Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Brak możliwości druku czarnym lub kolorowym atramentem i inne problemy z jakością druku

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP DeskJet Ink Advantage 4535, 4536, 4538, 4675, 4676, 4678, ENVY 4511, 4512, 4513, 4516, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, OfficeJet 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657 i drukarki 4658 All-in-One.
Jakość wydrukowanego dokumentu lub zdjęcia jest niezgodna z oczekiwaniami. Czynności opisane w tym dokumencie mają na celu pomóc użytkownikom w rozwiązaniu problemów z brakiem kolorów lub wyblakłymi kolorami na wydrukach, wydrukami pozbawionymi czarnego lub innych kolorów, wydrukami z rozmazanym lub niewyraźnym tekstem, pasami lub smugami atramentu na wydrukach i innymi problemami z jakością drukowania.
Uwaga:
W przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych problemy z jakością druku może spowodować nieostrożne obchodzenie się z wkładem atramentowym przez obsługę w sklepie lub podczas instalacji. Jeżeli zauważasz problemy z drukowaniem w przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych, poczekaj kilka godzin na zakończenie automatycznej procedury serwisowania, a następnie ponów próbę drukowania.

Krok 1: Ponownie zainstaluj sterownik druku (tylko system Windows)

Jeżeli nie można drukować w kolorze na komputerze z systemem Windows, odinstaluj oprogramowanie drukarki i zainstaluj je ponownie. Pomiń ten krok, jeżeli drukarka może drukować w kolorze.
 1. Usuń drukarkę z listy urządzeń.
  Więcej informacji o usuwaniu drukarki z listy urządzeń można znaleźć w dokumencie Usuwanie oprogramowania (system Windows).
 2. Przejdź na stronę internetową Pomoc techniczna HP dla klientów - Pobieranie oprogramowania i sterowników, a następnie zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania drukarki.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba robić nic więcej.

Krok 2: Korzystaj z oryginalnych wkładów atramentowych HP

Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić, czy wkłady atramentowe są oryginalne, przejdź do witryny Zapobieganie podrabianiu produktów HP (w języku angielskim).
Drukarki HP ENVY 4511, 4512, 4513, 4516, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, OfficeJet 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657 i 4658
Opis wkładu atramentowego
Ameryka Północna, Azja i Pacyfik (z wyjątkiem Chin, Indii i Indonezji)
Europa Zachodnia
Afryka, WNP, Ameryka Łacińska i Bliski Wschód
Chiny, Indie i Indonezja
Wkład atramentowy czarny
HP 63 czarny 
HP 302 czarny 
HP 123 czarny 
HP 803 czarny 
Wkład atramentowy kolorowy
HP 63 trójkolorowy
HP 302 trójkolorowy
HP 123 trójkolorowy
HP 803 trójkolorowy
Drukarki HP DeskJet Ink Advantage 4535, 4536, 4538, 4675, 4676 i 4678
Opis wkładu atramentowego
Ameryka Łacińska
Obszar Azji w rejonie Pacyfiku
Europa, Bliski Wschód i Afryka
Wkład atramentowy czarny
HP 664 czarny
HP 664XL czarny
HP 680 czarny 
HP 680XL czarny 
HP 652 czarny
HP 652XL czarny
Wkład atramentowy kolorowy
HP 664 trójkolorowy
HP 664XL trójkolorowy
HP 680 trójkolorowy
HP 680XL trójkolorowy
HP 652 trójkolorowy
HP 652XL trójkolorowy
Kupuj zamienne wkłady drukujące i inne materiały eksploatacyjne w Sklepie HP lub u lokalnych sprzedawców.
Jeśli używasz oryginalnych wkładów atramentowych HP, a jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku, aby sprawdzić, czy występują rozmazania atramentu na tylnej stronie wydruków.

Krok 3: Sprawdź tylną stronę wydruków pod kątem rozmazań

Jezeli na tylnej czesci wydruków wystepuja smugi atramentu, mozna uzyc automatycznego narzedzia do rozwiazania problemu.
 1. Upewnij się, że do drukarki włożono czysty, biały papier.
 2. Na panelu sterowania drukarki przewiń palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfigurowanie.
 3. Dotknij pozycji Narzędzia.
 4. Przesuń palcem po wyświetlaczu do góry, a następnie dotknij opcji Czyszczenie rozmazanego atramentu.
  Drukarka wciągnie powoli pustą kartkę.
 5. Zaczekaj, aż drukarka wysunie pustą kartkę.
Ponów próbę drukowania. Jeśli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku, aby sprawdzić, czy używasz papieru odpowiedniego do zadania drukowania.

