Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP -- wykonanie tylko części bezprzewodowego zadania drukowania lub wydruk tylko części strony (Windows 8)

Niniejszy dokument dotyczy wszystkich bezprzewodowych drukarek atramentowych firmy HP, wyprodukowanych po 2010 roku.
Podczas drukowania na drukarce w sieci bezprzewodowej z komputera z systemem Windows 8 zadanie drukowania nie zostaje wykonane do końca lub drukowana jest tylko część pojedynczej strony. Może również wyświetlać się komunikat „Drukarka w trybie offline”.
Spróbuj wydrukować dokument ponownie po wykonaniu każdej z poniższych czynności, aby sprawdzić, czy nastąpiła poprawa.
Krok 1: Sprawdź ustawienia strony konfiguracji.
Jeśli w wydruku brakuje stron lub części wydrukowanej strony podczas drukowania z jednego programu, np. Worda lub przeglądarki internetowej, sprawdź ustawienia strony.
Strony nie drukują się / brakujące strony
Upewnij się, że w ustawieniach strony wybrane są opcje Drukuj wszystkie strony i Drukuj każdą stronę. Ustawienia, które powodują, że niektóre strony nie są drukowane, to „Ręczne drukowanie dwustronne”, „Drukuj co drugą stronę”, „Drukuj strony nieparzyste”, „Drukuj po obu stronach” lub podobne. Nazwy ustawień strony różnią się w zależności od oprogramowania używanego do drukowania. W razie potrzeby należy odwołać się do pomocy aplikacji, aby dowiedzieć się, jakie ustawienia strony są używane podczas drukowania.
Rys. : Przykładowe ustawienia strony, przy których drukowane są tylko niektóre strony zadania drukowania
Część strony się nie drukuje
Jeżeli brakuje części wydrukowanych stron, upewnij się, że rodzaj papieru wybrany w ustawieniach strony odpowiada rodzajowi papieru, którego używasz. Sprawdź też, czy marginesy zostały poprawnie ustawione.
Krok 2: Pobierz i zainstaluj poprawkę Microsoft nr KB3000461.
Dla bezprzewodowych drukarek, które są skonfigurowane przy użyciu portu WSD, firma Microsoft udostępniła poprawkę zapobiegającą utracie danych podczas przetwarzania większych zadań drukowania.
Krok 3: Wyłącz protokół SNMP we właściwościach drukarki (połączenie sieciowe)
Wyłącz protokół SNMP we właściwościach portu drukarki.
 1. W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz urządzenia i z listy wyników wybierz pozycję Urządzenia i drukarki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę drukarki, wybierz polecenie Właściwości drukarki, a następnie wybierz nazwę drukarki.
 3. Kliknij kartę Porty.
 4. Wybierz używany port TCP/IP, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj port.
 5. Usuń zaznaczenie pola wyboru Protokół SNMP Włączony, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem będzie się powtarzać, powtórz te czynności i ponownie włącz protokół SNMP.
Krok 4: Utwórz ręczne połączenie
Połączenie z drukarką w sieci może zmienić się nagle, powodując zerwanie połączenia. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku zmian konfiguracji serwera DHCP, przydzielenia nowych adresów IP przez router ze względów bezpieczeństwa lub innych przyczyn. Aby zapobiec utracie połączeń, wykonaj czynności z następujących kroków, aby ręcznie utworzyć nowe połączenie z drukarką. Ręczne połączenie jest bardziej bezpośrednią metodą komunikacji z drukarką przez sieć. W jego przypadku jest mniejsze prawdopodobieństwo utraty danych i rozłączenia.
  Uwaga:
W poniższych krokach przyjęto założenie, że drukarka jest już skonfigurowana w sieci. Jeżeli drukarki nie używano jeszcze do drukowania przez sieć, należy najpierw upewnić się, że jest skonfigurowana w sieci. To wymaga instalacji pełnego pakietu oprogramowania drukarki z witryny HP lub za pomocą kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego z panelu sterowania drukarki. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi, witrynie HP lub używając kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego z panelu sterowania.
 1. Na drukarce wydrukuj raport konfiguracji sieci lub stronę raportu testu łączności bezprzewodowej.
  • Jeżeli drukarka ma panel sterowania z wyświetlaczem, wydrukuj raport z poziomu ustawień sieci lub menu konfiguracji sieci.
  • Jeżeli drukarka nie ma wyświetlacza, wydrukuj raport, używając przycisków na panelu sterowania drukarki. W wielu drukarkach HP można to zrobić, naciskając i przytrzymując przycisk anulowania lub kombinację przycisków na panelu sterowania do czasu wydrukowania raportu. Aby uzyskać więcej informacji o drukowaniu raportu na danym modelu drukarki, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika lub w witrynie HP znajdź stronę konfiguracji sieci dotyczącą posiadanego modelu drukarki HP.
 2. W raporcie znajdź pola adres IP, maskę podsiecibramę domyślną dotyczące aktywnego (połączonego) połączenia sieciowego. Jeżeli w raporcie są osobne adresy IPv4 i IPv6, użyj adresów wymienionych w obszarze IPv4.
 3. W raporcie znajdź adres URL wbudowanego serwera internetowego (EWS) i ma komputerze połączonym z siecią w polu adresu przeglądarki internetowej wprowadź ten adres URL. Jeżeli strona będzie pusta, użyj innej przeglądarki internetowej.
