Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows w sieci przewodowej (Ethernet)

Uwaga:
Przed instalacją oprogramowania drukarki należy skonfigurować drukarkę HP. Jeżeli jeszcze nie skonfigurowano drukarki, wykonaj instrukcje konfiguracji elementów sprzętowych urządzenia.

Opcje instalacji i sterownika

Przejrzyj następujące informacje i ustal, którą opcję instalacyjną chcesz wybrać.
Instalacja z płyty CD
Pobieranie
W przypadku nowego urządzenia
Instalacja z CD jest również szybką i prostą metodą, ale może nie zawierać najnowszego dostępnego oprogramowania, nawet dla nowszych produktów.
Pobieranie oprogramowania z witryny HP jest bezpłatne i obejmuje najnowsze sterowniki dla urządzenia, oprogramowanie instalacyjne oraz inne narzędzia administracyjne.
W przypadku starszego urządzenia
Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż drukarka HP.
Pobranie oprogramowania daje dobre rezultaty w wypadku starszych urządzeń i może pomóc uniknąć problemów z instalacją.
Informacje na temat oprogramowania
Oprogramowanie na dysku CD jest aktualne jedynie w momencie wypuszczenia urządzenia na rynek.
Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest najnowszą wersją oprogramowania dla Twojego produktu. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu urządzenia i płyty CD na rynek.
Poza opcjami instalacji oprogramowania istnieje kilka rodzajów sterowników druku dostępnych dla niektórych urządzeń. W wypadku systemu Windows dostępne mogą być następujące opcje.
Sterownik druku HP PCL 6: Sterownik druku HP PCL 6 jest dostępny na płycie CD jako domyślny sterownik druku. Sterownik druku HP PCL 6 charakteryzuje się niżej wymienionymi cechami.
 • Zalecany jest dla wszystkich środowisk Windows i spełnia większość potrzeb w zakresie drukowania, w tym ogólne aplikacje biurowe, takie jak edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne.
 • Zapewnia na ogół najlepszą szybkość, jakość druku i obsługę funkcji urządzenia dla większości zastosowań.
 • Zaprojektowany na uzyskanie najlepszej szybkości w systemach Windows z interfejsem GDI (Windows Graphic Device Interface).
 • Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5
Uniwersalny sterownik druku HP (UPD): Uniwersalny sterownik druku HP (UPD) dla systemu Windows ma za zadanie ułatwiać zarządzanie środowiskami druku w wypadku kilku drukarek podłączonych do sieci. UPD HP jest dobrym wyborem w wypadku urządzenia wyłącznie drukującego, ponieważ jest to sterownik, który steruje TYLKO funkcjami druku.
Aby użyć UPD, należy go pobrać z witryny internetowej HP. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę www.hp.com/go/upd.

Instalacja w systemie Windows® w wypadku przewodowego (Ethernet) połączenia sieciowego poprzez pobranie oprogramowania

Dostępne są dwie metody pobierania oprogramowania drukarki. Na stronie 123.hp.com dostępne jest narzędzie automatycznego instalowania, które wykrywa system operacyjny oraz model drukarki, aby pobrać najnowsze oprogramowanie drukarki. Oprogramowanie drukarki można ręcznie pobrać i zainstalować również ze strony wsparcia technicznego drukarki.

Metoda 1: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony 123.hp.com

 1. Podłącz kabel sieciowy do drukarki i do gniazda sieciowego. Poczekaj kilka minut, aż drukarka pobierze adres sieciowy.
 2. Skorzystaj z jednego z poniższych sposobów, aby sprawdzić adres IP drukarki:
  • 4-wierszowe panele sterowania: sprawdź adres IP na wyświetlaczu panelu sterowania.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym: Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  Jeżeli wyświetlany jest adres IP, połączenie sieciowe zostało ustanowione. Jeśli adres IP nie został wyświetlony, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Zapisz adres IP drukarki, używany podczas instalacji oprogramowania. Przykładowy adres IP: 192.168.0.1.
 3. Przejdź do witryny 123.hp.com.
 4. Z menu rozwijanego Wybierz drukarkę wybierz Drukarki HP LaserJet*, a następnie kliknij polecenie Rozpocznij.
 5. Gdy zostanie wyświetlony ekran Połącz, kliknij przycisk Pobierz.
  Komputer pobierze HP Easy Start.
 6. Wykonaj podane czynności, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.

