Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Tablety HP -- Zmiana ustawień i trybów zasilania (Android 5.0/Lollipop)

Niniejszy dokument dotyczy tabletów HP i Compaq z systemem operacyjnym Android 5.0/Lollipop.
Czas pracy tabletu na baterii zależy od aplikacji pracujących w tle, odbioru sygnału sieciowego, jasności ekranu i innych czynników. W tym dokumencie przedstawiono informacje na temat zmiany ustawień zasilania tabletu.

Włączanie i wyłączanie tabletu oraz korzystanie z ekranu blokady

Przycisk zasilania znajduje się w prawym górnym rogu, na krawędzi tabletu. Użyj przycisku zasilania, aby włączyć i wyłączyć tablet, albo aby zablokować i odblokować ekran dotykowy.
 • Włączanie tabletu: Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do momentu wyświetlenia na ekranie logo firmy HP.
 • Wyłączanie tabletu: Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, a następnie dotknij pozycji Wyłącz.
 • Włączanie ekranu LCD: Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć ekran LCD i wyświetlić ekran blokady. Aby odblokować, przesuń palcem w górę na ikonę kłódki.
  Jeżeli w ustawieniach ekranu blokady wybrany został wzór, kod PIN, hasło lub inna, niestandardowa metoda, odblokuj ekran we właściwy sposób.
 • Wyłączanie ekranu LCD: Naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć tablet w tryb uśpienia, co spowoduje wyłączenie i zablokowanie ekranu LCD bez wyłączenia tabletu.

Wyświetlanie danych o użyciu baterii

Można również wyświetlić szczegółowe informacje o użyciu baterii, między innymi dane na temat aplikacji, procesów systemowych i innych funkcji w większym stopniu obciążających baterię tabletu. Wykonaj następujące czynności, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o baterii:
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, a następnie dotknij opcji Ustawienia.
 2. W sekcji Urządzenie dotknij opcji Bateria.
  Rys. : Bateria
  Bateria w sekcji Urządzenie w menu Ustawienia
 3. Na wykresie można zobaczyć, które procesy w największym stopniu obciążają baterię. Aby uzyskać więcej informacji na temat użycia baterii, dotknij wymienionych właściwości lub funkcji.
  Rys. : Dane o baterii
  Dane o baterii
 4. W zależności od tego, co zużywa baterię w największym stopniu, warto rozważyć kroki, które można podjąć, aby zmniejszyć użycie baterii. Jeżeli na przykład funkcje Wi-Fi i Bluetooth zużywają dużo energii baterii, a w danym momencie nie ma potrzeby dostępu do Internetu i korzystania z Bluetooth, warto rozważyć przełączenie tabletu w tryb samolotowy (patrz część Wyłączanie funkcji Bluetooth i Wi-Fi na tablecie HP).

Ustawianie czasu uśpienia

Ustawienie czasu uśpienia pozwala określić czas, po którym zostanie wyłączony wyświetlacz LCD. Jeżeli czas uśpienia jest ustawiony na 30 sekund, tablet zostanie przełączony w tryb uśpienia po upływie 30 sekund. Skrócenie czasu oczekiwania tabletu przed przejściem w tryb uśpienia może pomóc wydłużyć czas pracy baterii między ładowaniami. Wykonaj czynności opisane w tym rozdziale, aby ustawić czas uśpienia:
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, a następnie dotknij opcji Ustawienia.
 2. W sekcji Urządzenie dotknij opcji Wyświetlacz.
  Rys. : Wyświetlacz
  Wyświetlacz w sekcji Urządzenie w menu Ustawienia
 3. Dotknij opcji Uśpij.
  Rys. : Uśpienie
  Uśpienie w menu Ustawienia wyświetlacza
 4. Wybierz czas, po którym ekran LCD tabletu zostanie wyłączony w przypadku braku aktywności użytkownika.

Oszczędzanie baterii za pomocą trybów i ustawień oszczędzania energii

W poniższych sekcjach można znaleźć informacje o ustawieniach i funkcjach, których można użyć do wydłużenia czasu pracy tabletu na baterii.

Często zadawane pytania dotyczące wykorzystania baterii w tablecie.

Więcej informacji o żywotności baterii można znaleźć w poniższych często zadawanych pytaniach.

Dlaczego bateria tabletu rozładowuje się tak szybko?

Czas pracy na baterii zależy od wielu czynników, takich jak aplikacje działające w tle, jasność ekranu i ilość czasu, podczas którego wyświetlacz jest włączony lub wyłączony. Więcej informacji o określaniu zużycia energii baterii można znaleźć w dokumencie Wyświetlanie danych o użyciu baterii tabletu HP.

Czy mogę wymienić baterię tabletu?

W Przewodniku konserwacji i serwisowania dla danego modelu tabletu można znaleźć informację o możliwości wymiany baterii. Jeżeli dany model tabletu nie jest wyposażony w wymienną baterię, można w Internecie znaleźć rozwiązania dotyczące wymiany baterii. Należy jednak pamiętać, że wymiana baterii w modelu z baterią niewymienną może spowodować unieważnienie gwarancji.

Dlaczego tablet nie ładuje się szybciej?

Tablet ładuje się szybciej, jeżeli podczas ładowania jest wyłączony oraz ładowanie przeprowadzane jest przy pomocy ładowarki zakupionej w zestawie z tabletem. Korzystanie z innej ładowarki, na przykład ładowarki do telefonu komórkowego, może spowodować powolne ładowanie lub brak ładowania.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...