Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Zarządzanie opcjami zasilania (Windows 10)

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP i Compaq z systemem Windows 10.
  Uwaga:
W zależności od używanej wersji systemu Windows 10 niektóre zrzuty ekranu, informacje i instrukcje zawarte w tym dokumencie mogą się nieznacznie różnić.
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące pracy z planami zasilania w systemie Windows. Ponadto dokument zawiera metody wyłączania komputera za pomocą różnych trybów zasilania oraz porady dotyczące rozwiązywania problemów.
Praca z planami zasilania systemu Windows 10
Plan zasilania to zestaw ustawień systemowych i sprzętowych określający strategię zużywania energii komputera użytkownika. Plany zasilania służą do zmniejszenia ilości energii, jaką pobiera komputer, zwiększenia jego wydajności lub zrównoważenia tych dwóch opcji. Opcje zarządzania energią dostępne na komputerze mogą nieznacznie różnić się od tych pokazanych w niniejszym dokumencie.
W systemie Windows zdefiniowano następujące, domyślne plany pomagające w zarządzaniu zużyciem energii:
Plan zasilania
Opis
Zrównoważony (zalecany)
Pozwala automatycznie równoważyć wydajność i zużycie energii.
Oszczędzanie energii
Pozwala zaoszczędzić energię przez zmniejszenie wydajności.
Wysoka wydajność
Pozwala zwiększyć wydajność i szybkość działania systemu.
Wybór planu zasilania
Aby wybrać plan zasilania, wykonaj następujące czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.
 2. W oknie Wybierz lub dostosuj plan zasilania wybierz żądany plan zasilania.
    Uwaga:
  W niektórych komputerach zdefiniowano niestandardowe plany, takie jak na przykład Energy Star. Są one także wyświetlane w tym oknie.
  Rys. : Wybór planu zasilania
  Wybór planu zasilania
 3. Zamknij okno Opcje zasilania.
Modyfikacja planu zasilania
Specyficzne ustawienia wszystkich planów zasilania mogą zostać zmodyfikowane. Aby zmodyfikować ustawienia planu zasilania, wykonaj następujące czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.
 2. Kliknij łącze Zmień ustawienia planu znajdujące się obok planu, który chcesz zmodyfikować.
  Rys. : Zmiana ustawień planu zasilania
  Zmiana ustawień planu
 3. W oknie Zmień ustawienia planu wybierz ustawienia ekranu oraz uśpienia, których chcesz użyć.
 4. Aby zmienić inne ustawienia zasilania kliknij łącze Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
  Rys. : Przechodzenie do ustawień zaawansowanych
  Przechodzenie do ustawień zaawansowanych
 5. Na karcie Ustawienia zaawansowane kliknij strzałkę w dół, aby wybrać plan zasilania, a następnie rozwiń kategorię, którą chcesz zmodyfikować. Rozwiń każde z ustawień, które chcesz zmienić, a następnie wybierz żądane wartości.
  Rys. : Zmiana ustawień zaawansowanych
  Zmiana ustawień zaawansowanych
 6. Po zakończeniu kliknij przycisk OK, a następnie Zapisz zmiany.
Tworzenie własnego planu zasilania
Możesz utworzyć własny plan zasilania, opierając się na wymaganej od komputera wydajności. Aby na przykład korzystać z komputera w celu oglądania filmów, możesz utworzyć plan zasilania o wysokiej wydajności i nazwać go Filmy, a następnie wybrać ten plan w razie potrzeby. Wykonaj czynności opisane poniżej i utwórz własny plan zasilania.
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.
 2. W lewym okienku kliknij polecenie Utwórz plan zasilania.
  Rys. : Tworzenie opcji planu zasilania
  Tworzenie opcji planu zasilania
 3. W oknie Tworzenie planu zasilania wybierz plan o cechach, które chcesz uwzględnić w swoim nowym planie, wpisz nazwę nowego planu w polu Nazwa planu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Nadawanie nazwy nowego planu zasilania
  Tworzenie planu zasilania
 4. Wybierz ustawienia ekranu oraz uśpienia, które chcesz zastosować i kliknij przycisk Utwórz. Nowy plan wyświetla się w oknie Wybierz plan zasilania.
