Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows z użyciem kabla USB

Opcje instalacji i sterownika

Przejrzyj następujące informacje i ustal, którą opcję instalacyjną chcesz wybrać.
Pobieranie
Instalacja z płyty CD
W przypadku nowej drukarki
Pobieranie oprogramowania z witryny HP jest bezpłatne i obejmuje najnowsze sterowniki dla drukarki, oprogramowanie instalacyjne oraz inne narzędzia administracyjne.
Instalacja z płyty CD jest również szybką i prostą metodą, ale może nie zawierać najnowszego dostępnego oprogramowania, nawet dla nowszych drukarek.
W przypadku starszej drukarki
Pobranie oprogramowania daje dobre rezultaty w wypadku starszych drukarek i może pomóc uniknąć problemów z instalacją.
Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż drukarka HP.
Informacje na temat oprogramowania
Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest najnowszą wersją oprogramowania dla Twojej drukarki. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu drukarki i płyty CD na rynek.
Oprogramowanie na dysku CD jest aktualne jedynie w momencie wypuszczenia drukarki na rynek.
Poza opcjami instalacji oprogramowania istnieje kilka rodzajów sterowników druku dostępnych dla niektórych drukarek. W wypadku systemu Windows dostępne mogą być następujące opcje.
Sterownik druku HP PCL 6: Sterownik druku HP PCL 6 jest dostępny na płycie CD jako domyślny sterownik druku. Sterownik druku HP PCL 6 charakteryzuje się niżej wymienionymi cechami.
 • Zalecany jest dla wszystkich środowisk Windows i spełnia większość potrzeb w zakresie drukowania, w tym ogólne aplikacje biurowe, takie jak edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne.
 • Zapewnia największą ogólną szybkość drukowania i obsługę funkcji drukarki dla większości użytkowników
 • Zaprojektowany na uzyskanie najlepszej szybkości w systemach Windows z interfejsem GDI (Windows Graphic Device Interface).
 • Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5
Uniwersalny sterownik druku HP (UPD): Uniwersalny sterownik druku HP (UPD) dla systemu Windows ma za zadanie ułatwiać zarządzanie środowiskami druku w wypadku kilku drukarek podłączonych do sieci. UPD HP jest dobrym wyborem w wypadku drukarki tylko z funkcją drukowania, ponieważ jest to sterownik, który steruje TYLKO funkcjami druku.
Aby użyć UPD, należy go pobrać z witryny internetowej HP. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę www.hp.com/go/upd.

Instalacja w systemie Windows® w wypadku połączenia USB poprzez pobranie oprogramowania

Dostępne są dwie metody pobierania oprogramowania drukarki. Na stronie 123.hp.com dostępne jest narzędzie automatycznego instalowania, które wykrywa system operacyjny oraz model drukarki, aby pobrać najnowsze oprogramowanie drukarki. Oprogramowanie drukarki można ręcznie pobrać i zainstalować również ze strony wsparcia technicznego drukarki.
Uwaga:
W przypadku systemów Windows XP, Windows Vista® i Windows 7: Najpierw zainstaluj oprogramowanie, a dopiero potem podłącz kabel USB. W trakcie instalacji oprogramowania w odpowiednim czasie zostanie wyświetlony monit o podłączenie kabla.

Metoda 1: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony 123.hp.com

 1. Przejdź do witryny 123.hp.com.
 2. Z menu rozwijanego Wybierz drukarkę wybierz Drukarki HP LaserJet*, a następnie kliknij polecenie Rozpocznij.
 3. Gdy zostanie wyświetlony ekran Połącz, kliknij przycisk Pobierz.
  Komputer pobierze HP Easy Start.
 4. Wykonaj podane czynności, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.