 4. Kliknij kartę Sieć lub Połączenia sieciowe, a następnie otwórz obszar lub stronę dotyczącą posiadanego typu sieci - przewodowej lub bezprzewodowej.
 5. Kliknij przycisk Sugeruj ręczny adres IP, jeżeli jest dostępny, a ręczne adresy IP zostaną wypełnione automatycznie.
  Jeżeli na stronie nie ma przycisku sugerowania ręcznego adresu IP, wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną, używając adresów z raportu. W miarę możliwości wprowadzając ostatni numer adresu IP wprowadź numer wykraczający poza zakres skonfigurowany na serwerze DHCP routera. Zakres serwera DHCP można sprawdzić w dokumentacji routera.
  Rys. : Przykład ręcznej konfiguracji adresu IP za pomocą serwera EWS
   Strona Sieć w witrynie wbudowanego serwera internetowego z zaznaczoną opcją Ręczny adres IP
 6. Zapisz te nowe numery na kartce papieru. Mogą być przydatne podczas dodawania kolejnej drukarki.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie poczekaj na potwierdzenie zmian.
 8. Przejdź do następnego kroku.
Krok 5: Dodaj drugą drukarkę w systemie Windows.
Po ustawieniu ręcznego adresu IP drukarki dodaj drugą drukarkę w systemie Windows z tym nowym adresem IP.
  Przestroga:
Po wykonaniu tych czynności w oknie Urządzenia i drukarki będą wyświetlane dwie ikony drukarek dotyczące posiadanego modelu drukarki. Nie usuwaj ikony drukarki, która została utworzona podczas instalacji oprogramowania drukarki. Uniemożliwiłoby to dostęp do oprogramowania HP Printer Assistant/HP Solution Center (Centrum obsługi HP).
  Przestroga:
Jeżeli nie można było ustawić ręcznego adresu IP drukarki, po zmianie adresu IP w przyszłości usuń ikonę drukarki utworzoną za pomocą przycisku „Dodaj drukarkę” w oknie Urządzenia i drukarki, a następnie ponownie dodaj drukarkę. Ponowne dodanie drukarki spowoduje zaktualizowanie adresu IP drukarki w ustawieniach sterownika.
 1. W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz panel sterowania i z listy wyników wybierz pozycję Panel sterowania.
 2. W oknie Panel sterowania kliknij polecenie Urządzenia i drukarki, a następnie kliknij przycisk Dodaj drukarkę.
 3. Kliknij opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth, a następnie poczekaj na zakończenie wykrywania drukarek przez system Windows.
    Uwaga:
  Jeżeli nazwy drukarki nie ma na liście w oknie i używana jest sieć bezprzewodowa, upewnij się, że na drukarce jest włączona łączność bezprzewodowa, a drukarka nie jest podłączona do sieci kablem sieciowym.
  Rys. : Przykład ekranu Dodawanie drukarki.
  Przykład ekranu Dodawanie drukarki.
 4. Kliknij nazwę drukarki na liście, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Jeżeli wymieniona zostanie więcej niż jedna drukarka, wybierz nazwę posiadanej drukarki i upewnij się, że nazwa nie zawiera kodu alfanumerycznego, takiego jak „HP647FEA”.
  Właściwy sterownik jest wykrywany automatycznie przez system.
 5. Wybierz polecenie Użyj obecnie zainstalowanego sterownika (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W razie potrzeby kliknij nazwę drukarki na liście, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Zaznacz opcję Nie udostępniaj tej drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Zaznacz opcję Ustaw jako drukarkę domyślną, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
    Uwaga:
  Drukarka będzie wykorzystywać sterownik systemu Windows, który zapewnia podstawową funkcjonalność. Jeżeli wcześniej zainstalowane zostało pełne oprogramowanie HP, otwórz właściwości utworzonej drukarki i na karcie Właściwości zaawansowane wybierz nazwę sterownika bezklasowego. Dzięki temu będzie można korzystać z większej liczby funkcji, takich jak niestandardowe rozmiary papieru.
 9. Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustępuje, przejdź do następnego kroku.
Krok 6: Zainstaluj pełną wersję najnowszego oprogramowania.
Kreator instalacji drukarki HP automatycznie wyszukuje najlepszy dostępny sterownik druku dla posiadanej drukarki HP. Kreator jest dostępny tylko dla systemu Windows 10, 8 i 7. Pobierz i uruchom Kreator instalacji drukarki, który jest bezpłatnym narzędziem firmy HP. Po kliknięciu tego łącza Kreator instalacji drukarki HP jest pobierany za pomocą przeglądarki internetowej.
  Uwaga:
Podczas wykonywania tych czynności wykorzystywana jest aplikacja Kreator instalacji drukarki HP, aby automatycznie znaleźć oprogramowanie dla danej drukarki. Jeśli nie możesz uruchomić kreatora, pobierz najnowszą wersję oprogramowania z witryny internetowej pomocy technicznej HP.
 1. Otwórz folder, w którym zapisały się pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), a następnie kliknij dwukrotnie plik, aby otworzyć Kreatora.
 2. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 3. Jeśli kreator wykryje kilka drukarek, wybierz swoją drukarkę HP z listy.
  Jeśli drukarki nie ma na liście, wybierz Mojej drukarki nie ma na liście.
 4. Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie drukarki, wybierając pełny sterownik z listy po wyświetleniu monitu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...