Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP ScanJet Pro 2500 - Podstawowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Proste problemy, takie jak smugi na paskach skanujących lub poluzowane przewody mogą spowodować, że skaner będzie tworzył zamazane obrazy, pracował w nieoczekiwany sposób lub w ogóle nie będzie pracował. W przypadku problemów ze skanowaniem zawsze należy sprawdzić następujące czynniki.
 • W przypadku skanowania dokumentu, który będzie analizowany w technologii OCR upewnij się, że oryginalny dokument ma wystarczająco wysoką jakość do takiej analizy.
 • Upewnij się, że kabel USB i przewód zasilania są prawidłowo podłączone do odpowiednich złączy z tyłu skanera, oraz że przewód zasilania jest podłączony do działającego gniazdka elektrycznego lub zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.
 • Sprawdź, czy skaner nie wyłączył się automatycznie. W takim wypadku naciśnij przycisk Zasilanie, aby włączyć skaner.
  Uwaga:
  Zmień ustawienia automatycznego wyłączania w oprogramowaniu HP Scanner Tools Utility (Windows) lub HP Utility (Mac OS X).
 • Upewnij się, że do skanera dociera zasilanie.
  • Sprawdź, czy świeci zielona dioda na obudowie zasilacza.
  • Jeśli zielona dioda nie świeci, sprawdź, czy gniazdko lub listwa zasilająca, do których podłączono przewód zasilania, są pod napięciem.
  • Jeśli gniazdko lub listwa są pod napięciem, a zielona dioda nadal nie świeci, zasilacz jest prawdopodobnie uszkodzony. Przejdź na stronę www.hp.com/support, aby uzyskać pomoc.
 • Jeżeli podczas próby skorzystania ze skanera zostanie wyświetlony komunikat Nie znaleziono skanera, wyłącz skaner, odczekaj 30 sekund, a następnie włącz skaner. Jeśli komunikat nadal będzie wyświetlany, wymagane może być zresetowanie skanera.
 • Jeśli skaner jest podłączony do komputera poprzez koncentrator USB lub port USB z przodu komputera, odłącz skaner, a następnie podłącz go ponownie do portu USB z tyłu komputera.
 • System Windows: Upewnij się, że przycisk Skanuj jest włączony (więcej informacji jest dostępnych w części Dostęp do produktu).
 • Wyłącz skaner na 30 sekund, a następnie włącz go ponownie.
 • Upewnij się, że klapka podajnika jest zamknięta.
 • Uruchom ponownie komputer.
Jeśli problemy nadal występują, możliwe jest, że oprogramowanie do skanowania HP, oprogramowanie firmowe lub powiązane sterowniki są nieaktualne lub uszkodzone. Aktualizacje oprogramowania, oprogramowania firmowego i sterowników skanera są dostępne pod adresem www.hp.com/support.

Test skanera

Aby przetestować skaner, wykonaj następujące czynności:
 1. Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony zarówno do skanera, jak i do sprawnego gniazdka lub listwy zasilającej. Sprawdź, czy świeci zielona dioda na obudowie zasilacza, oznaczająca, że zasilacz działa.
 2. Jeżeli zasilacz jest podłączony do listwy zasilającej, sprawdź, czy jest ona podłączona do gniazdka i czy jest włączona.
 3. Naciśnij przycisk Zasilanie, aby wyłączyć skaner, odłącz zasilacz od skanera, a następnie wyłącz komputer, do którego skaner jest podłączony. Odczekaj 30 sekund, ponownie podłącz zasilacz do skanera, naciśnij przycisk Zasilanie, aby włączyć skaner, a następnie włącz komputer.
 4. Ponów skanowanie.

Resetowanie skanera

W następujących sytuacjach skaner może wymagać zresetowania:
 • Jeśli podczas korzystania ze skanera zostanie wyświetlony komunikat błędu podobny do komunikatu Inicjalizacja skanera nie powiodła się.
 • Jeżeli podczas korzystania ze skanera zostanie wyświetlony komunikat błędu Nie znaleziono skanera, a wyłączenie skanera, odczekanie 30 sekund, a następnie ponowne włączenie skanera nie rozwiąże problemu.
Wykonaj następujące czynności, aby zresetować skaner:
 1. Zamknij oprogramowanie HP Scan oraz HP Scanner Tools Utility, jeśli są uruchomione.
 2. Naciśnij przycisk Zasilanie, aby wyłączyć skaner, a następnie odłącz przewód zasilania od skanera.
 3. Odczekaj 30 sekund.
 4. Ponownie podłącz zasilacz, a następnie naciśnij przycisk Zasilanie, aby włączyć skaner.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...