Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP -- Zarządzanie opcjami zasilania (Windows 10)

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP i Compaq z systemem Windows 10.
  Uwaga:
W zależności od używanej wersji systemu Windows 10 niektóre zrzuty ekranu, informacje i instrukcje zawarte w tym dokumencie mogą się nieznacznie różnić.
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące pracy z planami zasilania w systemie Windows. Ponadto dokument zawiera metody wyłączania komputera za pomocą różnych trybów zasilania oraz porady dotyczące rozwiązywania problemów.
Praca z planami zasilania systemu Windows 10
Plan zasilania to zestaw ustawień systemowych i sprzętowych określający strategię zużywania energii komputera użytkownika. Plany zasilania służą do zmniejszenia ilości energii, jaką pobiera komputer, zwiększenia jego wydajności lub zrównoważenia tych dwóch opcji. Opcje zarządzania energią dostępne na komputerze mogą nieznacznie różnić się od pokazanych w niniejszym dokumencie.
W systemie Windows zdefiniowano następujące, domyślne plany pomagające w zarządzaniu zużyciem energii:
Plan zasilania
Opis
Zrównoważony (zalecany)
Pozwala automatycznie równoważyć wydajność i zużycie energii.
Oszczędzanie energii
Pozwala zaoszczędzić energię przez zmniejszenie wydajności.
Wysoka wydajność
Pozwala zwiększyć wydajność i szybkość działania systemu.
Wyłączanie komputera
W tej części opisano trzy różne procedury wyłączania komputera.
Korzystanie z Trybu uśpienia
Domyślnie po wybraniu opcji uśpienia lub naciśnięciu przycisku zasilania system Windows przechodzi w tryb uśpienia. Powoduje to zapisanie w pamięci bieżącej sesji i przełączenie komputera w stan niskiego poboru energii. Wszelkie otwarte programy lub dokumenty pozostają otwarte, co umożliwia szybkie wznowienie pracy po powrocie do komputera.
Dodawanie hibernacji do menu zasilania
Hibernacja to stan oszczędzania energii, który powoduje zapisanie otwartych dokumentów i programów na dysku twardym komputera, a następnie wyłączenie komputera. Po naciśnięciu przycisku zasilania w celu ponownego włączenia komputera szybko wychodzi on z trybu hibernacji i ponownie otwiera programy i dokumenty, które zostały wcześniej zapisane.
Aby dodać opcję hibernacji do menu zasilania, wykonaj następujące czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.
  Otwieranie okna Panel sterowania
 2. W oknie Panel sterowania wyszukaj Zasilanie, a następnie w wynikach wyszukiwania kliknij pozycję Zmień działanie przycisków zasilania.
  Zmiana działania przycisków zasilania
 3. Kliknij Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.
  Zmiana ustawień, które są obecnie niedostępne
 4. W obszarze Ustawienia wyłączania zaznacz pole wyboru Hibernuj.
  Wybór opcji Hibernuj
 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Opcja Hibernuj wyświetlana w menu zasilania.
  Opcja Hibernuj w menu zasilania
Aby dostosować czas, który musi upłynąć przed przejściem komputera w tryb hibernacji, wykonaj następujące czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.
  Otwieranie okna Panel sterowania
 2. W oknie Panel sterowania wyszukaj Zasilanie, a następnie w wynikach wyszukiwania kliknij pozycję Wybierz plan zasilania.
  Wybór planu zasilania
 3. W oknie Wybierz plan zasilania kliknij łącze Zmień ustawienia planu obok planu, który chcesz zmodyfikować.
  Zmień ustawienia planu
 4. W oknie Zmień ustawienia planu kliknij łącze Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
 5. Aby ustawić po jakim czasie system Windows przechodzi w stan hibernacji kliknij znak plus (+) obok elementu Uśpij w celu rozwinięcia listy. Następnie kliknij znak plus (+) obok elementu Hibernuj po.
 6. Zależnie od tego, czy chcesz korzystać z trybu hibernacji, gdy komputer używa baterii lub jest podłączony, wybierz po jakim czasie komputer przechodzi do trybu hibernacji z listy rozwijanej Używa baterii lub Jest podłączony.
  Zmiana czasu dla opcji Hibernuj
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie Zapisz zmiany. Komputer przejdzie w stan hibernacji po upływie zdefiniowanego okresu bezczynności.
