Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP i Compaq -- Korzystanie z modułu HP Wireless Audio

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq.
Moduł HP Wireless Audio umożliwia bezprzewodowe strumieniowanie audio z komputera do maksymalnie czterech różnych zestawów głośników w domu. Niniejszy dokument opisuje, jak korzystać z modułu HP Wireless Audio do strumieniowania audio z komputera do urządzenia audio KleerNet , głośników bądź słuchawek. Za pomocą narzędzia HP Wireless Audio Manager można dodawać i usuwać urządzenia audio oraz zmieniać ustawienia.

Obejrzyj film na temat korzystania z modułu HP Wireless Audio

(Korzystanie z modułu HP Wireless Audio) (w jęz. angielskim)

Ogólne informacje o module HP Wireless Audio

Technologia HP Wireless Audio składa się z nadajnika (1) i odbiornika (2).
Rys. : HP Wireless Audio: nadajnik i odbiornik
HP Wireless Audio: nadajnik i odbiornik
Nadajnik audio „przekazuje” bezprzewodowo sygnał audio z komputera do odbiornika audio. Odbiornik audio „odbiera” sygnał nadawany bezprzewodowo za pośrednictwem anten wewnętrznych i przekształca informacje na format dźwiękowy, którego można słuchać. W zależności od komputera moduł HP Wireless Audio można skonfigurować za pomocą jednej z następujących dwóch konfiguracji.
 • W niektórych komputerach nadajnik bezprzewodowy z technologią KleerNet jest wbudowany w komputerze. W takim przypadku należy użyć odbiornika audio dołączonego do modułu HP Wireless Audio. Jednak nie należy używać nadajnika audio USB.
 • Na komputerach, które nie mają wbudowanego nadajnika, należy użyć zarówno nadajnika audio USB, jak i odbiornika, który został dostarczony z modułem HP Wireless Audio.
Rys. : Dwie konfiguracje modułu HP Wireless Audio
Dwie konfiguracje modułu HP Wireless Audio

Moduł HP Wireless Audio

Rysunki poniżej przedstawiają więcej szczegółów na temat nadajnika i odbiornika audio.
  Rys. : Nadajnik audio
  Nadajnik audio
 1. Port USB
 2. Kontrolka LED parowania
  Rys. : Odbiornik audio
  Odbiornik audio
 1. Przycisk parowania
 2. Port S/PDIF
 3. Analogowe wejścia (RCA): lewe i prawe
 4. Analogowe mini wejście combo TOSLINK/3,5 mm
 5. Port zasilania USB
 6. Kontrolka LED zasilania
 7. Kontrolka LED parowania

Przed rozpoczęciem korzystania z modułu HP Wireless Audio

Zanim zaczniesz korzystać z funkcji bezprzewodowego przekazywania sygnału audio, upewnij się, że zostały spełnione niżej wymienione warunki.
 • Urządzenie dźwiękowe jest włączone, a kontrolka połączenia bezprzewodowego na komputerze świeci.
 • Komputer ma dostępny port USB.
 • Podłączane urządzenie audio ma dostępny port S/PDIF, wejście RCA, analogowe wejście 3,5 m lub mini wejście analogowe TOSLINK.
  Uwaga:
  Połączenie przewodowe dla niektórych urządzeń audio jest w urządzeniu wbudowane.
  Rys. : Wejścia RCA
  Wejścia RCA
  Rys. : Port S/PDIF
  Port S/PDIF
  Rys. : Mini wejście analogowe TOSLINK lub 3,5 mm
  Mini wejście analogowe TOSLINK lub 3,5 mm
 • Dostępne jest źródło zasilania odbiornika HP Wireless Audio.
 • Nadajnik HP Wireless Audio ustawiony jest nie dalej niż 5 m od odbiornika HP Wireless Audio.
  Uwaga:
  Po zakończeniu wstępnej konfiguracji możesz przenieść odbiorniki i głośniki na maksymalną odległość 30 m od nadajnika.
 • Narzędzie HP Wireless Audio Manager jest zainstalowane na komputerze. W niektórych komputerach HP to oprogramowanie jest już zainstalowane. Aby sprawdzić, czy oprogramowanie Wireless Audio Manager jest już zainstalowane, kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy i HP. Następnie sprawdź, czy pozycja HP Wireless Audio Manager jest wyświetlana.
  Rys. : Wyszukiwanie oprogramowania HP Wireless Audio Manager
  Wyszukiwanie oprogramowania HP Wireless Audio Manager
  Jeżeli oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze, możesz je zainstalować z płyty CD dołączonej do modułu HP Wireless Audio. Aby to zrobić, włóż płytę CD do napędu CD/DVD komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Uwaga:
  Jeżeli komputer nie ma odtwarzacza płyt CD/DVD, pobierz oprogramowanie HP Wireless Audio Manager z witryny Obsługa klienta HP. Wyszukaj tekst „HP Wireless Audio” i otwórz stronę wsparcia technicznego dla danego modelu urządzenia.

