Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP ENVY 5640, 5660 - Pierwsza konfiguracja drukarki

Dokument ten dotyczy drukarek HP ENVY 5640, 5642, 5643, 5644, 5646, 5660, 5664 i 5665 e-All-in-One.
Wykonaj czynności opisane w tym dokumencie, aby ustawić konfigurację sprzętową drukarki przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania drukarki na komputerze.
Uwaga:
Najnowszą wersję oprogramowania drukarki można pobrać z następujących stron w witrynie HP:

Krok 1: Rozpakuj drukarkę

Wyjmij drukarkę z opakowania, a następnie usuń wszystkie materiały opakowaniowe z drukarki.
 1. Wyjmij drukarkę z opakowania.
 2. Usuń wszelkie taśmy i materiały opakowaniowe z zewnętrznej części drukarki.
  Rys. : Usuń taśmy i materiały zabezpieczające z zewnątrz drukarki
  Ilustracja: Usuń taśmy i materiały zabezpieczające z zewnątrz drukarki
 3. Usuń naklejkę z wyświetlacza panelu sterowania.
 4. Otwórz pokrywę skanera.
  Rys. : Otwórz pokrywę skanera
  Ilustracja: Otwórz pokrywę skanera
 5. Usuń wszystkie taśmy i materiały opakowaniowe z szyby skanera.
 6. Zamknij pokrywę skanera.
 7. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, umieszczając dwa palce pod jednym lub oboma niewielkimi uchwytami po obu stronach pokrywy dostępu do wkładów, a następnie podnosząc ją. Po otwarciu usuń wszystkie taśmy i materiały opakowaniowe z wnętrza drukarki.
  Rys. : Usuń taśmy i materiały zabezpieczające z wnętrza drukarki
  Ilustracja: Usuń taśmy i materiały zabezpieczające z wnętrza drukarki
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 9. Chwyć uchwyt podajnika papieru i wyciągnij go, unieś zasobnik wyjściowy, aby go wyjąć, a następnie usuń wszystkie taśmy i materiały opakowaniowe z zasobnika papieru fotograficznego.
  Rys. : Usuń materiały opakowaniowe z zasobnika papieru fotograficznego
  Ilustracja: Usuń materiały opakowaniowe z zasobnika papieru fotograficznego
 10. Gdy podajnik papieru jest wyciągnięty, wsuń zasobnik papieru fotograficznego.
  Rys. : Wsuń zasobnik papieru fotograficznego
  Ilustracja: Wsuń zasobnik papieru fotograficznego
 11. Rozsuń prowadnice szerokości papieru, a następnie usuń wszystkie taśmy i materiały opakowaniowe z wnętrza podajnika papieru.
  Rys. : Usuń materiały opakowaniowe z wnętrza podajnika papieru
  Ilustracja: Usuń materiały opakowaniowe z wnętrza podajnika papieru
 12. Załóż zasobnik wyjściowy na podajnik papieru, a następnie wsuń podajnik papieru aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Rys. : Wsuń podajnik papieru
  Ilustracja: Wsuń podajnik papieru
 13. Materiały opakowaniowe wyrzuć lub oddaj do recyklingu.

Krok 2: Sprawdź zawartość opakowania

Upewnij się, że przed wyrzuceniem opakowania lub poddaniem go recyklingowi wyjęto z niego wszystkie urządzenia i materiały.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju/regionu. Lista elementów dostarczonych wraz z urządzeniem znajduje się w opakowaniu.