  Rys. : Wyświetlenie nazwy nowego planu zasilania
  Wyświetlenie nazwy nowego planu zasilania
  `
 5. Zamknij okno Wybierz plan zasilania.
Wyłączanie komputera
W tej części opisano trzy różne procedury wyłączania komputera.
Przeprowadzanie normalnego wyłączenia
Użyj tej opcji, aby wyłączyć komputer w normalnych warunkach. Normalne wyłączenie powoduje zamknięcie otwartych programów, wylogowanie z komputera i jego wyłączenie. Ta metoda zamykania pozwala na szybkie uruchomienie komputera przy następnym logowaniu.
Aby wykonać normalne wyłączenie, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij klawisz Windows .
 2. Kliknij opcję Zasilanie i wybierz Wyłącz.
  Rys. : Wybieranie opcji Wyłącz
  Wybieranie opcji Wyłącz
Przeprowadzanie pełnego wyłączenia
W normalnych warunkach zaleca się wyłączenie komputera za pomocą opcji Wyłącz z menu zasilania. Ta opcja umożliwia szybsze uruchomienie komputera przy kolejnym jego włączeniu. Czasami trzeba jednak przeprowadzić pełne wyłączenie. Pełne wyłączenie jest zalecane w następujących przypadkach:
 • Uruchamianie narzędzia konfiguracji BIOS.
 • Otwarcie opcji menu UEFI i testowanie.
 • Wyłączenie komputera na dłuższy czas lub do transportu.
 • Wyłączenie komputera w celu przeprowadzenia rozbudowy sprzętu - dodania pamięci, wymiany dysku twardego itd.
 • Przeprowadzanie odzyskiwania systemu HP spoza normalnego środowiska operacyjnego Windows 10 (np. kiedy może być aktywny wirus).
Aby przeprowadzić pełne wyłączenie, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij klawisz Windows .
 2. Kliknij przycisk Zasilanie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie wybierz Wyłącz.
Ponowne uruchomienie komputera
Proces ponownego uruchomienia powoduje wyłączenie komputera i automatyczne ponowne uruchomienie z nową sesją logowania. Opcji tej należy użyć po zainstalowaniu oprogramowania wymagającego ponownego uruchomienia (np. niektórych sterowników, aktualizacji systemu Windows czy oprogramowania antywirusowego).
Aby ponownie uruchomić komputer, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij klawisz Windows .
 2. Kliknij opcję Zasilanie i wybierz Uruchom ponownie.
  Rys. : Wybór opcji Ponownie uruchom
  Wybór opcji Ponownie uruchom
Korzystanie z trybu uśpienia
Domyślnie po wybraniu opcji uśpienia lub naciśnięciu przycisku zasilania system Windows przechodzi w tryb uśpienia. Powoduje to zapisanie w pamięci bieżącej sesji i przełączenie komputera w stan niskiego poboru energii. Wszelkie otwarte programy lub dokumenty pozostają otwarte, co umożliwia szybkie wznowienie pracy po powrocie do komputera.
Wybieranie opcji uśpienia z menu zasilania
 1. Naciśnij klawisz Windows .
 2. Kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Zasilanie i wybierz Uśpij.
  Rys. : Wybór opcji Uśpij
  Wybór opcji Uśpij
Dostosowanie ustawień trybu uśpienia
Aby zmodyfikować ustawienia trybu uśpienia, wykonaj następujące czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.
 2. W oknie Wybierz lub dostosuj plan zasilania kliknij łącze Zmień ustawienia planu znajdujące się obok planu, który chcesz zmodyfikować.
