Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Opcje dostępności w systemie Windows 10

Dokument dotyczy komputerów HP z systemem Windows 10.
System Windows 10 oferuje wiele różnych narzędzi ustawień dostępu umożliwiających dostosowywanie komputera w celu ułatwienia pracy.

Łatwość dostępu

Ułatwienia dostępu to opcje dla osób z niepełnosprawnością umysłową, wzrokową, słuchową lub ruchową. Skorzystaj z funkcji narratora, który czyta tekst użytkownikowi. Użyj funkcji rozpoznawania mowy, aby sterować komputerem za pomocą poleceń głosowych, lub dokonaj konwersji mowy na tekst, aby wprowadzanie znaków z klawiatury nie było konieczne. Włącz funkcje klawiatury i funkcje graficzne, które ułatwiają korzystanie z komputera.
W oknie Ułatwienia dostępu można włączyć różne opcje ułatwień dostępu, takie jak Narrator, Lupa, Napisy i Wysoki kontrast. Informacje na temat tych opcji oraz innych opcji ułatwień dostępu znajdują się w następujących sekcjach.

Otwórz aplikację Ułatwienia dostępu

Otwórz aplikację Ułatwienia dostępu przed zalogowaniem się, aby korzystać z typowych ustawień dostępu, takich jak Narrator, Lupa i Klawiatura ekranowa. Otwórz aplikację Ułatwienia dostępu po zalogowaniu się, aby korzystać z pełnego zestawu opcji ułatwień dostępu.

Skonfiguruj odczytywanie na głos tekstu na ekranie przy użyciu funkcji Narrator

Narrator jest aplikacją, która umożliwia odczytywanie na głos tekstu wyświetlanego na ekranie w niektórych aplikacjach i programach. Korzystaj z Narratora do czytania i tworzenia wiadomości e-mail, przeglądania Internetu, korzystania z aplikacji i pracy z dokumentami. Gdy jest dostępna, funkcja Opis audio opisuje to, co dzieje się w filmach.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z funkcji Narrator, przejdź do dokumentu firmy Microsoft Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator (w języku angielskim).

Używanie asystentki Cortana z funkcją rozpoznawania mowy

Asystentka Cortana może pomóc w wykonywaniu wielu zadań. Ponadto w przypadku telefonów z systemem Windows lub aplikacji Cortana dla urządzeń z systemem Android lub Apple iOS można ustawić asystentkę Cortana do synchronizacji powiadomień między komputerem i urządzeniem przenośnym.
Uwaga:
W przypadku komputerów biznesowych na zarządzanych systemach IT można wyłączyć asystentkę Cortana. Aby się upewnić, skontaktuj się z działem IT firmy lub lokalną pomocą techniczną.
Użyj asystentki Cortana, aby:
 • dodawać wydarzenia do kalendarza,
 • wysyłać wiadomości e-mail lub SMS,
 • otrzymywać przypomnienia o spotkaniach,
 • wykonywać obliczenia,
 • przeszukiwać sieć.
Ponadto asystentka Cortana zapewnia następujące rodzaje bieżących informacji:
 • nagłówki w wiadomościach i prognoza pogody
 • wskazówki i mapa do ulubionych miejsc
 • warunki na drodze umożliwiające dojazd do pracy
 • wyniki ulubionych zespołów sportowych
 • zyski i straty na giełdzie
Aby skorzystać z asystentki Cortana, wpisz w polu wyszukiwania na pasku zadań lub rozmawiaj z Cortaną. Możesz nauczyć Cortanę rozpoznawania Twojego głosu i aktywować ją poleceniem „Hej, Cortana”. Na przykład można powiedzieć „Hej, Cortana obudź mnie o 6 rano”.
Jeżeli zdecydujesz się na rozmawianie z Cortaną i użyjesz rozpoznawania mowy, włącz funkcję Hej, Cortana.
Aby uzyska więcej informacji na temat korzystania z Cortany, przejdź do artykułu Korzystanie z asystentki Cortana (system Windows 10).

