Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Praca z osobistą cyfrową asystentką Cortana (Windows 10)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 10.
Asystentka osobista Cortana ułatwia zarządzanie danymi osobowymi, ustawieniami i wykonywanie wielu różnych zadań. Aby móc używać asystentki Cortana, komputer musi mieć aktywne połączenie internetowe.
Uwaga:
Asystentka Cortana jest dostępna w wybranych krajach/regionach oraz językach. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Microsoft Regiony i języki Cortana (w języku angielskim).
W tym dokumencie opisano:
 • Konfigurowanie asystentki Cortana
 • Korzystanie z asystentki Cortana
 • Otwieranie programów, plików i aplikacji
 • Dodawanie ulubionych miejsc
 • Używanie przypomnień
 • Zmiana ustawień asystentki Cortana
 • Używanie asystentki Cortana z przeglądarką Microsoft Edge

Skonfiguruj asystentkę Cortana po raz pierwszy

Aby móc używać asystentki Cortana, należy zezwolić firmie Microsoft na gromadzenie danych osobowych.
Uwaga:
Rozpoznawanie mowy jest dostępne w wybranych językach i na wybranych komputerach. Jeśli ta funkcja nie działa na Twoim komputerze, sprawdź część Co zrobić, jeżeli konfiguracja Cortany kończy się niepowodzeniem? w tym dokumencie.
 1. Upewnij się, że komputer ma aktywne połączenie internetowe.
 2. Aby otworzyć asystentkę Cortana, kliknij pole Wpisz tutaj, aby rozpocząć wyszukiwanie, nazywane również polem wyszukiwania asystentki Cortana.
  Przykład pola wyszukiwania asystentki Cortana
 3. W oknie pomocy asystentki Cortana przejrzyj rodzaje zadań, które może ułatwić asystentka Cortana, a następnie kliknij pozycję Zobacz, co może zrobić Cortana.
 4. W oknie pomocy asystentki Cortana kliknij pozycję Zaloguj się do Cortana, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.
  Zostanie wyświetlone okno Zalogujmy się.
  Klikanie przycisku Zaloguj się
 5. W oknie Zalogujmy się kliknij konto, którego chcesz używać, lub kliknij pozycję Konto Microsoft, aby dodać lub utworzyć inne konto. Potem kliknij przycisk Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć logowanie.
  Lokalizacja przycisku Kontynuuj

Włącz funkcję Hej, Cortana

Można nauczyć asystentkę Cortana rozpoznawania swojego głosu i aktywować ją poleceniem Hej, Cortana. Ta głosowa funkcja umożliwia używanie poleceń głosowych w celu informowania Cortany o tym, co chcesz zrobić. Na przykład można powiedzieć „Hej, Cortana, obudź mnie o 6 rano”.
Uwaga:
Rozpoznawanie mowy jest dostępne w wybranych językach i na wybranych komputerach. Jeśli ta funkcja nie działa na Twoim komputerze, sprawdź część Co zrobić, jeżeli konfiguracja Cortany kończy się niepowodzeniem? w tym dokumencie.
 1. Sprawdź, czy asystentka Cortana została skonfigurowana. Więcej informacji można znaleźć w części Konfiguracja Cortany po raz pierwszy w tym dokumencie.
 2. Upewnij się, że komputer ma aktywne połączenie internetowe.
 3. W polu wyszukiwania asystentki Cortana kliknij ikonę Ustawienia , a następnie kliknij przycisk Mów do asystentki Cortana.
 4. Znajdź obszar Hej, Cortana, a następnie włącz funkcję.
  Zostanie wyświetlone okno uprawnień.
  Klikanie przełącznika w celu włączenia funkcji Hej, Cortana
 5. W obszarze Hej, Cortana kliknij przycisk Naucz się rozpoznawać mój głos, gdy mówię „Hej, Cortana”.
  Klikanie przycisku Naucz się rozpoznawać mój głos, gdy mówię „Hej, Cortana”
 6. W oknie komunikatu z monitem o powtórzenie sześciu zdań kliknij przycisk Start.
  Cortana wyświetla sześć zdań po kolei.
  Lokalizacja przycisku Start
 7. Powtórz każde zdanie po jego wyświetleniu. Po zakończeniu zdań asystentka Cortana wyświetli informacje, że wszystko gotowe.

Użyj funkcji Hej, Cortana, aby znajdować programy, pliki i aplikacje systemu Windows

Cortana może pomóc Ci szybko znaleźć pomoc dla systemu WIndows. Na przykład możesz zapytać „Jak zmienić rozmiar tekstu?”, „Gdzie jest Panel sterowania?” lub „Jaki jest mój adres IP?”. Pliki i aplikacje w systemie Windows można także znaleźć, wypowiadając nazwę pliku i aplikacji.

