Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - instalowanie i konfigurowanie serwera druku HP Jetdirect 2900nw

Serwery druku HP Jetdirect i moduły komunikacji bezprzewodowej udostępniają funkcję drukowania bezprzewodowego obsługiwanym drukarkom HP LaserJet oraz wybranym drukarkom HP Officejet Enterprise, umożliwiając im otrzymywanie zadań drukowania z obsługującego połączenia bezprzewodowe komputera przenośnego, smartfonu lub tabletu. Ten dokument dotyczy tylko serwera druku HP Jetdirect 2900nw.
Skorzystaj z poniższych informacji, aby skonfigurować i zainstalować serwer druku HP Jetdirect 2900nw, skonfigurować funkcje drukowania bezprzewodowego drukarki oraz skonfigurować niestandardowe ustawienia sieci dla serwerów druku.
Krok 1: Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego drukarki
Aby zapewnić kompatybilność drukarki oraz zgodność z przepisami, najpierw zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki:
 1. Upewnij się, że na drukarce zainstalowane jest oprogramowanie sprzętowe w wersji 2.6 lub nowsze. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki.
 2. Upewnij się, że moduł lub serwer druku HP Jetdirect jest odłączony od drukarki.
 3. Przejdź do strony http://www.hp.com/go/FutureSmart i kliknij przycisk Upgrade now (Uaktualnij teraz).
 4. Znajdź drukarkę na liście i wybierz łącze do pobierania oprogramowania sprzętowego.
 5. Rozwiń grupę oprogramowania sprzętowego, znajdź najnowszą wersję pakietu FutureSmart, a następnie wybierz opcję Pobierz.
Szczegółowe instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego można znaleźć na stronie Użycie dysku flash USB lub wbudowanego serwera internetowego (EWS) HP. Alternatywnie, aby dokonać aktualizacji przy użyciu narzędzia HP Web Jetadmin, przejdź do strony Użycie HP Web Jetadmin.
Krok 2: Konfigurowanie urządzenia HP Jetdirect
 1. Wyłącz zasilanie drukarki i odłącz przewód zasilający od gniazda zasilania.
 2. Ustal lokalizację modułu HP Jetdirect.
  • Aby zapewnić najlepszą jakość sygnału sieci bezprzewodowej, przymocuj urządzenie HP Jetdirect do niemetalowej ściany w pobliżu drukarki.
  • Aby zapewnić łatwy dostęp do modułu HP Jetdirect, podłącz go bezpośrednio do drukarki.
 3. Usuń taśmę z klejącej części spodniej jednego z dołączonych pasków mocujących i przymocuj ten pasek do spodu urządzenia HP Jetdirect po stronie przeciwnej do strony z portem sieciowym.
 4. Drugi pasek mocujący przytwierdź do niemetalowej ściany o gładkiej powierzchni (nie może to być tkanina) obok drukarki albo bezpośrednio do drukarki, w zależności od preferowanej lokalizacji.
 5. Przymocuj serwer HP Jetdirect do taśmy mocującej umieszczonej na drukarce lub w jej pobliżu, mocno przyciskając paski do siebie.
Krok 3: Podłączanie serwera druku HP Jetdirect do drukarki
 1. Podłącz złącze USB typu B (zaokrąglone) kabla do portu USB z tyłu modułu HP Jetdirect.
 2. Podłącz złącze USB typu A (płaskie) kabla do portu USB z tyłu drukarki, aby umożliwić połączenie bezprzewodowe.
 3. (Opcjonalnie) Aby dodać połączenie przewodowe (Ethernet) i w ten sposób umożliwić komunikację bezprzewodową oraz stacjonarną, wykonaj następujące czynności:
    Uwaga:
  Serwer druku może być połączony przewodowo lub bezprzewodowo. Połączenie przewodowe umożliwia komunikację z siecią przewodową.
  1. Podłącz kabel Ethernet (nie ma w zestawie) do portu Ethernet z tyłu modułu HP Jetdirect.
  2. Drugi koniec kabla podłącz do gniazdka sieci Ethernet.
 4. Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do modułu HP Jetdirect, a drugi do gniazda zasilania.
