Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP DeskJet, ENVY 5540 - Błąd zacięcia papieru

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP DeskJet Ink Advantage 5575, ENVY 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548 i 5549 All-in-One.
Podczas drukowania drukarka przestaje podawać arkusze, a na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów o błędzie zacięcia papieru:
 • Zacięcie się papieru w drukarce. Usuń zacięcie, a następnie dotknij przycisku „OK”.
 • Usuń zacięty papier i sprawdź, czy podajnik papieru jest prawidłowo zainstalowany.
  Uwaga:
Zacięcie papieru może, ale nie musi, faktycznie występować. Drukarka może zgłosić zacięcie papieru, nawet jeżeli rzeczywiście nie doszło do zacięcia. Poniższe czynności dotyczą zarówno faktycznych, jak i fałszywych komunikatów o zacięciu papieru.
Przegląd wideo
Ten film przedstawia sposób usuwania zacięcia papieru.
Krok 1: Usuń zacięty papier z drukarki
Istnieją trzy różne obszary w drukarce, w których może dojść do zacięcia papieru. Usuń zacięty papier z jednego obszaru, a następnie ponów próbę drukowania. Jeżeli błąd nadal występuje, sprawdź kolejny obszar w poszukiwaniu zaciętego papieru.
Jeżeli mimo sprawdzenia wszystkich tych miejsc i wyciągnięcia zaciętego papieru błąd nadal występuje, przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać
Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Ostrożnie chwyć uchwyty po bokach drukarki i unieś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych aż do zablokowania na miejscu.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
    Ostrzeżenie:
  Przed uzyskaniem dostępu do wnętrza drukarki należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia elektrycznego.
 5. Używając latarki, sprawdź, czy nic nie blokuje toru ruchu się karetki i usuń znaleziony papier lub inne przedmioty.
    Przestroga:
  Jeżeli podczas wyciągania papier podarł się, sprawdź, czy wewnątrz drukarki, pomiędzy rolkami i kółkami, nie znajdują się żadne skrawki papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
 6. Sięgnij do wnętrza drukarki przez pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana na środku toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
 7. Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze. Przesuń karetkę zdecydowanym ruchem do lewej, a następnie do prawej strony drukarki.
 8. Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze. Przesuń karetkę zdecydowanym ruchem do lewej, a następnie do prawej strony drukarki.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Ilustracja: Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 10. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 11. Włącz drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 3: Upewnij się, że drukarka jest umieszczona na płaskiej powierzchni
Płaska powierzchnia bez żadnych przeszkód zapobiega wygięciu podajnika papieru przy jego wsuwaniu. Do wykonania poniższych czynności konieczne jest użycie latarki.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Przy włączonej drukarce odłącz kabel zasilający od tylnej części drukarki, a następnie odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazdka sieci elektrycznej.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza urządzenia należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia elektrycznego.
 4. Jeżeli drukarka jest połączona z komputerem przez kabel, odłącz kabel USB od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 5. Połóż drukarkę na prawym boku, tak aby uzyskać dostęp do jej spodniej części. Przytrzymuj drukarkę mocno jedną ręką, aby uniknąć jej przewrócenia się.
  Ilustracja: Połóż drukarkę na prawym boku
 6. Używając latarki, sprawdź, czy na powierzchni bezpośrednio pod drukarką i dookoła niej nie ma:
  • Kawałków papieru, które utknęły w zasobniku wejściowym
  • Małych, twardych przedmiotów, takich jak kabli, długopisów, ołówków i książek
  • Miękkich lub nierównych powierzchni, takich jak podkładki lub materiał podobny do dywanowego
 7. Usuń wszelkie nierówności, które mogły pozostać.
 8. Wsuń podajnik papieru, a następnie ustaw drukarkę z powrotem w normalnej pozycji.
 9. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie do gniazdka sieci elektrycznej.
