z dysz taśmę zabezpieczającą
 5. Trzymaj wkład pionowo pod niewielkim kątem ze stykami wkładu skierowanymi w stronę głowicy, a następnie wsuń wkład do pustego gniazda.
  Rys. : Włóż wkład drukujący z powrotem na miejsce
  Ilustracja: Włóż wkład drukujący z powrotem na miejsce
  • Wkład trójkolorowy należy umieścić w gnieździe z lewej strony.
  • Wkład czarny należy umieścić w gnieździe z prawej strony.
 6. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
  Rys. : Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu
  Ilustracja: Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu
 7. Potwórz powyższe czynności dla drugiego wkładu drukującego.
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie 2: Wyczyść styki elektryczne
Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić styki elektryczne wkładów oraz styki wewnątrz urządzenia.
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Suche patyczki z pianki gumowej, niestrzępiąca się ściereczka lub dowolny miękki materiał, który nie podrze się i nie pozostawi włókien (np. filtr do kawy)
  • Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić wkłady)
     Przestroga:
   Do czyszczenia styków wkładu nie wolno używać środków czyszczących ani alkoholu. Środki te mogą uszkodzić wkład lub urządzenie.
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów. Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów
 4. Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda w tylnej części urządzenia.
    Przestroga:
  Odłączenie przewodu zasilającego jest konieczne, aby móc wyczyścić wnętrze produktu bez ryzyka porażenia prądem.
 5. Unieś pokrywę na gnieździe wkładu, aby go zwolnić, a następnie wyjmij go z gniazda.
  Rys. : Unieś pokrywę na gnieździe wkładu i wyjmij go
  Ilustracja: Unieś pokrywę na gnieździe wkładu i wyjmij go
    Przestroga:
  Nie wyjmuj obu wkładów jednocześnie. Wkłady wyjmuj i czyść pojedynczo. Po wyjęciu z gniazda wkład nie powinien znajdować się poza urządzeniem dłużej niż 30 minut.
 6. Chwyć wkład drukujący po bokach.
  Rys. : Chwyć wkład drukujący po bokach
  Ilustracja: Chwyć wkład drukujący po bokach
 7. Sprawdź, czy na stykach wkładu drukującego nie osadził się atrament lub brud.
 8. Lekko zwilż patyczek z pianki gumowej lub niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną, a następnie wyciśnij nadmiar wody.
 9. Wyczyść tylko styki miedziane na wkładzie i pozostaw go na około dziesięć minut do wyschnięcia.
   Rys. : Wyczyść styki
   Ilustracja: Wyczyść styki
  1. Styki miedziane
  2. Dysze atramentowe (nie czyścić)
 10. Lekko zwilż kolejny patyczek z pianki gumowej lub niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną, a następnie wyciśnij nadmiar wody.
 11. Przetrzyj wacikiem lub ściereczką styki elektryczne karetki wewnątrz urządzenia.
  Rys. : Położenie styków elektrycznych w karetce drukującej
  Ilustracja: Położenie styków elektrycznych w karetce drukującej.
 12. Pozostaw styki do wyschnięcia na około 10 minut.
 13. Trzymaj wkład pionowo pod niewielkim kątem ze stykami wkładu skierowanymi w stronę głowicy, a następnie wsuń wkład do pustego gniazda.
  Rys. : Włóż wkład drukujący z powrotem na miejsce
  Ilustracja: Włóż wkład drukujący z powrotem na miejsce
 14. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
  Rys. : Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu
  Ilustracja: Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu
 15. Potwórz powyższe czynności dla drugiego wkładu drukującego.
 16. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
 17. Podłącz przewód zasilający z tyłu urządzenia.
 18. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Wyłącz ponownie urządzenie wielofunkcyjne