Krok 4: Upewnij się, że używany papier jest odpowiedni do wybranego zadania drukowania

Kierując się poniższymi wskazówkami, sprawdź, czy używany papier jest właściwie dobrany do konkretnego zadania drukowania. W przeciwnym wypadku umieść w drukarce papier odpowiedniego rodzaju.
 • Włóż papier do zasobnika wejściowego stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Wiele typów papieru, jak na przykład papier fotograficzny lub inne specjalne rodzaje papieru, ma dwie strony: zadrukowywaną i niezadrukowywaną. Zwykłe gładsza z nich to strona do zadrukowania, a na stronie niezadrukowywanej jest czasami logo producenta papieru.
 • Nie używaj papieru, który jest pomarszczony lub pozaginany. Do drukarki wkładaj wyłącznie czysty, niepomarszczony papier.
  Nie używaj pomarszczonego papieru
 • Użyj papieru odpowiedniego do wykonywanego zadania.
  • Do drukowania standardowych dokumentów tekstowych najlepiej sprawdza się zwykły papier z technologią ColorLok. Papier z technologią ColorLok to standard branżowy, który dobrze współgra z atramentami HP.
   Logo ColorLok
  • W przypadku gęsto zadrukowanych dokumentów, np. grafik lub zdjęć o wysokim kontraście, dla najlepszego efektu użyj papieru HP Advanced Photo.
  • Niektóre rodzaje papieru mogą nie przyjmować atramentu równie dobrze, jak inne. Jeżeli wydruki łatwo się rozmazują, upewnij się, czy używasz zalecanego papieru.
 • Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamykanym worku z tworzywa sztucznego. Papier powinien być przechowywany na płaskiej powierzchni, w chłodnym, suchym miejscu. Włóż 10-20 arkuszy papieru fotograficznego do drukarki na chwilę przed drukowaniem, a niewykorzystany papier włóż z powrotem do opakowania.
 • Spróbuj użyć innego papieru. Pozwoli to określić, czy problem ma związek ze stosowanym papierem.
Po sprawdzeniu papieru ponów drukowanie. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 5: Sprawdź ustawienia drukowania

Sprawdź, czy ustawienia drukowania w systemie operacyjnym są odpowiednio dobrane do zadania drukowania.
Uwaga:
Ustawienia drukowania mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego i oprogramowania.
Po sprawdzeniu ustawień drukowania ponów drukowanie. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 6: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu

Niski poziom atramentu może wpłynąć na jakość druku. Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu z panelu sterowania drukarki.
Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie w celach orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Atrament, aby wyświetlić aktualne szacunkowe poziomy atramentu.
Ilustracja: Przykład informacji o szacowanym poziomie atramentu w pełnych wkładach atramentowych.
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach atramentowych, nie trzeba ich wymieniać. Przejdź do kroku drukowania raportu diagnostyki jakości druku.
 • Jeżeli jakiekolwiek wkłady atramentowe wykazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku, aby je wymienić.

Krok 7: Wymien wklady puste lub z niskim poziomem tuszu.