Metoda 2: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony wsparcia technicznego produktu

Krok 1: Pobierz oprogramowanie drukarki

 1. Przejdź do strony pobierania oprogramowania i sterowników swojej drukarki: Pobieranie oprogramowania i sterownika
 2. Po wyświetleniu monitu wybierz drukarkę z listy podobnych drukarek na stronie.
 3. Wybierz język na liście rozwijanej, a następnie wybierz system operacyjny komputera.
 4. Kliknij Sterownik — oprogramowanie do instalacji produktu, a następnie przejrzyj dostępne opcje oprogramowania i sterowników. Dostępne opcje różnią się w zależności od drukarki.
  Uwaga:
  Firma HP zaleca opcję Pełne oprogramowanie, aby zoptymalizować wydajność drukarki i jej funkcje.
 5. Kliknij wybrany sterownik, przejrzyj szczegółowe informacje na jego temat, a następnie kliknij opcję Pobierz. Oprogramowanie zostanie pobrane na komputer i uruchomi się instalator HP.
  Uwaga:
  Zanotuj lokalizację folderu
  Uwaga:
  Jeśli program instalacyjny HP nie otworzą się automatycznie, przejdź do lokalizacji folderu, a następnie otwórz pobrany plik. Nazwa pliku ma rozszerzenie .exe.

Krok 2: Użyj Instalatora HP, aby ukończyć proces instalacji oprogramowania

Instalator HP składa się z sześciu części. Przejdź przez wszystkie sześć części, aby zainstalować oprogramowanie.
Cześć pierwsza: Instalacja oprogramowania
Na ekranie Software Selection (Wybór oprogramowania) zostaną wyświetlone szczegóły oprogramowania, które ma być zainstalowane.
 1. Wybierz oprogramowanie do zainstalowania:
  • Aby wykonać zalecaną instalację oprogramowania, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby dostosować instalowane oprogramowanie do swoich wymagań, kliknij Dostosuj opcje oprogramowania. Po wyborze niestandardowych opcji, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji wsparcia i narzędzi, na rozwijanym menu kliknij Więcej opcji. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu wyboru oprogramowania. Opcje obejmują:
   • Oprogramowanie administratora: Przejdź do strony HP Web Jetadmin w celu pobrania narzędzia.
   • Dokumentację: Pobierz podręcznik użytkownika, plik Readme i Podręcznik gwarancyjny. Wyświetli elektroniczną wersję przewodnika dla administratorów systemów dotyczącego uniwersalnego sterownika drukowania HP.
   • Pobierz wyspecjalizowane sterowniki: Otwórz portal uniwersalnego sterownika drukowania HP.
   • Strona wsparcia: Dostęp do strony wsparcia technicznego drukarki.
 2. Przeczytaj umowę instalacyjną i dokumenty na temat ustawić, wybierz Zapoznałem się i akceptuję umowy instalacyjne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Część druga: Przygotowanie do instalacji
Nastąpi wyświetlenie ekranu Przygotowanie do instalacji.
 1. Po zakończeniu przygotowania do instalacji, kliknij przycisk Dalej.
Część trzecia: Podłączanie urządzenia
 1. Na ekranie Typ połączenia wybierz Podłącz bezpośrednio do tego komputera za pomocą kabla USB, a następnie kliknij Dalej.
 2. Tylko systemy Windows XP, Windows Vista i Windows 7: Gdy zostanie wyświetlony ekran Podłącz produkt teraz, upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.
 3. Poczekaj, aż program instalacyjny wykryje drukarkę. Po zakończeniu procesu zostanie wyświetlony ekran Produkt został pomyślnie podłączony.
Część czwarta: Instaluj
Po zakończeniu instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat Oprogramowanie zostało pomyślnie zainstalowane.
 1. Przejrzyj opcje Konfiguracji produktu i zmień je w razie potrzeby. Kliknij przycisk Dalej.
Część piąta: Konfiguracja urządzenia
 1. Na ekranie Włącz usługi sieciowe HP przejrzyj informacje o HP ePrint oraz aplikacje firmy HP. Kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga:
  Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji HP ePrint, patrz Konfiguracja „HP ePrint za pośrednictwem poczty e-mail” (c06265262).
  Uruchomi się Wbudowany serwer internetowy (EWS).
  Uwaga:
  Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.
 2. Korzystając z serwera EWS, włącz Usługi sieciowe HP.
Część sześć: Zakończenie
 1. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.