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
 2. Odczekaj 60 sekund.
 3. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka zatrzyma się i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie 4: Wyjmij i zainstaluj ponownie wkłady drukujące
Wyjęcie i ponowne zainstalowanie wkładów może pomóc w rozwiązaniu problemu. Powtórz czynności opisane wcześniej w tym dokumencie, aby wyjąć i włożyć ponownie wkłady drukujące wskazane na panelu sterowania.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie 5: Wyczyść styki wkładu drukującego jeszcze raz
Ponowne czyszczenie styków wkładu drukującego może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Powtórz wykonane wcześniej w tym dokumencie czynności, by wyczyścić styki wkładów drukujących wymienionych na panelu sterowania.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie 6: Ustal, który wkład wymaga wymiany
Komunikat o błędzie może zawierać informację o konkretnym wkładzie, który powoduje błąd. W takim przypadku przejdź do rozwiązania opisanego w niniejszym dokumencie w celu wymiany wkładu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wymiany problematycznego wkładu. Jeżeli komunikat o błędzie nie wskazuje konkretnego wkładu, wykonaj następujące czynności w celu ustalenia, który wkład wymaga wymiany.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów. Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów
 3. Podnieś pokrywę gniazda wkładu, aby zwolnić czarny wkład (znajdujący się po prawej stronie karetki), a następnie delikatnie pociągnij go w celu wyjęcia.
 4. Zamknij pokrywę gniazda wkładu.
 5. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
  • Jeśli na panelu sterowania drukarki nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie, przejdź do następnego kroku.
  • Jeśli komunikat o błędzie już się nie wyświetla na panelu sterowania urządzenia, przejdź do rozwiązania Wymień wkład, znajdującego się w niniejszym dokumencie, i wymień czarny wkład.
 6. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów. Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 7. Podnieś pokrywę wkładu, aby zwolnić wkład trójkolorowy (znajdujący się po lewej stronie karetki), a następnie delikatnie pociągnij go w celu wyjęcia.
 8. Trzymaj czarny wkład pionowo pod niewielkim kątem ze stykami wkładu skierowanymi w stronę głowicy, a następnie wsuń wkład do pustego gniazda.
    Uwaga:
  Upewnij się, że wkład drukujący z czarnym tuszem jest włożony w przestrzeń z prawej strony karetki.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów.
  • Jeżeli komunikat o błędzie nadal wyświetlany jest w komputerze, przejdź do rozwiązania dotyczącego wymiany wkładu i wymień wkład czarny i trójkolorowy.
  • Jeśli komputer nie wyświetla komunikatu o błędzie, przejdź do rozwiązania dotyczącego wymiany wkładu i wymień wkład trójkolorowy.
Rozwiązanie 7: Wymień wkład drukujący
Aby zainstalować nowy wkład drukujący, wykonaj następujące czynności.
  Uwaga:
Nawet jeśli nie masz zamiennego wkładu drukującego, możesz nadal drukować. Wyjmij wkład drukujący, który sprawia problem i drukuj przy użyciu pozostałego wkładu. Jeżeli wyjmiesz trójkolorowy wkład drukujący, wydruk będzie w odcieniach szarości. Jeśli wyjmiesz czarny wkład drukujący, urządzenie będzie drukować powoli, a kolory na wydrukach mogą się różnić.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
Poniższy film przedstawia sposób wymiany wkładu drukującego.
  Uwaga:
Ten film pokazuje drukarkę HP ENVY 100 (D410a), lecz czynności dla posiadanej drukarki są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
 1. Jeżeli urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów. Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów.
 3. Unieś pokrywę na gnieździe wkładu, aby go zwolnić, a następnie wyjmij go z gniazda.
  Rys. : Unieś pokrywę na gnieździe wkładu i wyjmij go
  Ilustracja: Unieś pokrywę gniazda wkładu.
 4. Wyjmij nowy wkład drukujący z opakowania i pociągnij za różową wypustkę, aby usunąć plastikową taśmę.
  Rys. : Pociągnij za różową wypustkę
  Ilustracja: Pociągnij za różową wypustkę.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub złe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków ani dysz
  Ilustracja: Nie dotykaj styków ani dysz.
 5. Trzymaj wkład pionowo pod niewielkim kątem ze stykami wkładu skierowanymi w stronę tylnej części drukarki, a następnie wsuń wkład do pustego gniazda.
    Uwaga:
  Umieść wkład kolorowy w gnieździe z lewej strony. Umieść wkład czarny w gnieździe z prawej strony.
  Ilustracja: Wsuń nowy wkład drukujący do pustego gniazda.
 6. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
  Rys. : Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu
  Ilustracja: Zamknij pokrywę gniazda wkładu.
 7. Powtórz powyższe czynności, aby zamontować pozostałe wkłady drukujące (o ile to konieczne).
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...