 5. Podłącz drukarkę kablem zasilającym drukarki do gniazda zasilania, a następnie włącz zasilanie.
 6. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki kliknij ikonę łączności bezprzewodowej i wybierz opcję Drukuj. W przypadku drukarek z 4-wierszowym wyświetlaczem wydrukuj stronę konfiguracji.
    Uwaga:
  Jeśli na panelu sterowania wyświetlany jest błąd USB, upewnij się, że jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego drukarki.
 7. Sprawdź wydrukowaną stronę i upewnij się, że urządzenie HP Jetdirect zostało skutecznie podłączone.
    Uwaga:
  Podłączone urządzenia HP Jetdirect można znaleźć na stronie Jak połączyć lub na stronie Konfiguracja w obszarze Zainstalowane tożsamości i opcje.
  • Jeśli urządzenie HP Jetdirect 2900nw znajduje się na liście, a ikona sieci bezprzewodowej jest wyświetlana na panelu sterowania drukarki, moduł HP Jetdirect jest poprawnie zainstalowany.
  • Jeśli na liście nie ma urządzenia HP Jetdirect 2900nw lub ikona sieci bezprzewodowej nie jest wyświetlana na panelu sterowania drukarki, sprawdź, czy kabel zasilający i kabel USB są prawidłowo podłączone do modułu HP Jetdirect i do drukarki.
Krok 4: Włączanie drukowania bezprzewodowego
Użyj jednej z poniższych metod, aby włączyć funkcję druku bezprzewodowego w urządzeniu HP Jetdirect i drukarce:
Metoda 1: Włączanie drukowania bezprzewodowego z poziomu wbudowanego serwera internetowego (EWS)
 1. Upewnij się, że drukarka jest podłączona (przewodowo) do lokalnej sieci za pomocą połączenia HP Jetdirect wbudowanego w drukarce.
    Uwaga:
  Jeśli drukarka nie jest podłączona do sieci przewodowej, podłącz komputer/laptop bezpośrednio do serwera druku HP Jetdirect 2900nw za pomocą kabla sieci Ethernet (nie ma w zestawie).
 2. Poproś administratora systemu o nazwę sieci bezprzewodowej (SSID), poziom zabezpieczeń i hasło.
    Uwaga:
  Identyfikator SSID sieci bezprzewodowej różni się od identyfikatorów SSID urządzenia HP Jetdirect i drukarki.
 3. Otwórz wbudowany serwer internetowy HP (EWS).
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki kliknij ikonę łączności bezprzewodowej i wybierz opcję Drukuj. W przypadku drukarek z 4-wierszowym wyświetlaczem wydrukuj stronę konfiguracji.
  2. Otwórz przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisz adres IP lub nazwę hosta urządzenia HP Jetdirect 2900nw podłączonego przewodowo albo wbudowanego urządzenia HP Jetdirect dokładnie tak, jak widać je na wydrukowanej stronie, i naciśnij klawisz Enter.
 4. Uruchom kreatora łączności bezprzewodowej.
  1. Wybierz kartę Sieć.
  2. W lewym okienku wybierz opcję Stacja bezprzewodowa.
     Uwaga:
   Na stronie Bezprzewodowe wyświetlane są wszystkie parametry konfiguracyjne łączności bezprzewodowej w standardzie 802.11 potrzebne do utworzenia połączenia bezprzewodowego z lokalną siecią.
  3. W obszarze Ogólne wybierz opcję Kreator łączności bezprzewodowej.
     Uwaga:
   Jeśli w sieci są włączone zabezpieczenia, konieczne może być podanie hasła.
  4. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu ustaw poziom zabezpieczeń.
     Uwaga:
   Drukarki HP z co najmniej dwoma kartami sieciowymi nie mogą mostkować, przekierowywać ani przełączać danych.
   • WPA — Najpopularniejszy rodzaj zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Jedno hasło dla wszystkich użytkowników łączących się z siecią bezprzewodową.