Wymień wkłady puste lub z niskim poziomem tuszu, a następnie ponów próbę drukowania.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Upewnij się, że do drukarki włożono czysty, biały papier.
 3. Ostrożnie chwyć uchwyty po bokach drukarki i unieś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych aż do zablokowania na miejscu.
  Karetka przesunie się na środek drukarki.
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż wkład się zatrzyma i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 5. Aby wyjąć wkład atramentowy, unieś pokrywę gniazda wkładu, a następnie delikatnie naciskaj pokrywę, aż do wyczucia oporu.
 6. Wyciągnij pojemnik z wkładem drukującym i wyjmij go z gniazda.
   Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego.
  1. Unieś pokrywę
  2. Delikatnie naciśnij pokrywę
  3. Pociągnij wkład atramentowy
 7. Wyjmij jeden z wkładów atramentowych z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
 8. Zerwij plastikową taśmę z wkładu atramentowego.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Nie umieszczaj ponownie taśmy zabezpieczającej na stykach. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub problemy z połączeniem elektrycznym.
  Ilustracja: Zdejmowanie plastikowej taśmy
 9. Chwyć wkład atramentowy po bokach, dyszami skierowanymi w stronę drukarki, a następnie wsuń go do właściwego gniazda.
 10. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
   Ilustracja: Wkładanie wkładów atramentowych
  1. Włóż wkład atramentowy
  2. Zamknij pokrywę
  3. Wkład kolorowy jest po lewej stronie, a czarny po prawej
 11. Powtórz powyższe czynności, aby zamontować pozostałe wkłady drukujące (o ile to konieczne).
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Po zainstalowaniu nowych wkładów atramentowych drukarka automatycznie wydrukuje stronę wyrównywania.
  Ilustracja: Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 13. Poczekaj, aż strona wyrównywania całkowicie wysunie się z drukarki.
  Uwaga:
  Przed wykonaniem zadania drukowania drukarka automatycznie wysuwa przedłużenie zasobnika wyjściowego. Nie wpychaj przedłużenia zasobnika wyjściowego do środka aż do zakończenia zadania drukowania.
 14. Unieś pokrywę skanera.
 15. Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera, stroną do zadrukowania skierowaną w dół. Ułóż ją względem linii prowadzących wyżłobionych przy krawędzi szyby.
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównania na szybie skanera
 16. Zamknij pokrywę skanera i dotknij przycisku OK.
  Drukarka wyrówna wkłady atramentowe.
Jeśli wymiana wkładów rozwiązała problem, nie ma potrzeby wykonywania kolejnych czynności.
Przejdź do następnego kroku i sprawdź kolorowe pasy na stronie z raportem diagnostyki jakości druku.

Krok 9: Sprawdź kolorowe pasy pod kątem defektów

W raporcie diagnostyki jakości druku sprawdź kolorowe pasy, aby upewnić się, że na kolorowych pasach nie ma białych linii i nie są one wyblakłe ani niewidoczne.
Ilustracja: Przykład kolorowych pasów pozbawionych defektów.
 • Jeżeli kolorowe pasy nie są przeplatane białymi liniami, są wyblakłe lub niewidoczne, przejdź do kroku dotyczącego linii wyrównania.
 • Jeżeli kolorowe pasy są poprzeplatane białymi liniami, są wyblakłe lub całkowicie niewidoczne, przejdź do kolejnego kroku w celu oczyszczenia wkładów atramentowych.

Krok 10: Wyczyść wkłady atramentowe

Wyczyszczenie wkładów może poprawić jakość druku. Wyczyść wkłady atramentowe z poziomu panelu sterowania drukarki, a następnie sprawdź jakość druku.
Uwaga:
Aby uniknąć konieczności czyszczenia wkładów, zawsze wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
 1. Upewnij się, że do podajnika jest włożony zwykły, biały papier.
 2. Na panelu sterowania drukarki przewiń palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfigurowanie.
 3. Dotknij pozycji Narzędzia, a następnie Wyczyść wkłady.
  Drukarka wydrukuje raport diagnostyki jakości druku.
  Ilustracja: Przykładowy raport diagnostyki jakości druku
 4. Sprawdź jakość druku na raporcie diagnostyki jakości druku.
  • Jeżeli jakość druku jest zadowalająca, kliknij przycisk Nie. Możesz przerwać rozwiązywanie problemów.
  • Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, po wyświetleniu monitu o przejście do następnego etapu czyszczenia dotknij przycisku Tak.
  Uwaga:
  Jeśli głowica drukująca jest mocno zatkana, może wymagać kolejnego cyklu czyszczenia. W takim przypadku poczekaj 30 minut przed kolejnym wykonaniem obu etapów czyszczenia.
Przejdz do nastepnego kroku, aby sprawdzic linie wyrównania i zielony prostokat na stronie raportu diagnostyki jakosci druku.

Krok 11: Sprawdź linie wyrównywania i zielony prostokąt pod kątem defektów

W raporcie diagnostyki jakości druku sprawdź linie wyrównywania i zielony pas. Upewnij się, że linie są proste i łączą się ze sobą, oraz że zielony prostokąt nie jest poprzeplatany ciemnymi liniami lub białymi przerwami.
Ilustracja: Przykład linii wyrównania pozbawionej defektów
Ilustracja: Przyklad zielonego prostokata pozbawionego defektów
 • Jeżeli na stronie z raportem diagnostyki jakości druku nie widać defektów, oznacza to, że mechanizm drukowania i wkłady atramentowe działają prawidłowo. Jeżeli jakość druku nadal jest niezadowalająca, wypróbuj te ogólne wskazówki dotyczące jakości druku. Nie trzeba przechodzić do następnego etapu rozwiązywania problemów w tym dokumencie.
  • Upewnij się, że drukowany obraz ma wystarczająco wysoką rozdzielczość. Obrazy powiększone mogą być zamazane lub niewyraźne.
  • Jeżeli problem występuje w okolicy brzegów wydruku, użyj ustawień drukowania, aby obrócić obraz o 180 stopni. Problem może nie występować na drugim końcu wydruku.
  • Wkładów atramentowych nie należy pozostawiać bez zabezpieczenia poza drukarką na dłuższy czas.
  • Zawsze wyłączaj drukarkę, naciskając przycisk zasilania. Chroni to wkłady atramentowe przed dostępem powietrza.
 • Jeżeli dowolne z linii wyrównywania nie są proste i połączone lub pas zielny przeplatają ciemne linie lub białe przerwy, przejdź do następnego kroku wyrównywania drukarki.

