Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Korzystanie z funkcji Oś czasu i Przyciąganie (Windows 10)

Dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 10 z aktualizacją z kwietnia 2018 r.
W tym dokumencie opisano używanie funkcji użytkowych Oś czasu i Przyciąganie systemu Windows. Funkcji Oś czasu można używać do znajdowania i wznawiania działań na pulpicie lub porządkowania działań za pomocą pulpitów wirtualnych. Funkcja Przyciąganie umożliwia szybkie rozmieszczanie otwartych okien na pulpicie, pozwalając na wyświetlanie i używanie kilku działań naraz.

Informacje o funkcji Oś czasu w systemie Windows

Funkcja Oś czasu systemu Windows ułatwia znajdowanie i wznawianie działań wykonywanych w ciągu ostatnich 30 dni albo działań aktualnie otwartych na komputerze. Możliwe jest też znajdowanie i wznawianie działań, które zostały zsynchronizowane z innymi urządzeniami Windows, lub tworzenie pulpitów wirtualnych, co pozwala na sortowanie i porządkowanie działań zgodnie z potrzebami.

Włącz funkcję Oś czasu systemu Windows

Funkcja Oś czasu jest domyślnie włączona w aktualizacji systemu Windows 10 z kwietnia 2018 r. Jednak konieczne może być ręczne włączenie funkcji Oś czasu w systemie Windows w zależności od ustawień prywatności lub firmowych.
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Ustawienia prywatności historii działań.
  Na liście wyników wyszukiwania kliknij pozycję „Ustawienia prywatności historii działań”.
 2. Kliknij pole wyboru obok Zezwól systemowi Windows na gromadzenie moich działań z tego komputera.
  Funkcja Oś czasu systemu Windows zostanie włączona.
  Zaznacz opcję „Zezwól systemowi Windows na gromadzenie moich działań z tego komputera”

Użyj funkcji Oś czasu systemu Windows do wznawiania, znajdowania lub usuwania działań

Użyj funkcji Oś czasu systemu Windows, aby szybko znajdować, wznawiać lub usuwać bieżące lub poprzednie działania z ostatnich 30 dni. Można też uzyskać dostęp do działań z innych urządzeń po zalogowaniu się na konto Microsoft.
Na pasku narzędzi kliknij ikonę Widok zadań lub naciśnij równocześnie klawisze WindowsTab.
Uwaga:
W przypadku konfiguracji z wieloma monitorami otwarte okna są wyświetlane tylko na odpowiadających im monitorach. Przykładowo w przypadku dwóch monitorów w trybie pulpitu rozszerzonego po kliknięciu ikony Widok zadań okna otwarte na ekranie 1 są porządkowane na osi czasu tylko na tym monitorze, a okna otwarte na ekranie 2 są porządkowane na osi czasu na tym drugim monitorze.
Wyświetlacz ostatnich działań w widoku Oś czasu systemu Windows

Wideo z zarządzaniem działaniami na osi czasu Windows

Używanie pulpitów wirtualnych w widoku Oś czasu systemu Windows

Funkcja Oś czasu systemu Windows umożliwia tworzenie pulpitów wirtualnych, na których można porządkować i organizować działania stosownie do potrzeb. Przykładowo pulpity wirtualne umożliwiają uporządkowanie otwartych działań firmowych na jednym pulpicie oraz działań osobistych lub rozrywkowych na drugim.
Uwaga:
Funkcji Pulpity wirtualne można używać do szybkiego uzyskiwania dostępu do działań, ale nie innych funkcji pulpitu systemu Windows. W przypadku wprowadzenia osobnych zmian konfiguracji środowiska pulpitu, np. zmiana tła pulpitu, przypięcie aplikacji do paska zadań lub dodanie ikony na pulpicie, zmiany te będą widoczne na wszystkich pozostałych pulpitach wirtualnych.

