Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP ScanJet Pro 3500 f1 flatbed scanner - Ustawienia trybu uśpienia i automatycznego wyłączania

Ustawienia trybu uśpienia i automatycznego wyłączania

Domyślnie skaner przechodzi w tryb uśpienia po 15 minutach braku aktywności, a wyłącza się automatycznie po dwóch godzinach braku aktywności w celu oszczędzania energii.
System Windows: Aby zmienić ustawienia domyślne automatycznego wyłączania, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom oprogramowanie HP Scanner Tools Utility w następujący sposób:
  • Kliknij przycisk Start, wybierz opcję Programy lub Wszystkie programy, HP, ScanJet, 3500 f1, a następnie kliknij opcję Scanner Tools Utility.
  • Na ekranie startowym kliknij kafelek HP Scanner Tools Utility.
 2. Kliknij kartę Settings (Ustawienia), a następnie wybierz odpowiednie ustawienia trybu uśpienia lub automatycznego wyłączania.
  • Aby ustawić okres bezczynności, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie skanera, wybierz odpowiednią wartość (1 hour (1 godzina), 2 hours (2 godziny), 4 hours (4 godziny) lub Never (Nigdy)) z listy rozwijanej Auto-Off: Turn off the scanner after (Automatyczne wyłączanie: wyłącz skaner po).
System OS X: Aby zmienić ustawienie domyślne automatycznego wyłączania, użyj narzędzia HP Utility.
 1. Uruchom narzędzie HP Utility.
 2. Kliknij ikonę Energy (Energia).
 3. Wybierz ustawienie Lamp Mode (Tryb lampy).
 4. Wybierz ustawienie czasu automatycznego wyłączania z listy rozwijanej Automatically power off the scanner (Automatycznie wyłączaj skaner).


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...