Krok 12: Przeprowadź wyrównywanie drukarki

Prawidłowe wyrównanie wkładów atramentowych powoduje poprawne wyrównanie głowicy drukującej. Przeprowadź wyrównywanie drukarki z panelu sterowania drukarki, a następnie oceń wyniki.
 1. Upewnij sie, ze do podajnika jest wlozony zwykly, bialy papier.
 2. Na panelu sterowania drukarki przewiń palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfigurowanie.
 3. Dotknij pozycję Narzędzia.
 4. Przesuń palcem po wyświetlaczu do góry, a następnie dotknij opcji Wyrównaj drukarkę.
  Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 5. Poczekaj, aż strona wyrównywania całkowicie wysunie się z drukarki.
  Uwaga:
  Przed wykonaniem zadania drukowania drukarka automatycznie wysuwa przedłużenie zasobnika wyjściowego. Nie wsuwaj do urządzenia przedłużenia zasobnika wyjściowego aż do zakończenia zadania drukowania.
 6. Unieś pokrywę skanera.
 7. Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera, zadrukowaną stroną skierowaną w dół. Ułóż ją równo względem linii prowadzących wyżłobionych przy krawędzi szyby.
  Ilustracja: Umiesc strone wyrównania na szybie skanera
 8. Zamknij pokrywę skanera i dotknij przycisku OK
  Drukarka wyrówna wkłady atramentowe.
 9. Ponów próbę drukowania.
  • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaprzestać wykonywania dalszych czynności.
  • Jeżeli na wydruk znajdują się rozmazania lub smugi, przejdź do następnej czynności, aby ręcznie wyczyścić obszar wokół dysz atramentu.
  • Jeśli wykonanie tych czynności nie rozwiązało problemu, a na wydruku nie widać rozmazań ani smug, przejdź do kroku, w którym opisano, jak wymienić problematyczny wkład atramentowy.

Krok 13: Ręczne czyszczenie obszaru wokół dysz atramentowych

Czynności tych nie należy wykonywać, jeżeli na wydruku nie ma widocznych rozmazań tekstu lub smug. Wyczyść obszar wokół dysz atramentowych, jeżeli na wydrukach są widoczne smugi lub rozmazania.
Ilustracja: Przykład rozmazanego tekstu
Ilustracja: Przykład tekstu ze znakami rozmazania
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Suche patyczki z pianki gumowej, niestrzępiąca się ściereczka lub dowolny miękki materiał, który nie strzępi się i nie pozostawia włókien (np. filtr do kawy)
  • Woda destylowana, filtrowana lub mineralna (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić wkłady atramentowe)
     Przestroga:
   Nie używaj środków czyszczących ani alkoholu do czyszczenia styków wkładu atramentowego. Środki te mogą uszkodzić wkład atramentowy lub drukarkę.
 2. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 3. Chwyć uchwyty po bokach drukarki i podnieś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych aż do zablokowania na miejscu.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 5. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
 6. Odłącz kabel USB, jeśli jest podłączony.
 7. Aby wyjąć wkład atramentowy, unieś pokrywę gniazda wkładu, a następnie delikatnie naciśnij pokrywę, aż napotkasz opór.
 8. Wyciągnij pojemnik z wkładem drukującym i wyjmij go z gniazda.
    Przestroga:
  Nie wyjmuj obu wkładów jednocześnie. Wkłady atramentowe należy wyjmować i czyścić pojedynczo. Po wyjęciu pojemnika z tuszem nie należy trzymać go poza drukarką dłużej niż 30 minut.
   Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego.
  1. Unieś pokrywę
  2. Delikatnie naciśnij pokrywę
  3. Pociągnij wkład atramentowy
 9. Trzymaj wkład atramentowy za jego boki.
  Ilustracja: Trzymaj wkład atramentowy za jego boki.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Ilustracja: Nie dotykaj styków ani dysz.
 10. Lekko zwilż patyczek z pianki gumowej lub niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną, a następnie wyciśnij nadmiar wody.
 11. Za pomocą patyczka oczyść obszar i krawędzie wokół dysz atramentowych.
    Przestroga:
  Nie czyść płytki dysz atramentowych.
   Ilustracja: Dysze atramentowe i styki wkładu atramentowego.
  1. Płytka dysz - nie czyścić
  2. Obszar wokół dyszy - czyścić
  3. Styki wkładu atramentowego - nie czyścić
 12. Pozostaw wkład atramentowy na 10 minut do czasu wyschnięcia czyszczonej powierzchni lub osusz go nowym wacikiem.
 13. Chwyć wkład atramentowy po bokach, dyszami skierowanymi w stronę drukarki, a następnie wsuń go do właściwego gniazda.
 14. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
   Ilustracja: Wkładanie wkładów atramentowych
  1. Włóż wkład atramentowy
  2. Zamknij pokrywę
  3. Wkład kolorowy jest po lewej stronie, a wkład czarny po prawej
 15. Powtórz te czynności, aby wyjąć i z powrotem włożyć drugi wkład atramentowy.
 16. Zamknij pokrywę dostępu do pojemników z tuszem.
 17. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 18. Włącz drukarkę, jeżeli nie włącza się automatycznie.
 19. Spróbuj wydrukować ponownie i sprawdź stronę.
  Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 14: Wymień problematyczny wkład atramentowy