Krok 3: Włóż papier do podajnika papieru

Przed przystąpieniem do instalowania wkładów atramentowych włóż biały, zwykły papier do podajnika papieru.
 1. Złap uchwyt podajnika papieru i pociągnij go ku sobie, aby go otworzyć.
  Rys. : Wyciągnij podajnik, aby go otworzyć
  Ilustracja: Wyciągnij podajnik, aby go otworzyć
  Na panelu sterowania drukarki zostanie wyświetlony ekran Zamknij podajnik z komunikatem „Otwarty podajnik papieru. Zamknij podajnik, aby kontynuować. Dotknij , aby wyświetlić instrukcje wkładania papieru.” Ikona Odtwórz () jest również wyświetlana w dolnym lewym rogu ekranu dotykowego.
 2. Dotknij ikony Odtwórz (), aby obejrzeć na ekranie dotykowym wideo dotyczące wkładania papieru (opcjonalne).
 3. Gdy podajnik papieru jest wyciągnięty, wsuń zasobnik papieru fotograficznego tak daleko, jak to możliwe.
  Rys. : Wsuń zasobnik papieru fotograficznego
  Ilustracja: Wsuń zasobnik papieru fotograficznego
 4. Rozsuń maksymalnie prowadnice szerokości papieru.
  Rys. : Rozsuń prowadnice szerokości papieru
  Ilustracja: Rozsuń prowadnice szerokości papieru
 5. Do podajnika papieru włóż biały, zwykły papier.
 6. Wsuń stos papieru w kierunku tylnej części podajnika papieru do oporu, a następnie delikatnie dosuń prowadnice szerokości papieru, tak aby dotknęły brzegów papieru.
  Rys. : Wsuń papier do oporu i dosuń prowadnice szerokości papieru
  Ilustracja: Wsuń papier do oporu i dosuń prowadnice szerokości papieru
 7. Wsuń podajnik papieru, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
  Rys. : Wsuń podajnik papieru
  Ilustracja: Wsuń podajnik papieru
 8. Zostanie wyświetlony ekran Czy zmieniono papier? Jeżeli nie zostanie wybrana żadna opcja, komunikat po kilku sekundach zniknie, a drukarka wykorzysta ostatnie ustawienia papieru, które zostały wprowadzone. Zmień ustawienia papieru zgodnie z wymaganiami.
  • Jeżeli nie zmieniono rozmiaru ani rodzaju papieru włożonego do głównego zasobnika lub zasobnika papieru fotograficznego, dotknij przycisku OK, aby powrócić na ekran główny, lub poczekaj kilka sekund na automatyczne przełączenie na ekran główny.
  • Jeżeli zmieniono rozmiar lub rodzaj papieru włożonego do podajnika papieru lub zasobnika papieru fotograficznego, wykonaj poniższe czynności, aby dostosować ustawienia papieru:
   • Jeżeli zmieniono papier w podajniku (głównym) papieru, dotknij pozycji Główny zasobnik, pozycji Rozmiar papieru, a następnie dotknij żądanego rozmiaru papieru. Dotknij pozycji Rodzaj papieru, a następnie wybierz rodzaj papieru. Dotknij przycisku Gotowe, a następnie OK, aby powrócić na ekran główny, lub poczekaj kilka sekund na automatyczne przełączenie na ekran główny.
   • Jeżeli zmieniono papier w zasobniku papieru fotograficznego, upewnij się, że w polu Zasobnik papieru fotograficznego wyświetlana jest wartość Papier fotograficzny 4 x 6 cala. Dotknij przycisku OK, aby powrócić na ekran główny, lub poczekaj kilka sekund na automatyczne przełączenie na ekran główny.
    Jeżeli w polu Zasobnik papieru fotograficznego jest wyświetlana wartość Pusty, otwórz zasobnik papieru fotograficznego i sprawdź, czy karty katalogowe lub papier fotograficzny są wsunięte do końca zasobnika, a następnie wsuń zasobnik papieru fotograficznego do drukarki aż zatrzaśnie się na miejscu. Wsuń podajnik papieru do drukarki aż zatrzaśnie się na miejscu, a następnie sprawdź, czy na ekranie dotykowym w polu Zasobnik papieru fotograficznego wyświetlana jest wartość Papier fotograficzny 4 x 6 cala.