Zwiększ rozmiar tekstu i obrazów za pomocą lupy

Użyj Lupy, aby zwiększyć rozmiar tekstu i obrazów lub zmienić sposób wyświetlania elementów na ekranie. Powiększ cały ekran, obszar wokół wskaźnika myszy lub tylko część ekranu.
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Ustawienia ułatwień dostępu.
 2. W menu Ułatwienia dostępu wybierz opcję Lupa, a następnie włącz funkcję Lupa.
  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Lupa.
  Uwaga:
  W przypadku otwarcia okna Ułatwienia dostępu przed zalogowaniem funkcja Lupa będzie automatycznie włączana po wybraniu.
  Po włączeniu narzędzia Lupa zostanie wyświetlony pasek narzędzi powiększania
 3. Kliknij ikony plusa lub minusa na pasku narzędzi Lupa, aby powiększyć lub pomniejszyć.
  Klikanie ikony plusa w celu powiększenia
 4. Aby narzędzie Lupa podążało za Narratorem po ekranie, przewiń w dół okna do obszaru Lupa ma podążać za, a następnie zaznacz opcję Kursor Narratora.
  Używanie aplikacji Lupa z Narratorem
 5. Na pasku narzędzi Lupa kliknij pozycję Widoki.
  Pasek narzędzi Lupa z wyświetlonymi opcjami Widoki
 6. Wybierz widok Pełny ekran, Zadokowany lub Soczewka.
  • Pełny ekran: umożliwia powiększenie całego ekranu.
   Przykład narzędzia Lupa w widoku Pełny ekran
  • Soczewka: Umożliwia powiększenie obszaru wokół wskaźnika myszy.
   Przykład Lupy w widoku Soczewka
   Można kliknąć ikonę Ustawienia na pasku narzędzi Lupa, aby otworzyć okno Ustawienia ułatwień dostępu, a następnie użyć suwaków do dopasowania rozmiaru soczewki.
   Używanie suwaków do zmiany wielkości soczewki
  • Zadokowana: Umożliwia powiększenie części ekranu.
   Przykład narzędzia Lupa w widoku Zadokowana z powiększonym obszarem zadokowanym na górze ekranu

Używaj komputera bez myszy i klawiatury

Funkcje Klawiatura ekranowa, Rozpoznawanie mowyDyktowanie służą do korzystania z komputera bez użycia myszy lub klawiatury.

Użyj funkcji Dyktowanie, aby mówić zamiast pisania

Użyj funkcji Dyktowanie na pulpicie, aby zmieniać wypowiadane słowa na wyrazy i wprowadzać tekst w języku angielskim na pulpicie. Możliwe jest też używanie poleceń głosowych w celu wstawiania znaków interpunkcyjnych lub edytowania tekstu.
Uwaga:
Funkcja Dyktowanie jest dostępna tylko w języku angielskim. Aby użyć funkcji, komputer musi być podłączony do Internetu. Aby dyktować w innych językach, użyj aplikacji Rozpoznawanie mowy systemu Windows.
 1. Aby rozpocząć dyktowanie, wybierz pole tekstowe i naciśnij klawisz z logo systemu Windows + H w celu otwarcia paska narzędzi dyktowania. Na przykład, aby wysłać wiadomość e-mail z programu pocztowego, otwórz program Poczta, a następnie kliknij pozycję Nowa wiadomość. Wybierz pole tekstowe i naciśnij klawisz z logo systemu Windows + H w celu otwarcia paska narzędzi dyktowania.
  Uwaga:
  W przypadku korzystania z tabletu lub ekranu dotykowego dotknij przycisku mikrofonu na klawiaturze dotykowej, aby rozpocząć dyktowanie. Dotknij ponownie, aby zatrzymać dyktowanie.
  Przykład używania funkcji Dyktowanie w celu utworzenia wiadomości e-mail
 2. Rozpocznij mówienie. Funkcja Dyktowanie zmieni mowę na wyrazy i wprowadzi tekst w treści wiadomości.
  W przypadku korzystania z tabletu lub ekranu dotykowego dotknij przycisku mikrofonu na klawiaturze dotykowej, aby rozpocząć dyktowanie. Dotknij ponownie, aby zatrzymać dyktowanie. Aby zatrzymać dyktowanie, powiedz „Zatrzymaj dyktowanie”.
 3. Aby wykonać podstawową edycję lub wstawić znak interpunkcyjny, powiedz komputerowi, co ma zrobić. Przykładowo powiedz „Wybierz poprzednie słowo” lub „Znak zapytania”. Pełną listę poleceń funkcji Dyktowanie można znaleźć na stronie Obsługi funkcji Dyktowanie firmy Microsoft (w języku angielskim).

Ułatwianie korzystania z myszy

Zwiększ widzialność kursora myszy przez zmianę jego wyglądu i włącz funkcje ułatwiające korzystanie z myszy.

