Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP DeskJet 3630, 4729 - Pierwsza konfiguracja drukarki

Dokument dotyczy drukarek HP DeskJet 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, DeskJet Ink Advantage 3635, 3636, 3638 oraz Deskjet Ink Advantage Ultra 4729 All-in-One.
Aby przygotować drukarkę do pracy po raz pierwszy, usuń wszystkie materiały zabezpieczające, podłącz przewód zasilający, zainstaluj wkłady atramentowe, a następnie włóż papier do zasobnika wejściowego.
Uwaga:
Jeżeli szukasz oprogramowania drukarki, przejdź na stronę:

Krok 1: Rozpakuj drukarkę

Wyjmij drukarkę z pudełka, a następnie usuń wszystkie taśmy, naklejki i materiały zabezpieczające z drukarki.
 1. Wyjmij drukarkę z pudełka.
 2. Usuń wszystkie taśmy i materiały zabezpieczające z zewnątrz drukarki, a następnie otwórz pokrywę zewnętrzną.
  Rys. : Usuń taśmę, a następnie otwórz pokrywę zewnętrzną
  Ilustracja: Usuń taśmy i materiały zabezpieczające z zewnętrznej strony obudowy drukarki
 3. Usuń wszystkie taśmy i materiały zabezpieczające znajdujące się poniżej pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Usuń wszystkie taśmy i materiały zabezpieczające znajdujące się poniżej pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Usuń materiały zabezpieczające
 4. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę i materiały zabezpieczające z wnętrza drukarki.
  Nie wyrzucaj pudełka.
  Rys. : Usuń taśmy i materiały zabezpieczające z wnętrza drukarki
  Ilustracja: Wyjmij drukarkę z pudełka
 5. Otwórz pudełko, a następnie wyjmij wkłady drukujące, przewód zasilający oraz kabel USB.
  Rys. : Wyjmij zawartość pudełka
  Ilustracja: Wyjmij zawartość pudełka
  Uwaga:
  Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju/regionu. Lista elementów dostarczonych wraz z urządzeniem znajduje się w opakowaniu.
 6. Podłącz przewód zasilający do tylnej części drukarki, a następnie podłącz drugi koniec przewodu do gniazda elektrycznego.
  Rys. : Podłącz kabel zasilający
  Ilustracja: Podłącz kabel zasilający
 7. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
  Rys. : Naciśnij przycisk zasilania
  Ilustracja: Naciśnij przycisk zasilania

Krok 2: Zainstaluj wkłady atramentowe

Zainstaluj wkłady atramentowe HP dostarczone w pudełku z drukarką.
 1. Drukarka zakończy proces uruchamiania, a następnie karetka przesunie się na środek drukarki.
  Przed wykonaniem następnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawała żadnych dźwięków.
  Rys. : Karetka drukarki zostanie przesunięta na środek drukarki
 2. Wyjmij jeden z wkładów atramentowych z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy z opakowania
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z opakowania
 3. Ciągnąc za pomarańczową wypustkę, zdejmij taśmę ochronną.
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków w kolorze miedzi ani dysz atramentowych. Nie przyklejaj z powrotem taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Usuń taśmę i nie dotykaj styków wkładu atramentowego ani dysz atramentowych
  Ilustracja: Usuń taśmę i nie dotykaj styków wkładu atramentowego ani dysz atramentowych
 4. Trzymając nowy wkład atramentowy pionowo pod niewielkim kątem, wsuń go do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  • Umieść trójkolorowy wkład atramentowy w lewym gnieździe.
  • Umieść czarny wkład atramentowy w prawym gnieździe.
  Rys. : Włóż nowy wkład atramentowy
  Ilustracja: Włóż nowy wkład atramentowy
 5. Powtórz te czynności, aby zainstalować pozostałe wkłady atramentowe.
 6. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 7. Zamknij pokrywę zewnętrzną.
  Rys. : Zamknij pokrywę zewnętrzną
  Ilustracja: Zamknij pokrywę zewnętrzną

Krok 3: Załaduj papier do zasobnika wejściowego

Po rozpakowaniu drukarki włóż zwykły biały papier do zasobnika wejściowego.
 1. Podnieś podajnik.
  Rys. : Podnieś podajnik
  Ilustracja: Wyciągnij podajnik
 2. Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo do końca.
  Rys. : Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo
  Ilustracja: Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo
 3. Włóż zwykły biały papier do zasobnika wejściowego, a następnie przesuwaj stos papieru w dół, aż zatrzyma się na ograniczniku.
  Rys. : Włóż zwykły biały papier
  Ilustracja: Włóż zwykły biały papier
 4. Przesuń prowadnicę szerokości papieru w prawo do stosu, aż oprze się o krawędź papieru.
  Rys. : Przesuń prowadnicę szerokości papieru w prawo
  Ilustracja: Przesuń prowadnicę szerokości papieru w prawo
 5. Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie unieś jego przedłużenie.
  Rys. : Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie unieś jego przedłużenie
  Ilustracja: Wyciągnij zasobnik wyjściowy i jego przedłużenie

Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

Konfiguracja sprzętu drukarki HP jest zakończona i można zainstalować oprogramowanie drukarki. Nie podłączaj drukarki do komputera, aż w oprogramowaniu drukarki zostanie wyświetlona odpowiednia instrukcja.
Najnowszą wersję oprogramowania drukarki można pobrać z następujących stron w witrynie HP:
Uwaga:
Aby zapewnić wysoką jakość wydruków, po wydrukowaniu pięciu stron zostanie wydrukowana strona wyrównywania. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie wyrównywania, aby przeprowadzić procedurę wyrównywania wkładu atramentowego.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...