   • WPA - Enterprise (802.1 x) — Bardziej zaawansowane zabezpieczenia sieci. Każde urządzenie łączące się z siecią bezprzewodową wymaga unikatowej nazwy użytkownika i hasła. Administratorzy sieci muszą skonfigurować nazwę użytkownika i hasło specyficzne dla danej drukarki oraz zainstalować na niej certyfikat podpisany przez urząd certyfikacji.
  5. Postępuj zgodnie z pozostałymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurowanie.
  6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać wszystkie konfiguracje.
 5. Upewnij się, że został przypisany adres IP urządzeniu Bezprzewodowy moduł HP Jetdirect 2900nw.
    Uwaga:
  Adres IP w sieci bezprzewodowej jest inny niż adres IP drukarki. Może minąć pewien czas, zanim adres IP urządzenia Bezprzewodowy moduł HP Jetdirect 2900nw zostanie wyświetlony. Zależy to od prędkości sieci.
  • W przypadku paneli sterowania z ekranem dotykowym wybierz ikonę łączności bezprzewodowej na ekranie głównym. Zostanie wyświetlona lista adresów IP lub nazw hostów powiązanych z drukarką.
  • W przypadku drukarek z panelem sterowania z 4-wierszowym wyświetlaczem wydrukuj stronę konfiguracji. Jeśli adres IP urządzenia Bezprzewodowy moduł HP Jetdirect 2900nw nie został wyświetlony, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.
Metoda 2: Włączanie drukowania bezprzewodowego na panelu sterowania
 1. Na panelu sterowania drukarki przewiń ekran i przejdź do następujących menu:
  • Administracja
  • Ustawienia sieciowe
  • Połączenie bezprz
  • Stacja bezprzewodowa
 2. Wybierz kolejno opcje Nadajnik bezprzewodowy, Wł.Zapisz.
 3. Wybierz opcję SSID, wpisz identyfikator SSID sieci bezprzewodowej podany wcześniej przez administratora systemu, a następnie wybierz opcję Zapisz.
 4. Wybierz opcję Uwierzytelnianie, wybierz poziom zabezpieczeń podany wcześniej przez administratora systemu, a następnie wybierz opcję Zapisz.
 5. Jeśli wybrano typ uwierzytelniania WPA-PSK, ustaw hasło.
  1. Wybierz opcję Konfiguruj PSK, a następnie opcję Pass-Phrase.
  2. Wpisz hasło podane wcześniej przez administratora systemu, a następnie wybierz opcję Zapisz.
 6. Upewnij się, że został przypisany adres IP urządzeniu Bezprzewodowy moduł HP Jetdirect 2900nw.
    Uwaga:
  Adres IP w sieci bezprzewodowej jest inny niż adres IP drukarki. Może minąć pewien czas, zanim adres IP urządzenia Bezprzewodowy moduł HP Jetdirect 2900nw zostanie wyświetlony. Zależy to od prędkości sieci.
  • W przypadku paneli sterowania z ekranem dotykowym wybierz ikonę łączności bezprzewodowej na ekranie głównym. Zostanie wyświetlona lista adresów IP lub nazw hostów powiązanych z drukarką.
  • W przypadku drukarek z panelem sterowania z 4-wierszowym wyświetlaczem wydrukuj stronę konfiguracji. Jeśli adres IP urządzenia Bezprzewodowy moduł HP Jetdirect 2900nw nie został wyświetlony, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.
Krok 5: Konfigurowanie zaawansowanych ustawień sieci (opcjonalne)
Następujące kroki obejmują opcjonalne czynności konfiguracyjne, które umożliwiają dostosowanie ustawień sieci w zależności od środowiska.
  Uwaga:
Ustawienia te są zwykle stosowane przez administratorów systemu w środowiskach korporacyjnych. Jeśli nie masz pewności co do tego kroku, skontaktuj się z administratorem systemu.
Zmiana nazwy drukarki za pomocą wbudowanego serwera internetowego (opcjonalnie)
Ta sama drukarka może mieć inną nazwę dla różnych kart sieciowych. Każda karta sieciowa będzie miała swój adres IP (adres IP sieci). Jedna drukarka może mieć do czterech różnych nazw, w zależności od liczby zainstalowanych modułów. Jeśli istnieje więcej niż jeden adres IP sieci, należy dla każdego wystąpienia sieci otworzyć wbudowany serwer internetowy przy użyciu odpowiedniego adresu IP, a następnie zmienić nazwę drukarki dla każdej sieci.