 10. Ponownie podłącz kabel USB lub Ethernet, chyba że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej.
 11. Włącz drukarkę.
  Drukarka może się rozgrzewać przez pewien czas, a karetka może się przesuwać. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż proces rozgrzewania zostanie zakończony.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 4: Użyj automatycznego narzędzia, aby wyczyścić rozmazany atrament
Użycie automatycznego narzędzia do czyszczenia rozmazanego atramentu może pomóc w usuwaniu zacięć papieru. Użyj automatycznego narzędzia i ponów próbę wydruku.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Upewnij się, że do drukarki włożono czysty, biały papier.
 3. Na panelu sterowania drukarki przewiń palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfigurowanie.
 4. Dotknij pozycji Konserwacja drukarki, a następnie Wyczyść rozmazania na stronie.
  Drukarka wyczyści rozmazania atramentu.
 5. Zaczekaj, aż drukarka wysunie stronę testową.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 5: Ręczne oczyść rolki podawania papieru
Na rolkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru. Wyczyść rolki wewnątrz drukarki, a następnie ponów próbę drukowania. Użyj latarki, aby wykonać poniższe czynności.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż wkład się zatrzyma i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza urządzenia należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia elektrycznego.
 4. Jeżeli drukarka jest połączona z komputerem przez kabel, odłącz kabel USB od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 5. Znajdź pokrywę ścieżki papieru, chwyć uchwyt, a następnie unieś pokrywę, aby ją zdjąć.
  Ilustracja: Lokalizowanie pokrywy ścieżki papieru.
 6. Lekko zwilż niepozostawiającą włókien ściereczkę wodą destylowaną i wyciśnij ją.
 7. Użyj latarki, aby sprawdzić rolki. Dociśnij gazik do znajdujących się wewnątrz drukarki rolek i obracaj je palcami w górę.
  Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
  Ilustracja: Przykład rolek w obszarze dostępu do ścieżki papieru.
 8. Pozostaw rolki do całkowitego wyschnięcia (na około 10 minut).
 9. Załóż pokrywę ścieżki papieru, a następnie zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Ilustracja: Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 10. Chwyć zasobnik wyjściowy, a następnie pociągnij do siebie, aby go wyjąć.
 11. Wyciągnij podajnik papieru do skrajnej pozycji.
  Ilustracja: Wyciąganie podajnika papieru.
 12. Wyjmij cały papier z podajnika papieru.
 13. Połóż drukarkę na prawym boku, tak aby uzyskać dostęp do jej spodniej części. Przytrzymuj drukarkę mocno jedną ręką, aby uniknąć jej przewrócenia się.
  Ilustracja: Obracanie drukarki na prawy bok.
 14. Lekko zmocz czystą, nie pozostawiającą włókien ściereczkę w wodzie destylowanej i wyciśnij nadmiar cieczy.
 15. Użyj latarki, aby sprawdzić miejsce, gdzie znajdował się podajnik papieru. Przyciśnij ściereczkę do wałków i obracaj je w górę palcami.
  Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
  Ilustracja: Przykład rolek od spodu drukarki.
 16. Pozostaw rolki do całkowitego wyschnięcia (na około 10 minut).
 17. Wsuń podajnik papieru, a następnie ustaw drukarkę z powrotem w normalnej pozycji.
 18. Wsuń zasobnik wyjściowy ponownie do podajnika papieru.
 19. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie włącz drukarkę.
 20. Ponownie podłącz kabel USB lub Ethernet, chyba że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej.
Spróbuj wydrukować dokument; jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 6: Zresetuj drukarkę
Czasami wyświetlany jest komunikat o błędzie „Zacięcie papieru”, mimo że problem nie występuje (fałszywe zacięcie papieru). Zresetowanie drukarki może usunąć fałszywy błąd zacięcia papieru. Zresetuj drukarkę i ponów próbę drukowania.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda ściennego.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
 9. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
Spróbuj wydrukować dokument; jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...