Konfiguracja urządzenia HP Wireless Audio w trzech krokach

Krok 1: Podłączanie nadajnika audio

Uwaga:
Jeżeli moduł HP Wireless Audio jest wbudowany w komputer, pomiń ten krok.
Podłącz bezprzewodowy nadajnik audio do dostępnego portu USB w komputerze.
Rys. : Podłączanie bezprzewodowego nadajnika audio
Podłączanie bezprzewodowego nadajnika audio

Krok 2: Parowanie nadajnika i odbiornika audio

Zanim komputer będzie mógł wysyłać sygnał audio do głośników, odbiornik audio musi być „sparowany” z nadajnikiem audio.
Uwaga:
Przed rozpoczęciem procesu parowania upewnij się, czy świeci kontrolka łączności bezprzewodowej na komputerze.
 1. Umieść odbiornik przy nadajniku i podłącz przewód zasilający.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, HP, a następnie kliknij opcję HP Wireless Audio Manager.
  Rys. : Otwieranie narzędzia HP Wireless Audio Manager
  Otwieranie narzędzia HP Wireless Audio Manager
 3. Upewnij się, że odbiornik HP Wireless Audio wyświetlany jest w panelu Dostępne urządzenia. W przeciwnym razie sprawdź, czy odbiornik znajduje się w odległości 5 m i jest podłączony do zasilania. Następnie kliknij opcję Skanuj ponownie () w celu wykrycia urządzenia. Może to potrwać kilka minut.
  Rys. : Ekran główny Moje Wireless Audio
  Ekran główny Moje Wireless Audio
 4. Kliknij przycisk + obok pozycji Odbiornik HP w panelu Dostępne urządzenia. Nastąpi otwarcie okna Parowanie urządzenia.
  Rys. : Okno Parowanie urządzenia
  Okno Parowanie urządzenia
 5. Kliknij przycisk Paruj w oknie Paruj urządzenie.
 6. Naciśnij przycisk parowania na odbiorniku audio.
  Rys. : Lokalizacja przycisku parowania
  Lokalizacja przycisku parowania
  Kontrolka LED parowania na górze odbiornika audio miga, gdy odbiornik próbuje sparować się z nadajnikiem. Po pomyślnym sparowaniu urządzeń kontrolka LED świeci niebieskim światłem stałym.
  Uwaga:
  Proces parowania może potrwać kilka minut.
  Uwaga:
  Anteny bezprzewodowe przesyłają sygnały z nadajnika do odbiornika. Aby transmisja sygnału przebiegała w sposób optymalny, obszar wokół anten powinien być wolny od przeszkód.
 7. Kliknij przycisk OK w polu Gotowe!.
  Rys. : Pole Gotowe!
  Pole Gotowe!
  Uwaga:
  Proces parowania może trwać od kilku sekund do kilku minut.
  Po pomyślnym sparowaniu nadajnika i odbiornika obok nazwy odbiornika na ekranie głównym Moje Wireless Audio pojawi się zielona kropka.
  Przy następnym uruchomieniu urządzenia audio z modułem HP Wireless Audio nie należy parować nadajnika i odbiornika.
 8. Odłącz przewód zasilający od odbiornika audio, przenieś odbiornik w pobliże głośników lub głównej lokalizacji domowego systemu stereo i przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Podłączenie odbiornika audio do urządzenia audio (system głośników)

