Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Błąd „Zacięcie papieru"

Dokument dotyczy drukarek HP ENVY 5540, 5541, 5542, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5640, 5643, 5644, 5646, 5660, 5661, 5663, 5664, 5665 oraz DeskJet Ink Advantage 5575 All-in-One.
Podczas drukowania drukarka przestaje podawać arkusze, a na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów o błędzie zacięcia papieru.
 • Zacięcie się papieru w drukarce. Usuń zacięcie, a następnie dotknij przycisku „OK”.
 • Usuń zacięty papier i sprawdź, czy podajnik papieru jest prawidłowo zainstalowany.
  Uwaga:
Zacięcie papieru może, ale nie musi, faktycznie występować. Drukarka może zgłosić zacięcie papieru, nawet jeżeli rzeczywiście nie doszło do zacięcia. Poniższe czynności dotyczą zarówno faktycznych, jak i fałszywych komunikatów o zacięciu papieru.
Przegląd wideo
Ten film przedstawia sposób usuwania zacięcia papieru.
Krok 1: Usuń zacięty papier z drukarki
Istnieją trzy różne obszary w drukarce, w których może dojść do zacięcia papieru. Usuń zacięty papier z jednego obszaru, a następnie ponów próbę drukowania. Jeżeli błąd nadal występuje, sprawdź kolejny obszar w poszukiwaniu zaciętego papieru.
  Uwaga:
Użyj latarki, aby wykonać poniższe czynności.
Rys. : Użyj latarki
Ilustracja: Użyj latarki
 1. Usuń cały luźny papier z zasobnika wyjściowego.
 2. Wepchnij przedłużenie zasobnika wyjściowego.
 3. Chwyć zasobnik wyjściowy i pociągnij go ku sobie, aby go wyjąć.
 4. Wyciągnij podajnik papieru do skrajnej pozycji.
  Rys. : Wyciąganie podajnika papieru
  Ilustracja: Wyciąganie podajnika papieru.
 5. Wyjmij cały papier z podajnika papieru.
 6. Delikatnie wyciągnij cały zacięty papier i kawałki podartego papieru spomiędzy wałków zasobnika wyjściowego. Aby uniknąć rozdarcia całych arkuszy papieru, wyciągaj papier obiema rękami.
 7. Korzystając z latarki, dokładnie sprawdź, czy wewnątrz zasobnika wyjściowego na rolkach nie pozostały żadne resztki papieru. Jeżeli w drukarce pozostaną resztki podartego papieru, prawdopodobnie papier zatnie się ponownie.
 8. Aby ponownie zainstalować zasobnik wyjściowy, przesuń go na podajnik.
Jeżeli błąd nadal występuje, sprawdź, czy w innym miejscu drukarki nie znajduje się zacięty papier.
 1. Wyłącz drukarkę.
 2. Jeżeli drukarka jest połączona z komputerem przez kabel, odłącz kabel USB od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 3. W razie potrzeby wepchnij przedłużenie zasobnika wyjściowego.
 4. Chwyć zasobnik wyjściowy i pociągnij go ku sobie, aby go wyjąć.
 5. Wyciągnij podajnik papieru do skrajnej pozycji.
  Rys. : Wyciąganie podajnika papieru
  Ilustracja: Wyciąganie podajnika papieru.
 6. Obróć drukarkę na prawy bok, aby uzyskać dostęp do jej spodniej strony (podstawy).
    Przestroga:
  Przed obróceniem drukarki chwyć pokrywę skanera i podajnik wejściowy papieru.
 7. Użyj latarki, aby sprawdzić szczelinę podajnika papieru. Chwyć zacięty papier, a następnie powolnym, ale silnym ruchem ciągnij papier ku sobie, aby go wyjąć.
  Rys. : Usuwanie zaciętego papieru od spodu drukarki
  Ilustracja: Usuwanie zaciętego papieru od spodu drukarki.
    Przestroga:
  Bardzo ostrożnie wyjmij papier od spodu drukarki. Jeżeli wewnątrz drukarki pozostaną jakiekolwiek resztki podartego papieru, prawdopodobnie spowodują one kolejne zacięcia papieru, co z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukowania.
 8. Wsuń podajnik papieru, a następnie drukarkę z powrotem w normalnej pozycji.
 9. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych i sprawdź, czy podczas obracania drukarki nie uległy przesunięciu żadne nieumocowane elementy.
 10. Wsuń zasobnik wyjściowy ponownie do podajnika papieru.
 11. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie do gniazdka sieci elektrycznej.
 12. Ponownie podłącz kabel USB lub Ethernet, chyba że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej.
 13. Włącz drukarkę.
  Drukarka może się rozgrzewać przez pewien czas, a karetka może się przesuwać. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż proces rozgrzewania zostanie zakończony.