Udostępnianie drukarki

Udostępnij drukarkę w sieci, aby inni użytkownicy mogli uzyskiwać dostęp do drukarki i korzystać z niej. Wykonaj opisane czynności, aby udostępnić drukarkę w sieci.
Udostępnianie drukarki w systemie operacyjnym Windows® 7 lub wersjach starszych
 1. W zależności od systemu operacyjnego kliknij przycisk Start, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności, aby znaleźć listę zainstalowanych drukarek.
  • Kliknij opcję Urządzenia i drukarki lub Drukarki i faksy.
  • Kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij opcję Drukarki. Możesz też najpierw kliknąć kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij opcję Drukarki.
  • Kliknij przycisk Ustawienia, wybierz opcję Drukarki lub Drukarki i faksy.
 2. Kliknij ikonę drukarki prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij polecenie Właściwości drukarki.
 4. Kliknij kartę Udostępnianie, a następnie wybierz opcję Udostępnij tę drukarkę.
 5. Przypisz nazwę udostępniania do drukarki, po czym kliknij polecenie Zastosuj.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.
Systemy operacyjne Windows® 8 i Windows® Server 2012
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij lewy dolny róg ekranu komputera.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania
 3. Kliknij opcję Wyświetl urządzenia i drukarki lub Urządzenia i drukarki.
 4. Kliknij ikonę drukarki prawym przyciskiem myszy.
 5. Kliknij kartę Udostępnianie, a następnie wybierz opcję Udostępnij tę drukarkę.
 6. Przypisz nazwę udostępniania do drukarki, po czym kliknij polecenie Zastosuj.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.

Instalacja systemu Windows® w wypadku połączenia USB za pomocą płyty CD dołączonej do opakowania

Uwaga:
W przypadku systemów Windows XP, Windows Vista® i Windows 7: Jeśli jest już podłączony, odłącz kabel USB od drukarki i komputera.

Krok 1: Użyj płyt CD, aby uruchomić program instalacyjny HP

 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem systemu drukowania do napędu dysków CD-ROM. Instalator oprogramowania wykryje język systemu operacyjnego, a następnie wyświetli menu główne programu instalacyjnego w tym samym języku.
  Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się 30 sekundach, wykonaj poniższe czynności.
  1. W menu Start kliknij opcję Uruchom.
  2. Wpisz następujące polecenia: X:\SETUP.EXE (gdzie X jest oznaczeniem napędu CD-ROM).
  3. Kliknij przycisk OK. Nastąpi uruchomienie programu instalacyjnego.
   Uwaga:
   Jeżeli otworzy się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Zezwól lub Tak, aby kontynuować.