Przyciąganie działań z widoku Oś czasu systemu Windows

Funkcja Przyciąganie jest funkcją użytkową ułatwiającą wielozadaniowość i korzystanie z kilku okien na pulpicie. Umożliwia na przykład rozmawianie na czacie, przeglądanie Internetu, słuchanie muzyki i korzystanie z arkusza kalkulacyjnego w tym samym czasie. Można przyciągnąć do czterech działań do lewej, prawej, górnej lub dolnej krawędzi ekranu.
Działanie przyciągnięte do lewej krawędzi ekranu
Użyj myszy lub klawiatury, aby przyciągnąć do czterech działań na pulpicie, aby kontrolować wyświetlanie działań.
 • Przyciąganie działania: Kliknij żądane działanie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Przyciągnij do lewej lub Przyciągnij do prawej. Można też kliknąć pasek tytułu otwartego działania, przeciągnąć go do lewej, prawej, górnej lub dolnej krawędzi ekranu, a następnie puścić przycisk myszy.
  Aby przyciągnąć działanie za pomocą poleceń klawiaturowych, kliknij pasek tytułu otwartego działania, naciśnij klawisz Windows i przytrzymaj go, a następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo, strzałki w prawo, strzałki w górę lub strzałki w dół w zależności od tego, gdzie działanie ma być wyświetlane.
  Działanie zostanie przyciągnięte w nowe miejsce. Funkcja Przyciąganie zmienia wielkość każdego okna, tak aby wszystkie przyciągnięte działania mieściły się na ekranie, i wyświetla inne otwarte działania w postaci kafelków w wolnym obszarze pulpitu.
  Przyciągnij otwarte działanie do lewej lub prawej krawędzi ekranu
 • Anulowanie przyciągania działania: kliknij dwukrotnie pasek tytułu działania.
  Zostanie przywrócony poprzedni rozmiar działania.
 • Zmiana wielkości okna działania: można zwiększać lub zmniejszać szerokość okna przyciągniętego działania. Aby to zrobić, przyciągnij nowe działanie, kliknij krawędź okna, przeciągnij myszą po ekranie, a następnie po osiągnięciu żądanej szerokości okna, puść przycisk myszy. W miarę przyciągania dodatkowych działań wielkość okien jest automatycznie zmieniana, tak aby wszystkie przyciągnięte działania mieściły się na ekranie

Zmiana ustawień przyciągania

Możliwa jest zmiana ustawień miejsca przyciągania, wielkości okien podczas ich przyciągania lub podpowiedzi innych aplikacji do przyciągnięcia na pulpicie.
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz okno Ustawienia.
 2. Na ekranie Ustawienia wybierz pozycję System.
  Ekran Ustawienia systemu Windows z zaznaczoną pozycją System
 3. Na ekranie System wybierz pozycję Obsługa wielu zadań.
  Ekran System z zaznaczoną pozycją Obsługa wielu zadań
  Zostanie wyświetlony ekran Obsługa wielu zadań.
  Opcje miejsca przyciągania w trybie Obsługa wielu zadań
 4. Przełącz suwaki, aby zmienić ustawienie opcji.
  • Automatycznie rozmieszczaj okna przez przeciąganie ich do krawędzi lub rogów ekranu: funkcja Przyciąganie jest domyślnie włączona w systemie Windows. Aby wyłączyć funkcję Przyciąganie, przesuń suwak w pozycję Wył.
  • Gdy przyciągnę okno, automatycznie zmień jego rozmiar tak, aby wypełniało dostępne miejsce: po przyciągnięciu działania i zmianie jego rozmiaru następne przyciągnięte działanie wypełnia pozostałą przestrzeń na ekranie. Wyłącz tę opcję, aby okno następnego działania zajmowało połowę lub jedną czwartą ekranu, nawet po zmianie rozmiaru okna pierwszego działania.
  • Po przyciągnięciu okna widzę, co mogę umieścić obok niego: po przyciągnięciu pierwszego działania funkcja Przyciąganie automatycznie sugeruje przyciągnięcie innych otwartych działań, wyświetlając je na pozostałej części pulpitu w postaci kafelków. Wyłącz tę opcję, jeśli wolisz widok ekranu bez sugerowanych aplikacji.
  • Gdy zmienię rozmiar przyciągniętego okna, równocześnie zmień rozmiar wszystkich sąsiadujących przyciągniętych okien: ta funkcja dotyczy dwóch działań przyciągniętych obok siebie. Rozszerzenie lub zwężenie jednego działania powoduje zmianę wielkości drugiego działania.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...