Jeżeli błąd nadal występuje, sprawdź, czy w innym miejscu drukarki nie znajduje się zacięty papier.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
    Przestroga:
  Nie dotykaj kabla podłączonego do karetki.
 3. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Przy włączonej drukarce odłącz kabel zasilający od tylnej części drukarki, a następnie odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazdka sieci elektrycznej.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza urządzenia należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia elektrycznego.
 5. Jeżeli drukarka jest połączona z komputerem przez kabel, odłącz kabel USB od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 6. Delikatnie wyciągnij wszelki zacięty papier z wnętrza drukarki. Aby uniknąć rozdarcia całych arkuszy papieru, wyciągaj papier zdecydowanym ruchem obiema rękami.
  Rys. : Usuń zacięty papier, który blokuje karetkę
  Ilustracja: Usuń zacięty papier, który blokuje karetkę.
 7. Użyj latarki, aby sprawdzić obszar karetki w przedniej części drukarki; usuń zacięty papier lub przeszkody, które mogą blokować karetkę.
 8. Znajdź pokrywę ścieżki papieru, chwyć uchwyt, a następnie unieś pokrywę, aby ją zdjąć.
  Rys. : Zdejmowanie pokrywy ścieżki papieru
  Ilustracja: Zdejmowanie pokrywy ścieżki papieru.
 9. Użyj latarki, aby dokładnie sprawdzić, czy na ścieżce papieru nie ma resztek podartego papieru, a następnie usuń zacięty papier, który może pozostawać wewnątrz obszaru usuwania zaciętego papieru.
  Rys. : Usuwanie zaciętego papieru ze ścieżki papieru
  Ilustracja: Usuwanie zaciętego papieru ze ścieżki papieru.
 10. Załóż pokrywę ścieżki papieru, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
 11. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Aby upewnić się, że pokrywa dostępu do wkładów atramentowych jest bezpiecznie zamknięta, sprawdź, czy komunikat Pokrywa otwarta znikł i czy na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest ekran główny.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 12. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie do gniazdka sieci elektrycznej.
 13. Ponownie podłącz kabel USB lub Ethernet, chyba że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej.
 14. Włącz drukarkę.
  Drukarka może się rozgrzewać przez pewien czas, a karetka może się przesuwać. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż proces rozgrzewania zostanie zakończony.
Jeżeli mimo sprawdzenia wszystkich tych miejsc i wyciągnięcia zaciętego papieru błąd nadal występuje, przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać
Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Ostrożnie chwyć uchwyty po bokach drukarki i unieś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych aż do zablokowania na miejscu.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 5. Używając latarki, sprawdź, czy nic nie blokuje toru ruchu się karetki i usuń znaleziony papier lub inne przedmioty.
    Przestroga:
  Jeżeli podczas wyciągania papier podarł się, sprawdź, czy wewnątrz drukarki, pomiędzy rolkami i kółkami, nie znajdują się żadne skrawki papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
 6. Sięgnij do wnętrza drukarki przez pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana na środku toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
 7. Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze. Przesuń karetkę zdecydowanym ruchem do lewej, a następnie do prawej strony drukarki.
 8. Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze. Przesuń karetkę zdecydowanym ruchem do lewej, a następnie do prawej strony drukarki.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 10. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 11. Włącz drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 3: Upewnij się, że drukarka jest umieszczona na płaskiej powierzchni
Płaska powierzchnia bez żadnych przeszkód zapobiega wygięciu podajnika papieru przy jego wsuwaniu. Do wykonania poniższych czynności konieczne jest użycie latarki.
Rys. : Użyj latarki
Ilustracja: Użyj latarki
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Przy włączonej drukarce odłącz kabel zasilający od tylnej części drukarki, a następnie odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazdka sieci elektrycznej.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza urządzenia należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia elektrycznego.
 4. Jeżeli drukarka jest połączona z komputerem przez kabel, odłącz kabel USB od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 5. Połóż drukarkę na prawym boku, tak aby uzyskać dostęp do jej spodniej części. Przytrzymuj drukarkę mocno jedną ręką, aby uniknąć jej przewrócenia się.
  Rys. : Połóż drukarkę na prawym boku
  Ilustracja: Połóż drukarkę na prawym boku
 6. Używając latarki, sprawdź, czy na powierzchni bezpośrednio pod drukarką i dookoła niej nie ma:
  • Kawałków papieru, które utknęły w zasobniku wejściowym
  • Małych, twardych przedmiotów, takich jak kabli, długopisów, ołówków i książek
  • Miękkich lub nierównych powierzchni, takich jak podkładki lub materiał podobny do dywanowego
 7. Usuń wszelkie nierówności, które mogły pozostać.
 8. Wsuń podajnik papieru, a następnie ustaw drukarkę z powrotem w normalnej pozycji.
 9. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie do gniazdka sieci elektrycznej.