Ułatwianie korzystania z klawiatury

Zmień ustawienia klawiatury, aby uprościć i zwiększyć wygodę korzystania z klawiatury.

Skonfiguruj i skorzystaj z funkcji Napisy dialogowe

Włącz napisy, aby wyświetlić dźwięki systemowe i dialog wypowiadany jako tekst (jeśli funkcja jest dostępna).
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.
 2. W polu wyszukiwania wprowadź Centrum ułatwień dostępu, a następnie z listy wyników wyszukiwania wybierz pozycję Centrum ułatwień dostępu.
 3. W obszarze Eksploruj wszystkie ustawienia wybierz łącze Użyj tekstu lub alternatyw wizualnych zamiast dźwięków.
 4. Zaznacz pole wyboru Włącz napisy tekstów dla wypowiadanego dialogu (jeżeli funkcja jest dostępna), a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  Włączanie podpisów kodowanych
 5. Zaznacz pole wyboru Włącz powiadomienia wizualne dla dźwięków (Sound Sentry).
  Włączanie powiadomień wizualnych dla dźwięków
  • Migający aktywny pasek podpisu: Wybierz opcję, aby pasek podpisu w górnej części okna dialogowego lub okna migał podczas zdarzenia dźwiękowego.
  • Migające aktywne okno: Wybierz opcję, aby całe okno migało podczas zdarzenia dźwiękowego.
  • Migający wyświetlacz: Wybierz opcję, aby cały pulpit migał podczas zdarzenia dźwiękowego.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
 7. Aby zmodyfikować ustawienia podpisów, takie jak kolor, rozmiar i styl, wyszukaj i otwórz Ustawienia ułatwień dostępu.
 8. W obszarze Słuch kliknij pozycję Podpisy kodowane, a następnie wybierz żądane ustawienia z list rozwijanych.
  Ustawienia podpisów kodowanych

Popraw widoczność ekranu

Można zwiększyć rozmiar tekstu i obrazów lub zmienić sposób wyświetlania elementów na ekranie.

Opcje ułatwień dostępu w przeglądarce Microsoft Edge

Przeglądarka Microsoft Edge obsługuje oznaczone pliki PDF i zawiera udoskonalenia funkcji, takich jak pasek adresu, karty, okna czy Ulubione. Teraz można też podpisywać pliki PDF, rozjaśniać czytane książki, dodawać komentarze i wirtualne notatki programu Sticky Notes. Nowa funkcja narratora wirtualnego o nazwie Czytaj na głos jest obsługiwana w przypadku plików PDF, czytników książek elektronicznych oraz niektórych stron sieci Web.
Poza narzędziami do nauki dostępny jest zestaw funkcji ułatwiający pracę osobom z dysleksją. Na przykład tekst w przeglądarce Microsoft Edge można rozstrzelić i wyróżnić. Zmień tło na ciemniejsze, aby zmniejszyć zmęczenie oczu, a także zmień rozmiar i typ czcionki, aby ułatwić czytanie osobom z krótko- i dalekowzrocznością.
W systemie Windows wyszukaj i otwórz Microsoft Edge lub na pasku zadań kliknij ikonę Edge.

Opcje ułatwień dostępu w aplikacjach systemu Windows 10

W ramach najnowszych aktualizacji firma Microsoft ulepszyła funkcje ułatwień dostępu oraz wiele podstawowych aplikacji systemu Windows 10. Poniżej przedstawiono przykładowe funkcje ułatwień dostępu w niektórych aplikacjach systemu Windows 10:
 • Poczta: Aplikacja poczty zawiera obecnie poprawioną konfigurację konta podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu.
 • Cortana: Cortana oferuje wydajniejsze wyszukiwanie i nawigację podczas korzystania z klawiatury, poprawioną obsługę trybu wysokiego kontrastu oraz ogólne poprawki, które usprawniają korzystanie z Cortany w połączeniu z narzędziami ułatwień dostępu, takimi jak rozpoznawanie mowy systemu Windows, Narrator i inne czytniki zawartości ekranu.
 • Groove: Obecnie Groove zapewnia lepszą obsługę skalowania dla wysokiej rozdzielczości DPI i wysokiego kontrastu, lepsze kombinacje kolorów i ramek tekstowych oraz udoskonalenia, które poprawiają funkcjonowanie aplikacji dla czytnika zawartości ekranu.

Dodatkowe zasoby

Więcej informacji można uzyskać, korzystając z poniższych zasobów dodatkowych:


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...