Metoda 2: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony wsparcia technicznego produktu

Krok 1: Pobierz oprogramowanie drukarki

 1. Podłącz kabel sieciowy do drukarki i do gniazda sieciowego. Poczekaj kilka minut, aż drukarka pobierze adres sieciowy.
 2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia. Jeżeli wyświetlany jest adres IP, połączenie sieciowe zostało ustanowione. Jeśli adres IP nie został wyświetlony, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Zapisz adres IP drukarki, używany podczas instalacji oprogramowania. Przykładowy adres IP: 192.168.0.1.
 3. Przejdź do strony pobierania oprogramowania i sterowników swojej drukarki: Pobieranie oprogramowania i sterownika
 4. Po wyświetleniu monitu wybierz drukarkę z listy podobnych drukarek na stronie.
 5. Wybierz język na liście rozwijanej, a następnie wybierz system operacyjny komputera.
 6. Kliknij Sterownik — oprogramowanie do instalacji produktu, a następnie przejrzyj dostępne opcje oprogramowania i sterowników. Dostępne opcje różnią się w zależności od drukarki.
  Uwaga:
  Firma HP zaleca opcję Pełne oprogramowanie, aby zoptymalizować wydajność drukarki i jej funkcje.
 7. Kliknij wybrany sterownik, przejrzyj szczegółowe informacje na jego temat, a następnie kliknij opcję Pobierz. Oprogramowanie zostanie pobrane do komputera.
  Uwaga:
  Zanotuj lokalizację folderu
 8. Po otwarciu programu instalacyjnego HP wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.
  Uwaga:
  Jeśli program instalacyjny HP nie otworzą się automatycznie, przejdź do lokalizacji folderu, a następnie otwórz pobrany plik. Nazwa pliku ma rozszerzenie .exe.

Krok 2: Użyj Instalatora HP, aby ukończyć proces instalacji oprogramowania

Instalator HP składa się z sześciu części. Przejdź przez wszystkie sześć części, aby zainstalować oprogramowanie.
Cześć pierwsza: Instalacja oprogramowania
Na ekranie Software Selection (Wybór oprogramowania) zostaną wyświetlone szczegóły oprogramowania, które ma być zainstalowane.
 1. Wybierz oprogramowanie do zainstalowania:
  • Aby wykonać zalecaną instalację oprogramowania, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby dostosować instalowane oprogramowanie do swoich wymagań, kliknij Dostosuj opcje oprogramowania. Po wyborze niestandardowych opcji, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji wsparcia i narzędzi, na rozwijanym menu kliknij Więcej opcji. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu wyboru oprogramowania. Opcje obejmują:
   • Oprogramowanie administratora: Przejdź do strony HP Web Jetadmin w celu pobrania narzędzia.
   • Dokumentację: Pobierz podręcznik użytkownika, plik Readme i Podręcznik gwarancyjny. Wyświetli elektroniczną wersję przewodnika dla administratorów systemów dotyczącego uniwersalnego sterownika drukowania HP.
   • Pobierz wyspecjalizowane sterowniki: Otwórz portal uniwersalnego sterownika drukowania HP.
   • Strona wsparcia: Dostęp do strony wsparcia technicznego drukarki.
 2. Przeczytaj umowę instalacyjną i dokumenty na temat ustawić, wybierz Zapoznałem się i akceptuję umowy instalacyjne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Część druga: Przygotowanie do instalacji
Nastąpi wyświetlenie ekranu Przygotowanie do instalacji.
 1. Po zakończeniu przygotowania do instalacji, kliknij przycisk Dalej.
Część trzecia: Podłączanie urządzenia
 1. Na ekranie Typ połączenia wybierz Połącz z siecią, wybierz jedną z następujących opcji wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Automatycznie znajdź moje urządzenie w sieci
  • Szukaj po adresie IP
  • Szukaj po nazwie hosta
  • Szukaj po adresie sprzętowym
 2. Na ekranie Znalezione urządzenia sieciowe wybierz drukarkę z listy dostępnych drukarek. Kliknij przycisk Dalej.
Część czwarta: Instaluj
Po zakończeniu instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat Oprogramowanie zostało pomyślnie zainstalowane.
 1. Przejrzyj opcje Konfiguracji produktu i zmień je w razie potrzeby. Kliknij przycisk Dalej.
Część piąta: Konfiguracja urządzenia
 1. Na ekranie Włącz usługi sieciowe HP przejrzyj informacje o HP ePrint oraz aplikacje firmy HP. Kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga:
  Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji HP ePrint, patrz Konfiguracja „HP ePrint za pośrednictwem poczty e-mail” (c06265262).
  Uruchomi się Wbudowany serwer internetowy (EWS).
  Uwaga:
  Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.
 2. Korzystając z serwera EWS, włącz Usługi sieciowe HP.
Część sześć: Zakończenie
 1. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.