 10. Ponownie podłącz kabel USB lub Ethernet, chyba że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej.
 11. Włącz drukarkę.
  Drukarka może się rozgrzewać przez pewien czas, a karetka może się przesuwać. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż proces rozgrzewania zostanie zakończony.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 4: Użyj automatycznego narzędzia, aby wyczyścić rozmazany atrament
Użycie automatycznego narzędzia do czyszczenia rozmazanego atramentu może pomóc w usuwaniu zacięć papieru. Użyj automatycznego narzędzia i ponów próbę wydruku.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Upewnij się, że do drukarki włożono czysty, biały papier.
 3. Na panelu sterowania drukarki przewiń palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfigurowanie.
 4. Dotknij pozycji Konserwacja drukarki, a następnie Wyczyść rozmazania na stronie.
  Drukarka wyczyści rozmazania atramentu.
 5. Zaczekaj, aż drukarka wysunie stronę testową.
Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 5: Ręczne oczyść rolki podawania papieru
Na rolkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru. Wyczyść rolki wewnątrz drukarki, a następnie ponów próbę drukowania. Użyj latarki, aby wykonać poniższe czynności.
Rys. : Użyj latarki
Ilustracja: Użyj latarki
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Długie, niestrzępiące się waciki bawełniane
  • Czysta, niestrzępiąca się ściereczka lub inny materiał, który nie drze się i nie pozostawia włókien
  • Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może uszkodzić urządzenie)
 2. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż wkład się zatrzyma i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza urządzenia należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia elektrycznego.
 5. Jeżeli drukarka jest połączona z komputerem przez kabel, odłącz kabel USB od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 6. Znajdź pokrywę ścieżki papieru, chwyć uchwyt, a następnie unieś pokrywę, aby ją zdjąć.
  Rys. : Zdejmowanie pokrywy ścieżki papieru
  Ilustracja: Lokalizowanie pokrywy ścieżki papieru.
 7. Zwilż delikatnie gazik, a następnie wyciśnij z niego nadmiar wody.
 8. Użyj latarki, aby sprawdzić rolki. Dociśnij gazik do znajdujących się wewnątrz drukarki rolek i obracaj je palcami w górę.
  Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
  Rys. : Przykład rolek w obszarze dostępu do ścieżki papieru
  Ilustracja: Przykład rolek w obszarze dostępu do ścieżki papieru.
 9. Pozostaw rolki do całkowitego wyschnięcia (na około 10 minut).
 10. Załóż pokrywę ścieżki papieru, a następnie zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 11. Chwyć zasobnik wyjściowy, a następnie pociągnij do siebie, aby go wyjąć.
 12. Wyciągnij podajnik papieru do skrajnej pozycji.
  Rys. : Wyciąganie podajnika papieru
  Ilustracja: Wyciąganie podajnika papieru.
 13. Wyjmij cały papier z podajnika papieru.
 14. Połóż drukarkę na prawym boku, tak aby uzyskać dostęp do jej spodniej części. Przytrzymuj drukarkę mocno jedną ręką, aby uniknąć jej przewrócenia się.
  Rys. : Obracanie drukarki na prawy bok
  Ilustracja: Obracanie drukarki na prawy bok.
 15. Delikatnie zwilż czystą, niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną lub butelkowaną i wyciśnij nadmiar płynu.
 16. Użyj latarki, aby sprawdzić miejsce, gdzie znajdował się podajnik papieru. Przyciśnij ściereczkę do wałków i obracaj je w górę palcami.
  Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
  Rys. : Przykład rolek od spodu drukarki
  Ilustracja: Przykład rolek od spodu drukarki.
 17. Pozostaw rolki do całkowitego wyschnięcia (na około 10 minut).
 18. Wsuń podajnik papieru, a następnie ustaw drukarkę z powrotem w normalnej pozycji.
 19. Wsuń zasobnik wyjściowy ponownie do podajnika papieru.
 20. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie do gniazdka sieci elektrycznej.
 21. Ponownie podłącz kabel USB lub Ethernet, chyba że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej.
 22. Włącz drukarkę.
  Drukarka może się rozgrzewać przez pewien czas, a karetka może się przesuwać. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż proces rozgrzewania zostanie zakończony.
Spróbuj wydrukować dokument; jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 6: Zresetuj drukarkę
Czasami wyświetlany jest komunikat o błędzie „Zacięcie papieru”, mimo że problem nie występuje (fałszywe zacięcie papieru). Zresetowanie drukarki może usunąć fałszywy błąd zacięcia papieru. Zresetuj drukarkę i ponów próbę drukowania.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać.
 9. Przed przystąpieniem do dalszych czynności poczekaj na zakończenie nagrzewania się urządzenia. Drukarka powinna przestać wykonywać czynności i wydawać dźwięki.
Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...