Użyj notesu asystentki Cortana

Użyj notesu asystentki Cortana, aby informować asystentkę Cortana o swoim harmonogramie lub osobistych zainteresowaniach, dodawać przypomnienia, tworzyć zadania lub personalizować swoje zainteresowania.
 1. Kliknij pole wyszukiwania Cortana.
  Kliknięcie pola wyszukiwania Cortana
 2. Kliknij ikonę Notes . Zostanie otwarty Notes asystentki Cortana.

Zmień nazwę użytkownika używaną przez asystentkę Cortana

Otwórz asystentkę Cortana, aby zmienić nazwę użytkownika używaną przez asystentkę Cortana.
 1. Kliknij pole wyszukiwania Cortana.
  Kliknięcie pola wyszukiwania Cortana
 2. Kliknij ikonę Ustawienia
  Zostanie wyświetlone okno Ustawienia Cortana.
  Okno Ustawienia Cortana
 3. W oknie Ustawienia Cortana kliknij Zmień moją nazwę.
 4. Zostanie otwarty Notes asystentki Cortana. Wpisz w polu imię, a następnie kliknij przycisk Enter.
  Lokalizacja przycisku Enter
 5. Aby usłyszeć, jak Cortana wymawia Twoje imię, kliknij opcję Posłuchaj, jak je wymawiam.
  Cortana wypowie Twoje imię.
  • Jeżeli asystentka Cortana prawidłowo wypowie imię i nazwisko, kliknij pozycję Brzmi dobrze, a następnie Gotowe.
  • Jeżeli asystentka Cortana wypowie imię i nazwisko nieprawidłowo, kliknij pozycję Tak jest źle i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Zostanie wyświetlony komunikat Doskonale, dziękuję „...”, gdzie „...” oznacza wybrane imię i nazwisko.

Zmiana ustawień asystentki Cortana

Za pomocą ustawień asystentki Cortana możesz zmienić podane imię, nauczyć asystentkę Cortana swojego głosu, zmienić ustawienia prywatności oraz inne ustawienia.
 1. Kliknij pole wyszukiwania Cortana.
  Kliknięcie pola wyszukiwania Cortana
 2. Kliknij ikonę Ustawienia .
  Zostanie wyświetlone okno Ustawienia Cortana.
  Okno Ustawienia Cortana

Używaj asystentki Cortana w przeglądarce Microsoft Edge

Podczas wyszukiwania z paska adresu przeglądarki Microsoft Edge, Microsoft Edge wykorzystuje spersonalizowane informacje podane Cortanie, aby zapewnić odpowiedniejsze wyniki wyszukiwania. Na przykład: po wpisaniu lokalna pogoda w pasku wyszukiwania Bing wyniki wyszukiwania będą zawierały informacje o pogodzie w danej lokalizacji. Aby zmienić lokalizację, kliknij przycisk Zmień obok lokalizacji wyświetlanej na ekranie.
Przykład okna asystentki Cortana wyświetlającej lokalną pogodę
Aby dowiedzieć się czegoś więcej na konkretny temat, zaznacz słowo lub frazę, kliknij ją prawym przyciskiem, a następnie wybierz czynność, którą asystentka Cortana ma wykonać:
Zaznaczanie i klikanie słowa prawym przyciskiem myszy
 • Kopiowanie: Kopiowanie zaznaczonego słowa lub frazy.
 • Zaznacz wszystko: Zaznaczenie całej strony internetowej.
 • Drukuj: Wyświetlenie podglądu strony internetowej, wprowadzenie zmian, a następnie wysłanie strony do drukarki przez klikniecie przycisku Drukuj.
 • Wyszukaj stronę „...”, gdzie „...” oznacza zaznaczone słowo lub frazę: Otwieranie nowej karty lub okna z informacjami i powiązanymi łączami.
 • Zapytaj asystentkę Cortana o „...”, gdzie „...” oznacza zaznaczone słowo lub frazę: Otwieranie nowego okna Cortana z informacjami i powiązanymi łączami.
 • Czytaj na głos: Odczytanie na głos strony przez asystentkę Cortana. Użyj paska Czytaj na głos, aby wyłączyć funkcję, wstrzymać, przewijać do tyłu, przewijać do przodu lub zmieniać głos asystentki Cortana.
  Pasek narzędzi Czytaj na głos asystentki Cortana


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...