Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP OfficeJet 3830, DeskJet 3830 - Drukarka drukuje puste strony lub nie drukuje czarnego lub kolorowego atramentu

Ten dokument dotyczy drukarek HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3834 oraz HP DeskJet Ink Advantage 3835, 3836 i 3838 All-in-One.
Drukarka działa prawidłowo, lecz na wydrukach nie ma koloru czarnego lub co najmniej jednego innego koloru, wydruki są puste lub strony są drukowane z bardzo małą ilością atramentu.
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić oryginalność wkładów atramentowych, przejdź na stronę hp.com/go/anticounterfeit.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Krok 2: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu
Niski poziom atramentu może wpłynąć na jakość druku.
  Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie w celach orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Atrament (), aby wyświetlić aktualne szacunkowe poziomy atramentu.
Rys. : Przykład informacji o szacowanym poziomie atramentu w pełnych wkładach
Ilustracja: Przykład szacunkowych poziomów atramentu.
  Uwaga:
Jeżeli drukarka ma problemy z atramentem kolorowym, oznacza to, że skończył się jeden z kolorów w trójkolorowym wkładzie atramentowym. Sprawdź trzy paski na wskaźniku kolorowego wkładu atramentowego. Jeżeli jeden z kolorów jest pusty i jakość druku jest niedopuszczalna, wymień wkład atramentowy.
Krok 3: Wymień wkłady puste lub z niskim poziomem atramentu
Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe, a następnie ponownie spróbuj wydrukować. Pomiń ten krok, jeżeli wszystkie wkłady atramentowe wskazują odpowiedni poziom atramentu.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Włóż zwykły biały papier do podajnika papieru.
 3. Zamknij przedłużenie zasobnika wyjściowego, a następnie wsuń zasobnik wyjściowy do drukarki.
  Rys. : Zamknij przedłużenie zasobnika wyjściowego, a następnie wsuń zasobnik wyjściowy do drukarki
  Ilustracja: Zamknij zasobnik wyjściowy i przedłużenie
 4. Otwórz pokrywę zewnętrzną.
  Rys. : Otwórz pokrywę zewnętrzną
  Ilustracja: Otwórz pokrywę zewnętrzną
 5. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 6. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 7. Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy
 8. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i pociągnij za końcówkę, aby zdjąć plastikową taśmę.
    Przestroga:
  Nie próbuj usunąć miedzianego paska styków.
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
  Ilustracja: Zdejmij taśmę z tworzywa sztucznego, nie dotykając styków elektrycznych ani dysz atramentowych
 9. Chwyć wkład atramentowy po bokach, dyszami skierowanymi w stronę drukarki, a następnie wsuń go do właściwego gniazda. Sprawdź, czy wkład atramentowy znajduje się we właściwym gnieździe.
  • Trójkolorowy wkład atramentowy () umieść w gnieździe z lewej strony.
  • Czarny wkład atramentowy () umieść w gnieździe z prawej strony.
 10. Dociśnij wkład atramentowy w odpowiednim gnieździe, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
  Rys. : Dociśnij wkład atramentowy, aby zatrzasnął się na miejscu
  Ilustracja: Dociśnij wkład atramentowy, aby zatrzasnął się na miejscu
 11. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić drugi wkład atramentowy.
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 13. Zamknij pokrywę zewnętrzną.
  Rys. : Zamknij pokrywę zewnętrzną
  Ilustracja: Zamknij pokrywę zewnętrzną
 14. Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie unieś jego przedłużenie.
  Rys. : Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie unieś jego przedłużenie
  Ilustracja: Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie jego przedłużenie
 15. Naciśnij przycisk OK, aby wyrównać wkłady atramentowe.
  Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
Wykonaj następny krok, aby wyrównać wkłady atramentowe.
Krok 4: Wyrównaj wkłady atramentowe
Wyrównaj wkłady atramentowe, by uzyskać najlepszą jakość druku.
 1. Unieś pokrywę skanera.
 2. Umieść stronę wyrównywania zadrukowaną stroną na szybie skanera, a następnie dopasuj jego położenie do linii prowadzącej dookoła szyby.
  Rys. : Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
 3. Zamknij pokrywę skanera.
 4. Dotknij przycisku OK, aby zeskanować stronę i zakończyć procedurę wyrównywania wkładów atramentowych.
Jeżeli mimo wymiany pustych wkładów problemy z jakością druku nadal występują, przejdź do następnego kroku.
Krok 5: Wyczyść wkłady atramentowe
Wyczyść wkłady atramentowe, używając oprogramowania HP, a następnie sprawdź jakość druku.