Włączanie trybu pozornego uśpienia podczas udostępniania plików multimedialnych
Tryb pozornego uśpienia sprawia, że komputer dalej wykonuje zadania, takie jak nagrywanie programów telewizyjnych czy udostępnianie wideo i muzyki, nawet kiedy użytkownik oddali się od niego. Cechy charakterystyczne trybu pozornego uśpienia:
 • Komputer kontynuuje wykonywanie takich zadań, jak nagrywanie programów telewizyjnych według harmonogramu oraz przesyłanie plików wideo i muzycznych do zdalnej lokalizacji.
 • Ekran jest wyłączony.
 • Dźwięk jest wyciszony.
 • Komputer nadal pracuje, jednak w trybie zmniejszonego poboru energii.
 • Wentylatory komputera działają.
 • Pulpit zostaje prawie natychmiast wyświetlony po naciśnięciu przycisku stanu uśpienia na pilocie zdalnego sterowania.
Aby włączyć funkcję przechodzenia systemu w tryb pozornego uśpienia, wykonaj poniższe czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.
  Otwieranie okna Panel sterowania
 2. W oknie Panel sterowania wyszukaj Zasilanie, a następnie w wynikach wyszukiwania kliknij pozycję Wybierz plan zasilania.
  Wybór planu zasilania
 3. W oknie Wybierz plan zasilania kliknij łącze Zmień ustawienia planu obok planu, który chcesz zmodyfikować.
  Zmień ustawienia planu
 4. W oknie Zmień ustawienia planu kliknij łącze Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
 5. Kliknij znak plus (+) znajdujący się obok opcji Ustawienia multimedialne, aby rozwinąć listę.
 6. Kliknij znak plus (+) znajdujący się obok opcji Podczas udostępniania multimediów.
 7. Zależnie od tego, czy chcesz zezwolić na przejście systemu w tryb pozornego uśpienia, gdy komputer używa baterii lub jest podłączony, wybierz ustawienie Zezwalaj na przejście komputera w stan pozornego uśpienia z listy rozwijanej Używa baterii lub Jest podłączony.
    Uwaga:
  Jeżeli opcja Zezwalaj na przejście komputera w stan pozornego uśpienia jest niedostępna, oznacza to, że komputer nie obsługuje tej funkcji.
  Włączanie przechodzenia systemu w tryb pozornego uśpienia
 8. Kliknij przycisk Zastosuj, następnie OK, a potem kliknij przycisk Zapisz zmiany.
  System Windows automatycznie przechodzi w tryb pozornego uśpienia podczas udostępniania multimediów.
Zmiana ustawień przycisku zasilania i pokrywy
Można oszczędzać energię, określając działania po zamknięciu pokrywy albo naciśnięcia przycisku zasilania.
 • Zależnie od ustawienia naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje jedno z poniższych działań: Nic nie rób, Uśpij, Hibernuj lub Zamknij.
 • Zależnie od ustawienia zamknięcie pokrywy spowoduje jedno z poniższych działań: Nic nie rób, Uśpij, Hibernuj lub Zamknij.
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.
  Otwieranie okna Panel sterowania
 2. W oknie Panel sterowania wyszukaj Zasilanie, a następnie w wynikach wyszukiwania kliknij pozycję Wybierz plan zasilania.
  Wybór planu zasilania
 3. W lewym okienku kliknij polecenie Wybierz działanie przycisków zasilania lub Wybierz skutek zamknięcia pokrywy.
  Opcje przycisków zasilania i zamknięcia pokrywy
 4. Aby zmienić ustawienia przycisku zasilania, przycisku stanu uśpienia lub zamknięcia pokrywy, kliknij żądane ustawienia, które będą stosowane, gdy komputer używa baterii lub jest podłączony. Następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
  Zmiana ustawień przycisku stanu uśpienia i pokrywy
Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z zasilaniem
Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z zasilaniem w systemie Windows, aby automatycznie zmienić ustawienia limitów czasu zasilania.
Aby uruchomić narzędzie Rozwiązywanie problemów z zasilaniem, wykonaj następujące czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj frazę rozwiązywanie problemów i z listy wyników wyszukiwania wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów.
  W prawym okienku przewiń w dół i kliknij polecenie Zasilanie.
  Uruchamianie narzędzia Rozwiązywanie problemów z zasilaniem
 2. Kliknij przycisk Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów, aby znaleźć i rozwiązać problemy z ustawieniami zasilania.
  Uruchamianie narzędzia do rozwiązywania problemów
 3. Po zakończeniu procesu wykrywania zostaną wyświetlona zalecana rozdzielczość.
  Można wybrać opcję Zastosuj tę poprawkę, aby zastosować zalecaną poprawkę lub wybrać Pomiń tę poprawkę, aby kontynuować rozwiązywanie problemów bez stosowania poprawki.
  Dokonaj wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Przykład zalecanego rozwiązania

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...