W zależności od wejść na urządzeniu audio masz do wyboru trzy opcje podłączania odbiornika audio.
Na liście poniżej kliknij znak plus (+) obok opcji połączenia, którą można wykorzystać w przypadku posiadanego urządzenia audio.

Usuwanie urządzenia audio

Aby usunąć urządzenie audio z systemu, kliknij przycisk Usuń znajdujący się z lewej strony u dołu panelu. Urządzenie audio zniknie z listy Dostępne urządzenia.
Rys. : Lokalizacja przycisku Usuń
Lokalizacja przycisku Usuń

Regulacja ustawień

Z poziomu panelu Ustawienia można włączyć urządzenie HP Wireless Audio, włączyć powiadomienia urządzenia audio oraz wyłączyć panel powitalny wyświetlany po uruchomieniu oprogramowania.
Aby otworzyć panel Ustawienia, kliknij przycisk Ustawienia w lewym dolnym rogu ekranu głównego Moje Wireless Audio.
Rys. : Lokalizacja przycisku Ustawienia
Rys. : Panel Ustawienia
Panel Ustawienia
Aby włączyć i wyłączyć opcje, zaznacz lub usuń zaznaczenie ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga:
Jeżeli obawiasz się, że urządzenie może zbyt krótko pracować na baterii, wyłącz nieużywany moduł HP Wireless Audio.

Zarządzanie kilkoma urządzeniami audio

Skorzystaj z opcji udostępnianych przez przycisk Utwórz grupę, aby zarządzać kilkoma zestawami głośników tak jak w przypadku jednego urządzenia. Jeżeli na przykład chcesz słuchać tej samej muzyki w salonie i sypialni, możesz utworzyć grupę składającą się z głośników, które znajdują się w obu wymienionych pokojach. Poprzez grupowanie wszystkie urządzenia audio odbierają bezprzewodowo ten sam sygnał z komputera i odtwarzają równocześnie tę samą muzykę.
Rys. : Lokalizacja przycisku Utwórz grupę
Lokalizacja przycisku Utwórz grupę
Uwaga:
Przycisk Utwórz grupę jest wyłączony, chyba że co najmniej dwa urządzenia są sparowane z komputerem. Lista sparowanych urządzeń wyświetla się w panelu Ekran główny Moje Wireless Audio.
Aby utworzyć grupę bezprzewodowych urządzeń audio, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij opcję Utwórz grupę. Nastąpi otwarcie panelu Utwórz grupę/Edytuj grupę.
 2. Kliknij pole wyboru obok każdego urządzenia, które chcesz dodać do grupy.
  Uwaga:
  Ponadto można skorzystać z opcji w panelu Utwórz grupę/Edytuj grupę, aby przypisać nazwę grupy lub usunąć urządzenie z grupy.
 3. Kliknij opcję Utwórz grupę. Zestawy głośników w grupie odtwarzać będą teraz równocześnie.