 1. Wybierz kartę Sieć.
 2. W lewym okienku wybierz opcję TCP/IP, a następnie wybierz kartę Identyfikacja sieci.
 3. Przewiń w dół i w obszarze Bonjour zmodyfikuj istniejącą lub wpisz nową nazwę w polu Nazwa usługi Bonjour, a następnie wybierz opcję Zastosuj.
    Uwaga:
  Usługa Bonjour jest wykorzystywana przez telefony i tablety do identyfikowania drukarki. Aby zmienić nazwę drukarki, należy zmienić nazwę usługi Bonjour.
 4. Powtórz ten krok dla adresu IP każdej sieci (jeśli jest używanych wiele kart sieciowych).
Konfigurowanie ogólnych ustawień sieciowych dla drukarki na wbudowanym serwerze internetowym (opcjonalnie)
Można skonfigurować ogólne ustawienia sieci dla drukarki, które będą wspólne dla wszystkich wystąpień sieci używających wbudowanego serwera internetowego (EWS).
  Uwaga:
Te ogólne ustawienia drukarki będą wspólne dla wszystkich kart sieciowych. Jeśli drukarka ma skonfigurowanych wiele sieci, ustawienia te mają zastosowanie do wszystkich wystąpień kart sieciowych wykorzystywanych przez moduł HP Jetdirect i nie trzeba konfigurować adresów IP indywidualne, chyba że instrukcje wskazują inaczej.
 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy HP (EWS).
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki kliknij ikonę łączności bezprzewodowej i wybierz opcję Drukuj. W przypadku drukarek z 4-wierszowym wyświetlaczem wydrukuj stronę konfiguracji.
  2. Otwórz przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisz adres IP lub nazwę hosta urządzenia HP Jetdirect 2900nw podłączonego przewodowo albo wbudowanego urządzenia HP Jetdirect dokładnie tak, jak widać je na wydrukowanej stronie, i naciśnij klawisz Enter.
 2. Wybierz kartę Sieć.
 3. W okienku nawigacji po lewej stronie przejdź do menu wymienionych poniżej, skonfiguruj wspólne ustawienia w obszarze Sieci, a po każdej zmianie ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.
  • Konfiguracja
     Uwaga:
   Aby włączyć lub wyłączyć protokół WPA (Wi-Fi Protected Access) i ustawić hasło, można również użyć panelu sterowania. Zobacz Metoda 2: Włączanie drukowania bezprzewodowego na panelu sterowania.
   • Stacja bezprzewodowa > Ustawienia zabezpieczeń > Kreator łączności bezprzewodowej > WPA (Wi-Fi Protected Access)
      Uwaga:
    Drukarki HP z co najmniej dwoma kartami sieciowymi nie mogą mostkować, przekierowywać ani przełączać danych.
    • WPA — Najpopularniejszy rodzaj zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Jedno hasło dla wszystkich użytkowników łączących się z siecią bezprzewodową.
    • WPA - Enterprise (802.1 x) — Bardziej zaawansowane zabezpieczenia sieci. Każde urządzenie łączące się z siecią bezprzewodową wymaga unikatowej nazwy użytkownika i hasła. Administratorzy sieci muszą skonfigurować nazwę użytkownika i hasło specyficzne dla danej drukarki oraz zainstalować na niej certyfikat podpisany przez urząd certyfikacji.
   • Ustawienia funkcji Bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
      Uwaga:
    Funkcja bezpośredniego drukowania bezprzewodowego nie jest obsługiwana przez urządzenie HP Jetdirect 2900nw, ale może być używana, jeśli w tej samej drukarce jest zainstalowany inny, obsługiwany serwer druku (wbudowany lub moduł Jetdirect 3000w z funkcją komunikacji NFC/bezprzewodowej). Jeśli obsługiwany serwer druku nie jest zainstalowany, ta opcja nie będzie dostępna na wbudowanym serwerze internetowym. Jeśli obsługiwany serwer druku jest zainstalowany, nazwę dla bezpośredniej łączności bezprzewodowej można również skonfigurować za pomocą panelu sterowania.