Jeżeli na wydruku widoczne są defekty mimo tego, że we wkładzie nie brakuje atramentu, a powyższe czynności nie rozwiązały problemu, wymień wkład atramentowy będący przyczyną problemu. Wkład atramentowy będący przyczyną problemu to ten, który spowodował wydrukowanie w raporcie diagnostyki jakości druku defektów opisanych we wcześniejszej części niniejszego dokumentu.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Upewnij się, że do drukarki włożono czysty, biały papier.
 3. Ostrożnie chwyć uchwyty po bokach drukarki i unieś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych aż do zablokowania na miejscu.
  Karetka przesunie się na środek drukarki.
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż wkład się zatrzyma i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 5. Aby wyjąć wkład atramentowy, unieś pokrywę gniazda wkładu, a następnie delikatnie naciskaj pokrywę, aż do wyczucia oporu.
 6. Wyciągnij pojemnik z wkładem drukującym i wyjmij go z gniazda.
   Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego.
  1. Unieś pokrywę
  2. Delikatnie naciśnij pokrywę
  3. Pociągnij wkład atramentowy
 7. Wyjmij jeden z wkładów atramentowych z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
 8. Zerwij plastikową taśmę z wkładu atramentowego.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Nie umieszczaj ponownie taśmy zabezpieczającej na stykach. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub problemy z połączeniem elektrycznym.
  Ilustracja: Zdejmowanie plastikowej taśmy
 9. Chwyć wkład atramentowy po bokach, dyszami skierowanymi w stronę drukarki, a następnie wsuń go do właściwego gniazda.
 10. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
   Ilustracja: Wkładanie wkładów atramentowych
  1. Włóż wkład atramentowy
  2. Zamknij pokrywę
  3. Wkład kolorowy jest po lewej stronie, a czarny po prawej
 11. Powtórz powyższe czynności, aby zamontować pozostałe wkłady drukujące (o ile to konieczne).
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Po zainstalowaniu nowych wkładów atramentowych drukarka automatycznie wydrukuje stronę wyrównywania.
  Ilustracja: Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 13. Poczekaj, aż strona wyrównywania całkowicie wysunie się z drukarki.
  Uwaga:
  Przed wykonaniem zadania drukowania drukarka automatycznie wysuwa przedłużenie zasobnika wyjściowego. Nie wpychaj przedłużenia zasobnika wyjściowego do środka aż do zakończenia zadania drukowania.
 14. Unieś pokrywę skanera.
 15. Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera, stroną do zadrukowania skierowaną w dół. Ułóż ją względem linii prowadzących wyżłobionych przy krawędzi szyby.
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównania na szybie skanera
 16. Zamknij pokrywę skanera i dotknij przycisku OK.
  Drukarka wyrówna wkłady atramentowe.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku, aby naprawić drukarkę.

Krok 15: Oddaj drukarkę do serwisu

Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...