Ikony i przyciski używane w oprogramowaniu HP Wireless Audio Manager

Poniższa tabela przedstawia poszczególne przyciski używane w oprogramowaniu HP Wireless Audio Manager wraz z krótkim opisem ich funkcji.
Ikona lub przycisk
Funkcja
Kliknij, aby dodać dostępne urządzenia do ekranu głównego Moje Wireless Audio.
Kliknij, aby usunąć niechciane urządzenia.
Kliknij, aby wykonać ponowne skanowanie w celu znalezienia większej liczby dostępnych w obszarze urządzeń lub aby uzyskać większą moc sygnału.
Jeżeli nazwa urządzenia jest wyświetlana na liście, oznacza to, że jest ono częścią domowego systemu audio. Jeżeli pole jest zaznaczone, sygnał audio jest kierowany do tego urządzenia lub grupy.
Uwaga:
Urządzenia są wymienione według nazwy produktu. Aby zmienić nazwę urządzenia, wybierz ją z listy i kliknij opcję Edytuj.
Urządzenia są oznaczone kolorami, zależnie od siły sygnału.
 • Zielony: sygnał silny. Czerwony: sygnał słaby.
 • Żółty: sygnał umiarkowanie silny.
 • Czerwony: sygnał słaby.
Kliknij przycisk Ustawienia, aby wykonać niżej wymienione czynności:
 • usunięcie urządzenia z ekranu głównego Moje Wireless Audio
 • włączenie/wyłączenie urządzenia HP Wireless Audio
 • wyświetlenie panelu powitalnego
 • wyświetlenie powiadomienia po wykryciu urządzenia
kliknięcie narzędzia Wireless Audio Assistant w celu rozwiązania problemu
kliknięcie przycisku Utwórz grupę w celu zarządzania kilkoma urządzeniami jako jedną zsynchronizowaną grupą;
Uwaga:
przycisk Utwórz grupę jest wyłączony, jeżeli nie masz co najmniej dwóch urządzeń widocznych na ekranie głównym Moje Wireless Audio.

Rozwiązywanie problemów

Poniższa tabela zawiera niektóre z najczęściej występujących problemów dotyczących modułu HP Wireless Audio oraz ich możliwe rozwiązania.
Problem
Rozwiązanie
Jakość sygnału jest niska.
Zakłócenia sygnału przekazywanego bezprzewodowo mogą być powodowane przez przewody w ścianach, odległość od źródła sygnału lub konfliktu z innymi podobnymi sygnałami. Jeśli jakość sygnału jest niska w jednym punkcie domu, spróbuj zmienić kanał na głośnikach lub miejsce ustawienia głośników.
Kontrolka LED zasilania na odbiorniku HP Wireless Audio nie włącza się.
 1. Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest prawidłowo podłączony do odbiornika HP Wireless Audio i gniazda elektrycznego.
 2. Podłącz inne urządzenie elektryczne do tego samego gniazda, aby się upewnić, że jest ono sprawne.
Kontrolka LED parowania na nadajniku HP Wireless Audio nie włącza się.
 1. Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone do odbiornika HP Wireless Audio.
 2. Podczas parowania przenieś nadajnik bliżej odbiornika.
 3. Odłącz nadajnik od portu USB, poczekaj 10 sekund, a następnie ponownie podłącz nadajnik do innego portu USB w komputerze.
Kontrolka LED parowania na odbiorniku HP Wireless Audio nie włącza się.
 1. Wykonaj wszystkie czynności wymienione powyżej, aby upewnić się, że komponenty są prawidłowo połączone.
 2. Upewnij się, że komponenty są podłączone zgodnie z instrukcją.
Kontrolka LED parowania na odbiorniku HP Wireless Audio włącza się, ale nadal miga.
 1. Poczekaj kilka minut, aż komponenty zakończą proces inicjalizacji. Powinien być słyszany strumień audio (dźwięk) wydobywający się z głośników lub centrum rozrywki domowej.
 2. Upewnij się, że komponenty są podłączone zgodnie z instrukcją.
Odbiornik HP Wireless Audio nie przekazuje dźwięku do podłączonych głośników lub centrum rozrywki domowej.
 1. Upewnij się, że wszystkie przewody są należycie podłączone, zarówno do odbiornika HP Wireless Audio, jak i podłączonych głośników lub domowego centrum rozrywki.
 2. Sprawdź, czy odbiornik i nadajnik HP Wireless Audio zostały prawidłowo sparowane. Wykonaj procedurę parowania, aby sparować nadajnik z odbiornikiem.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...