   • Inne ustawienia
      Uwaga:
    Ustawienie Domyślna sieć dla połączeń wychodzących jest jedynym ustawieniem w grupie Inne ustawienie wspólnym dla wszystkich wystąpień sieci. Wszystkie pozostałe ustawienia w grupie Inne ustawienia należy skonfigurować osobno dla każdej sieci używanej w module HP Jetdirect. Zobacz Konfigurowanie ustawień specyficznych dla sieci.
    • Domyślna sieć dla połączeń wychodzących (pole wyboru w obszarze Włączone funkcje)
   • Ustawienia protokołu TCP/IP
    • Ustawienia Syslog (karta Zaawansowane)
       Uwaga:
     Ustawienia narzędzia Syslog to jedyne Ustawienia TCP/IP wspólne dla wszystkich wystąpień sieci. Wszystkie pozostałe ustawienia protokołu TCP/IP należy skonfigurować osobno dla każdej sieci używanej w module HP Jetdirect. Zobacz Konfigurowanie ustawień specyficznych dla sieci.
  • Google Cloud Print
   • Konfiguracja
      Uwaga:
    Dokładniejsze instrukcje konfiguracji można znaleźć na stronie Konfigurowanie usługi Google Cloud Print.
      Uwaga:
    Opcja Konfiguracja jest jedynym ustawieniem usługi Google Cloud Print wspólnym dla wszystkich wystąpień sieci. Ustawienia w obszarze Serwer proxy sieci Web należy skonfigurować osobno dla każdej sieci używanej w module HP Jetdirect. Zobacz Konfigurowanie ustawień specyficznych dla sieci.
  • Zabezpieczenia
   • Protokoły zarządzania
    • Włącz FIPS-140 (pole wyboru w obszarze Konfiguracja FIPS)
       Uwaga:
     Ustawienie FIPS-140 jest jedynym ustawieniem w grupie Protokoły zarządzania wspólnym dla wszystkich wystąpień sieci. Wszystkie pozostałe ustawienia w grupie Protokoły zarządzania należy skonfigurować osobno dla każdej sieci używanej w module HP Jetdirect. Zobacz Konfigurowanie ustawień specyficznych dla sieci.
 4. Wybierz kartę Usługi internetowe HP, skonfiguruj ogólne ustawienia usługi HP ePrint, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
    Uwaga:
  Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przejdź do strony Konfigurowanie HP ePrint za pośrednictwem poczty e-mail.
Konfigurowanie indywidualnych ustawień sieci (opcjonalne)
Gdy jest zainstalowany co najmniej jeden serwer druku lub moduł HP Jetdirect, na panelu sterowania i na stronie konfiguracji wyświetlonych zostanie wiele wystąpień kart sieciowych urządzenia HP Jetdirect.
  Uwaga:
Aby wyświetlić listę wystąpień sieci i adresów IP dla tej samej drukarki, naciśnij ikonę łączności bezprzewodowej na panelu sterowania i wybierz opcję Drukuj lub wydrukuj stronę konfiguracji.
Każde połączenie sieciowe urządzenia HP Jetdirect ma określone wystąpienie. Każde wystąpienie urządzenia HP Jetdirect ma osobny adres IP, który jest izolowany, aby zapobiec krzyżowaniu danych wskutek przenoszenia ruchu sieciowego między kartami (takie zjawisko określa się zwykle jako „mostkowanie” lub „przekierowywanie”). Oznacza to, że w drukarce HP z co najmniej dwoma kartami sieciowymi nie ma możliwości mostkowania, przekierowywania ani przełączania danych i w związku z tym każde wystąpienie sieci należy skonfigurować oddzielnie.
Następujące ustawienia są specyficzne dla sieci i nie będą stosowane dla wszystkich sieci. Aby skonfigurować każde wystąpienie sieci, można użyć panelu sterowania lub otworzyć wbudowany serwer internetowy (EWS) przy użyciu adresów IP urządzenia HP Jetdirect specyficznych dla każdego wystąpienia sieci.