  Uwaga:
Aby uniknąć konieczności czyszczenia wkładów, zawsze wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
 1. Załaduj zwykły papier do zasobnika wejściowego.
 2. Na panelu sterowania drukarki przeciągnij palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfiguracja.
 3. Dotknij pozycji Narzędzia, a następnie Wyczyść wkłady.
 4. Zostanie wykonana procedura automatycznego czyszczenia, a następnie wydrukowana strona diagnostyczna jakości druku.
  • Jeżeli jakość druku jest zadowalająca, można przerwać rozwiązywanie problemu.
  • Jeżeli jakość druku jest niesatysfakcjonująca, po wyświetleniu monitu o przejście do następnego etapu czyszczenia dotknij przycisku OK.
     Uwaga:
   Jeżeli dysze wkładu atramentowego są mocno zatkane, mogą wymagać kolejnego cyklu czyszczenia. W takim przypadku poczekaj 30 minut przed kolejnym wykonaniem obu etapów czyszczenia.
Jeżeli wyczyszczenie wkładów atramentowych nie pozwoli rozwiązać problemu, przejdź do następnego kroku.
Krok 6: Ustal, który wkład atramentowy jest przyczyną problemu
Określ, który wkład atramentowy jest przyczyną problemu związanego z jakością druku.
 1. Sprawdź stronę diagnostyczną jakości druku wydrukowaną w poprzednim rozwiązaniu.
 2. Sprawdź jakość tekstu i kolorowych pasów na stronie.
 • Jeżeli widoczny jest źle wydrukowany tekst, to problem występuje z wkładem atramentowym czarnym.
 • Jeżeli widoczne są źle wydrukowane pasy kolorowe, to problem występuje z wkładem atramentowym kolorowym.
Krok 7: Wymień problematyczny wkład atramentowy
Wymień wkład atramentowy na nowy, oryginalny wkład atramentowy HP.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Włóż zwykły biały papier do podajnika papieru.
 3. Zamknij przedłużenie zasobnika wyjściowego, a następnie wsuń zasobnik wyjściowy do drukarki.
  Rys. : Zamknij przedłużenie zasobnika wyjściowego, a następnie wsuń zasobnik wyjściowy do drukarki
  Ilustracja: Zamknij zasobnik wyjściowy i przedłużenie
 4. Otwórz pokrywę zewnętrzną.
  Rys. : Otwórz pokrywę zewnętrzną
  Ilustracja: Otwórz pokrywę zewnętrzną
 5. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 6. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 7. Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy
 8. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i pociągnij za końcówkę, aby zdjąć plastikową taśmę.
    Przestroga:
  Nie próbuj usunąć miedzianego paska styków.
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
  Ilustracja: Zdejmij taśmę z tworzywa sztucznego, nie dotykając styków elektrycznych ani dysz atramentowych
 9. Chwyć wkład atramentowy po bokach, dyszami skierowanymi w stronę drukarki, a następnie wsuń go do właściwego gniazda. Sprawdź, czy wkład atramentowy znajduje się we właściwym gnieździe.
  • Trójkolorowy wkład atramentowy () umieść w gnieździe z lewej strony.
  • Czarny wkład atramentowy () umieść w gnieździe z prawej strony.
 10. Dociśnij wkład atramentowy w odpowiednim gnieździe, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
  Rys. : Dociśnij wkład atramentowy, aby zatrzasnął się na miejscu
  Ilustracja: Dociśnij wkład atramentowy, aby zatrzasnął się na miejscu
 11. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić drugi wkład atramentowy.
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 13. Zamknij pokrywę zewnętrzną.
  Rys. : Zamknij pokrywę zewnętrzną
  Ilustracja: Zamknij pokrywę zewnętrzną
 14. Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie unieś jego przedłużenie.
  Rys. : Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie unieś jego przedłużenie
  Ilustracja: Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie jego przedłużenie
 15. Naciśnij przycisk OK, aby wyrównać wkłady atramentowe.
  Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
Przejdź do następnego kroku, aby wymienić wkłady atramentowe.
Krok 8: Wyrównaj wkłady atramentowe
Wyrównaj wkłady atramentowe, by uzyskać najlepszą jakość druku.
 1. Unieś pokrywę skanera.
 2. Umieść stronę wyrównywania zadrukowaną stroną na szybie skanera, a następnie dopasuj jego położenie do linii prowadzącej dookoła szyby.
  Rys. : Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
 3. Zamknij pokrywę skanera.
 4. Dotknij przycisku OK, aby zeskanować stronę i zakończyć procedurę wyrównywania wkładów atramentowych.
Jeżeli mimo wymiany wkładu atramentowego powodującego problemy jakość druku nadal jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 9: Oddaj drukarkę do naprawy
Jeżeli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, oddaj drukarkę do serwisu.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
  Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...