  Rys. : Zmień ustawienia planu
  Okno Wybierz lub dostosuj plan zasilania z zaznaczonym łączem Zmień ustawienia planu
 3. Aby zmienić ustawienia ekranu oraz uśpienia (oddzielnie Używa baterii i Jest podłączony), kliknij strzałkę w dół oraz wybierz nowe ustawienie.
  Rys. : Ustawienia trybu uśpienia
  Ustawienia trybu uśpienia
 4. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
Dodawanie hibernacji do menu zasilania
Hibernacja to stan oszczędzania energii, który powoduje zapisanie otwartych dokumentów i programów na dysku twardym komputera, a następnie wyłączenie komputera. Po naciśnięciu przycisku zasilania w celu ponownego włączenia komputera szybko wychodzi on z trybu hibernacji i ponownie otwiera programy i dokumenty, które zostały wcześniej zapisane.
Aby dodać opcję hibernacji do menu zasilania, wykonaj następujące czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.
 2. Kliknij opcję Wybierz działanie przycisków zasilania.
  Rys. : Wybór działania przycisków zasilania
  Wybór działania przycisków zasilania
 3. Kliknij łącze Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.
  Rys. : Zmiana ustawień, które są obecnie niedostępne
  Zmiana ustawień, które są obecnie niedostępne
 4. W obszarze Ustawienia wyłączania zaznacz pole wyboru Hibernuj.
  Rys. : Hibernacja
  Wybór opcji Hibernuj
 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Opcja Hibernuj wyświetlana w menu zasilania.
  Rys. : Opcja Hibernuj w menu zasilania
  Opcja Hibernuj w menu zasilania
Aby dostosować czas, który musi upłynąć przed przejściem komputera w tryb hibernacji, wykonaj następujące czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.
 2. W oknie Wybierz lub dostosuj plan zasilania kliknij łącze Zmień ustawienia planu znajdujące się obok planu, który chcesz zmodyfikować.
 3. W oknie Zmień ustawienia planu kliknij łącze Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
 4. Aby ustawić po jakim czasie system Windows przechodzi w stan hibernacji kliknij znak plus (+) obok elementu Uśpij w celu rozwinięcia listy. Następnie kliknij znak plus (+) obok elementu Hibernuj po.
 5. Zależnie od tego, czy chcesz korzystać z trybu hibernacji, gdy komputer używa baterii lub jest podłączony, wybierz po jakim czasie komputer przechodzi do trybu hibernacji z listy rozwijanej Używa baterii lub Jest podłączony.
  Rys. : Zmiana czasu dla opcji Hibernuj
  Zmiana czasu dla opcji Hibernuj
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie Zapisz zmiany. Komputer przejdzie w stan hibernacji po upływie zdefiniowanego okresu bezczynności.
Włączanie trybu pozornego uśpienia podczas udostępniania plików multimedialnych
Tryb pozornego uśpienia sprawia, że komputer dalej wykonuje zadania, takie jak nagrywanie programów telewizyjnych czy udostępnianie wideo i muzyki, nawet kiedy użytkownik oddali się od niego. Cechy charakterystyczne trybu pozornego uśpienia:
 • Komputer kontynuuje wykonywanie takich zadań, jak nagrywanie programów telewizyjnych według harmonogramu oraz przesyłanie plików wideo i muzycznych do zdalnej lokalizacji.
 • Ekran jest wyłączony.
 • Dźwięk jest wyciszony.
 • Komputer nadal pracuje, jednak w trybie zmniejszonego poboru energii.
 • Wentylatory komputera działają.
 • Pulpit zostaje prawie natychmiast wyświetlony po naciśnięciu przycisku stanu uśpienia na pilocie zdalnego sterowania.
Aby włączyć funkcję przechodzenia systemu w tryb pozornego uśpienia, wykonaj poniższe czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.
 2. W oknie Wybierz lub dostosuj plan zasilania kliknij łącze Zmień ustawienia planu znajdujące się obok planu, który chcesz zmodyfikować.