Ustawienia wbudowanego serwera internetowego specyficzne dla każdego wystąpienia sieci
 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy HP (EWS).
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki kliknij ikonę łączności bezprzewodowej i wybierz opcję Drukuj. W przypadku drukarek z 4-wierszowym wyświetlaczem wydrukuj stronę konfiguracji.
  2. Otwórz przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisz adres IP lub nazwę hosta urządzenia HP Jetdirect 2900nw podłączonego przewodowo albo wbudowanego urządzenia HP Jetdirect dokładnie tak, jak widać je na wydrukowanej stronie, i naciśnij klawisz Enter.
  3. Otwórz nową kartę przeglądarki i powtórz krok b. dla adresu IP każdej sieci (jeśli jest używanych wiele kart sieciowych).
 2. Wybierz kartę Sieć.
 3. W okienku nawigacji po lewej stronie przejdź do menu wymienionych poniżej, skonfiguruj specyficzne ustawienia w grupie Sieci, a po każdej zmianie ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.
  • Konfiguracja
   • Ustawienia protokołu TCP/IP
   • Ustawienia sieciowe
   • Inne ustawienia
   • Oprogramowanie AirPrint
   • Wybrany język
  • Google Cloud Print
   • Serwer proxy sieci Web
  • Zabezpieczenia
   • Ustawienia
   • Autoryzacja
   • Protokoły zarządzania
   • Uwierzytelnianie 802.1x
   • IPsec/Firewall
   • Agent powiadomień
  • Diagnostyka
   • Statystyki sieci
   • Informacje o protokole
   • Strona konfiguracji
 4. Zamknij okno przeglądarki.
 5. Powtórz kroki 3 i 4 na wbudowanym serwerze internetowym dla adresu IP każdej sieci.
Ustawienia panelu sterowania specyficzne dla każdego wystąpienia sieci
 1. Na panelu sterowania drukarki przewiń ekran i przejdź do następujących menu:
  • Administracja
  • Ustawienia sieciowe
 2. Wybierz kartę sieciową.
  • POMOCNICZA SIEĆ ETHERNET — jest to sieć przewodowa podłączona do urządzenia HP Jetdirect 2900nw
  • BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE — jest to sieć wbudowana w urządzeniu HP Jetdirect 3000w
  • BEZPRZEWODOWO — jest to sieć skonfigurowana na urządzeniu HP Jetdirect 2900nw
  • PODSTAWOWA SIEĆ ETHERNET — jest to sieć przewodowa podłączona do drukarki
 3. Skonfiguruj ustawienia drukarki dla każdej karty sieciowej.
  • POMOCNICZA SIEĆ ETHERNET (przewodowa podłączona do urządzenia HP Jetdirect 2900nw)
   • TCP/IP
   • ZABEZPIECZENIA
    • Bezpieczna sieć Web
    • IPSEC
    • 802.1x
    • Agent powiadomień
  • NAZWA DLA BEZPOŚREDNIEJ ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ (wbudowana w urządzeniu HP Jetdirect 3000w)
     Uwaga:
   Funkcja bezpośredniego drukowania bezprzewodowego nie jest obsługiwana przez urządzenie HP Jetdirect 2900nw, ale może być używana, jeśli w tej samej drukarce jest zainstalowany inny, obsługiwany serwer druku (wbudowany lub moduł Jetdirect 3000w z funkcją komunikacji NFC/bezprzewodowej).
  • BEZPRZEWODOWO (sieć podłączona do urządzenia HP Jetdirect 2900nw)
   • STACJA BEZPRZEWODOWA
   • TCP/IP
  • PODSTAWOWA SIEĆ ETHERNET (przewodowa podłączona do drukarki)
   • TCP/IP
   • ZABEZPIECZENIA
    • Bezpieczna sieć Web
    • IPSEC
    • 802.1x
    • Agent powiadomień
 4. Powtórz ten krok dla każdego wystąpienia sieci (jeśli jest używanych wiele kart sieciowych).
Więcej informacji
Więcej informacji można znaleźć na stronach:

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...