Krok 4: Podłącz przewód zasilający i ustaw preferencje

Podłącz drukarkę do źródła zasilania. Włącz drukarkę, a następnie wybierz swoje preferencje.
  Przestroga:
W tym momencie jeszcze nie podłączaj kabla USB. Podczas instalacji oprogramowania pojawi się monit o podłączenie przewodu USB.
 1. Podłącz przewód zasilający do tylnej części drukarki, a następnie podłącz drugi koniec przewodu do gniazda elektrycznego.
  Rys. : Podłącz kabel zasilający
  Ilustracja: Podłącz kabel zasilający
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 3. Na panelu sterowania drukarki dotknij wybranego języka, a następnie dotknij przycisku Kontynuuj, aby potwierdzić wybór.
 4. Dotknij ekranu, aby wybrać kraj/region, a następnie dotknij pozycji Kontynuuj konfigurację.
 5. Przewiń ekran, aby ustawić miesiąc, dzień i rok, a następnie dotknij przycisku Kontynuuj.
 6. Przewiń ekran, aby ustawić godzinę, a następnie dotknij przycisku Kontynuuj.

Krok 5: Zainstaluj wkłady atramentowe

Zainstaluj wkłady HP dostarczone w opakowaniu z drukarką. Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu upewnij się, że zainstalowane wkłady atramentowe są zgodne z drukarką i są to oryginalne, niezmodyfikowane wkłady HP.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, umieszczając dwa palce pod jednym lub oboma niewielkimi uchwytami po obu stronach pokrywy dostępu do wkładów, a następnie podnosząc ją. Wyświetli się ekran Otwarta pokrywa, a na panelu sterowania pojawi się wiadomość „Aby móc drukować, pokrywa lub drzwi muszą być zamknięte. Upewnij się, że są dobrze zamknięte.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 2. W prawym dolnym rogu ekranu dotykowego może zostać wyświetlona opcja Zmień atrament. W razie potrzeby dotknij pozycji Zmień atrament, aby obejrzeć animację instalowania nowych wkładów (opcjonalne).
 3. Wyjmij jeden z wkładów atramentowych z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy z opakowania
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z opakowania
 4. Pociągnij za pomarańczową wypustkę, aby usunąć taśmę zabezpieczającą.
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Usuń taśmę i nie dotykaj styków wkładu atramentowego ani dysz atramentowych
  Ilustracja: Usuń taśmę i nie dotykaj styków wkładu atramentowego ani dysz atramentowych
 5. Trzymając wkład pionowo pod niewielkim kątem, wsuń go do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij do góry, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  • Umieść trójkolorowy wkład atramentowy w lewym gnieździe.
  • Umieść czarny wkład atramentowy w prawym gnieździe.
  Rys. : Włóż nowy wkład atramentowy
  Ilustracja: Włóż nowy wkład atramentowy
 6. Powtórz te czynności, aby zainstalować pozostałe wkłady.
 7. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Gdy pokrywa jest dobrze zamknięta, ekran Otwarta pokrywa z komunikatem „Aby móc drukować, pokrywa lub drzwi muszą być zamknięte. Upewnij się, że są dobrze zamknięte.” zniknie, a urządzenie powróci do ekranu głównego.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 8. Dotknij przycisku OK.
 9. Zaczekaj, aż drukarka zakończy kalibrowanie i wyrównywanie wkładów. Po zakończeniu wyrównywania drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 10. Jeżeli strona wyrównywania nie zostanie wydrukowana, wykonaj poniższe czynności, aby zakończyć wyrównywanie:
  1. Upewnij się, że do podajnika papieru włożono biały, zwykły papier.
  2. Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja ().
  3. Dotknij pozycji Konserwacja drukarki, a następnie Wyrównaj drukarkę.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu panelu sterowania, aby zakończyć proces wyrównywania. Po zakończeniu wyrównywania drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 11. Dotknij OK, a następnie wyrzuć lub oddaj do recyklingu stronę wyrównywania.

Krok 6: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

Konfiguracja sprzętu drukarki HP jest zakończona i można zainstalować oprogramowanie drukarki. Nie podłączaj drukarki do komputera, aż w oprogramowaniu drukarki zostanie wyświetlona odpowiednia instrukcja.
Najnowszą wersję oprogramowania drukarki można pobrać z następujących stron w witrynie HP:


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...