 3. W oknie Zmień ustawienia planu kliknij łącze Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
 4. Kliknij znak plus (+) znajdujący się obok opcji Ustawienia multimedialne, aby rozwinąć listę.
 5. Kliknij znak plus (+) znajdujący się obok opcji Podczas udostępniania multimediów.
 6. Zależnie od tego, czy chcesz zezwolić na przejście systemu w tryb pozornego uśpienia, gdy komputer używa baterii lub jest podłączony, wybierz ustawienie Zezwalaj na przejście komputera w stan pozornego uśpienia z listy rozwijanej Używa baterii lub Jest podłączony.
    Uwaga:
  Jeżeli opcja Zezwalaj na przejście komputera w stan pozornego uśpienia jest niedostępna, oznacza to, że komputer nie obsługuje tej funkcji.
  Rys. : Włączanie przechodzenia systemu w tryb pozornego uśpienia
  Włączanie przechodzenia systemu w tryb pozornego uśpienia
 7. Kliknij przycisk Zastosuj, następnie OK, a potem kliknij przycisk Zapisz zmiany.
  System Windows automatycznie przechodzi w tryb pozornego uśpienia podczas udostępniania multimediów.
Zmiana ustawień przycisku zasilania i pokrywy
Można oszczędzać energię, określając działania po zamknięciu pokrywy albo naciśnięcia przycisku zasilania.
 • Zależnie od ustawienia naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje jedno z poniższych działań: Nic nie rób, Uśpij, Hibernuj lub Zamknij.
 • Zależnie od ustawienia zamknięcie pokrywy spowoduje jedno z poniższych działań: Nic nie rób, Uśpij, Hibernuj lub Zamknij.
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Opcje zasilania.
 2. W lewym okienku kliknij polecenie Wybierz działanie przycisków zasilania lub Wybierz skutek zamknięcia pokrywy.
  Rys. : Opcje przycisków zasilania i zamknięcia pokrywy
  Opcje przycisków zasilania i zamknięcia pokrywy
 3. Aby zmienić ustawienia przycisku zasilania, przycisku stanu uśpienia lub zamknięcia pokrywy, kliknij żądane ustawienia, które będą stosowane, gdy komputer używa baterii lub jest podłączony. Następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
  Rys. : Zmiana ustawień przycisku zasilania i pokrywy
  Zmiana ustawień przycisku stanu uśpienia i pokrywy
Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z zasilaniem
Narzędzie do rozwiązywania problemów z zasilaniem w systemie Windows można wykorzystywać do automatycznej zmiany ustawień limitów czasu zasilania.
Aby uruchomić narzędzie Rozwiązywanie problemów z zasilaniem, wykonaj następujące czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj rozwiązywanie problemów i otwórz panel Rozwiązywanie problemów.
 2. W oknie Rozwiązywanie problemów z komputerem w obszarze System i zabezpieczenia kliknij łącze Popraw zużycie energii.
  Rys. : Rozwiązywanie problemów z komputerem
  Rozwiązywanie problemów z komputerem
 3. Kliknij przycisk Dalej, aby znaleźć i rozwiązać problemy z ustawieniami zasilania.
  Rys. : Następny
  Kliknięcie przycisku Dalej w celu uruchomienia rozwiązywania problemów
  Narzędzie do rozwiązywania problemów z zasilaniem rozpocznie wykrywanie problemów.
  Rys. : Pasek postępu wykrywania problemów
  Pasek postępu wykrywania problemów
 4. Po zakończeniu procesu wykrywania zostaną wyświetlona zalecana rozdzielczość.
  Można wybrać opcję Zastosuj tę poprawkę, aby zastosować zalecaną poprawkę lub wybrać Pomiń tę poprawkę, aby kontynuować rozwiązywanie problemów bez stosowania poprawki.
  Dokonaj wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Rys. : Zastosowanie lub pominięcie poprawki
  Zastosowanie lub pominięcie poprawki

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...