Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP ENVY 5540, DeskJet 5570 - Wymiana wkładów atramentowych

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP ENVY 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548 All-in-One oraz DeskJet Ink Advantage 5575.
Wkłady z niskim poziomem atramentu należy wymieniać na nowe, oryginalne wkłady atramentowe HP.
Po zainstalowaniu nowego wkładu atramentowego drukarka wykona wyrównywanie wkładów atramentowych. Włóż papier do podajnika papieru, a następnie wymień jeden lub oba wkłady atramentowe w razie potrzeby.

Przegląd wideo

Film przedstawia sposób wymiany wkładu atramentowego w drukarce HP ENVY 5540.

Krok 1: Włóż papier do podajnika papieru

Przed przystąpieniem do instalowania wkładów atramentowych włóż do podajnika papieru biały, zwykły papier o rozmiarze U.S. Letter lub A4.
 1. Złap uchwyt na spodzie podajnika papieru i pociągnij go ku sobie, aby otworzyć podajnik papieru.
  Rys. : Otwieranie podajnika papieru
  Ilustracja: Otwieranie podajnika papieru
  Na panelu sterowania drukarki zostanie wyświetlony ekran Zamknij podajnik z komunikatem Otwarty podajnik papieru. Upewnij się, że włożony jest papier, którego chcesz używać, a następnie zamknij podajnik papieru.
 2. Gdy podajnik papieru jest wyciągnięty, wsuń zasobnik papieru fotograficznego tak daleko, jak to możliwe.
  Rys. : Wsuwanie zasobnika papieru fotograficznego
  Ilustracja: Wsuwanie zasobnika papieru fotograficznego
 3. Rozsuń maksymalnie prowadnice szerokości papieru.
  Rys. : Rozsuwanie prowadnic szerokości papieru
  Ilustracja: Rozsuwanie prowadnic szerokości papieru
 4. Włóż do podajnika biały, zwykły papier o rozmiarze U.S. Letter lub A4.
 5. Wsuń stos papieru w kierunku tylnej części podajnika papieru do oporu.
  Rys. : Wsuwanie papieru do oporu i dosuwanie prowadnic szerokości papieru
  Ilustracja: Wsuwanie papieru do oporu i dosuwanie prowadnic szerokości papieru
 6. Delikatnie dosuń prowadnice szerokości papieru do brzegów papieru.
 7. Wsuń podajnik papieru, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
  Rys. : Wsuwanie podajnika papieru
  Ilustracja: Wsuwanie podajnika papieru
 8. Zostanie wyświetlony ekran Czy zmieniono papier? Jeżeli nie zostanie wybrana żadna opcja, komunikat po kilku sekundach zniknie, a drukarka wykorzysta ostatnie ustawienia papieru. Zmień ustawienia papieru zgodnie z wymaganiami.
  • Jeżeli nie zmieniono rozmiaru ani rodzaju papieru włożonego do głównego zasobnika lub zasobnika papieru fotograficznego, dotknij przycisku OK, aby powrócić na ekran główny, lub poczekaj kilka sekund na automatyczne przełączenie na ekran główny.
  • Jeżeli zmieniono rozmiar lub rodzaj papieru włożonego do podajnika papieru lub zasobnika papieru fotograficznego, dostosuj ustawienia papieru:
   • Jeżeli zmieniono papier w podajniku (głównym) papieru, dotknij pozycji Główny zasobnik, pozycji Rozmiar papieru, a następnie dotknij żądanego rozmiaru papieru. Dotknij pozycji Rodzaj papieru, a następnie wybierz rodzaj papieru. Dotknij przycisku Gotowe, a następnie OK, aby powrócić na ekran główny, lub poczekaj kilka sekund na automatyczne przełączenie na ekran główny.

Krok 2: Wymiana wkładów atramentowych

Po włożeniu papieru wymień jeden lub oba wkłady atramentowe.
Uwaga:
Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany w programie Instant Ink, otrzyma specjalne wkłady atramentowe Instant Ink. Wkłady atramentowe Instant Ink są większe niż wkłady standardowe, ale montuje się je w karetce w taki sam sposób. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem HP Instant Ink.
  Rys. : Wkłady standardowe i Instant Ink
  Ilustracja: Wkład atramentowy Instant Ink i standardowy.
 1. Wkład standardowy
 2. Wkład Instant Ink
 1. Włącz drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do pojemników z tuszem, umieszczając dwa palce pod jednym lub oboma niewielkimi uchwytami po obu stronach pokrywy dostępu do wkładów, a następnie podnosząc ją.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
  Na panelu sterowania drukarki zostanie wyświetlony komunikat „Pokrywa dostępu do wkładów atramentowych jest otwarta. Zamknij pokrywę, aby kontynuować”.
 3. Lekko naciśnij pusty lub prawie pusty wkład atramentowy, aby go zwolnić.
  Rys. : Naciskanie wkładu atramentowego
  Ilustracja: Naciskanie wkładu atramentowego.
 4. Wyjmij wkład atramentowy z gniazda, pociągając go do siebie, a następnie odłóż go na bok w celu późniejszego oddania do recyklingu.
  Uwaga:
  Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe. Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP funkcjonuje w wielu krajach/regionach i jest bezpłatny.
 5. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego z opakowania
  Ilustracja: Wyjmowanie nowego wkładu z opakowania.
 6. Usuń taśmę zabezpieczającą z wkładu atramentowego.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Usuwanie taśmy i unikanie dotykania styków wkładu atramentowego lub dysz atramentowych
  Ilustracja: Usuwanie taśmy i unikanie dotykania styków wkładu atramentowego lub dysz atramentowych.
 7. Trzymając nowy wkład atramentowy, wsuń go do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Rys. : Wkładanie nowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Wkładanie nowego wkładu atramentowego
 8. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić drugi wkład atramentowy.
 9. Zamknij pokrywe dostepu do pojemników z tuszem.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 10. Dotknij opcji OK.
 11. Zaczekaj, aż drukarka zakończy kalibrowanie i wyrównywanie wkładów atramentowych.
  Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 12. Jeżeli strona wyrównywania nie zostanie wydrukowana, wydrukuj stronę wyrównywania z poziomu panelu sterowania drukarki:
  1. Upewnij sie, ze do podajnika jest wlozony zwykly, bialy papier.
  2. Na panelu sterowania drukarki przewiń palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfigurowanie.
   Zostanie wyświetlone menu Konfiguracja.
  3. Dotknij pozycji Narzędzia, a następnie Wyrównaj drukarkę.
   Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 13. Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera, zadrukowaną stroną skierowaną w dół. Ułóż ją równo względem linii prowadzących wyżłobionych przy krawędzi szyby.
  Rys. : Umiesc strone wyrównania na szybie skanera
  Ilustracja: Umiesc strone wyrównania na szybie skanera
 14. Zamknij pokrywę skanera i dotknij przycisku OK.
  Drukarka wyrówna wkłady atramentowe.

Często zadawane pytania

W tym miejscu znajduje się lista często zadawanych pytań dotyczących wymiany wkładów atramentowych.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...