Krok 2: Użyj Instalatora HP, aby ukończyć proces instalacji oprogramowania

Instalator HP składa się z sześciu części. Przejdź przez wszystkie sześć części, aby zainstalować oprogramowanie.
Cześć pierwsza: Instalacja oprogramowania
Na ekranie Software Selection (Wybór oprogramowania) zostaną wyświetlone szczegóły oprogramowania, które ma być zainstalowane.
 1. Wybierz oprogramowanie do zainstalowania:
  • Aby wykonać zalecaną instalację oprogramowania, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby dostosować instalowane oprogramowanie do swoich wymagań, kliknij Dostosuj opcje oprogramowania. Po wyborze niestandardowych opcji, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji wsparcia i narzędzi, na rozwijanym menu kliknij Więcej opcji. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu wyboru oprogramowania. Opcje obejmują:
   • Oprogramowanie administratora: Przejdź do strony HP Web Jetadmin w celu pobrania narzędzia.
   • Dokumentację: Pobierz podręcznik użytkownika, plik Readme i Podręcznik gwarancyjny. Wyświetli elektroniczną wersję przewodnika dla administratorów systemów dotyczącego uniwersalnego sterownika drukowania HP.
   • Pobierz wyspecjalizowane sterowniki: Otwórz portal uniwersalnego sterownika drukowania HP.
   • Strona wsparcia: Dostęp do strony wsparcia technicznego drukarki.
 2. Przeczytaj umowę instalacyjną i dokumenty na temat ustawić, wybierz Zapoznałem się i akceptuję umowy instalacyjne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Część druga: Przygotowanie do instalacji
Nastąpi wyświetlenie ekranu Przygotowanie do instalacji.
 1. Po zakończeniu przygotowania do instalacji, kliknij przycisk Dalej.
Część trzecia: Podłączanie urządzenia
 1. Na ekranie Typ połączenia wybierz Podłącz bezpośrednio do tego komputera za pomocą kabla USB, a następnie kliknij Dalej.
 2. Tylko systemy Windows XP, Windows Vista i Windows 7: Gdy zostanie wyświetlony ekran Podłącz produkt teraz, upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.
 3. Poczekaj, aż program instalacyjny wykryje drukarkę. Po zakończeniu procesu zostanie wyświetlony ekran Produkt został pomyślnie podłączony.
Część czwarta: Instaluj
Po zakończeniu instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat Oprogramowanie zostało pomyślnie zainstalowane.
 1. Przejrzyj opcje Konfiguracji produktu i zmień je w razie potrzeby. Kliknij przycisk Dalej.
Część piąta: Konfiguracja urządzenia
 1. Na ekranie Włącz usługi sieciowe HP przejrzyj informacje o HP ePrint oraz aplikacje firmy HP. Kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga:
  Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji HP ePrint, patrz Konfiguracja „HP ePrint za pośrednictwem poczty e-mail” (c06265262).
  Uruchomi się Wbudowany serwer internetowy (EWS).
  Uwaga:
  Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.
 2. Korzystając z serwera EWS, włącz Usługi sieciowe HP.
Część sześć: Zakończenie
 1. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.

Udostępnianie drukarki

Udostępnij drukarkę w sieci, aby inni użytkownicy mogli uzyskiwać dostęp do urządzenia i korzystać z niego. Wykonaj opisane czynności, aby udostępnić urządzenie w sieci.
Udostępnianie drukarki w systemie operacyjnym Windows® 7 lub wersjach starszych
 1. W zależności od systemu operacyjnego kliknij przycisk Start, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności, aby znaleźć listę zainstalowanych drukarek.
  • Kliknij opcję Urządzenia i drukarki lub Drukarki i faksy.
  • Kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij opcję Drukarki. Możesz też najpierw kliknąć kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij opcję Drukarki.
  • Kliknij przycisk Ustawienia, wybierz opcję Drukarki lub Drukarki i faksy.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki.
 3. Kliknij polecenie Właściwości drukarki.
 4. Kliknij kartę Udostępnianie, a następnie wybierz opcję Udostępnij tę drukarkę.
 5. Przypisz nazwę udostępniania do drukarki, po czym kliknij polecenie Zastosuj.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.
Systemy operacyjne Windows® 8 i Windows® Server 2012
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij lewy dolny róg ekranu komputera.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania
 3. Kliknij opcję Wyświetl urządzenia i drukarki lub Urządzenia i drukarki.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki.
 5. Kliknij kartę Udostępnianie, a następnie wybierz opcję Udostępnij tę drukarkę.
 6. Przypisz nazwę udostępniania do drukarki, po czym kliknij polecenie Zastosuj.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.

Użycie kreatora dodawania drukarki systemu Windows® do instalacji wyłącznie sterownika druku