Instalacja w systemie Windows® w wypadku przewodowego (Ethernet) połączenia sieciowego z użyciem płyty CD dołączonej do opakowania

Krok 1: Użyj płyt CD, aby uruchomić program instalacyjny HP

 1. Podłącz kabel sieciowy do drukarki i do gniazda sieciowego. Poczekaj kilka minut, aż drukarka pobierze adres sieciowy.
 2. Skorzystaj z jednego z poniższych sposobów, aby sprawdzić adres IP drukarki:
  • 4-wierszowe panele sterowania: sprawdź adres IP na wyświetlaczu panelu sterowania.
  • Panele sterowania z ekranem dotykowym: Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  Jeżeli wyświetlany jest adres IP, połączenie sieciowe zostało ustanowione. Jeśli adres IP nie został wyświetlony, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Zapisz adres IP drukarki, używany podczas instalacji oprogramowania. Przykładowy adres IP: 192.168.0.1.
 3. Włóż dysk CD z oprogramowaniem systemu drukowania do napędu dysków CD-ROM. Instalator oprogramowania wykryje język systemu operacyjnego, a następnie wyświetli menu główne programu instalacyjnego w tym samym języku.
  Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się 30 sekundach, wykonaj poniższe czynności.
  1. W menu Start kliknij opcję Uruchom.
  2. Wpisz następujące polecenia: X:\SETUP.EXE (gdzie X jest oznaczeniem napędu CD-ROM).
  3. Kliknij przycisk OK. Nastąpi uruchomienie programu instalacyjnego.
   Uwaga:
   Jeżeli otworzy się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Zezwól lub Tak, aby kontynuować.

Krok 2: Użyj Instalatora HP, aby ukończyć proces instalacji oprogramowania

Instalator HP składa się z sześciu części. Przejdź przez wszystkie sześć części, aby zainstalować oprogramowanie.
Cześć pierwsza: Instalacja oprogramowania
Na ekranie Software Selection (Wybór oprogramowania) zostaną wyświetlone szczegóły oprogramowania, które ma być zainstalowane.
 1. Wybierz oprogramowanie do zainstalowania:
  • Aby wykonać zalecaną instalację oprogramowania, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby dostosować instalowane oprogramowanie do swoich wymagań, kliknij Dostosuj opcje oprogramowania. Po wyborze niestandardowych opcji, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji wsparcia i narzędzi, na rozwijanym menu kliknij Więcej opcji. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu wyboru oprogramowania. Opcje obejmują:
   • Oprogramowanie administratora: Przejdź do strony HP Web Jetadmin w celu pobrania narzędzia.
   • Dokumentację: Pobierz podręcznik użytkownika, plik Readme i Podręcznik gwarancyjny. Wyświetli elektroniczną wersję przewodnika dla administratorów systemów dotyczącego uniwersalnego sterownika drukowania HP.
   • Pobierz wyspecjalizowane sterowniki: Otwórz portal uniwersalnego sterownika drukowania HP.
   • Strona wsparcia: Dostęp do strony wsparcia technicznego drukarki.
 2. Przeczytaj umowę instalacyjną i dokumenty na temat ustawić, wybierz Zapoznałem się i akceptuję umowy instalacyjne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Część druga: Przygotowanie do instalacji
Nastąpi wyświetlenie ekranu Przygotowanie do instalacji.
 1. Po zakończeniu przygotowania do instalacji, kliknij przycisk Dalej.
Część trzecia: Podłączanie urządzenia
 1. Na ekranie Typ połączenia wybierz Podłącz bezpośrednio do tego komputera za pomocą kabla USB, a następnie kliknij Dalej.
 2. Tylko systemy Windows XP, Windows Vista i Windows 7: Gdy zostanie wyświetlony ekran Podłącz produkt teraz, upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.
 3. Poczekaj, aż program instalacyjny wykryje drukarkę. Po zakończeniu procesu zostanie wyświetlony ekran Produkt został pomyślnie podłączony.
Część czwarta: Instaluj
Po zakończeniu instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat Oprogramowanie zostało pomyślnie zainstalowane.
 1. Przejrzyj opcje Konfiguracji produktu i zmień je w razie potrzeby. Kliknij przycisk Dalej.
Część piąta: Konfiguracja urządzenia
 1. Na ekranie Włącz usługi sieciowe HP przejrzyj informacje o HP ePrint oraz aplikacje firmy HP. Kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga:
  Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji HP ePrint, patrz Konfiguracja „HP ePrint za pośrednictwem poczty e-mail” (c06265262).
  Uruchomi się Wbudowany serwer internetowy (EWS).
  Uwaga:
  Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.
 2. Korzystając z serwera EWS, włącz Usługi sieciowe HP.
Część sześć: Zakończenie
 1. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...