W celu zainstalowania wyłącznie sterownika druku, wykonaj poniżej opisane czynności, aby pobrać sterownik z witryny internetowej i zainstalować go za pomocą kreatora dodawania drukarki systemu Windows.
 1. Na tej stronie internetowej w obszarze Strona główna centrum pomocy technicznej znajdź menu rozwijane Opcje pobierania, a następnie wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie.
 2. Wprowadź nazwę urządzenia w polu tekstowym i kliknij przycisk Dalej.
 3. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wybierz urządzenie z listy urządzeń podobnych na stronie.
 4. Z listy rozwijanej wybierz język, a następnie system operacyjny używany w komputerze.
 5. Kliknij opcję Sterownik, a następnie przejrzyj opcje sterownika dostępne dla urządzenia. Dostępne opcje różnią się w zależności od urządzenia.
  Uwaga:
  Aby zainstalować wyłącznie sterownik druku, wybierz opcję sterownika, która wskazuje tylko sterownik druku lub sterownik druku (bez instalatora).
 6. Kliknij pozycję, którą chcesz pobrać, przejrzyj szczegółowe informacje na temat sterownika i kliknij opcję Pobierz.
 7. Jeżeli pojawi się okno Pobieranie pliku — Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij opcję Uruchom. Plik zostanie pobrany do folderu tymczasowego na komputerze.
 8. Po zakończeniu pobierania kliknij ponownie przycisk Uruchom.
  Uwaga:
  Zapisz lokalizację folderu na ekranie programu wyodrębniającego. Tam znajdzie się wyodrębniony plik.
 9. Kliknij przycisk Tak, aby wyodrębnić pliki na komputerze.
 10. Otwórz kreator dodawania drukarki:
  • Windows Vista: w lewym dolnym rogu ekranu kliknij ikonę systemu Windows, następnie kliknij Panel sterowania, a następnie pozycję Drukarki. Kliknij opcję dodawania drukarki.
  • System Windows 7: w lewym dolnym rogu okna kliknij ikonę Windows, a następnie kliknij Urządzenia i drukarki. Kliknij opcję dodawania drukarki.
  • System Windows 8: kliknij prawym przyciskiem myszy lub dotknij palcem i przytrzymaj w lewym dolnym rogu ekranu komputera, aby wyświetlić menu. Kliknij lub naciśnij Panel sterowania, a następnie kliknij lub naciśnij Urządzenia i drukarki. Kliknij lub naciśnij opcję dodawania drukarki.
 11. Odpowiadaj na pytania w kreatorze dodawania drukarki aż do wyświetlenia ekranu z listą producentów drukarek.
 12. Kliknij przycisk Z dysku.
 13. Przejdź do katalogu, w którym znajdują się pobrane i wyodrębnione pliki.
 14. Wybierz odpowiedni plik INF.
 15. Kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 16. Wybierz odpowiedni sterownik druku.
 17. W celu dokończenia instalacji sterownika druku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przydzielanie portu

Po zakończeniu procesu instalacji może być konieczne przypisanie urządzenia do portu sieciowego, o ile nie zostało to wykonane podczas instalacji. Wykonaj jedną z następujących procedur:
Instalacja sterownika druku w systemie Windows® 7 lub wersjach starszych
 1. W zależności od systemu operacyjnego kliknij przycisk Start, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności, aby znaleźć listę zainstalowanych drukarek.
  • Kliknij opcję Urządzenia i drukarki lub Drukarki i faksy.
  • Kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij opcję Drukarki. Możesz też najpierw kliknąć kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij opcję Drukarki.
  • Kliknij przycisk Ustawienia, wybierz opcję Drukarki lub Drukarki i faksy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem urządzenie, które zostało przed chwilą zainstalowane.
 3. Kliknij opcję Właściwości lub Preferencje drukowania.
 4. Kliknij kartę Porty, aby zmienić informacje o porcie. Po wybraniu portu kliknij opcję Zastosuj.
 5. Aby upewnić się, że drukarka została zaktualizowana, kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
 6. Z menu rozwijanego Automatyczna konfiguracja wybierz opcję Aktualizuj teraz. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
Systemy operacyjne Windows® 8 i Windows® Server 2012
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij lewy dolny róg ekranu komputera.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania
 3. Kliknij opcję Wyświetl urządzenia i drukarki lub Urządzenia i drukarki.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę właśnie zainstalowanego urządzenia.
 5. Kliknij kartę Porty, aby zmienić informacje o porcie. Po wybraniu portu kliknij opcję Zastosuj.
 6. Aby upewnić się, że drukarka została zaktualizowana, kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
 7. Z menu rozwijanego Automatyczna konfiguracja wybierz opcję Aktualizuj teraz. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...